Channeling Lamané door Pim Smit

 

 

Wie is Lamané?

 

“Mijn naam is Lamané. Ik leef op een andere versie van planeet Aarde. Vanuit jullie lineaire tijdsperspectief is de versie van planeet Aarde waar ik woon ongeveer 700 jaar in jullie toekomst.

Mijn wereld is erg anders dan jullie wereld. Er is veel veranderd. Mensen zijn heel anders gaan leven en gaan vanuit een hoger bewustzijn met elkaar en met zichzelf om. 

 

❥ Mijn passie is de ontdekkingsreis die wij samen aangaan. Jullie kunnen leren van onze wereld, en wij kunnen over onszelf leren door in contact te gaan met een essentieel deel van onze geschiedenis.

Want dat is wat het is voor ons. De veranderingen die er nu in jullie wereld plaatsvinden hebben een gigantisch groot effect op dat wat voor jullie de toekomst is. Alle bestaande systemen gaan veranderen. Het ene systeem sneller dan het andere. En het ene systeem is ook aan meer verandering onderhevig dan het andere. 

 

Met verandering als basis van het leven, kan het ook niet anders dan dat er veel verschillen zijn tussen onze werelden. Maar het kan erg leerzaam zijn om in die verschillen richting te vinden voor jullie wereld. Wij zijn er voor jullie. 

 

In mijn leven werk ik hier op onze versie van planeet Aarde als leider. Maar dat betekent iets heel anders dan bij jullie. In jullie wereld zijn leiders vaak mensen die vertellen wat je moet doen en wat je niet mag doen. Bij ons zijn leiders de mensen die gemakkelijk richting vinden in het spel van verschillende trillingen. En anderen kunnen daar in mee bewegen als zij daar zelf voor kiezen. Wij, de leiders op onze versie van planeet Aarde, reizen in verschillende tijdlijnen die een potentiële toekomst vertegenwoordigen. En anderen kunnen daar weer informatie uit halen die gebruikt wordt in het nemen van beslissingen. 

 

❥ Ondanks dat ik als bewoner van planeet Aarde een mens ben, zie ik er zeer anders uit dan de mensen op jullie versie van planeet Aarde.

Dit heeft te maken met de buitenaardse invloeden die er zijn in het menselijke, en met het verschil in trilling tussen onze en jullie versie van planeet Aarde. Hier, in mijn wereld, kunnen de buitenaardse delen van ons bestaan, zich vrijelijk vormen in onze fysieke representatie. In ons lijf dus. 

 

Ik ben moeder van drie kinderen, met wie ik samen in een huis woon. Door allerlei factoren verloopt tijd hier anders dan bij jullie. Kinderen blijven langer kind en mensen worden veel ouder. Ik ben 152 op het moment van delen van deze informatie en ben van middelbare leeftijd. 

 

Het is prachtig om deze samenwerking aan te gaan. De potentie is zo zichtbaar. Het is voor mij een avontuur om een rol te hebben in jullie transitieperiode. Ondanks dat ik blij ben met het gemoedelijke en de rust van onze versie van planeet Aarde, kan ik ook genieten van de intensiteit in de schommelingen en energieën bij jullie. 

❥ In de tijd waar jullie in leven zullen veel mensen uitgedaagd gaan worden in het loslaten van ideeën die ze hebben over jullie wereld, het leven en zeker ook jullie toekomst. De sterke verdeling tussen licht en donker die velen van jullie maken, is een voorbeeld van iets dat van tijdelijke aard is. Het zal meer en meer gaan samenkomen.

 

Jullie gaan ook een tijd in dat er een hernieuwde liefde voor de natuur gevonden gaat worden. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord gaan worden die op verschillende manieren dienstbaar gaan zijn aan een gezondere en meer harmonieuze samenleving. Maar het behouden van bepaalde aspecten van de natuur die niet meer passend zijn, zal een doodlopend spoor blijken te zijn.

Een voorbeeld daarvan is de biodiversiteit. In onze wereld is de harmonie tussen mens en natuur vele malen sterker. Wij, de mensen hier, zijn ons bewust van ons onderdeel zijn van de natuur. Maar de biodiversiteit is hier vele malen lager dan bij jullie.

❥ Dat heeft te maken met onze staat van zijn. De mens is minder gefragmenteerd. Dus is er in de buitenwereld, die een afspiegeling van de binnenwereld is, minder diversiteit nodig om die gefragmenteerde binnenwereld in alle aspecten te kunnen spiegelen. 

