Het Goddelijke Licht breekt door de sluiers heen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve Lichtbrengers!

De Kerstdagen en Oud & Nieuw zullen dit jaar heel anders verlopen dan we gewend zijn. Ook vanwege alle verschijnselen rondom Corona. Maar hoe dan ook dat is een aards verschijnsel dat alleen in de dualiteit als 'boosdoener' wordt aangewezen. Wij zien een andere waarheid. De impact van Corona, en de daaraan gekoppelde Lockdown bieden velen de ruimte die nodig is voor de indaling van het Christus Bewustzijn.

Vanwege de toenemende frequentiestijgingen, die blijvende veranderingen in alle aardse vormen teweeg zullen brengen - dus ook in onze fysieke lichamen - zitten we in rollercoasters van transmutaties die vanuit hogere dimensies geleid worden. Wat niet het goddelijke DNA dragen en containen kan, zal afgebroken gaan worden, om plaats te maken voor een Nieuwe Wereld wiens fundering op Liefde rust.

 

21 december: De ster van Bethlehem

 

Aanstaande maandag, 21 December, is een dag om in te keren. Er gebeurt namelijk iets heel bijzonders! Vanuit de 17e dimensie zal er een ongekende activatie van het Christus Bewustzijnsraster gaan plaats vinden. Deze gebeurtenis zal geleid worden door de Councils of Light (de Hoge Raden van Licht).

Deze activatie is vergelijkbaar met die rondom de geboorte van Yeshua. Ook nu zullen Saturnus en Jupiter elkaar energetisch aanraken, en daarmee een vereniging van de tegenpolen mogelijk maken. Hun verbinding zal op 21 December als een voortdurende Lichtflits voelbaar zijn; de hoge frequenties die hieruit voortkomen openen de toegangspoort naar het Goddelijke, Universele Liefdesveld.

Saturnus is een krachtcentrale, die als een soort deeltjesversneller doorwerkt in al onze zelfdelen nadat hij ons een tijd in de wachtkamer heeft laten sudderen. Dit sudderen is een essentiële voorbereiding op het afhechten van eeuwenoude losse eindjes, waardoor er een grote stijging van bewustzijn kan doorbreken. Dat er een doorbraak wacht kunnen we nu al voelen. Maar in de greep van Saturnus blijven we enerzijds voor ons gevoel vastzitten in oude patronen; anderzijds ervaren we een soms lastige druk op de ketel.

Jupiter is de planeet van hoop, geloof en vertrouwen. Ze staat voor vrijheid, avonturieren en de wens om je Zielenplan zonder enig verbod of gebod te gaan volgen. Indien je de frequenties van Jupiter toelaat zul je vrijheid, vreugde en overvloed leren kennen! Waar Saturnus je graag in het onbekende, in het donker en in de wachtkamer houdt leidt Jupiter je het liefste zo rechtstreeks mogelijk naar jouw Goddelijkheid!

21 December is als de aankondiging van de opstanding van de mens die zich zijn Goddelijkheid herinnert. Het vuurwerk dat uit het verenigen van Saturnus en Jupiter voortkomt geeft een nieuwe Ster van Bethlehem, die ook zichtbaar was vóórdat Yeshua geboren werd.

Mis het niet, deze Ster! Je zult haar innerlijk kunnen voelen! Haar Licht zul je herkennen als het Licht van Thuis. Ze kan je emotioneel maken, je ontroeren en een gevoel van heimwee oproepen. Ze kan je ineens vervuld doen voelen van vreugde en geluk, of je ineens laten inzien dat jouw hart volkomen vredig is, en jij volledig compleet en volmaakt.

 

Dagen van voorbereiding

 

Iedereen die voldoende bewustzijn ontwikkeld heeft om, tijdens deze historische doorbraak in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid, de dualiteit als 'oefenschool' achter zich te laten, zal tot en met 12-02-2021 iedere nacht nieuwe activaties ontvangen om de innerlijke Thuiskomst ook door te kunnen zetten. Dat is niet niks; het zullen zeven intense en indrukwekkende weken zijn. De activaties zullen doorwerken tot en met 15-02-2021. Daarna zal er een periode van integratie volgen.

