Het tijdperk van Waterman: het volgende hoofdstuk ♥ Angelina ♥ Lichtwerkers Nederland


“When the moon is in the Seventh House

 

And Jupiter aligns with Mars

 

Then peace will guide the planets

 

And love will steer the stars..

 

This is the dawning of the Age of Aquarius” – 5th Dimension, 1969

Ongeveer elke 2150 jaar hebben we een nieuw astrologisch tijdperk.

 

Het langverwachte Aquariustijdperk begint wanneer het maart-equinoxpunt uit het sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld Waterman beweegt.

 

Wanneer zal dat zijn?

 

Er is geen duidelijke consensus onder astrologen over wanneer het Aquariustijdperk zal beginnen (of al is begonnen!).

 

De meesten beweren dat het Aquariustijdperk in de 20e eeuw arriveerde, terwijl anderen beweren dat het in de 24e eeuw zal aankomen.

 

Een ding dat we wel weten, is dat het ongeveer 200 - 300 jaar duurt om geleidelijk van de ene leeftijd naar de andere over te gaan. En op dit moment gaan we over van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk.

 

We zijn al getuige van de invloeden van Aquarius


Technologische vooruitgang, wetenschap en internet zijn de handelsmerken van Aquarius - en ze zijn er allemaal al.

 

Het uiteindelijke doel van het Aquariustijdperk is individuele vrijheid en bevrijding.

 

Nadat we onszelf hebben bevrijd van de collectieve zwaarte van de mensheid tijdens het Vissentijdperk, dat nu ten einde loopt, beginnen we geleidelijk aan de overgang te maken naar meer en meer individuele vrijheid (Waterman).

 

Wat kunnen we verwachten van het Aquariustijdperk?

 

Laten we proberen de antwoorden te vinden door naar de vorige tijdperken te kijken. Vóór het Vissentijdperk hadden we het Ram-tijdperk, en voor het Stiertijdperk hadden we het Tweelingen-tijdperk, enzovoort. We hebben alleen historische gegevens die dateren uit het Leo-tijdperk:

 

Age of Leo / Leeuw ( 10.800 voor Christus tot 8600 voor Christus )

 

Men dacht dat het tijdperk van Leo de "Grote Gouden Eeuw" was.

 

❥ Dit is wanneer de ijstijd eindigde en het klimaat weer begon op te warmen. "Warming up" = Zon (Leeuw).

 

De culturen van de wereld aanbaden in deze tijd de zon, de heerser van Leo. Zonnegoden en -goden kregen in dit tijdperk de hoogste eerbied; kattenaanbidding (met name leeuwen) kwam ook veel voor.

 

Age of Cancer / Kreeft ( 8600 voor Christus tot 6500 voor Christus )

 

Het Tijdperk van Kreeft was het tijdperk van de "Grote Moeder" en godinnenverering. Beeldjes van wulpse Moedergodinnen uit deze periode zijn over de hele wereld te vinden. Dit is wanneer de matriarchale cultuur op zijn hoogtepunt was.

 

Mensen begonnen met landbouw, waardoor ze huizen konden bouwen, 'domesticeren' en zich settelden (huis en gezin zijn symbolen van Kreeft).

 

Kreeft is een waterteken en dit tijdperk werd ingeluid door de grote overstromingen, zoals afgebeeld door meerdere mythen en verhalen, bijvoorbeeld de ark van Noach of het Gilgamesj-epos.

 

Age of Gemini / Tweelingen ( 6500 voor Christus tot 4000 voor Christus )

 

Gedurende deze tijd begonnen mensen hun intellect te ontwikkelen, evenals talen en schriftelijke communicatie.

 

Het tijdperk van Tweelingen is ook het moment waarop mensen begonnen te verhuizen en zowel ambachten als ideeën tussen stammen en verschillende culturen gingen verhandelen.

 

Dit was de opkomst van mythen en verhalen over "Tweelingen" (Adam en Eva, Kaïn en Abel, of Enki en Enlil).

 

De tuin van Eden is een mythe uit het tijdperk van Tweelingen. Toen Adam en Eva eenmaal de vrucht van de "boom der kennis" hadden geproefd, ‘werden ze zich ervan bewust’ dat ze naakt waren, en werden ze daarna uit Eden verdreven.

 

De boodschap van het verhaal is dat met een groter bewustzijn (intellect / Tweelingen) keuze en consequentie kwamen

 

Vóór het Tweelingen-tijdperk - tijdens het Kreeftentijdperk - was het menselijk bewustzijn tribaal, niet individualistisch.

