Het stille werk is begonnen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

❥ 
Hier is de volledige boodschap van vannacht.

"Lieve en dierbare Jij, zoals de meeste mensen om je heen zul ook jij momenteel hele concrete veranderingen ervaren in jouw aardse leven. De aanzet tot deze veranderingen was al in je bewustzijn geplant voordat er een virus kwam dat zo veel aardse omwentelingen teweeg heeft gebracht.

Jij hebt een hele lange voorgeschiedenis, en in dit leven grote struikelblokken op je weg gevonden om tot grote verandering te kunnen komen. Het waren struikelblokken die vooral in de derde dimensie zichtbaar waren. Maar er is nog veel meer wat jou aanzet om juist in dit leven de grote draai te kunnen maken.

Je hebt zolang op dit moment gewacht

 

Het is geen gemakkelijke tijd. Je hebt in je huidige leven al heel wat meegemaakt. Maar als we even in een groter verband naar jouw incarnatielijn kijken, dan zien we dat er ook in jouw laatste, meest recente vorige levens heel veel uitdagingen op je weg zijn verschenen. En dat is iets wat nog een beetje meer tot je door mag dringen. De zwaarte die je soms ervaart heeft ook daar mee te maken.

In de diepte is er, naast het vertrouwen wat je draagt, ook een soort levensmoeheid. We zien een smeekbede in jouw hart: 'Mag het leven nu eindelijk fijn en vredig worden?' Dat is een prachtige wens, die jou gaandeweg dit leven naar een onzichtbare grens geleid heeft.

❥ 'Hoe veel geduld moet ik nog opbrengen voordat het zo ver is?' horen we ook vaak als gedachte langs komen. De onzichtbare grens is echter een punt dat we voorafgaande aan dit leven samen al in jouw levenslijn gezet hebben. Het is het punt waar je gedurende vele levens naar toe gewerkt hebt. Zie het in verhouding, zie dat je duizenden jaren op weg bent geweest naar dit moment! Het is terecht dat je aan het einde van je geduld zit! Wat er van je gevraagd wordt is dan ook niet meer "Hou het nog even vol", maar:

"Ben je bereid om de grote Verschuiving in jezelf toe te laten?"

Veranderen zonder voorwaarden

 

Ja, je bent zeker bereid, anders zou je dit nu ook niet lezen. Iets heeft je aangespoord om de boodschappen van deze Lichtcirkel in je leven toe te laten. Dat toont je bereidheid om, samen met ons, te kijken naar wat zich nu werkelijk afspeelt, en hoe je dit concreet kunt vertalen naar jouw persoonlijke leven.

Duizenden jaren heb je in verdichte velden geleefd waarin je gaandeweg ontdekte hoe je je als mens kon ontwikkelen. Op eigen benen, op eigen kracht, met volle tegenwind en soms met de wind in de zeilen. Doordat je innerlijk al zo veel ontwikkeld hebt is er in jou ook iets onwankelbaars; de wil om te overleven. Je hebt geleerd om je aan te passen wanneer de omstandigheden om je heen veranderden.

Maar de veranderingen die er nu gaande zijn, gaan niet langer over 'hoe er mee te dealen, hoe te overleven'. Samen vormen ze een uitnodiging van de Goddelijke Bron zelf, om jezelf los te maken van al die oude ervaringswerelden waarin je geleerd hebt om alles op eigen kracht te willen doen.

Voor de meeste mensen is samenwerken met de Goddelijke Bron nieuw. Ook voor jou; je staat nog maar aan het begin van alle prachtige mogelijkheden! Hoe werkt dat dan, samenwerken met God, met de Lichtwereld, met hogere dimensies, met de Lichtmeesters, met Engelen en Gidsen? Je zult vanzelf alle antwoorden aangereikt krijgen, maar alleen wanneer jij bereid bent om te erkennen dat je vanaf hier eigenlijk niet meer weet hoe het zich concreet zal ontwikkelen.

De leegte toelaten

 

Je bent al een tijd bezig om oude houvasten, die je innerlijk belemmeren om in je ware grootsheid te gaan staan, te ontdekken en deze achter je te laten. Hoe meer je dit doet, des te meer je met lege handen komt te staan. Je bent de laatste jaren vertrouwd geraakt met het kijken naar jezelf; waar zit je Jezelf nog in de weg? Dat is een gigantisch groot en veelomvattend, maar vooral ook voor de buitenwereld ongezien werk.

Wij zeggen je: het is het allergrootste, en meest belangrijke Werk wat een mens op Aarde kan doen! Ontdekken hoe je jezelf kunt verlossen van al het oude, hoe je jezelf kunt bevrijden uit alle illusies, hoe je alle dwaalwegen van het verleden kunt gaan zien als zinvolle wegen, hoe je de erfenissen kunt opruimen en jezelf LEEG kunt maken om te ontdekken dat God al in je woont: dat is Meesterwerk.

De leegte is nodig voordat je ONS weer toe kunt gaan laten aan het stuur van jouw leven. Ieder mens dient in deze overgangstijd de leegte in zichzelf te vinden. De leegte lijkt een zwart gat, en dat is voor velen een akelige plek die je het gevoel geeft dat je niets meer waard bent, omdat jouw ego aan die grens gekomen is en het niet meer weet hoe nu verder te gaan!

Het voelt alsof je ineens niet meer van belang bent, alsof je je zelfwaarde en je levensdoel kwijt bent. Dat komt omdat je aan deze grens eigenlijk al het oude aflegt - wat zó lastig is, omdat je juist duizenden jaren lang jezelf erin getraind hebt om dit ego zo krachtig en bekwaam mogelijk alle problemen op je weg te laten oplossen. Deze 'verplichte overwinnaar', of de 'mislukte sukkel' in jou heeft duizenden jaren lang op Aarde rondgelopen met diep weggedrukte gevoelens over dat je alsmaar onder jouw eigen kunnen hebt gefunctioneerd. Vanuit de Goddelijkheid van de mens bezien is dit ook zo waar als wat; je hebt slechts een klein deeltje van jezelf in actie gezien. Dat heeft jou er onbewust toe gedwongen om zo veel mogelijk te excelleren en exclusief te worden. Lukte dat niet, dan had je voor je gevoel weer gefaald.

Je bent meer dan alleen dit lichaam

 

Dit verhaal hebben we vaker verteld en is zo langzamerhand wel bekend genoeg voor je. We zijn nu bij een volgend hoofdstuk aangekomen uit het boek 'Ongeziene Verschuivingen'. En dat is het hoofdstuk 'Het echte werk is begonnen!'

❥ Nou, zeg dat wel! Er gebeurt enorm veel! We willen vandaag iets vertellen over de energetische en multidimensionele delen van jou, die vanwege alle verschuivingen actiever dan ooit zijn.

Jij bestaat uit energie, uit vibraties. Oorspronkelijk waren al jouw vibraties hetzelfde als de vibraties van het Universele Liefdesveld. Indien je op die golflengte was blijven meetrillen, was je nog gewoon in het grote Eenheidsveld gebleven. Geen gedoe, geen geploeter, geen pijn of angst. Alleen maar Liefde, verbinding, schoonheid, verwondering, vreugde, overvloed en vooral: ZIJN.

Maar in jou ontstond de wens om er op uit te gaan. De wens komt een beetje overeen met wat je nu voelt, in deze Corona-tijd; wanneer kan ik weer gewoon de wereld in, reizen, ontdekken, knuffelen, samen met anderen op avontuur, mooie dingen creeren? Het begint te kriebelen, en dat had je toen ook. Vanwege de wens die van binnenuit ontstond kwam er een andere vibratie bij. Die maakte dat je ineens met andere velden kon resoneren. Je kon je voor het eerst los maken uit de Goddelijke Bron, en dat deed je dan ook. Je ging op pad.

Het grote avontuur van de mens

 

Je ging het grote Universum in, maar nog zonder lichaam. Je was enkel nog 'licht- in- beweging'. Gaandeweg het grote avontuur werd je een soort vloeibare bubbel, die meebewoog en zich kon aanpassen aan de weerstand waar je mee te maken kreeg. Door de bewegingen die toenamen werd je ook hoorbaar. Je kreeg een eigen Zielenklank, een eigen toon, die zich ontwikkelde tot een melodie die veranderde en zich uitbreidde toen je voor het eerst in andere dimensies, op sterren en planeten kwam.

Toen je, nog weer verder doorontwikkkeld, een fysiek lichaam kreeg, kreeg je ook een eigen harteklop. Hier deed ritme haar intrede in jouw incarnatielijn. Jouw harteklop bepaalde jouw levenstempo. In het begin kon je dat tempo heel lang trouw blijven. Jij had - samen met de Bron - een eigen plan gemaakt, bepaalde zelf hoe lang je ergens wilde blijven, hoe veel tijd je er voor nodig had om te ontdekken en te kunnen ontwikkelen wat je wilde ontwikkelen.

Maar hoe verdichter de planeten waren waar je op 'incarneerde', des te lastiger werd het om jouw eigen tempo te blijven volhouden. Bovendien was het licht anders dan je tot nu toe gewend was. Daarmee raakte het vertrouwde licht wat uit zicht, en ook de toegang tot jouw Bronverbinding wat verduisterd.

Uiteindelijk kwam je, net als ieder mens om je heen, in intens verdichte en donkere velden terecht waarin iedereen eigenlijk wat moest inleveren van zijn plek. De mensheid drukte zichzelf en de ander in energetisch hele kleine veldjes, waarin je amper kon ademhalen. Als gevolg daarvan ontstond er een strijd om ruimte, en begonnen mensen zich op te blazen om ruimte terug te pakken.

Er was ruimte en licht tekort; je kon dus niet alle delen van jezelf laten incarneren! Je ademhaling moest zich versnellen om alles nog te kunnen bijbenen. Je hele levensritme kwam in een versnelling terecht. Alles wat je in handen kreeg ging mee in deze versnellingen. En je voelt het al aankomen; dit ontspoorde. Het ging botsen, het ging pijn doen en je belandde in de één na de andere crisis.

Jezelf kwijtgeraakt

 

Het leven kwam in een accelerando terecht waarin je jezelf kwijtraakte. Je eigen zielentoon was niet meer hoorbaar in de kakofonie van de mensen om je heen. Iedereen liep elkaar te overschreeuwen omdat niemand zichzelf meer kon horen. Ook jij verloor jouw grondtoon, waardoor je ging zweven, dwalen en manipuleerbaar werd. Daarbij raakte de cadans van het leven ook nog zoek; je kon jouw eigen ritme en tempo niet meer voelen en raakte voorgoed uit balans.

Je hebt er heel wat incarnaties voor nodig gehad om in die ontspoorde velden alle ervaringen op te doen die er nodig waren om dit alles te leren kennen en te leren doorzien. Als je dit zo leest vind je het waarschijnlijk heel begrijpelijk dat je nu moe bent, en dat je je soms afvraagt: "Hoe lang gaat dit nog duren?"

Het oude afronden

 

❥ Wij geven je vandaag het antwoord op deze vraag. Lieverd, het hoeft niet lang meer te duren. Het kan nu, op dit moment al anders worden.

Besef dat het jouw eigen keuze is! Ga je mee, in de grote Verschuiving? Dan mag je het stuur van deze ommekeer echt in hogere handen terugleggen. Dan vragen we jou om je totaal over te geven aan onze leiding. En hoe je er ook van overtuigd bent dat jij er voor moet zorgen dat jouw leven op een ander spoor terecht komt; nee, lieverd, dit is niet langer een kwestie van 'Ik moet het doen'. Het ligt grotendeels in onze handen hoe we jou nu naar het nieuwe spoor gaan leiden.

De taak die je wel hebt is de STILTE opzoeken. In een heilige stilte kun je reflecteren op jouw oude levens. Wat je normaal altijd tussen twee levens in deed, kun je nu op Aarde doen. Reflecteer, mediteer en ontdek alle patronen en gedachten in jezelf die door angst ingekleurd zijn. Daardoor maak je ruimte, breng je helderheid in jezelf, help je jezelf om uit de versnellingen te komen, maak je jezelf los uit de kakafonie van stemmen die beweren het te weten wat jij zou moeten doen.

❥ Durf naar de leegte te gaan. Durf in de stilte te stappen.

Daarin zul je Ons ontmoeten. Om dóór de ommekeer heen te gaan heb je onze leiding nodig. Indien je dit toch op eigen kracht probeert, zul je achteraf inzien dat je toch weer, onnodig, in een oud patroon was geschoten. Dat zal zich herhalen, net zo lang totdat je inziet dat je weer in een zelfde cirkeltje het bekende rondje hebt gelopen, dat je weer naar die grens toe heeft gebracht. En daar zullen we je opnieuw vragen: "Lieverd, wil je onze leiding weer toelaten in jouw leven?"

Laat het ongeziene aan ons over

 

Er is zo veel wat jij (nog) niet kunt zien en weten. Dat heeft niets te maken met dat jij iets tekort zou komen; dat heeft alles te maken met de sluiers die jouw zicht op het grotere geheel nog vertroebelen. Het zijn de ongeziene delen van jezelf, van jouw verleden en van jouw grootsheid. Wij hebben daar goed zicht op! Het is zo veelomvattend wat er nu gaande is! We zien ook dat de aardse verschuivingen die jou nu raken veel dieper in je doorwerken dan je denkt.

Niet alleen jouw aardse deel is aan het transformeren. Er zijn veranderingen gaande in de verbinding met jouw hogere delen die in andere sferen ervaringen hebben opgedaan; deze veranderingen zullen van blijvende aard zijn. Je zult niet alleen loskomen van de zwaarte en lagere frequentievelden van oude aardse levens, emoties en overtuigingen. Je hebt ook veel galactische levens gehad, waarin je ervaringen hebt opgedaan die het je nu lastig maken om jouw hogere vermogens weer toe te laten.

Wij kunnen al deze levens zien, we zien de sporen die deze in jou hebben achtergelaten en we zullen jou leiden naar wat hiervan nog verwerkt kan worden. Vertrouw op onze aanwezigheid. We zijn zowel overdag als 's nachts bij je. Juist nu er op Aarde zó veel gaande is zetten we alles in om jou zo goed en liefdevol mogelijk door al deze veranderingen heen te leiden.

Samen naar een nieuw begin

 

Heb begrip voor alle ups en downs; ook die waarvan je denkt dat ze voor een zoveelste keer langskomen, waar maar geen schot in lijkt te zitten. De ups zijn verbonden met het kunnen ontvangen van hogere frequenties. Deze kunnen binnenkomen in de gebieden waar jij ruimte gemaakt hebt, in de leegte waarin het oude niet meer past, maar het nieuwe nog niet gekend is.

De downs zijn verbonden met de grote schoonmaak, met het herstel en met de omvorming van al jouw lichamen. Gedurende een down- moment zul je vermoeidheid, verdriet, boodsheid, machteloosheid, frustratie of een 'ik weet het niet meer' ervaren. Deze momenten kun je maar het beste omarmen en toelaten, want ze zijn van groot belang voor de overgang van het oude naar het nieuwe. Indien je jezelf liefdevol toestaat om down te zijn, moe te zijn, emoties te laten stromen en negatieve gedachten te onderzoeken op waarheid, kom je in een staat van overgave waarin wij je kunnen ondersteunen.

Zowel fysiek als energetisch vinden er diepe resets plaats. Jouw fysieke lichaam ondergaat niet alleen transformaties, maar steeds vaker transmutaties die heel veel energie kosten. Deze laatste zijn in wezen heel vreugdevol, omdat zij het mogelijk maken om hogere delen van jezelf te gaan belichamen. Ze kunnen je overdag heel moe maken, of 's nachts uit de slaap halen. Beoefen dan maar de overgave; sta toe dat je door ons geheeld en begeleid wordt. Ookal weet je niet wat er gebeurt; als jij in een heilige stilte gaat zul je ware Liefde naar je toetrekken.

Een drager van het Christus Bewustzijn

 

In wezen word je nu voorbereid om een drager van het Christus Bewustzijn te worden. In de geest ben je al naar veel hogere velden en waarheden toegegroeid. Nu begint dit allemaal door te werken in jouw meest verdichte delen die zichzelf nog identificeren met die 'kleine ego-delen'. Dit zijn de delen die zichzelf het niet waard vinden om het Goddelijke te ontvangen, laat staan al dat moois en zuivers te belichamen.

Besef hoe groots het is wat je nu meemaakt, en geef je over, vertrouw, richt je ten allen tijden naar het Licht en naar de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf, die nu tot je spreekt.

Lief mens, we hebben een groot respect voor jouw uithoudingsvermogen en voor jouw keuze om juist nu op Aarde te zijn. Dat op zich getuigt al van heel veel moed! Dat je hierbij dan ook nog de wens in jouw hart draagt om een bijdrage te leveren aan deze grote Verschuiving toont ons je ware afkomst...

❥ Leef in Vrede met al wat er op je Weg komt.

Het grote, Stille Werk is begonnen."

Jouw hogere Zelf heeft gesproken, in verbinding met jouw Gidsen en Meesters.

***

In dankbaarheid en met Liefde doorgegeven,

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl



Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332



Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.