Het gouden doel van jouw leven op aarde ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Lieve lichtdragers, graag deel ik voor de komende tijd een heilige Profetie die van de Katharen afkomstig is. Juist nu er zo veel chaos in de wereld om ons heen is, is het zo waardevol om te focussen op het stille, innerlijke Licht.

De Katharen begrepen dat het Licht onze natuurlijke staat van zijn is. Zij volgden de leer uit de oorspronkelijke heilige geschriften van Moeder Maria, Maria Magdalena en Yeshua: We zullen het Licht in onszelf terugvinden door naar ons ware zelf te zoeken, door de natuur te respecteren, door te luisteren naar het innerlijke wezen, door de leiding van de intuïtie en de onvoorwaardelijke liefde.

Hún leer is al in Lemurië ontstaan, werd onderwezen in het oude Egypte, overgeleverd door de Essenen en de Keltische druïden. Zij werd van hart tot hart doorgegeven aan iedereen die het verlangen in zich droeg om de aardse dualiteit te overstijgen, het verleden opgeschoond achter te laten en zichzelf in alle waardigheid terug te vinden als een goddelijk Wezen van Licht.

 

We wensen iedereen de moed, het geduld, de kracht en de wijsheid toe om door alle reinigende hergeboorte-processen heen te gaan.


Deze zijn nodig om het openbarende Licht te kunnen incorporeren. Blijf vooral in het vertrouwen en in het weten dat dat Goddelijke Licht sterker is dan alle andere krachten die zich aan ons tonen. Moge de onderstaande Profetie je daar aan herinneren!


 

Het heeft geen structuur, behalve die van het inzicht.

Het heeft geen leden, behalve zij die weten dat ze er deel van uitmaken.

Het heeft geen rivalen, want het heeft geen competitieve geest.


Het heeft geen ambitie, ze zoekt alleen hoe ze kan dienen.


Het kent geen grenzen, want nationalismen zijn verstoken van liefde.

Het is niets op zichzelf, want het probeert alle groepen en alle religies te verrijken.

Het heeft geen geheim, geen geheimhouding, geen inwijding, behalve het ware begrip van de kracht van de liefde dat, als we het willen, de wereld zal veranderen, maar alleen als we eerst onszelf veranderen.

Het erkent alle grote leraren van alle leeftijden die de waarheid van de liefde hebben geopenbaard.


De deelnemers zullen de waarheid van de liefde met heel hun wezen beoefenen.


Het wil niet onderwijzen maar zijn, en door die staat van zijn, te verrijken.

Het erkent de hele planeet als een Wezen waar we allemaal een deel van zijn.


Het erkent dat de tijd gekomen is voor de opperste transmutatie, de ultieme alchemistische daad van verandering, bewuste verandering van het ego van de wereld in een vrijwillige terugkeer naar het Geheel.

Het wordt niet hardop verkondigd maar in de subtiele sferen van liefde.


Het brengt hulde aan al diegenen die in het verleden de weg hebben gewezen en de prijs hebben betaald.


Haar leden zullen zichzelf kennen aan hun werken en hun wezen, en door hun ogen, en door geen ander uiterlijk teken dan een broederlijke of zusterlijke omhelzing.

Haar leden zullen hun leven toewijden aan de stille liefde voor hun naasten, hun omgeving en de planeet, terwijl ze hun werk doen, hoe verheven of nederig ze ook moge zijn.

Het erkent de suprematie van het Grote Plan dat alleen kan worden volbracht als het menselijk ras liefde beoefent.


Het heeft geen beloning te bieden, noch hier noch in het hiernamaals, behalve de onuitsprekelijke vreugde van zijn en Liefhebben.


Haar leden zullen vooruitgang boeken door naar oorzaak en begrip te zoeken, goed te doen terwijl ze in de schaduw blijven, en onderwijzen door het voorbeeld te leven.

Haar leden zullen hun naasten genezen, hun gemeenschap en onze planeet.


Haar leden zullen geen enkele angst en schaamte kennen, en hun kennis zal tegen alle verwachtingen in zegevieren.


Allen die er deel van uitmaken zullen zich openbaren in de kerk van Liefde.


Blijf jouw eigen Weg naar het Licht trouw,

 

veel liefs,

 

Mieke & Vincent 
www.miekevulink.nl

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief