Het Christus Bewustzijn dienen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

De Lichtwereld vraagt ons om heel dicht bij onszelf te zijn. Eigenlijk zouden we veel vaker moeten luisteren naar wat er innerlijk in ons leeft. Dan blijven we beter in verbinding met de hogere delen van onszelf, en kunnen we beter schouwen naar wat er buiten onszelf is.

De kunst is om te schouwen naar, zonder er mee samen te vallen of het te veroordelen.

Hoe meer je je verzet tegen wat er is, of tegen wat er op je weg komt, des te zwaarder je zelf je leven maakt.

Niet iedereen denkt het zich te kunnen permitteren om dagelijks een time-out te nemen en te kijken naar de boodschappen van hetgeen er innerlijk wordt aangereikt. De grootsheid van wat er plaats vindt ligt gedeeltelijk nog achter sluiers verborgen. Het ego ziet vaak alleen maar het deel van het leven dat oude wonden of angsten aanraakt.


Als je echter beseft dat je zo vele levens hebt moeten overleven met angsten, in een wereld vol tekorten aan Licht en Liefde, is het niet zo gek dat je voor je gevoel op een volgende zware weg bent beland.

 

Tussen de derde en vijfde dimensie in ligt een onbekend Niemandsland, waar het ego de weg niet kent, en het eigenlijk niet meer voor het zeggen heeft. Dat noemt men ook wel de dood van het overleef-ego. Ik snap het niet meer, ik kan niet meer. Ik pas”, zegt het ego daar. “Haal mij maar op want ik weet het echt niet meer.”

“Okay” zegt de Lichtwereld, “dat gaan we doen. Wij staan paraat voor je! We halen je op, uit de beperkingen van de driedimensionale wereld. Je zult je wel onthand voelen in het begin, maar wij leiden je en zijn altijd bij je.

In de vierde dimensie zal de macht van je persoonlijkheid afnemen en tot zwijgen gebracht worden, en zal niets meer vorm krijgen zoals jij het gewend was. Dat zal niet gemakkelijk voor je zijn. Je kunt daar niets meer vastpakken van wat je kent. De gereedschappen die jou nog uit de oude pijn- en angstlagen konden houden kun je inleveren, want die werken niet meer in de vierde dimensie.

Gefeliciteerd, want het gaat nu echt gebeuren! Je zult wel geduld en vertrouwen nodig hebben, en ruimte moeten maken voor stilte, transformatie en integratie. De omkering vanuit de meest verdichte lagen naar de fijnstoffelijke lagen heeft tijd nodig. Ook het kunnen gaan belichamen van hogere Zelfdelen vraagt om geduld en vertrouwen. Blijf jezelf dus overgeven aan onze leiding. Een persoonlijkheid is niet afgestemd op heilige timing en op onzichtbare, goddelijke wegen; wij wel.”

 

Jouw eigen heelwording wordt tijdens deze overgangstijd jouw nieuwe TomTom. Door jou heen zullen jouw hogere Zelf en de Lichtwereld je van moment tot moment aanreiken wat jij nodig hebt om de hemel dichterbij te halen in jezelf.

Dat ziet er lang niet altijd zo uit als hoe jouw ego het had bedacht. Want wat je aangereikt krijgt kunnen voor het ego hele lastige processen zijn, grote veranderingen, ziektes of confrontaties met mensen om je heen.

Vaak kom je daarbij een niet-weten tegen over wat je ‘moet doen’. Dan rest je niets anders dan het niet-weten in hogere handen te leggen en je moedig over te geven, wetende dat er vanzelf een inzicht of iets nieuws naar je toe zal komen. Wat jij vanuit het goddelijke ontvangt zal onmiddellijk doorstromen naar de aarde. Dat voedt en bekrachtigt het grote Christus Bewustzijnsraster, dat in en om de aarde heen ligt. Tijdens ieder moment waarop jij wat transformeert stijgt jouw frequentie. Daarmee help je energetisch mee aan het vrijmaken van de weg naar hogere dimensies voor de mensheid.

Jouw bijdrage aan de Nieuwe Wereld is grootser en reikt veel verder dan waar jij je bewust van bent. Dierbare medeschepper van de Nieuwe Wereld: Jouw Licht en Liefde zijn op aarde echt nodig en gewenst.

Uit haar boek: Onsterfelijke liefde in heilige voetsporen

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief