Haar zoon is dol op z'n computer ♥ Abraham Hicks ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Abraham: Vertel ons eens waarom het verkeerd voelt.

Gast: Omdat de hele cultuur zegt dat het verkeerd is.

Abraham: Nee, niet de hele cultuur, alleen degenen die denken dat het verkeerd is.

Gast: En ik hoor alleen hen maar. Mijn man denkt dat het heel erg verkeerd is.

Abraham: Heb je een zweep in bezit.... wat bij je paardenkar past?

Heb je nog paarden op stal staan? Heb je in de contactenlijst van je iPhone een hoefsmid staan?

Gast: Wat zo grappig is, is dat ik zelf in de technologie werk. Ik vind het heerlijk. Voor mezelf is het dus oké, maar niet voor mijn 10 jaar oude zoon waarvan ik vind dat hij de wereld in moet met mij. Dus koop ik klei en kleurtjes en proberen we dingen te doen en het enige wat hij zegt is “Hoe lang moet ik dit nog doen voordat ik weer terug kan naar mijn computer?”

Abraham: Ja, hoe lang nog?

Gast: Dus het is oké?

Abraham: Zie je, hij werd geboren met een voorwaartse blik. Voor hem is het makkelijk om vooruit te kijken naar wat nieuw-nieuw-nieuw en nieuw is. Zo was jij ook maar jij werd aangemoedigd om terug te kijken en dat heb je al zo lang gedaan dat je bent gaan geloven dat de stabiliteit van deze Aarde er is door terug te kijken. Hij werd geboren wetende dat het er is door voorwaarts te kijken.

Zijn Innerlijk Wezen roept hem dus voorwaarts. Zijn moeder roept hem terug en je wilt echt niet winnen.

Wat de wereld doet is, dat het levenservaringen en meningen neemt en ze verdeelt in stapels. Wat de wereld wil doen, en we bedoelen hier de mens, is alles verdelen.

---

Dus nu hebben we een stapel van technologie-junkies en een stapel van, “Jongen, ga naar buiten houthakken.” [lol]

En als jij besloten hebt dat de stapel waar hij nu in geïnteresseerd is.....twee weken zei je? Speelt hij nu twee weken?

Gast: Ja, hij kwam thuis en zei “Mam, ik had mijn vierde kill vandaag. Ik ben zo opgewonden.”

Abraham: Dus als jij hem in die stapel ziet en niet fijn vindt wat je ziet, nu gebruik je dat – waar je denkt dat hij is - als excuus om niet in lijn te zijn met Wie Hij Is en heb je hem niets te geven.

Dus of je het nu hebt over het positief beïnvloeden van je zoon, of het positief beïnvloeden van je man zodat hij zijn zoon positief beïnvloedt.... dat alles zul je irrelevant moeten maken en gewoon één van de twee stapels kiezen: BEN IK IN LIJN, of BEN IK NIET IN LIJN.

En het verschil tussen jou en zijn Innerlijk Wezen is, dat zijn Innerlijk Wezen daar staat waar het geheel van hem is en hem daar naartoe roept. En jij als ouder staat vaak in het diepe, duistere verleden en probeert hem daar naartoe te roepen, en dat ga je niet winnen. Het nieuwe wel, zijn Innerlijk Wezen wel.

En als je wel zou winnen; als je zo dominant zou kunnen worden en zijn leven zo ellendig zou maken, en genoeg dingen van hem af zou nemen om hem te straffen voor zijn passie zodat.....

Hij deed het niet terwijl jij in de buurt was.

Gast: Dat klopt.

Abraham: Dus je leert hem hoe hij kan misleiden en hoe hij je kan ontlopen.... want hij zal altijd voorwaarts geroepen worden door zijn Innerlijk Wezen, begrijp je?

We willen het niet met je hebben over de juistheid of onjuistheid van technologie. Dat is niet het onderwerp hier. Wij noemen het niet goed of fout.

We zullen het nieuw noemen. We zullen het méér noemen. En wat nu als een wereld vol ouders op zou houden zich te verzetten tegen technologie en met de stroom mee zou gaan en het toelaat te worden, oh, dit leven gevend, voldoening gevend....

Serieus, zou je terug willen naar zonder elektriciteit? En er was een tijd dat dat ook maar een raar iets was. “Wat? Gaan we draden van huis naar huis vastmaken? Ben je gek!?”

Alles wat je nu omarmt werd ooit van de hand gewezen door mensen die wilden blijven waar ze waren.

Jullie zeiden allemaal “Ik kom voort in dit fysieke lichaam en zal de dingen onderzoeken. En ik zal eeuwig om meer vragen. En als de vibratie van méér uit mij straalt, zal mijn Innerlijk Wezen de plek verzekeren en het vibrationeel voor me vasthouden in een levendige, echte vorm en dat zal ook mijn punt van aantrekking worden.”

Dus wat er met jullie aan de hand is, is dat je een Innerlijk Wezen hebt die je op je vibrationele woord genomen heeft en het punt van aantrekking vasthoudt van alle dingen waar je om gevraagd hebt. En nu reageert de Wet van Aantrekking op twee punten van aantrekking. En als jij niet meegaat met de stroom van Wie Je Bent, dan ontstaat er een getouwtrek in jezelf en nu gebruik je je zoon en technologie als een excuus om jezelf te splijten.

En ook al zou hij je gehoorzamen en meer doen van wat jij hem wilt laten doen, het zou het splijten in jezelf niet tegenhouden. Hij zou op allerlei manieren op z’n kop kunnen staan en het zou niets uithalen omdat hij niet de betrouwbare bron is. Hij is niet de betrouwbare bron waar je naar uitreikt.

Gast: Ik wil hem gewoon niet bederven.

Abraham: Weet je, de enige manier dat iemand een ander kan bederven is door aan de andere kant van het getouwtrek te gaan staan, tegenover hun Innerlijk Wezen. Maar weet je, je bederft hem niet, alleen jezelf maar..... want het getouwtrek bevindt zich in jou.

Dus je hebt het gevoel alsof je in een no-win situatie zit want je voelt dat je het nu los begint te laten maar je weet ook dat je nog een partner hebt die dit niet los zal laten. Je moet dus een manier vinden om dit los te laten. We zullen dus een focuswiel doen.

Gast: Oké. Hij gaat hier ook naar luisteren. Oh, mijn God. [lol]

Abraham: Wat is de negatieve emotie die je nu hierover voelt? Is het bezorgd zijn over....in verhouding met wat je partner vervolgens zal gaan doen? Is het dat?

Gast: Ja. En zijn gevoel van in lijn te zijn is om een goede vader te zijn. En volgens hem staat dat gelijk met het beperken van computertijd.

Abraham: Bijna iedere ouder op de wereld heeft wel eens gedacht dat een goede vader of een goede ouder je niet moet laten doen wat je wilt doen, om eventuele problemen te voorkomen. “Ik ben een goede ouder en ik ga je beschermen tegen je eigen evolutie.” Je zegt het niet op die manier maar dat is ongeveer wat je bedoelt.

De emotie die je dus voelt is verwarring; niet goed weten wat je moet doen. Je wilt namelijk ook je partner niet in de steek laten want dat is iets wat fijn is. Ouders die consistent zijn geven een betere omgeving voor de kinderen. Maar bedenk eens – dit is echt goed – bedenk waarom het als algemeen goed ouderschap gezien wordt. Als beide ouders op één lijn zijn. Waarom wordt dit als goed gezien?

Gast: Een consistente boodschap?

Abraham: Ja, een consistente boodschap. En hoe zit het met de boodschap van zijn Innerlijk Wezen?

Gast: Ja, veel belangrijker.

Abraham: De boodschap van zijn Innerlijk Wezen is één ding en de boodschap van zijn ouders is een ander ding. Dat is geen consistente boodschap, of wel? [-Nee]

Dit is een goede insteek. Je kunt beginnen met: Geloof ik dat mijn kind een Innerlijk Wezen heeft? Geloof je dat? [-Ja]

Geloof je dat zijn Innerlijk Wezen hem zijn hele leven bekeken heeft en gezien heeft hoe hij zijn pijlen lanceerde? [-Ja]

En wat denk je dat sommige pijlen waren? [-Meer]

Méér, en plezier, en nieuw, en ontwikkeling, en verbetering, en groei.

En denk je dat als hij dat spel speelt, dat zijn doel is om er steeds slechter in te worden? [-Nee]

Denk je dat als hij dat spel speelt, zijn doel is om zijn vaardigheden te verbeteren en er steeds beter in te worden? [-Ja]

Dus als je het zo bekijkt, dan zitten er ook positieve aspecten aan. En we weten wel – we kunnen jullie voelen – dat ouders balans willen, wat zeggen wil dat buiten spelen fijn is en de lucht inademen fijn is en dat balans mooi is. Maar balans tussen Wie Je Bent en wie jij bent. Met andere woorden, het is de vibrationele balans waar wij steeds voor pleiten.

En niemand moedigt ooit vibrationele balans aan door EROP TE WIJZEN DAT JE IETS FOUT DOET.

Dat alles staat vast; je bent in lijn gekomen met Wie Je Bent en je bent er duidelijk over en als het alleen om jou, je zoon en technologie gaat, dan voel je wat verlichting.

Maar nu is er nog een andere bugaboo in je aanwezig en dat is, dat je harmonie wilt met je partner; dat je niet uiteen getrokken wilt worden; dat je niet wilt misleiden; dat je niet wilt zeggen dat hij iets kan gaan doen wat zijn vader niet wil dat hij doet; dat je ook geen excuses wilt maken voor de vader tegenover je zoon, en ook geen excuses wil maken voor je zoon tegenover zijn vader. Je zit zo’n beetje tussen wal en schip als je aan al deze dingen denkt.

Dus nu, hoe voel je je in dit alles? Welke emotie omschrijft dit het beste? Verwarring, onzekerheid, niet goed weten wat te doen. Bezorgdheid.

Bezorgdheid om wat? “Ik maak me zorgen dat.....” Wat is het begin van dit focuswiel?

“Ik maak me zorgen dat er een probleem ontstaat tussen deze twee mensen waar ik zo veel van hou?”

Gast: Ja.

Abraham: Ben je bezorgd dat je je zoon voor altijd zal bederven? [- Nee] Die zorgen verdwenen tijdens dit gesprek. “Ik maak me zorgen dat mijn man in zijn koppigheid niet tot dat gevoel van resolutie zal komen.....

Gast: .....en dat ik oneerlijk, misleidend moet zijn.

Abraham: Oké, “Ik ben bezorgd dat ik misleidend moet zijn.” Dat is goed. Niet dat je dit ooit was, maar je bent bezorgd dat....

Gast: Nooit geweest, ik heb nooit misleid! [lol]

Abraham: Mensen zijn zo misleidend, ze moeten dit wel zijn! Om iedereen tevreden te houden in je leven zul je steeds leugens moeten vertellen...met andere woorden, dat is wat mensen doen. En dat is wat we bedoelden toen we spraken over het toe-eigenen van wat je vibrationeel aanbiedt.

Weet je dat je het Universum niet kunt misleiden omdat de Wet van Aantrekking jou steeds leest? Dus je kunt niet misleiden. En je kunt ook elkaar niet misleiden, want wat er vibrationeel in jou gaande is, is wat jij bij anderen oproept. Niemand komt dus weg met misleiding. Niemand komt hiermee weg. Dat is goed om te erkennen.

“Ik zou misleidend moeten zijn.” Dat is dus wat je niet wilt. Wat komt er nu in het centrum van het focuswiel te staan? Wat is het tegenovergestelde, wat wil ik zijn?

Gast: Ik wil in lijn zijn met me-Zelf en alle anderen het zelf uit laten zoeken.

Abraham: Dat is een hele mooie erkenning, en we weten dat dit in het proces van dit gesprek gebeurd is. Maar we gaan nog even terug, want steeds als je in lijn komt, springt er gewoonlijk iets anders uit. En wat er uitsprong was, dat je man niet zo makkelijk daarin mee zal gaan en dus.... Ik wil niet misleiden.... wees eens wat specifieker.

“Ik wil niet misleiden. Ik wil helemaal zijn Wie Ik Ben en daardoor positief beïnvloeden. Of, ik wil dit tot bedaren brengen.” Denk je dat dit het beste statement is om mee te beginnen? “Ik wil dit tot bedaren brengen.” [-Ja]

Nu weet je dus wat je doel is en je weet waar je bent. Nu kun je er iets aan doen omdat je erkend hebt waar je bent. “Ik maak me zorgen dat ik moet misleiden, maar ik weet waar ik wil zijn. Ik wil echt mezelf zijn en Wie Ik Ben. En door middel van mijn Innerlijk Wezen wil ik verheffen en geruststellen.”

Het is dus duidelijk wat je wilt.

Laten we nu aan dat pad werken. We praten nu over wat dingen rond dit focuswiel die niet moeilijk zijn om naar uit te reiken:

“Ik ben goed in geruststellen, en ik krijg hun aandacht, en ze luisteren allebei naar mij. Ik heb gemerkt dat ik effectiever ben als ik me goed voel, en als ik speels ben merk ik dat ik meer bereik. Beiden willen graag spelen. Ze zijn allebei speels. Ze willen allebei gelukkig zijn. Wij zijn een blije familie. We kunnen goed met elkaar overweg. We hebben een fijn leven samen, al heel erg lang. Deze technologie die voelt alsof het ons in de weg staat, kan wel eens een nieuwe weg zijn. Het kan ons wel eens leiden naar meer expansie, want we kunnen niet stil blijven staan. Stilstaan is niet het antwoord. Voorwaarts gaan is het antwoord.

Er is bij ons veel vaker harmonie dan disharmonie. Ik ben heel harmonieus met zowel mijn zoon als mijn man. Ik weet wanneer ik in lijn ben met me-Zelf; wat de power is van mijn verheffen. Dit zal niet zo moeilijk zijn. Ik heb het groter gemaakt dan het is. Ik begrijp de dingen nu beter. Nu ik zekerder ben van mezelf, kan ik meer positief beïnvloeden. Ik voel me niet langer verloren. In mijn zelfverzekerdheid kan ik anderen een solidere basis meegeven.”

We vullen de bladzijde nu echt in, nietwaar?

“Wat nu als ik, door me niet langer te verzetten tegen de technologie of de games.... wat nu als ik door mijn acceptatie van de onvermijdelijkheid.... wat nu als mijn zoon daar iets van wilde laten zien?”

Nee, dat zal niet gebeuren. Je ligt gewoon te ver achter, je ligt veel te ver achter. Dat moet je erkennen. Je zult altijd veel te ver achter deze voorhoede-zoon liggen die werd geboren en kabel-klaar was.

Gast: Ik heb hem binnengeroepen.

Abraham: Het is niet de taak van een ouder om het kind bij te kunnen houden, en dat is wat veel ouders dwars zit. Je kunt ze niet bijhouden. Je kunt ze niet bijhouden en daarom wil je ze tegenhouden!

Je kunt ze niet bijhouden. Ze kwamen opnieuw met een nieuwe Energie. Maar je kunt ze toejuichen. Je kunt van hun voorwaartse beweging genieten. Je kunt hun passie proberen te begrijpen en resoneren met hun passie. Je kunt resoneren met hun helderheid. Je kunt resoneren met hun interesses. Je kunt resoneren met hun plezier. Zie je wat we bedoelen?

En nu heb je weer twee stapels: de leuke stapel en de niet leuke stapel. In welke stapel wil je zijn?

De heldere stapel of de verwarde stapel? In welke wil je zijn? Wil je in de stapel zijn die weet hoe je weken achter elkaar kunt spelen? Vergeet het maar. Dat ga je nooit bijhouden. [lol]

Zie je wat we bedoelen?

Gast: Dat doe ik.

Abraham Hicks
www.abraham-hicks.com

 

Vertaling: Annelie v Eijk
mijnspirituelenatuur.nl

 

 

Blijf  op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* indicates required

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.