Het bestaan nodigt je uit om niets van jezelf in het duister te laten ♥ Yvonne Bakker ♥ Lichtwerkers Nederland

Zelf-onderzoek is riskant, want het betekent het onbekende binnengaan, je openstellen voor wat zich in het moment aandient. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je laat alles achter je, waarmee je vertrouwd bent, waarbij je je comfortabel voelt en gaat het onbekende binnen. Dat... is ongemakkelijk.

 

Om het Goddelijke te kunnen ervaren moet jij - het denken, het ego - er tussenuit. Geen gemakkelijke opgaaf. Je denken kan het spel van de uitvluchten eindeloos blijven spelen. Elk moment vindt het wel een nieuwe reden om datgene wat zich in het NU aandient uit de weg te gaan, om aan dat wat IS te ontvluchten, om niet te hoeven ervaren.

Ik weet uit eigen ervaring dat daar moet voor nodig is. Moed omdat hetgeen zich in dit moment kenbaar maakt, verlies geeft van houvast, structuren. Het geeft chaos, echter alleen vanuit chaos kan vernieuwing ontstaan.


Zolang je je afzet, zolang je je angst laat prevaleren, des temeer verkramp je, des te harder sluit je je af.

Misschien helpt het je, wanneer ik mijn eigen verhaal met je deel. Toen ik midden jaren negentig een bewustzijnstraining volgde, die op het bovenstaande geënt was, ging ik elke maand met het nodige lood in de schoenen heen. Op een of andere onwaarschijnlijke manier ging ik echter altijd trouw. Tijdens de vele bijeenkomsten zaten zowel ik als mijn medecursisten vervolgens met enige regelmaat de neuzen van onze schoenen te bewonderen, immers als het oog maar niet op mij/ons viel.

Het hielp niet echt, want desondanks werd mij met enige regelmaat de spiegel voorgehouden en mocht ik door opkomende emoties heen. Dit was lang niet altijd leuk. Vaak zelfs ervoer ik dit als uitermate pijnlijk. Terugkijkend besef ik echter welk een waarde juist deze training op mijn leven heeft gehad. Vele malen meer waarde dan enige reguliere scholing ooit heeft kunnen teweegbrengen. Achteraf gezien zeg ik: "Ik had het niet kunnen, maar ook niet willen missen."

Veel mensen beseffen misschien helemaal nog niet dat ze iets aan hun eigen nood kunnen doen, dat ze iets aan hun eigen nood kunnen leren. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we met onze fysieke en psychische problemen naar een arts gaan die het vervolgens voor ons mag zien op te lossen, dat we onze eigen mogelijkheden, onze eigen kracht, maar ook onze eigen verantwoordelijkheid uit het oog zijn verloren.


Leg je verantwoordelijkheid niet bij de ander, schuif je verantwoordelijkheid niet op iemand anders af, anders kom je er nooit vanaf.

Het bestaan nodigt je uit jezelf naakt onder ogen te leren komen, jezelf te leren kennen. Het bestaan nodigt je uit om vanaf de top van de boom diep af te dalen tot in de wortels, in de aller diepste en soms aller donkerste wortels. Dat zal zeker oncomfortabel zijn, ongemakkelijk. Dat is soms even slikken.

 

Het bestaan nodigt je uit om niets van jezelf in het duister te laten

 

Jij bent de schepper van je eigen leven. Zodra jouw (in-)zicht verandert, verandert je kijk op de wereld, je kijk op de gebeurtenissen in je leven én je kijk op de ander.

Jouw inzicht verandert je relaties niet, maar verandert jezelf. En doordat jij zelf verandert, veranderen jouw relaties, verandert jouw wereld als vanzelf. 

 

Alleen degenen die niet-weten of die het niet begrijpen, proberen de wereld te veranderen zonder degene die de wereld manifesteert, te veranderen. Dit is een tamelijk zinloze bezigheid.

Er is geen ander die je kunt verslaan! Er is geen andere om te veroordelen of te bevechten! Je leeft naar buiten zonder ooit naar binnen te gaan..

 

De vraag waar je je voor gesteld weet, is of je bereid bent mijn woorden te ervaren en te laten inwerken. Weet dat zodra je begrip op de proef wordt gesteld, er een aanslag wordt gedaan op je oude vastgeroeste gedachtepatronen, dat je wordt uitgedaagd tot twijfel of dat je je misschien wel verontwaardigd voelt.

Het zijn de voorbodes dat er een kans op bewustzijnsgroei aan je voeten ligt. De keuze om je bij op je schreden terug te keren, hetgeen vaak gemakkelijker lijkt of om een voor jou onbekende weg die je allerhande nieuwe ervaringen biedt, te volgen, ligt bij jou!

In liefdevolle verbondenheid 

Yvonne Bakker – The Essence of Life
yvonnebakker.nu 


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.