Functioneren binnen een narcistische familie ♥ Kimberley Kooijman ♥ Lichtwerkers Nederland


❥ Over narcisme: functioneren binnen een narcistische familie. The Golden Child / De grote lieveling / Favoriet. Het zwarte schaap van de familie en het onzichtbare kind.

Binnen narcistische / ongezonde relatie structuren is heel vaak te zien dat er 1 kind is binnen het gezin dat het favoriete kind is. Dit kind kan nooit iets fout doen, zo lijkt het. Terwijl de andere kinderen juist nooit iets goed kunnen doen.

Het hoeft trouwens niet te gaan om een gezin met meerdere kinderen. Bij een enigskind kan dit ook voorkomen alleen valt dit veel minder op. Maar het kan ook gebeuren bij opa's en oma's dat zij een lievelingskleinkind hebben of tante's en ooms die een lievelings nichtje of neefje hebben.

Dit lijkt op het eerste gezicht allemaal onschuldig maar het heeft hele grote gevolgen zowel voor de Favoriet zelf als alle kinderen die zich er omheen bevinden. Zij zullen zich altijd minderwaardig voelen aan de favoriet maar ook wordt op deze manier jaloezie, afgunst en ook narcisme in de hand gewerkt.

Bij een Narcistische ouder is er vrijwel altijd 1 favoriet. Dus het gezin ontkomt hier niet aan.

 

Waarom een favoriet? Een narcist kan toch niet werkelijk liefhebben?

 

De Favoriet lijkt voor de andere kinderen er omheen iemand om jaloers op te zijn en tegenop te kijken. Echter is het zijn van een favoriet/Golden Child niet zaligmakend. De Golden Child cijfert zichzelf namelijk volledig weg om de narcist te pleasen en zijn rol als favoriet te behouden en staat eigenlijk zijn leven lang ten dienste van de narcist.

De favoriet houdt eigenlijk het gedrag van de Narcist in stand en durft nooit een weerwoord te geven. Hierdoor creëert de Favoriet of Golden Child ook geen eigen identiteit en krijgt hierdoor later in zijn/haar leven ongelooflijke problemen, zowel op het gebied van het krijgen van een gezonde relatie als in het opbouwen van een gezonde relatie met eigen kinderen.

Het is namelijk zo dat de Golden Child de aandacht die hij/zij krijgt van zijn ouder, opa/oma, tante of oom, of wie ook de narcist in kwestie was, dit in een liefdesrelatie wellicht nooit zo zal ervaren. Hij/zij zal niet inzien dat deze structuur ongezond was, vergiftigend, onderdrukkend en mishandelend maar zal altijd op zoek zijn naar een bepaalde aandacht.

 Hier kan de partner bijna onmogelijk aan voldoen. Waardoor relaties bijna altijd stranden. Het eisenpakket van de Golden Child is immers enorm en daar kan eigenlijk alleen iemand die zichzelf compleet wegcijfers aan voldoen, een co-dependent, een pleaser.

Ook is het moeilijk om werk te behouden voor een Golden Child omdat hij/zij redelijk verwend is geraakt en/of misschien financieel afhankelijk gemaakt is van de narcist.

Kan er een compleet verstoord beeld ontstaan van de realiteit en hoe de maatschappij werkt. In de omgang met collega's zal een Golden Child altijd bezig zijn met anderen jaloers te maken, te roddelen (om zelf favoriet te zijn/blijven) doet ook vaak alles voor de baas (grensoverschrijdend gedrag naar de anderen en collega's) waardoor er eigenlijk een vergelijkbare situatie ontstaat als de Favoriet thuis ook hebt ervaren. Misschien herken je dit in 1 van jouw (ex-)collega's.

Tevens in de Golden Child/ Favoriet het gewend geraakt dat anderen jaloers op hem/haar zijn en hij/zij zal zijn leven wijden aan het jaloers maken van anderen. De bewijsdrang zal blijven. En ze doen er ook alles aan om favoriet van de narcist te blijven en dit kan heel ver gaan en verstrekkende gevolgen hebben voor zijn/haar gezin.

Een Golden Child / Favoriet kan door een narcist worden ingezet om zijn/haar eigen onzekerheden te verbloemen. Juist om te laten zien hoe ontzettend geslaagd ze zijn als moeder/vader of ander familielid. Wordt de Golden Child overspoeld met complimentjes, cadeautjes, vaak buitenproportioneel, geld, dingen die niet horen bij de leeftijd of ontwikkeling van het kind, ze worden meegenomen naar uitjes waar de anderen niet bij mogen zijn, ze krijgen een andere behandeling dan de rest, meer snoep/meer vlees, ze kunnen bijvoorbeeld terwijl ze de jongste zijn de grootste kamer krijgen of het grootste bed, meer foto's gemaakt worden van de favoriet dan van de rest, betere, meer of duurdere kleding, er wordt gelogen tegen de rest en zo kunnen anderen van het gezin er achter komen dat er stiekeme dingen zijn gebeurd en de favoriet weer iets heeft gekregen of gedaan waar de rest geen weet van had.

Er ontstaat een tweedeling binnen het gezin. Sommige kinderen binnen het gezin zullen er alles aan doen om ook de favoriet te worden of juist de favoriet naar beneden te halen maar zullen niet slagen.

Het is als opgroeien in een mijnenveld of oorlogsgebied waar er dan 1 onsterfelijk lijkt te zijn.

Wisselen van favoriet

 

Binnen sommige structuren wisselt de narcist van favoriet. Dit omdat dit haar/hem zo het beste uitkomt. De Narcist houdt dan alleen van de favoriet als hij/zij bepaalde dingen doet, doet een ander dit bijvoorbeeld wèl en de favoriet niet dan wisselt hij.

Hierdoor raakt het gezin volledig ontwricht en creëert niemand de juiste eigenwaarde. Als je namelijk als Favoriet/ Golden Child ineens hebt afgedaan en er een ander favoriet is dan twijfel je aan alles van jezelf en raak je compleet verward.

Maar er is er altijd maar 1 favoriet op het moment zelf. Narcisten hebben moeite met hun aandacht te verdelen. Er zijn nooit 2 Golden Childs binnen 1 gezin.

Er is sprake van een overfocus op 1 kind.

 

Golden Child, als volwassen vaak ook zelf narcist

 

De Golden Child / Favoriet krijgt een blinde vlek op zijn/haar gedrag. Het is een soort stockholmsyndroom, hij/zij denkt dat dit de normale gang van zaken is en ziet geen problemen met zijn/haar gedrag.

Hij/zij denkt dat hij recht heeft op een bepaalde behandeling of manier van omgang en daar moet iedereen waar hij/zij mee te maken heeft aan voldoen.

Hierdoor ontstaat Narcistisch gedrag bij de Golden Child. Hij/zij zal altijd mensen aantrekken die dit gedrag in stand zullen houden.

Hij/zij zal zich ook altijd afzetten tegen de andere gezinsleden die slecht spreken over de narcist omdat hij/zij dit niet/anders heeft ervaren dan de rest.

Hij/zij ontkent daarmee de realiteit van de andere gezinsleden die serieuze mishandeling en verwaarlozing hebben ondergaan.

 

De schaduw van de Golden Child / Favoriet

 

Als de favoriet zelf volwassen is en een gezin heeft en zelf niet narcistisch is, kan het zo zijn dat de narcist (vaak ouder) zich juist tegen hem/haar gaat keren. Er kan ook een favoriet gaan ontstaan bij 1 van de kinderen (klein kinderen van de narcist) en dit zal de favoriet wellicht niet accepteren.

Ook kan het zijn dat de narcist juist competitie gaat uitvoeren op de favoriet. Dus een wedstrijdje voeren wie er het beste is waardoor er hele rare en nare situaties ontstaan. Of waardoor er ruzie ontstaat

 

Naast de favoriet is er ook bijna altijd een buitenbeentje / het zwarte schaap

 

Deze persoon kan nooit iets goed doen in de ogen van de narcist hoe zeer hij ook zijn best doet. Deze persoon wordt bijna alitjd beschuldigd als er iets kapot is of weg is, ook al is dit niet het geval.

Als deze persoon iets behaald bijvoorbeeld een diploma, certificaat of een andere mijlpaal dan wordt hier geen aandacht aan besteedt, zelfs als dit resultaat groter is dan die van de Golden Child, wordt het weggewimpeld als niet belangrijk en hierdoor voelt het buitenbeentje zich compleet minderwaardig.

Bij het buitenbeentje/zwarte schaap kan er het tegenovergestelde ontstaan, deze is altijd de laatste in de rij bij het krijgen van iets lekkers, krijgt bijvoorbeeld minder eten of een minder groot stuk vlees (dan de rest van de kinderen en/of de favoriet), krijgt de kleinste of lelijkste kamer, krijgt weinig nieuwe kleding of tweedehands of uit de aanbieding, mag niet meedoen aan leuke uitjes, competities, mag geen sport of hobby uitoefenen (of alleen diegene die de narcist voor hem/haar wilt), krijgt eigenlijk geen keuze, alles wordt voor hem/haar bepaald, vaak wetende dat het juist zijn/haar keuze niet zal zijn, puur om te treiteren, krijgt bewust spullen/dingen die niet passen bij de leeftijd maar bijvoorbeeld voor een jonger kind is, ook puur om te treiteren. Alles om het gevoel van eigenwaarde compleet af te nemen.

Hierdoor kan het gebeuren dat deze persoon òf aan de drugs gaat òf juist zijn/haar leven gaat wijden aan grootse resultaten, in de hoop op aanzien van de narcist, wat een uitputtingsslag zal worden. De Narcist zal nimmer oog krijgen voor de resultaten van het buitenbeentje en zal altijd de mislukkingen van hem/haar uitvergroten om hem/haar belachelijk te maken bij andere mensen.

Gek genoeg is het buitenbeentje of zwarte schaap (vaak de empaat) van de familie vaak slimmer dan de favoriet, hij/zij doorziet het gedrag van de narcist en heeft zich misschien al meerdere keren uitgesproken over dit gedrag. Ook kan het zijn dat deze persoon al meerdere keren geprobeerd heeft zijn/haar andere zusjes te beschermen tegen de narcist, wederom zonder kans van slagen want de narcist zal in het openbaar altijd charmant overkomen en de leugens van de narcist lijken geloofwaardiger dan de eerlijkheid (vaak in een wanhoopspoging) van het buitenbeentje.

Doordat het buitenbeentje zich binnen de familiestructuur af kan zetten kan er een front ontstaan tegen hem/haar waardoor pestgedrag binnen de familie normaal gaat worden.

Hierdoor zie je ook vaak dat dit soort kinderen vaak vroegtijdig het ouderlijk huis verlaten omdat zij het gewoonweg niet meer aankunnen om zo te leven.

Het buitenbeentje is volledig gegaslight. Dit is de ergste, meest mishandelende vorm van Narcisme, daar dit je doet twijfelen of je het zelf allemaal wel goed ziet. Je gaat twijfelen aan jezelf, jouw eigenwaarde. Je neemt bepaalde opmerkingen volledig tot je omdat je jong bent, je gaat er vanuit dat jouw ouders het goed met je voor hebben, terwijl je dondersgoed weet dat er iets niet klopt.

En ook al ben je er van bewust dat er iets niet klopt, de kans dat je in de toekomst kiest voor een relatie met een narcist is vrij groot, en dus opnieuw gegaslight wordt.

Het Buitenbeentje is vaak de empaat van de familie. Degene die alles doorziet. Ook heel vaak de enige die de karmische patronen durft te helen/verbreken en soms ook anderen motiveert of aanspoort om beter te worden of dingen te doorzien.

Deze persoon doorziet vaak dat een groot gedeelte van de familie fake is. Dat ze alleen maar bezig zijn met het gedrag in stand te houden. En ook dat er iets binnen de complete familie niet klopt maar op jongere leeftijd kunnen ze vaak niet de vinger leggen op wat er nou eigenlijk mis was. Zij waren vaak als enig NIET te manipuleren en de andere kinderen wel.

 

Buitenproportionele straffen

 

Naast buitenproportionele beloningen van de favoriet zijn er ook buitenproportionele straffen van de andere kinderen.

De narcist kan vanuit het niets woest worden op 1 van de andere kinderen.

Ook kunnen er straffen zijn, zelfs gewelddadig of verbaal gewelddadig of vernederend.

Of kan het zijn dat 1 van de kinderen niet mag deelnemen aan een uitstapje waar het hele gezin wel aan deelneemt.

Meestal staan de straffen totaal niet in contrast met hetgeen heeft voorgevallen maar wil de narcist een punt maken dat hij/zij geen tegenspraak of eigen mening duldt. Zo kan het ook zijn dat de narcist 1 van de kinderen of haar partner uit huis zet om haar punt te maken. Dit kind of partner mag terug komen als hij/zij belooft zich voortaan netjes aan de regels van de narcist te houden.

In uiterste gevallen wordt ook de Golden Child/ favoriet gestraft/vernederd of geslagen.

 

Andere kinderen binnen het gezin worden niet gezien of vergeten (onzichtbaar gemaakt) + er worden nare opmerkingen gemaakt

 

Ook andere kinderen binnen het gezin moeten het onderspit delven en zullen ondanks al hun inspanningen en resultaten niet worden gezien of alleen worden geprezen als dat de narcist zo uitkomt.

Er kunnen vernederingen plaats vinden of diegene kan dik of bolle genoemd worden of juist als diegene dun is "gespierde spijker" oid genoemd worden.

Er zullen altijd eerdere situaties uit de kast worden getrokken om de andere gezinsleden belachelijk te maken, dit gebeurd vrijwel nooit bij de favoriet, als een ander gezinslid dit boven tafel haalt wordt diegene alsnog vernederd, "hoe durf je zo respectloos te zijn naar jouw broer/zus!" en dan vaak een vernederende opmerking daarna, dat jij nimmer zulke fantastische resultaten behaald als hij/zij.

Ook zij zullen minder krijgen dan de de favoriet.

Ze zullen zich onzichtbaar voelen, niet gezien en niet gehoord. En het gevoel hebben er niet echt bij te horen of overal maar een beetje aan te hangen. Zo een 3e wiel aan de wagen gevoel. Ook dit zal zich op latere leeftijd gaan vertalen naar relaties. Zij zullen vaak relaties treffen waarbij zij niet gezien/gehoord of gewaardeerd voelen. Waarbij er competitie is, waarbij resultaten niet belangrijk worden gevonden, waarbij er geen gelijkwaardigheid is.

Soms kunnen zij ook juist een dominantere rol aannemen in de hoop wel te worden gezien maar met hetzelfde resultaat. Een opgeblazen ego is immers geen werkelijk zelfvertrouwen. Waardoor relaties geen stand houden. Er kan competitief gedrag ontstaan met 1 van de kinderen, eigen partner, in vriendschappen of in werkverband.

Of er kan kopiëergedrag ontstaan van 1 van de andere kinderen of een beste vriend of vriendin.

Maar ook kan er juist gedrag gaan ontstaan om aandacht te krijgen. Grenzeloos gedrag, jaloezie/afgunst/roddelen/stoken, verslavingen, koopziek/materialisme, niet goed om kunnen gaan met geld (schulden) en vaak alles doen voor de uiterlijke schijn, om een perfect plaatje in stand te houden (een uitputtingsslag).

Ze kunnen zich ook juist onzichtbaar maken. Het worden mensen zonder mening. Zoals van de reclame "doe maar een frisje, doe maar een kapseltje", de "doe maar wat" mensen. Hun eigen mening en ook smaak wordt niet ontwikkeld. Op volwassen leeftijd kijken deze mensen vaak naar andere leeftijdsgenoten en kiezen op die manier hun voorkeuren of levenspad en komen er pas veel later achter wat ze werkelijk willen.

Doordat zij een rol aannemen hebben zij vaak geen besef van Zelf, en ook niet van wat een gezonde relatie in moet houden. Vaak komen zij hier pas op latere relatie achter, nadat vele relaties/huwelijken zijn gestrandt.

Zoals je ziet, er is geen enkele rol binnen zo een gezin zaligmakend. En elke rol is ziekmakend en heeft grote gevolgen op de volwassen levens van deze "kinderen".

Al deze kinderen kunnen nooit echt kind zijn want hun leven staat in het teken van de narcist en hun realiteit wordt ontkent. Aan hun behoeften wordt niet voldaan.

Vaak krijgen deze kinderen op latere leeftijd problemen onderling en vallen deze gezinnen uit elkaar. De kans dat deze kinderen op volwassen leeftijd ook narcistisch gedrag vertonen is vrij groot, ze zijn niet anders gewend en gaan, om hun negatieve gevoel van eigenwaarde op te pompen vaak hun eigen leven en ook behaalde resultaten enorm opblazen.

De bewijsdrang op latere leeftijd is groot. En onderling kunnen er ook favorieten ontstaan, een favoriete broer of zus waarmee bepaald gedrag weer in stand gehouden kan worden.

Wanneer dit zo uitkomt kunnen zij ook wisselen van favoriet en zo houden zij de cirkel rond. Ook zij kunnen favoriete nichtjes/neefjes en/of buurtkindjes hebben met het daarbij horende buitenproportionele verwengedrag.

 

Heling is mogelijk, voor ieder uit het gezin

 

Voor elk kind van dit gezin is er in de toekomst hoop en kans op heling. Als hij/zij bereid is deze ongezonde structuren compleet te doorzien. Vaak doormiddel van familie-opstellingen kan er al een groot stuk bewustwording worden gecreëerd en daarmee heling.

Maar ook door verantwoording te nemen nu. Door in te zien dat jij zelf bijvoorbeeld het gedrag van de narcist in stand hebt gehouden of een ander familielid. Door zelf bijvoorbeeld mee te hebben gedaan aan het pestgedrag jegens 1 van jouw broers/zussen die nu kampt met een verslaving of depressie, om zelf niet het buitenbeentje van het gezin te worden.

Het gaat om nu. En het gaat ook om het stoppen met het accepteren van het grensoverschrijdende en ook mishandelende gedrag van de narcist, die vaak tot op de dag van vandaag nog steeds weg komt met dit destructieve gedrag.

Er is hoop. Door gezonde grenzen te stellen en gelukkig komt er steeds meer bewustwording op dit onderwerp.

Wie van de kinderen jij ook was.,Ik wil jou laten weten dat je veilig bent, nu. Jij bent nu jouw eigen verzorger. Jij mag jezelf de liefde geven die je altijd zo verlangde maar nooit gekregen hebt. Geef jezelf de waardering voor de resultaten die je behaalt hebt en stop met het zoeken en krijgen van de waardering buiten jezelf.

Jij bent niet meer afhankelijk van jouw ouder. Je mag nu voor jezelf zorgen en stoppen met het buiten jezelf te zoeken.

Weet dat je geliefd bent en dat jouw missie hier op aarde grootser is.

Namasté,

© Kimberley Kooijman 
www.flowmazing.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Starseed Special Transmissie en meditatie

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de YahYel op zondag 25 april om 20:00 uur

 

Nieuw! Verlichtingsactivatie

Zondag 9 mei om 20:00 uur door Davy Diekstra

 

Nieuw! E - TEA - 2

Introductie van de YahYel door Wieteke Koolhof en Denise DiekstraLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland