Het 3-3-21 Portaal ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Vandaag het eerste van vier 3-3-'21 (=3-3-3) portalen deze maand. Deze eerste upgrade of trillingsverhoging is al twee dagen sterk in opbouw met trillingswijzigingen. Het is net of er enerzijds enorm veel in beweging komt en anderzijds of alles even stil lijkt te vallen om tot een pas op de plaats te komen.

Met de trillingen instroom en -verhoging van vandaag stappen we dieper de 3-3 energie in die via de vier portalen als vier lichtzuilen of pijlers zijn die deze maand voortstuwen in een 'geleidelijke' verhoging van trilling, waardoor opnieuw hogere bewustzijnslagen en diepere onbewuste lagen ten opzichte van elkaar geopend en geactiveerd gaan worden.

We mogen in groei telkens eerst de diepte in (van het onbewuste zelf) voordat daarin ruimte ontstaat om het hoger bewustzijn te kunnen laten indalen, gronden en verankeren. Pas van daaruit kan de groei naar het belichamen ervan ontstaan.

In de 3-3-'21 energie van vandaag, als start, zal dat wat je nog uit jouw kracht houdt dieper aangetrilt worden. Onbewuste angsten, overleefmechanismen, gedachtenpatronen en of overtuigingen kunnen als een telkens herhalend algoritme vanuit het onbewuste op de achtergrond telkens door je leven stromen. In de 3-3-'21 energie vandaag zullen deze meer aan het licht kunnen komen. Zodat je je gewaar wordt van onbewuste algoritmes (steeds herhalende 'voorgeprogrammeerde' patronen) die je leven veelal aansturen.

Bijvoorbeeld onbewuste overtuigingen dat je krachteloos of machteloos bent.

Angsten voor je eigen (licht)kracht. Overleefmechanismen die aansturen op vecht, vlucht en bevries reacties. Geloof in eigen kleinheid en andere ego aannames. Breinkonijn die doorlopend je zelfvertrouwen ondermijnen, en soortgelijk.

De trillingsverhogingen van het 3-3 portaal halen uiteraard niet alleen de stagnerende energieën naar de voorgrond. Ze brengen ook helende, bewustmakende resonanties naar voren. Waardoor je in staat bent om de patronen en onbewuste innerlijke algoritmes te doorzien, helen, transformeren en om te keren. Zodat je je ervan bevrijd en dit hoger inzicht en hoger bewustzijn haar rechtmatige plek in je wezen van hier en nu weer in kan nemen.

Grote groeikansen dus en blijvende wijzigingen in bewustzijn!

Willemien Timmer
apofyliet.nl


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332



Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.