 

Pas in het Tweelingentijdperk begonnen mensen de werkelijkheid door dualiteit waar te nemen - bijvoorbeeld de scheiding van subject en object / Tweelingen; dit is het moment waarop het individuele bewustzijn werd geboren.

 

Age of Taurus / Stier ( 4000 voor Christus tot 2000 voor Christus )


In het tijdperk van de Stier werden geld en bankieren uitgevonden.

 

Geld en rijkdom werden in deze tijd de belangrijkste drijfveren voor groei. Mensen verbeterden de landbouw, wat leidde tot de ontwikkeling van steden en het vaste leven.

 

Stierenverering was in die tijd in veel culturen te zien, evenals de aanbidding van natuurgeesten en vruchtbaarheidsgodinnen.

 

Age of Aries / Ram ( 2000 voor Christus tot 0 na Christus )

 

De algemene vredigheid die in het tijdperk van de Stier werd gezien, kwam uiteindelijk tot een einde - in het tijdperk van de Ram ontstond de ijzertijd met zijn wapens, oorlogvoering en de grote militaire culturen.

 

Mythologie werd held-gecentreerd - door de held-krijger uit te beelden die hun weg naar glorie won.

 

De geschiedenis van deze tijd heeft ons de mythen van helden en krijgers nagelaten: Mozes, Hercules, Spartacus, Alexander de Grote. Mannelijke goden daagden de gevestigde vrouwelijke godinnen uit, en het matriarchaat werd vervangen door het patriarchaat.

 

Het tijdperk van Ram is ook wanneer monotheïstische religies (één bewustzijn versus meerdere goden) werden geboren.

 

Een bijzonder belangrijk archetype van het Ramtijdperk was Mozes. Mozes veroordeelde de aanbidding van het "gouden kalf" - een symbool voor de stier - waarmee symbolisch het einde van het Tijdperk van Stier en het begin van het Ramtijdperk werd verklaard.

 

Bovendien sprak Mozes ook over 'wat er komt' als de energie van het ego eenmaal is gekanaliseerd door heroïsche acties.

 

Het proces van individuatie - dat uiteindelijk culmineert in de 'dood van het ego' - was een voorwaarde om het 'beloofde land' te vinden - een metafoor voor de transcendentie van het Vissentijdperk.

 

Het individuatieproces van het tijdperk van de Ram was noodzakelijk; zo ontwikkelden wij mensen moed en eigenaarschap van onze bestemming. Maar toen de "Ram / ik-eerst" energie volledig in ons bewustzijn was ingebed, was het tijd voor iets anders. Het was tijd voor het Vissentijdperk.

 

Het lam van God dat bij de geboorte van Jezus werd geofferd, was een symbolisch einde van het Ramtijdperk en de dageraad van het Nieuwe Tijdperk van Vissen.

 

Age of Pisces / Vissen strekte zich uit van ongeveer 0 tot 2000

 

Na 2000 jaar oorlogen en militaire ontwikkeling was een andere aanpak nodig.

 

Toen het Vissentijdperk opkwam, kwam de mensheid tot het inzicht dat de ego-ontwikkeling (uit het Ramtijdperk) niet voldoende was; en dat het ego door iets groters moet worden gekanaliseerd.

 

The Age of Pisces introduceerde de concepten van overgave, mededogen, vriendelijkheid, naastenliefde, empathie en opoffering.

 

Het krijger-held-ideaal van het Ram-tijdperk evolueerde naar het transcendente ideaal van de heilige. Het Vissentijdperk is het tijdperk geweest van grote wereldreligies: het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.

 

Zoals met elk astrologisch tijdperk is de dierensymboliek opvallend letterlijk


Het symbool van christenen is de vis. Jeshua's discipelen waren vissers.

 

De kern van de leringen van Jeshua (en andere religieuze leiders) was het idee dat we van elkaar dienen te houden omdat we allemaal één zijn.

 

Jeshua leidde het Vissentijdperk in met zijn offer; door opoffering/overgave werden onze "zonden" weggewassen. Vissen is inderdaad verbonden met de symbolen van "zonden" of "karmische bagage", maar ook met de mogelijkheid om hiervan te worden bevrijd en verlost door opoffering en overgave.

 

Het symbool van "Vissen" is twee vissen die in verschillende richtingen zwemmen, maar ze zijn met elkaar verbonden door een navelstreng. Deze afbeelding is een symbool voor het "ego" en de "ziel" die verschillende agenda's hebben, maar toch deel uitmaken van hetzelfde ‘geheel’.

 

Het hogere doel van het Vissentijdperk is te begrijpen dat scheiding slechts een illusie is en dat we ‘weer heel’ kunnen worden als we het ego en de ziel met elkaar verzoenen, of de YIN- en YANG-delen van onze psyche. Het licht en de duisternis.

 

 

Dit proces van verzoening is niet gemakkelijk, maar het is pas wanneer we onze innerlijke eenheid vinden, dat we in staat zullen zijn om bewust het Aquariustijdperk binnen te gaan.

 

Age of Aquarius / Waterman ( 2000 - 4000 )

 

Zolang het ego gescheiden is van de ziel, zullen we geen ware innerlijke vrijheid ervaren (de hogere manifestatie van Waterman), maar in plaats daarvan zullen we de verdeeldheid leven en zullen we blijven proberen om met (machines, wapens, robots, internet, slachtofferrollen etc) te gebruiken om één kant van het verhaal te rechtvaardigen - ofwel "het ego" of "de ziel".

 

Maar vroeg of laat, aan het einde van deze 'kosmische strijd', wanneer we de YING en de YANG in onszelf met elkaar verzoenen, zullen we uiteindelijk een 'nieuwe Renaissance' vinden - of de triomf van de hoogste waarden van Waterman: humanitarisme, wijsheid, vernieuwing en mensen die in liefde naar een hoger doel werken.

 

Terwijl we van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk gaan / zijn gegaan, zullen we leren dat elk individu belangrijk is - niet als één blok massa die gemakkelijk te manoeuvreren is (Vissentijdperk).

 

Ieder van ons wordt geboren met een reden en we kunnen allemaal onze eigen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Ieder van ons kan van de wereld een betere plek maken

 

Waterman is het tegenovergestelde teken van Leo/ Leeuw. De Leeuw is wat ons uniek maakt. De Leeuw is de maker, de leider. Waterman tilt de unieke kwaliteiten van de Leeuw naar het 'volgende niveau' en plaatst ze in een hogere context.

 

"Ik" wordt gebruikt voor "Wij" - zodat we iets kunnen creëren dat veel groter is dan de som van individuele inspanningen. Maar om bij "Wij" te komen, moeten we natuurlijk de unieke kwaliteiten van elk persoon erkennen.

 

In de Griekse mythologie is Waterman Prometheus, de titangod die vuur van de goden heeft gestolen en aan mensen heeft gegeven. Het vuur is natuurlijk een symbool voor het licht van kennis, maar ook, letterlijk, is Waterman een symbool voor elektriciteit en andere vormen van hernieuwbare energie.

 

Tijdens dit nieuwe tijdperk kunnen we verwachten dat er nieuwe soorten energieën worden ontdekt. Andere zeer mogelijke ontwikkelingen zijn kunstmatige intelligentie, ruimtereizen en verbindingen met andere levensvormen.

 

❥ Waterman is het meest wereldwijde teken van de dierenriem - het regeert over netwerken en gemeenschappen op basis van een wederzijdse visie. In de komende 2000 jaar is er geen plaats meer voor top-down, hiërarchische culturen of extreme politieke doctrines.

 

Waterman is een democratisch, egalitair teken; de soorten top-down systemen die de afgelopen millennia onze samenleving hebben gedomineerd, zullen gewoon ophouden te werken.

 

Het Aquarius Tijdperk zal komen met een heel ander ''besturingssysteem'' - iets wat we nog niet eerder hebben gezien: in ieder geval niet in de afgelopen 26.000 jaar

 

We zijn natuurlijk al sinds het einde van de 18e eeuw getuige van de invloed van het Aquariustijdperk, met de ontdekking van Uranus (de moderne heerser van Waterman) die ook samenviel met de ontdekking van elektriciteit.

 

Deze Aquarius-invloeden zijn sindsdien versterkt, vooral in de afgelopen 50 jaar.

 

Jupiter / Saturnus-conjunctie op 21 december 2020 - The Age of Aquarius

 

Het volgende "Age of Aquarius" -moment is op 21 december 2020, wanneer Jupiter en Saturnus elkaar voor het eerst in millennials ontmoeten, op 0 ° Waterman.

 

Wat zijn de kansen dat de 2 langzaamst bewegende zichtbare planeten van ons zonnestelsel elkaar precies in de 1e graad van Waterman ontmoeten?

 

De conjunctie Jupiter-Saturnus op 21 december 2020 is misschien wel die laatste ‘kosmische zetje’ die het officiële begin van het Aquariustijdperk zal markeren.

 

 

Verandering is om de hoek en zal eerder komen dan we verwachten. Het volgende hoofdstuk van de mensheid wordt momenteel voor onze ogen geschreven.

Angelina
astrobutterfly.com

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief