Het 5-5-22 portaal en Bevrijdingsdag ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland


En 5-5-2022 is het eerste 5-5 portaal deze maand en deze valt in Nederland samen met Bevrijdingsdag, wat tevens de toon zet voor bevrijding van datgene wat nu aan de oppervlakte ligt en/of aan de oppervlakte is gebracht door alle recente trillingsverhogingen.


Bevrijding van dat wat niet langer dient in je bewustzijnsgroei in het hier en nu, oude patronen, – structuren of –wonden mogen doorzien en getransformeerd worden zodat er steeds meer bevrijding van oorspronkelijk bewustzijn vrij kan stromen.

 In de 2022 energie gaat het om een stuwende, oprijzende stimulans om je Oorspronkelijke Jij naar voren te laten komen. En de 222 energie, die tevens een 6 is, resoneert op het feit dat dit op Aarde, in de materie tot manifestatie mag (gaan) komen.

 

De energie van de 5

 

De frequentie van de 5 resoneert niet alleen op het keelchakra, van waaruit wij ons kunnen uiten en onze innerlijke creatiekracht naar buiten, in de vorm en manifestatie, kunnen brengen.

Het resoneert ook op de 5 elementen, die de bouwstenen van creatie zijn (aarde, water, vuur, lucht en ether). Het resoneert ook op de vijfpuntige ster, het pentagram of de oorspronkelijke Duat-ster en daarmee op de innerlijke codering van de Oorspronkelijke Mens blauwdruk en codering.

De energie van de 5 is heel belangrijk omdat het alle facetten van groei in zich draagt die gerelateerd zijn aan onze oorspronkelijke vermogens, die weer her-innert wensen te worden. Opstaan in oorspronkelijke vermogens en onbevlekte kracht (voorbij dualiteit, onbewustzijn en afgescheidenheid) staan daarmee in de 5 energie dan ook centraal.

 

De 5-5 codering is gerelateerd aan de Christus Bewustzijnstrillingen, de 5D frequenties en het vermogen ons Zelf te gaan her-inneren in een oorspronkelijk versie van wie we Zijn. Liefdevolle, respectvolle Goddelijke Wezens die op een hoog bewustzijnsniveau Een zijn. Maar op aarde ‘slechts’ een facet zijn van die Bron, en vervallen in onwetendheid. Terwijl we de innerlijke weg terug aan het bewandelen zijn om die grootsheid ook weer in de menselijke manifestatie te her-inneren, integreren en belichamen.

 De weg die de Christus en vele andere grote meesters voor het collectief bewustzijn en de individuele mens, weer meer zichtbaar hebben gemaakt en in herinnering hebben gebracht.

 

Om bevrijd te raken van het oude (innerlijke duale strijd, afgescheidenheid, beperking, etc.) en opnieuw ‘gevuld’ raken met onze echte eigenheid. Daar waar we dit innerlijk dieper durven te gaan toelaten en ervaren, brengt ons direct dieper in verbinding met Essentie, Godsbron, hart en Ziel. Daar waar we werkelijk vrij Zijn.

Daar manifesteren we ons steeds dieper als liefdevol wezen, levend vanuit hart en Ziel. Oprecht bewust van zichzelf en bevrijd van oude aanhakingen via emoties, overtuigingen, aannames of overleving. Bevrijd van onderdrukking, macht, slavernij, mindcontrol.

Daar waar bewuste zelfreflectie, eerlijkheid, ont-wikkelen van oude ego-patronen en onbewustzijn is, ontstaat meer overgave aan het grotere plaatje van je Zijn, daar manifesteert zich hoger Weten, in afstemming op jouw Goddelijk Plan en hogere Bedoeling.

Daar manifesteert ons Christus Zelf steeds zichtbaarder, tastbaarder en ervaarbaarder te midden van de 3D (aardse) realiteit. Daar ontstaat meer werkelijke bevrijding en vrijheid van de aardse duale matrix met de daar bijhorende strijd, onderdrukking en oorlogen. Zo buiten, zo binnen en andersom.

 Daar ben je wel op aarde maar niet van de aarde (matrix) en zul je je steeds vrijer door deze wereld kunnen bewegen zonder dat de matrix nog aan je haakt.

De energie die de 5-5 codering deze maand binnen brengt is opnieuw een golf van licht, bewustzijn en trillingsverhoging. Om je Zelf dieper te bevrijden van alle oude onbewuste zienswijzen, verstrikkingen, wonden, littekens en strijd. Hoe meer we ons Zelf innerlijk bevrijden, hoe meer ons Christusbewustzijn weer door ons heen kan stralen, de wereld in.

 

Meer over de energie van mei 2022


© Willemien Timmer 

www.apofyliet.nl
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.