 

Wij gaan samen een steeds mooier wordende reis maken. Omdat de vertroebeling die er nog is, langzaam wegebt uit het zicht. En daardoor kan de schoonheid van het leven meer ruimte krijgen. 

 

Wij zien elkaar, zonder dat we elkaar zien. We zien elkaar, én vinden elkaar, in de authenticiteit die we durven te leven.

Dankjewel.”

 

 

Wie is Pim Smit?

 

“Ik ben mens, man, maar vooral ziel met een menselijke ervaring. Ik hou van het leven, ik hou van dromen en vooral van het manifesteren van dromen. Maar voor mij is gelukkig zijn in het nu het allerbelangrijkste. Dat is mijn uitgangspunt. En ik probeer zo goed als dat ik kan niet vóór dat uitgangspunt te leven, maar vanuit dat uitgangspunt. 

‘Gewoon’ gelukkig zijn is iets dat me ontzettend goed afgaat. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Net zoals velen van ons, heb ik ook een aantal nachten van de ziel doorgemaakt. Prachtig om op terug te kijken. Prachtig wat ik daar uit heb kunnen leren.

❥ Mijn huidige staat van zijn komt niet voort uit wat ik heb meegemaakt, maar wat ik er van heb gemaakt.

Ik voelde een enorm sterke drive om mijn focus te richten op verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Het scheppen van binnenuit centraal zetten. En juist daardoor kon ik steeds meer kracht in mezelf vinden. Daardoor ging het manifestatiespel me steeds beter af. Dromen ontstonden gewoon als vanzelf in de fysieke realiteit. 

En natuurlijk waren er uitdagingen. Bijvoorbeeld doordat mensen zeiden dat mijn dromen of de dingen die ik graag wilde manifesteren niet realistisch waren. Toch heb ik me daar niet door laten afleiden. Het heeft me juist gevoed. Het oergevoel dat in me op kwam was ‘ik bepaal zelf wat voor mij realistisch is’. Want mijn realiteit wordt gevormd door het stelsel aan overtuigingen van waaruit ik leef. En die overtuigingen zijn veelal onbewust. Maar je kunt je bewust worden van jouw overtuigingen én je kunt overtuigingen transformeren. Zolang het in lijn is met je hart, met jouw zielepad, zijn de mogelijkheden eindeloos. Dat is wat ik steeds meer ben gaan leven. Zo creëerde ik mijn droombaan, een droomrelatie en samen met mijn vriendin ons droomhuis. Heerlijk. 

❥ Mijn samenwerking met mijn gids Lamané heeft een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. In 2015 ben ik voor het eerst met Lamané in contact gekomen.

Zij was voor mij toen een nieuwe gids, die mij in het begin hielp met het verzorgen van een uit Roemenië geadopteerde hond met een groot angst probleem. Dat ik ontzettend veel met Lamané ging samenwerken wist ik toen nog niet. 

Na een aantal maanden samen met Lamané en mijn hond Angel gewerkt te hebben, was het tijd om Lamané te gaan channelen in een groepssessie die ik gaf. Ik channelde toen al een aantal jaren, dus die ervaring had ik al. Maar met Lamané was het anders. Het voelde nog veel meer als teamwork. Het voelde als iets waar we samen in mijn nachtelijke uittredingen veel voorbereiding in hadden gedaan. En dat was ook zo. 

❥ Naast Lamané werk ik heel veel samen met Donna, een andere gids. Wij drieën, Lamané, Donna en ik, vormen het HeartSpacers team. Er zijn op de achtergrond nog meer gidsen betrokken bij ons werk, maar dit is de vaste kern. 

Het is mooi om te zien hoe alles bij elkaar is gekomen. En hoe alles wat is geweest een functie heeft gehad. Mijn werk in de zorg als fysiotherapeut, het opzetten van mijn eigen praktijk, mijn passie voor het ontdekken van meer van het leven, mijn neiging om altijd grenzen op te zoeken. Dat laatste, mijn neiging om grenzen op te zoeken, zorgt ervoor dat ik steeds meer begrijp over hoe wij als mensheid zelf allerlei grenzen onbewust creëren en dat in stand houden uit angst voor verandering. En dat sluit dan weer mooi aan bij mijn neiging om een beetje te prikken af en toe in de aangenomen waarheid van de mensen die op mijn pad komen.

Laat mij maar anders zijn. Dan ben ik gelukkig omdat dit zo passend is bij mijn pad. Ik spring graag in het diepe af en toe. Verken het onbekende. Als de wetenschap zegt dat ik maximaal zo’n 120 jaar oud kan worden als ik ‘geluk’ heb, dan ga ik laten zien dat ik gezond en gelukkig 160 kan worden. Onbereikbare dingen zijn vaak vooral onbereikbaar omdat je blijft geloven dat het onbereikbaar is. 

Lichtwerker zijn vind ik echt super leuk. Wat een mooie taak. Mijn idee over lichtwerk is wel veranderd in de loop der jaren. Het is breder geworden. Ik geniet enorm van het channelen, en ook van het vanuit mij zelf als spiritueel leraar delen van spirituele inzichten die mensen verder helpen. Die kick die ik krijg als ik zie dat er bij mensen dingen bij elkaar komen door wat ik of wij aanreiken. De schoonheid van groei zien tijdens sessies, workshops of retreats. Dat is echt zo gaaf. 

Maar ik ben steeds meer gaan zien dat lichtwerk ook nog iets anders is dan deze manieren van inzichten delen. Lichtwerk gaat voor mij ook enorm over voorleven. Het simpelweg laten zien hoe je leven er uit kan zien als je vanuit je hart leeft. Als je voor liefde kiest. Als je meer en meer gaat geloven in jezelf als schepper van ongekende grootsheid. Je geluk, jouw licht, gewoon delen. Het uitstralen en laten zien. Dat maakt mensen geïnteresseerd in jouw manier van leven. Dan komen mensen als vanzelf naar je toe. Mensen die klaar zijn voor een volgende stap in zichzelf. 

 

Ons werk heeft zich steeds meer gespecialiseerd. Wij richten ons vooral op mensen die al een bepaalde spirituele basis hebben. Mensen die vanuit nieuwsgierigheid naar het leven een volgende stap in zichzelf willen zetten. En dat gaat dan vaak over het aanbrengen van nuances in spirituele inzichten die zij al kennen, om op die manier die inzichten nog krachtiger te kunnen laten werken. In hun eigen leven, maar ook voor de mensen om hen heen. Daarnaast bestaat een groot deel van ons werk uit het versterken of zichtbaar maken van contact met gidsen. Oftewel, mensen in contact brengen met hun gidsen of het al bestaande contact versterken. Wij, het HeartSpacers team, zijn er voor lichtwerkers die meer richting zoeken in hun eigen taak als lichtwerker. 

Dankjewel dat je de moeite hebt genomen om mij beter te leren kennen. We zitten samen in een ongelooflijk mooie en soms intense tijd. En de potentie om écht iets anders te creëren is nog nooit zo groot geweest. 

Ik kijk er naar uit om met een steeds groter wordende groep deze potentie te gaan leven. Gewoon, omdat het goed voelt. 

 

Hartegroet, Pim.”
www.heartspacers.com

 

Interview Pim & Lamané

❥ Een wat ouder interview door Douwe Beerda van www.achterdesamenleving.nl

 

Omdat meerdere ervaringen in mijn ogen gewenst zijn wat deze materie betreft vertelt Pim Smit hier vandaag ook zijn verhaal over zijn regelmatige contact over langere duur met zijn (buiten)aardse / multidimensionale gids Lamané.

 

Ook dit is een longread artikel geworden met zeer uitgebreide en gedetailleerde informatie over hoe contact tussen mensen op aarde en (buiten)aardse / multidimensionale wezens nu al plaatsvindt en wat voor vorm dat aan kan nemen.

 

Vragen aan de persoon op aarde: Pim Smit


❥ 
Wat voor woorden gebruik je om “ze” / je contact(en) te beschrijven?

 

Dat hangt sterk van de context af. Ik zie Lamané als gids, maar ook als een vriendin en als (zielen)familie. Als ik haar omschrijf doe ik dat meestal met de woorden ‘een bewoonster van een andere versie van planeet Aarde. Een versie die vanuit ons lineair tijdsbesef over 700 jaar plaatsvindt’.

 

❥ Hoe verschijnen ze aan je?

 

Meestal als sterke lichtflitsen. De kleur van de lichtflits kan al iets zeggen over wie zich zichtbaar aan me wil maken. Soms als er meerdere gidsen of niet fysieke levensvormen zijn zie ik ook verschillende kleuren flitsen. Maar dit is dan vooral om te benadrukken dat het om verschillende gidsen gaat. Lamané zie ik een enkele keer ook voor me zoals ze er in haar wereld uit ziet.

 

❥ Met wat voor type wezen(s) heb je contact?

