Geïnspireerde boodschappen: hoe weet je nou of ze kloppen? ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland

Omdat gechannelde teksten – of intuïtieve ingevingen – jou niet bereiken via de ratio, kun je nooit ‘weten’ of ‘bewijzen’ dat ze waar zijn.

Wanneer weet je of iets intuïtief tot stand gekomen is – en dus is ‘geleid’ – en wanneer kun je merken dat jouw persoonlijkheid zich te veel in de kwestie heeft gemengd?

Vanuit het Veld van Liefde kreeg ik de volgende elementen aangereikt.

 

Moeiteloos

 

Alles wat moeiteloos is, wat vrij vloeit en wat liefdevol voelt, ook al zijn de boodschappen niet altijd zalvend of zacht, wijst naar de bron van Liefde. Wanneer je uitsluitend luistert en nergens invult, komen deze channelings moeiteloos tot stand. Het is dan net alsof jouw vingers bewogen worden. Alle gedachten vallen je in, elke zin wordt als het ware aangegeven en het sleutelwoord is gemak. Wanneer een channeling op die manier verloopt, dan weet je dat je goed zit.

Het gaat erom dat je gaat voelen dat je werkelijk geen rol hebt in het geheel, dat je niet verantwoordelijk bent voor de inhoud noch de vorm van een boodschap en dat je louter degene bent die zich heeft aangemeld voor het ontvangen ervan. Of mensen de boodschap nu wel of niet leuk vinden, heeft in feite geen effect op jou. Jij geeft deze uitsluitend door. Heeft iemand er plezier van? Fijn. Vindt iemand het niks? Ook prima.

❥ Wanneer het oordeel van een ander je wel raakt op een overmatige manier, dan kun je voelen wat daaraan ten grondslag ligt in jou.

 

Resonantie

 

Wanneer een tekst resoneert met dat wat je van binnen ‘eigenlijk’ al voelt, dan is dat ook een aanwijzing dat de tekst afkomstig is uit de juiste bron. Resonantie is het tweede kenmerk. Geen mens is volledig losgekoppeld van de liefde waarvan hij deel uitmaakt en dus voelen we allemaal op een zeker niveau wat klopt en wat niet. Als de inhoud van een boodschap helemaal uit de lucht komt vallen, dan is dat een aanwijzing dat er iets niet klopt.

Liefde

 

Het derde kenmerk is liefde. Liefde zou door alle woorden van een tekst moeten stralen en hoewel het voor een ego lastig is om werkelijke liefde te herkennen, is daar onze werkelijke aard die voelt dat de boodschap rust op ruimte, vrijheid en synonieme begrippen. Een liefdevolle tekst veroordeelt niet en geeft zelden een dwingende richting aan. Dat onderscheid kun je maken.

 

Alles wordt vrijer of luchtiger

 

Andere kenmerken van een geleide tekst zijn humor, vrede, rust en een zekere trilling die met de woorden meekomt. Alles wordt lichter bij het lezen ervan. Alles wordt vrijer of luchtiger. En dat is prettig in een leven waarin de mensheid geklonken is aan het zware aardse bestaan.

 

Vrijmaken van het kanaal

 

Kun je actief iets doen om jezelf te ‘openen’ voor intuïtieve boodschappen? Jazeker. Je kunt jezelf zo vrij mogelijk maken van oude belastende inhouden op je systeem. Je doet met andere woorden je ‘vergevingswerk’ en offert je oude angsten, weerstanden, oordelen en blokkades op aan het geheel en vraagt om een nieuwe kijk op alles wat je bezwaart. Zo word je een steeds zuiverder kanaal.

Gechanneld door Geertje Smit
www.geertjesmit.nl Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.