Overdag zul je situaties aantrekken die de onopgeruimde restanten van je oude persoonlijkheid bloot zullen leggen. Dit kan veelal nog onbewust gebeuren, omdat dit door je hogere Zelf geleid wordt. De situaties zullen niet altijd gemakkelijk zijn. Het kost veel tijd en bewustwording om de meest ingesleten overlevingspatronen helder te krijgen en achter je te laten. Maar alleen via zo'n doorleefde bewustwording kan het helder worden welke oude mentale, emotionele en wils-patronen het nog verhinderen dat het Goddelijke in jou geopenbaard en verankerd kan worden.

Dit proces is al gaande sinds 12-12-2020. Laag voor laag beginnen sluiers weg te vallen; zeker voor diegenen die zich bereid voelen om hun leven in dienst te stellen van het Christus Bewustzijn. Velen van jullie zijn ooit 'voorgangers' geweest; geestelijke leiders, priesters en priesteressen. Jullie zijn gewend om een leidende positie in te nemen. Jouw positie heeft echter niets te maken met de waarde die jij als Ziel hebt. Soms neem je een leidende rol op je, soms ben je een volger. Maar de kans is groot dat jij, als oude ziel, in dit leven een wegwijzer voor velen bent. Vaak zonder dat je beseft wat jouw Licht en Liefde in anderen teweeg brengen.

 

Hoe kun je ruimte maken voor het Goddelijke?

 

Het is heel waardevol om in jezelf te schouwen naar oude sporen van uiterlijke macht en aanzien. Dit zijn restanten van levens waarin je vanuit persoonlijke belangen geprobeerd hebt om jouw goddelijke vermogens in te zetten. Vaak was dit om jezelf boven anderen en boven het aardse verheven te kunnen voelen, en in een soort schijnlicht te kunnen blijven.

Ook zul je nog sporen van zelf-ontkrachting, zelf-ondermijning en wantrouwen in jezelf kunnen aantreffen. Deze komen voort uit een noodzakelijk wegduiken onder de goddelijke korenmaat. Naast het leren vergroten van je ego waren er ook levens waarin je jezelf bewust klein wilde leren houden. Aards gezien was dit om niet opgemerkt te worden, en jouw eigen leven en dat van jouw geliefden niet in gevaar te brengen.

Beide patronen, die zowel op macht als op angst gebaseerd zijn, hebben tijdens Atlantische levens hun intrede gedaan. Beiden zijn voortgekomen uit overlevingsmechanismen, na het afnemen van de verbinding met de Goddelijke Bron. Doordat de Goddelijke Aanwezigheid zich weer in jou begint te openbaren zullen zowel het 'te grote' als het 'te kleine' ego volledig zichtbaar worden. Hierdoor zul je als vanzelf diepe louteringen ondergaan.

Hoe minder jouw persoonlijkheid nog onbewust door je heen kan handelen, des te meer je jouw hogere vermogens zult willen inzetten voor het allerhoogste belang van Al wat Leeft!

Wat kun je om je heen verwachten?

 

Het Goddelijke Licht zal zowel op Aarde als op vele andere plekken in het Universum door gaan breken, met een ongekende kracht en intensiteit. Dit blijft niet beperkt tot slechts onze incarnaties op Aarde. Ook boven de sluiers gaat dit prachtige proces van Verlichting door. We zijn met miljarden zielen onderweg, en we zullen onszelf en elkaar bevrijden uit oude duisternis en onwetendheid!

Er zullen veel mensen van de Aarde vertrekken . Vergeet nooit dat ieders 'overgaan' los van aardse leeftijd is en al in het Zielenplan besloten ligt. Alles wat er gebeurt is als een gezegende uitwerking van het Zielenplan, met een vooraf gegeven toestemming van de Ziel. Zelfs het overgaan door het Corona-virus valt hieronder.

Voor een aantal mensen is het op dit moment niet mogelijk om de grote doorbraak in hun bewustzijn op Aarde te voltooien. Dit is mede vanwege een gevangen blijven zitten in een beperkt bewustzijn, dat zich op lagere realiteiten van chaos en extreme verschijningsvormen van dualiteit blijft richten. Velen zijn innerlijk nog niet in staat om op eigen kracht door transformaties en transmutaties heen te gaan, te midden van een aardse wereld waarin er nog veel leugens en vervormingen kunnen bestaan. Deze mensen zijn van grote waarde voor hun medemensen, omdat zij als spiegels zijn waardoor men de eigen relatieve waarheid heel scherp teruggespiegeld krijgt. Zij zullen op hun manier hun louterende reizen boven de sluiers voortzetten.

Anderen zullen juist graag 'vanaf de andere kant' een helpende hand willen bieden. Zij hebben tijdens hun aardse leven al een deel van de louterende reis kunnen maken. Ze hebben veel moeilijke en pijnlijke momenten gekend. Dit waren initiaties waardoor men de innerlijke levenskracht en het helende aspect van Liefde kon leren kennen. Al voordat ze op Aarde kwamen was het hun wens om tijdens deze cruciale terugkeer van het Christus Bewustzijn op Aarde een positie als hoeder en gids te gaan innemen, vanaf de andere kant van de sluiers. Zij zullen tijdens de komende periode alsnog de oversteek gaan maken, en jou mogelijk persoonlijk gaan begeleiden bij het uitvoeren van jouw Goddelijke Taken op Aarde.

Wat kun je voor jezelf verwachten?

 

Jij maakt deze bijzondere reis niet alleen; dat kan eenvoudig niet omdat je dimensies zult betreden waarin je de weg nog niet kent. Wij zijn met velen, vanuit de derde tot en met de zeventiende dimensie! We vragen jou om onze onophoudelijke innerlijke leiding, die dag en nacht aanwezig is, te verwelkomen en toe te laten. Weet dat er altijd aan jouw hogere Zelf om toestemming gevraagd wordt, voordat er vanuit de Lichtwereld gehandeld wordt.

Tijdens wakkere nachten zul je een grote koepel van Licht over je heen kunnen ervaren. Dit Licht zal je uit de slaap houden. Waak ervoor dat je je niet vanuit je ego zorgen gaat maken over slaaptekort; je zult voldoende rust kunnen vinden tijdens de komende weken. Tot deze heilige Lichtkoepel zullen alleen die zielen toetreden die zich volledig vanuit het Christus Bewustzijn geroepen voelen om de openbaring van het Goddelijke in jou te ondersteunen. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van Lichtdragers. Geef je over aan hun Aanwezigheid! Je zult hun Liefde en zuiverheid kunnen waarnemen, als kristallen en diamanten Lichtgolven die diep tot in jouw fysieke lichaam zullen doorwerken.

Sommige Lichtmeesters, met wiens bewustzijnsveld je al heel lang verbonden bent, zul je herkennen. Indien je hun Liefde en aanwezigheid kunt toelaten zul je in een zachte overgave en ontspanning terecht komen. Hierdoor open je je dieper, en kun je gemakkelijker ontvangen wat wij voor jou klaar hebben gelegd. Misschien kun je dit allemaal niet zo bewust ervaren. Weet dat dit een begeleid ontwaken is waarin niets fout kan gaan.

VREEST NIET. ALLES GAAT ZOALS BEDOELD

Is het niet prachtig om te weten dat alles klopt? Dat we allemaal, waar dan ook, door zullen gaan met onze reis naar het Licht? En dat we elkaar vanuit dat allesomvattende Liefdesveld altijd zullen blijven ondersteunen, juist door onze Goddelijke Taken op te pakken?

Ga wijs om met de komende dagen en nachten. Raak niet in paniek, maar kijk het aan wat zich aandient op jouw weg. Vanuit het vertrouwen dat jij door jouw hogere Zelf en vele anderen uit hogere dimensies begeleid en gesteund wordt kun je volop aanwezig blijven met jouw Licht en doorleefde Wijsheid.

Laten we elkaar blijven bemoedigen en toejuichen. We doen het samen, lieve vrienden en vriendinnen! Eeuwenlang hebben we naar deze grote ommekeer toegeleefd. Voel de goddelijke tederheid in jouw handen, waarmee je anderen kunt aanraken. Voel de Liefde in jouw hart en de heilige scheppingskracht in jouw basis. Wéés het Licht van de wereld, want dat ben je!

De Lichtwereld is bij je. Iedereen die kan zal je helpen om de laatste sluiers van angst en sterfelijkheid te laten verdwijnen. Dankzij jouw geloof, vertrouwen en een aanwezig blijven in jouw Licht kan het Grote Ontwaken op Aarde zich voltooien. De dank vanuit hogere dimensies is eeuwig, en zo is hun Liefde.

We wensen jullie gezegende dagen,

 

mede namens de Lichtwereld,

Mieke & Vincent
www.miekevulink.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.