 

Vooral met Lamané. Zij leeft in een andere versie van de Aarde. Ze heeft nog maar 20% menselijk DNA, maar noemt zichzelf nog steeds mens. Als je haar zou zien dan zou je haar eerder als buitenaards benoemen waarschijnlijk. Daarnaast heb ik contact met Engelen, natuurwezens zoals Elfen en (mijn) hybride kinderen. Af en toe ook met opgestegen meesters, zoals Jeshua.

 

❥ Hoe maak je verbinding?

 

Door me af te stemmen op dat wat er is. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het is een energetische en intentionele handeling die moeilijk in woorden te vangen is. Ik adem rustig, ga vooral naar binnen en laat komen wat er eventueel is. Vaak is dit ook niet nodig, en is de communicatie bijna net zo direct als met andere mensen.

 

❥ Hoe maken ze contact met jou?

 

Dat doen ze op verschillende manieren. Door ‘gewoon’ tegen me te gaan praten, door zich kenbaar te maken aan me door een lichtflits, door signalen zoals veren of dubbele getallen op bijzondere plekken, door mij een impuls te geven dat ik moet gaan schrijven.

 

❥ Kun je zelf contact initiëren?

 

Meestal wel, maar niet altijd. Zij houden rekening met mijn proces en mijn diepste verlangens. Als ik vanuit mijn mens zijn concrete hulp wil, maar vanuit diepere lagen wil ik dat niet (bijvoorbeeld je ziel), dan krijg ik geen verbinding. Zoals ik zelf regelmatig tegen mensen zeg die ik begeleid in het werken met gidsen/buitenaardsen/engelen et cetera, ‘er zit liefde in de stilte van je gidsen’.

 

❥ Hoe maak je onderscheid tussen je eigen gedachten en die van hun?

 

Als ik daarover twijfel stel ik herhaaldelijk dezelfde vraag. Een vraag over die gedachte of simpelweg of dit van mij is of van een gids. Meestal wordt het dan voelbaar. Zo niet dan is dat ook niet erg. Als het voor een cliënt is dan communiceer ik dat openlijk. Uiteindelijk gaat het er toch om wat resoneert.

 

❥ Wat halen de wezens waar je contact mee hebt uit jullie interactie vanuit jouw gezichtspunt?

 

Er zit voor hen veel in het terugkijken. Met name in hoe wij met emoties omgaan (hoe wij duidelijk onderscheid maken in positief / negatief, en hoe wij onszelf er helemaal in kunnen verliezen) en hoe wij door allerlei overtuigingen onszelf zo enorm beperken. Lamané is in haar wereld een ‘voorlever’. Dat betekent dat ze potentiële tijdslijnen gaat verkennen. Ze duikt dus energetisch de toekomst in zeg maar. Ze neemt dan de potentie mee terug, zodat andere bewoners van de planeet waar zij woont kunnen afstemmen op die potentie en gerichter keuzes kunnen maken in het nu. Terugkijken is daarbij ook een essentieel onderdeel van haar werk, en dat haalt ze onder andere uit het werken met mij en mensen die channeling sessies of workshops bijwonen.

 

❥ Hoe goed begrijp je de wezens waar je contact mee hebt voor je gevoel?

 

Behoorlijk goed. Lamané kan zich erg helder uitdrukken en blijft het eenvoudiger maken indien nodig.

 

❥ Wat heb je geleerd uit je contacten?

 

Dat er veel voor ons mogelijk is als we anders leren omgaan met onze emoties. Er is een potentie in de mens voor onvoorwaardelijk geluk. Dat kan geleefd gaan worden als we bereid zijn om onze overtuigingen over emoties onder de loep durven te nemen. En zeker ook meer de kracht van humor en speelsheid in zetten!

Ik heb ook ontzettend veel geleerd over mezelf. Mijn kwaliteiten, uitdagingen en schaduwkanten komen door de intensiteit van het contact af en toe enorm onder een vergrootglas.

 

❥ Hoe heeft contact je leven veranderd?

 

Enorm! Het heeft veel rust gebracht, vertrouwen. Ook wel vaker een gevoel van eenzaamheid. Maar vooral een bizar grote hoeveelheid dankbaarheid. In de channelings, sessies en workshops krijg je zo ontzettend veel moois terug. Lamané en ik zijn echt een team geworden en dat voelen mensen. Dat raakt me keer op keer op een heel fijne manier. Het geeft een enorm gevoel van geluk als je dienstbaarheid en plezier zo kunt samenvoegen.

 

Vragen aan Lamané, de gids van Pim

 

❥ Waarom gebruik je channeling voor je contact met de aarde?

 

Lamané: Omdat het fijn is. Dat is de eerste impuls, mijn leidraad. Het voelt goed, en ik handel. Ik leef om te spelen, en speel om te groeien. De liefde die ik voel van de mensen op jullie versie van de Aarde is groots. Grootser dan velen van jullie beseffen. Dat ontvang ik keer op keer. In dit ontvangen open ik mij voor de wijsheid van jullie processen. Die op vele vlakken gelijk zijn aan veel van onze processen. Het verschil is dat het omgevingsveld anders is, waardoor de reactie anders is en de les net anders is. Door me open te stellen voor de verschillen in deze lessen verbreedt ik de potentie van het leren.

 

❥ Waarom werk je met deze specifieke persoon op aarde?

 

Lamané: Omdat ik van hem houdt. We zijn maatjes en voelen elkaars potentie. We dagen elkaar uit zoals we dat al vele malen eerder deden. De band is sterk, en is door manipulatie van DNA ook fysiek. Dit zorgt ervoor dat energetische informatie sterk door kan stromen, waardoor het nog meer voelbaar is voor hen die zich wensen open te stellen.

 

❥ Kun je iets vertellen over de realiteit waarin jij je over het algemeen bevindt?

 

Lamané: Ja, dat kan. Die ligt dichterbij dan je misschien denkt. De versie van planeet Aarde waar ik leef is erg anders als je alleen het visuele aspect bekijkt. Maar in potentie ligt er veel van hetzelfde. Moeder Aarde voedt ons vanuit dezelfde wortels. Wij hebben minder verlangens om het fysieke als absolute waarheid te beleven, dus hierin is voor ons meer speelruimte. Wij begeven ons in het overgangsgebied. Er is een fysieke werkelijkheid vrijwel gelijk aan die van jullie. Niet in hoe het er uitziet, maar in energetische dichtheid. Maar hier is de vertraging van de kracht van intentie veel minder. Fysieke kenmerken kunnen zich meteen aanpassen aan ons verlangen. Een bloem kan opengaan omdat ik dat fijn zou vinden en mijn verlangen resoneert met het verlangen van de bloem om zich te openen. Ook al is dit niet de normale tijd voor de bloem om zich te openen.

 

❥ Wat zijn een paar overeenkomsten en een paar grote verschillen met onze realiteit?

 

Lamané: Nog een verschil dat ik graag noem, is de verbinding met alles om ons heen. Er is een diepgeworteld besef dat alles om ons heen een afspiegeling is van onszelf. Daardoor zorgen we automatisch beter voor planten, dieren, zeeën, bossen en alles dat zich in onze beleving bevindt. We doen dit niet uit angst, maar uit liefde. Liefde voor het al, liefde voor ons Zelf.

 

❥ Kun je iets vertellen over je verbinding met de mensheid en de aarde en je interesse in ons?

 

Lamané: Ik besta door jullie openheid voor mij. En dat is vanuit mijn perspectief ook zo. Jullie bestaan door mijn openheid voor jullie. We geven elkaar bestaansrecht door verlangens die gelijk zijn. Verlangens naar het ervaren van meer liefde. Verlangens in het groeien van speelsheid als drijfveer van geluk. Dankjewel voor mijn bestaan, kan ik je dus in alle openheid vertellen. En dat mag je speels interpreteren. (Pim; Lamané lacht hierbij 🙂 )

 

❥ Wat is de belangrijkste boodschap die je op dit moment met de mensen van de aarde wilt delen?

 

Lamané: De belangrijkste boodschap is datgene dat door jou als belangrijkst wordt ervaren op een specifiek moment. Wat ik het liefste deel kan ik gerichter antwoord op geven, en ik neem even de vrijheid om de vraag zo te interpreteren. Durf lief te hebben. Durf zoveel mogelijk van jou te omarmen. En daag jezelf maar uit. Het schattige konijntje van de buren is waarschijnlijk niet zo moeilijk. Kun je dat wat je als negatief interpreteert in een liefdesveld plaatsen? Kun je dit omarmen? Durf je dat niet alleen te doen, maar ook uit te dragen? Hoe meer je liefhebt van datgene dat er is in jouw beleving van het leven, hoe meer zelfliefde je ervaart. En hoe gemakkelijker de dingen zullen gaan die je nu als moeilijk ervaart. Vergeet niet, het leven mág ook gemakkelijk zijn. Het leven mag ook spelend geleefd worden. Gun het jezelf.

 

Nieuwjaarsboodschap 2023

❥ Pim Smit channelt Lamané


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.