In je ware Kracht komen: Licht brengen in het duister ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Licht. Ieder mens verlangt er naar! De dagelijkse instroom van Licht is zeer welkom. Totdat ze het duister aanraakt. Daar gaat ons ego meestal protesteren.

Maar het licht wat we dragen wordt juist krachtiger als we de rol van het duister begrijpen. Voor onze groei hebben we zowel het Licht als het duister nodig.

Vanuit een hoger perspectief gezien heeft duisternis ons enorm gediend. Het duister deed ons naar het Licht verlangen. Het duister had nog een andere functie. In het duister kon het nieuwe ingedaalde gronden en rijpen. In oude matriarchale culturen stond de duisternis symbool voor de functie van de baarmoeder, waarin de nieuwe schepping ontvangen en voldragen kon worden.

In het duister waar 'het kwaad' (dat we er zelf op projecteerden) geen toegang toe had heersten rust en stilte. Daar kon het goddelijke scheppingsproces ongestoord tot voltooiing komen.

 

Licht in het duister

 

Vrouwenbeelden uit oude Moederculturen beelden dit proces nog uit. De Zwarte Madonna-beelden, die niet voor niets vaak op krachtplaatsen en bij oude, heilige bronnen gevonden zijn, wijzen ook op het verborgen vrouwelijke principe. Zij vertellen ons dat het proces van conceptie, zwanger zijn en baren een zuiver goddelijk proces is. Daarbij daalt het licht in het duister. Deze indaling wordt volledig ondersteund door universele krachten.

Van nature verbindt het heilige vrouwelijke zich volledig met haar goddelijke essentie, om het licht uit de Bron in haarzelf te kunnen verankeren. Nadat het licht verankerd is zal het gaan stralen in wat nog duister is.

Iedere ziel ontvangt het licht van de levensgeest in het lichaam. Daarbij nestelt de goddelijke potentie zich in het donker van de vrouwelijke schoot. Na ‘bevruchting’ hiervan rijpt er een vorm, waarbinnen het zaad van het mannelijke kan gaan ontkiemen.

Hier hebben we precies de kern van ons proces in beeld.

Het gaat erom welke bevruchting we innerlijk toelaten; die vanuit de oude matrix, of die vanuit het Goddelijke?

 

Beschermd in de man-vrouw-verbinding

 

Van oudsher was men in staat om het kosmische leven en de natuurkrachten in de aardse schoot hun gang te laten gaan. Men wist dat het nieuwe op aarde tijd en bescherming nodig had. Het moest ongestoord kunnen rijpen. Niet eerder dan wanneer het er klaar voor was zou het gebaard gaan worden. Beschermd door het goddelijke mannelijke zou het open kunnen gaan bloeien. Al die tijd zou het zich van binnenuit gekend en gedragen weten, en zich verder kunnen ontwikkelen in overeenstemming met het Goddelijke Plan.

Door de eeuwen heen zijn we dit echter steeds meer gaan vergeten. Wij mensen zijn tijdens onze indaling in de baarmoeder, en na onze geboorte meteen in de oude overleef-matrix terecht gekomen. Vanuit angst en onwetendheid zijn we mannelijke sturing aan dit proces gaan geven, om alles ‘onder controle te houden’ en er voor te zorgen ‘dat er niets mis zou gaan’. Zodoende zijn deze oorspronkelijk kosmische processen verstoord geraakt. In de verstoring konden angst en onveiligheid in het duister binnentreden.

 

De Zwarte Madonna en de Goddelijke man

 

De tijd is aangebroken dat we onze vrouwelijke kant weer verbinden met onze innerlijke Zwarte Madonna. Zij staat voor ons vermogen om te voelen, diepe lagen in onszelf te openen en te ontvangen wat heilig is. In het donker stemt zij zich af op hogere licht en liefde. Zij draagt de wijsheid om in haar lichaam het oude te laten afsterven, en het nieuwe te laten rijpen. Terwijl ze zich laat voeden door de kosmische krachten, die meekomen met iedere instroom van Licht, groeit haar eigen Lichtkracht.. Precies op het goede moment zal ze het krachtige nieuwe leven baren en aan de aarde schenken.

Om dit heilige proces alle tijd te geven die het nodig heeft, hebben we onze krachtige en liefdevolle, goddelijk mannelijke kant nodig. Hij kan onderscheid maken in de veelheid van onze gevoelens. Met zijn ratio kan hij al schouwend een rode draad ontdekken die ons vanuit de oude naar de nieuwe wereld leidt. Als hoeder en beschermer van deze grote overgangstijd groeit zijn innerlijke Lichtkracht. Daarmee zal hij een veilige en waakzame bedding creëren, en ons op koers houden tijdens alle veranderingen. Onze vrouwelijke kant kan de koers soms zo uit het oog verliezen als ze tijdelijk in de chaos van alle gevoelens gevangen raakt. Maar als we deze goddelijke man als hoeder naast ons weten, kunnen wij vanuit onze vrouwelijke kant alles doorvoelen wat zich vrij wil maken uit het duister.

Heiligheid en Veiligheid

 

Het is belangrijk om te beseffen dat, tijdens de reis van oud naar nieuw, veel van onze processen zich eerst in het verborgene willen voltrekken. Alleen waar we onszelf in onze diepste openheid en kwetsbaarheid beschermd kunnen voelen, kunnen we ons volledig over geven aan dat wat er innerlijk gebeuren wil. Zouden we onze oude aardse, mannelijke neigingen volgen, dan zouden we te vroeg uit dit rijpingsproces stappen en weer op de oude manier in actie gaan. Maar dankzij de aanwezigheid van onze goddelijke man kunnen we in de overgave blijven, om ook de begeleiding van de Lichtwereld van onze hergeboorte- processen te ontvangen.

Hoe dieper we ons gaan openen voor het nieuwe in onszelf, des te meer het nieuwe licht de oude duisternis zal gaan aanraken. Die duisternis verbergt de littekens van alles wat ontheiligd is, zijn bescherming verloren heeft en de goddelijke afkomst vergeten is. We hebben nu meer dan ooit de beschermende mannelijke aanwezigheid nodig die dit helingsproces kan omhullen totdat het oude klaar is, en het nieuwe stevig geworteld zit.

De reis naar het Licht is een eeuwenoude reis die ons door veel duisternis heen heeft geleid. Soms voelt het alsof we opnieuw in een onveilige duisternis terecht zullen komen. Maar het omgekeerde is waar. Onze goddelijke vrouw en man dragen voldoende Lichtkracht om de Bronverbinding vast te kunnen houden wanneer we door het duister reizen. Daarmee kan alles in het licht gezet worden wat er in het duister gezien wil worden.

De kracht van de gelouterde mens

 

Achter alle processen die we nu doorleven ligt de vraag van onze ziel om het Licht toe te laten in al het duister dat verstoord is geraakt. Dit proces wordt vergezeld door grootse goddelijke krachten. Deze krachten creëren een Liefdesveld waarin alles geheeld kan worden. Het is een Liefdesveld dat voortkomt uit de verbinding van de goddelijke man en vrouw in onszelf, uit de verbinding van hemel en aarde.

Wat er nu in ons gaande is is een heel ontroerende ontwikkeling! Het is een collectief louteringsproces dat nog niet eerder kon plaats vinden. We maken onszelf en ons leven schoon, heel en leeg. We hangen de oude jassen van de oude matrix aan de wilgen, we halen de gewonde delen op uit het duister en helen ze in ons gegroeide bewustzijn. Hoe meer we dit met Liefde doen, des te krachtiger we worden.

Een gelouterd mens is een instrument voor het Goddelijke. Dus geef de moed niet op als je door het duister reist. Weet dat wat je doet groots werk is. Blijf uitreiken naar het Goddelijke in jezelf. Blijf koersen op het Licht dat door alles heen wil gaan schijnen, dat alles zal gaan verbinden en dat zich nooit meer zal laten doven.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.