Intense voorbereidingstijd voor een prachtige overgang ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Lieve allen, ware spiritualiteit is niet alleen maar Hallelujah roepen en het donker uit de weg gaan.

Wat worden we toch allemaal uitgenodigd om, diep onder al onze beschermings- en overlevingsmechanismen, in onszelf te ontdekken wie we werkelijk zijn.

Velen van ons krijgen te maken met hele intense processen en confrontaties.

In overeenstemming met het zielenplan zal ieder mens op het juiste moment door fases heengaan waarin oude angsten in een ander licht gezet willen worden, zodat ze niet meer ontkrachtend werken.

Ik heb het over verlammende angsten die zich vanuit verre, vorige levens in onze meest verdichte, fysieke structuur vastgezet hebben.

 Als deze fysieke angst energieën vrijkomen kun je een hele concrete, in het nu aanwezige beklemming op leven en dood ervaren.

Mogelijk sta je ineens in een scenario dat een hele andere kant op zou kunnen gaan dan wat jij voor jezelf in de nabije toekomst gedacht en gewenst had.

Achter alles wat we meemaken zullen we uiteindelijk altijd een hoger plan kunnen ontdekken.

Maar wanneer we midden in zo'n scenario belanden, dat grote transformatie- en transmutatiekansen in zich draagt (daarom voelt het ook zo heftig), is het hogere plan vaak even buiten beeld. We vallen dan samen met de delen van onszelf die de laagste trillingen dragen. Het lijkt alsof je amper nog bij de verbinding met het licht kunt komen, en alsof de Liefde zelf je verlaten heeft.

Dat voelt enorm leeg en bedreigend, alsof je overgeleverd bent aan 'het lot' en het verloop van jouw leven zelf niet meer in de hand hebt

 

Er zijn dan duidelijk twee stromingen gaande die elkaar constant blijven kruisen. Deze inwerking gaat net zo lang door totdat je helder hebt gekregen wat er in jou geopend en geraakt is.

Je zult het proces wel herkennen, als je het zelf hebt meegemaakt:

 Waar schrok je van en begon jouw kracht weg te lekken?

 Waar verloor je het vertrouwen in jezelf en in het leven?

 En wat deed je, vanuit oude patronen, om jezelf toch overeind te houden?

 Hoe kreeg je het vervolgens voor mekaar om toch door te functioneren?

 Wat maakte dat je bleef negeren wat er om aandacht schreeuwde in jou?

Gaandeweg zul je geleid zijn naar waar liefde en vertrouwen binnen konden komen, zodat de muren rondom de diepste angsten konden afbrokkelen.
 

De ene stroom die muren kan laten smelten is die van jezelf overgeven aan iets waarvan je nog niet weet welke kant het op zal gaan.

Deze overgave kan veel verwarring geven, want hier worden zowel een oud persoonlijk zelfdeel als jouw hogere Zelf aangeraakt.

Het persoonlijke deel zal gaandeweg duidelijk maken hoe jij je ooit hebt weggegeven aan autoriteiten buiten jezelf, of hoe jij jezelf groter en onkwetsbaar gemaakt hebt en op de troon van 'god zelf' bent gaan zitten.

Beiden voelen alsof het verloop van je proces door iemand of iets van buitenaf bepaald wordt


Het heeft mij, in mijn eigen processen, doen inzien hoe diep een familiepatroon ingesleten zat van luisteren naar wat anderen vinden 'die het wel beter zouden weten'.

Ik zag een persoonlijk deel dat de eigen, goddelijke autoriteit uit handen heeft gegeven en zichzelf vervolgens onder anderen die mentale overredingskracht en een groot ego hadden heeft geplaatst. Ik (en vele generaties voor mij) vertrouwde niet meer op wat ik eigenlijk zelf, van binnen, al wist. Ik had het dus niet alleen afgeleerd om naar mijn eigen gevoel te luisteren, maar durfde mijn gevoel ook niet meer serieus te nemen, omdat ik het niet kon beredeneren of bewijzen (geen vertrouwen meer op de aanwezigheid van mijn hogere Zelf dus!).

De andere stroom is die van de innerlijke kracht in jezelf die je steeds weer zal optillen en de moed zal geven om verder te gaan.

Die kracht spoort je aan om dieper te zoeken, je hoofd weer op te heffen naar het licht en te kijken wat je zelf kunt doen om heling te ontvangen. Dan neem je de pijn van de donkere delen in jezelf serieus. Zij kunnen zich zo afgescheiden voelen van het innerlijke Godsvertrouwen dat juist de laatste jaren zó toegenomen is!

 In deze stroom kun je steeds weer terugkeren naar het oervertrouwen dat voortkomt uit jouw verbinding met de Bron.

Hier leef je in vrede met wat zich aandient en kun je met de liefde vanuit je hart alles omarmen, hoe levensbedreigend het soms ook kan lijken

 

De dualiteit zit zó diep in ons systeem verankerd dat het een hele klus is om te beseffen dat het constante heen en weer switchen tussen al die polen in onszelf helemaal niet meer nodig is!

We zullen nu versneld gaan ontdekken hoe we gewend zijn aan zelf-ontkrachtende gedachten. Die voelen zó vertrouwd ...

Wanneer er vanuit een lager bewustzijn dat op angst gebaseerd is iets op ons geprojecteerd wordt, worden die gedachten meteen weer actief. En hopsakee, daar treden die negatieve spiralen weer in werking, daar glijden we weer naar lagere frequentievelden.

 De komende maand zullen we niet alleen gaan zien hoe we gewend zijn geraakt aan het overhoop liggen met allerlei lagen in onszelf die over elkaar heen buitelen, tussen hoop en vrees in; we zullen ook de inzichten krijgen hoe we het magnetisme van die collectieve 3D velden achter ons kunnen laten.

En natuurlijk is dit allemaal een deel van ons eigen bewustwordingsproces!

Natuurlijk zijn er andere krachten werkzaam die jouw licht, vertrouwen en vreugde tegenhouden of dwarszitten. Maar het is essentieel om te gaan doorzien hoe deze 'tegenkrachten' je ook een dienst kunnen bewijzen! Tegenkrachten zitten zowel in oude zelfdelen als in de wereld om je heen. Ze zullen je in het oude stramien willen houden, terwijl jouw hogere Zelf alle moeite doet om jou behoedzaam uit alle oude beperkingen te gidsen, je vrijheid en vreugde tegemoet!

 

Het is heel 'normaal' dat een diepe transformatie begint met een enorm geworstel


 Maar wanneer je dat krachtenspel in jezelf verwelkomt, zodat je het kunt gaan onderzoeken, zul je het oervertrouwen in jezelf en in de hogere leiding terugvinden die jou uit het geworstel naar meer zelfinzicht en dus naar een hoger bewustzijn zullen leiden.

Jouw ziel kent jouw plan en mogelijkheden voor dit leven. Jouw ziel weet dat jij door alle processen heen steeds vastberadener zult worden om jouw licht, vertrouwen en vreugde niet langer te laten dimmen. De dualiteit in jezelf en in anderen zijn er niet om te veroordelen, maar om deze via onvoorwaardelijke liefde te gaan doorzien en ontstijgen.

Vertrouw op jouw eigen innerlijke Weten. Besef hoe groot jouw vermogen is om voor het goede te kiezen. Hand in hand met de goddelijke aanwezigheid in jou ben je hard aan het werk om precies díe weg te vinden die jou in alle opzichten zal voeden en bevrijden van oude angstrestanten.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.