Een richtingaanwijzer om dichter bij je eigen zielenfrequentie te komen ♥ Wieteke Koolhof ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel

 

Het volgen van je hart klinkt voor velen als een sprookje omdat ze vaak denken dat alles dan vanzelf gaat – en al is dat zeker een segment van hoe je leven door jou ervaren kan gaan worden; wat ook vanzelf zal gaan: zijn het omhoogdrijven van alle stukjes die je eerder onderdrukte en ontweek in jezelf. 

Het volgen van je hart houdt in dat je in wezen een akkoord geeft vanuit je fysieke zelf aan je Hoger zelf voor een Plan vol verassingen en plot twists. 

En voor de meesten van jullie ligt dit pad vol prachtige uitdagingen die je zullen motiveren om allerlei oude angsten aan te kijken en in jezelf te transformeren. En dat is juist de magie! Wanneer je je hierdoor niet laat afschrikken, zul je jezelf gaandeweg bevrijden van al die limiterende geloofsovertuigingen, blinde vlekken en chantagetechnieken die je nu misschien nog met je meedraagt. 

 

Het gaat erom dat jij jezelf toestaat de onvoorwaardelijke liefde te voelen waarvan je bent gemaakt – Om die te voelen in jezelf – in jouw fysieke belevingswereld – om dus echt je ziel te omhelzen. Want met die liefde komt een energie en een kracht en een helderheid en een inspiratie – die je niet voor mogelijk houdt.   


 Enthousiasme is als een wake up call. Het is de boodschapper van het feit dat er iets is wat zich nu aandient in jouw leven wat niet alleen maar bij jou past - maar wat als een broodkruimelspoor een richtingaanwijzer ter beschikking stelt voor jou om dichter bij je eigen zielenfrequentie te komen op dat moment en in daaropvolgende momenten.

Het wijst je op de snelste route om de hoogst mogelijke trilling in jezelf te mogen omhelzen en belichamen

 
Dit brengt ons naar wat binnen onze wereld en in de wereld van onze hybride broeders en zusters van de Sassani en de Shayel, gezien wordt als een soort fundamenteel recept voor het leven.

In het kort wordt er ook wel naar verwezen als “De Formule” want het is een formule die alle belangrijke aspecten van het leven in zich draagt – zoals dit ervaren kan worden in onze realiteit. 


 En het is deze Formule - deze methode die wij nu hier voor jullie uit de doeken gaan doen zodat je hem direct kunt inzetten in jouw eigen leven, mocht je dit wensen.

Zoals altijd; geloof niets enkel omdat wij het zeggen – sta jezelf vooral toe te experimenteren en de proef op de som te nemen met datgene wat met wij hier aanbieden – Niets is meer waardevol dan het hebben van jouw eigen ervaringen. 

 

De complete Formule is:

 

Handel in lijn met je hoogst mogelijke enthousiasme - draag dit zo ver als mogelijk is voor jou, met integriteit naar jezelf en anderen - zonder ook maar enige aannames of eisen aangaande het resultaat. En tenslotte: interpreteer al wat hieruit voortkomt op een zo positief mogelijke manier.

 

Dat is alles. Iedereen kan dit doen en je zult zien dat - zodra je dit proces begint toe te passen in je leven - er zaken zullen zijn in die vrijwel onmiddellijk beginnen te transformeren. Een versnelling van transformaties is meestal het eerste wat je zult zien. Maar laten we deze formule eens in stukjes breken zodat je een beeld krijgt van wat voor type transformaties hierbij kunnen komen kijken.

 

De Formule bestaat in de basis uit 4 essentiële stappen die we hier één voor één zullen langslopen:

 

 1) Handel in lijn met je hoogst mogelijke enthousiasme.

 

Goed, laten we beginnen met het uitlichten van het woordje ‘handel’ – hiermee bedoelen wij dat er fysiek actie wordt genomen in de richting van datgene wat jouw enthousiasme op dat moment heeft opgewekt in jezelf. We begrijpen dat in veel spirituele leerscholen het nemen van daadwerkelijk fysieke actie vaak wordt onderbelicht of zelfs volkomen wordt weggelaten. 

 

Maar in het geval van deze formule ligt er toch de daadwerkelijke uitnodiging om te kijken of je een fysieke actie kunt vinden die aansluit op jouw enthousiasme. Een actie dus die – voor alle duidelijkheid, voorbij het idee gaat van bijvoorbeeld enkel het uitzenden van een non-fysieke intentie om iets te mogen bereiken of ontvangen ergens in de toekomst.

Intenties uitzenden is natuurlijk prachtig en kan, als zijnde een energetische oefening heel veel rijkdom en diepte aan je leven geven, iets waar we het zeker nog eens uitvoeriger over zullen hebben.

Maar om de effecten van deze Formule helder gereflecteerd te zien in de Fysieke droom, is het juist van belang dat je ook het cellulair lichaamsbewustzijn aanspreekt en actief meeneemt in de realisatie van jouw passie. En de enige manier om dit te doen is door een fysieke actie te koppelen aan jouw enthousiasme.

 

Jouw zielenwens wil namelijk graag volledig door jou heen stromen


Het gedachtengoed van de drie-eenheid, zoals terug te vinden in een veelvoud aan spirituele stromingen, verwijst in de basis naar dit principe; naar de absolute heelheid die ervaren kan worden wanneer geest, lichaam en ziel in complete harmonie met elkaar functioneren. Daarbij zijn zij dus allen actief betrokken, en je lichaam betrek je door actie te ondernemen. 

 

Overigens; betekent dit ook, dat als je oprecht enthousiast bent om te rusten of te gaan slapen; dat je dit dan gaat doen – ook dat is fysieke actie ondernemen in lijn met je enthousiasme in dat moment.

 2) Draag dit zo ver als mogelijk is voor jou, met integriteit naar jezelf en anderen.

 

Goed – maar wat betekent; draag dit zo ver als mogelijk is voor jou? Hiermee bedoelen we dat als je begint met het nemen van een actie in de richting van je enthousiasme, dat je dit doorzet tot op het punt waar jij voelt dat de energie van richting is veranderd. Dus totdat je voelt dat het enthousiasme voor dit specifieke onderwerp van nature afneemt of jou niet langer ‘draagt’ bij wijze van spreken. Je zou ook kunnen zeggen; totdat je merkt dat de flow voor dit onderwerp of project in jou afneemt of is verdwenen. 

 3) Zonder ook maar enige aannames of eisen aangaande het resultaat.

 

Teleurstellingen komen per definitie voort uit het hebben of gehad hebben van aannames of eisen aangaande een bepaald resultaat of bepaalde uitkomst. 

Het hebben van eisen is de energie die wij beschrijven als ‘trekken of duwen’. Stel het je maar eens voor; om te kunnen trekken of duwen leun of hang je, met je lichaam doorgaans ver buiten je centrum, om kracht te zetten. Je bent dus niet langer in balans. Dit trekken en duwen introduceert een trilling van weerstand in het proces waardoor het vertraagd, of abrupt van richting kan veranderen. 

 

Hoe meer van die trek- en duw energie er in jouw proces naar voren komt hoe duidelijker je jezelf laat weten dat je nu een pad van weerstand bent ingeslagen. Het verschilt natuurlijk per persoon hoe ‘snel’ bepaalde omstandigheden als weerbarstig worden ervaren. 

Voor het toelaten van jouw droom als een tastbare werkelijkheid in jouw versie van de realiteit - is het dus ten alle tijden van belang om jezelf zo goed mogelijk te willen leren kennen.

Want vaak onthullen jouw wensen en jouw geloofsovertuigingen, jouw conclusies en definities over de omstandigheden zoals jij ze waarneemt in de jouw versie van de wereld; waarom je je op bepaalde vlakken gedragen voelt in het leven – of juist niet.  

 4) Interpreteer al wat hieruit voortkomt op een zo positief mogelijke manier.

 
Wat er namelijk ook maar mag komen uit jouw reis in navolging van jouw oprechte enthousiasme, ZELFS al leidt het je op een ogenschijnlijk dood spoor, weet dan dat er altijd een goede reden voor is. 

 

Dat je het huis misschien niet kreeg omdat er een mankement in zat waar de makelaar niets van wist, of omdat eenvoudig er iets beters op je wachtte, dat de relatie eindigde omdat jullie beider zielen al wisten dat er meer potentie voor groei zat in jullie individuele levens, als jullie op dit punt wat afstand zouden nemen; dat je de baan niet kreeg omdat je de trilling van zelfvertrouwen die daarvoor nodig was eerst nog mocht leren verdiepen in jezelf, dat je de prijs misliep om te ontdekken dat je nog steeds kon lachen in het leven ook zonder het winnen van die prijs, en dat DAT de prijs was die jou eigenlijk veel meer bracht…

 

Handel in lijn met je hoogst mogelijke enthousiasme

Draag dit zo ver als mogelijk is voor jou, met integriteit naar jezelf en anderen

Zonder ook maar enige aannames of eisen aangaande het resultaat

Interpreteer al wat hieruit voortkomt op een zo positief mogelijke manier

 

Wanneer je een beeld hebt van een bepaalde richting waarin jouw enthousiasme ligt; doe dit dan zo vaak als jij voelt dat realistisch haalbaar is voor jou. Vertel misschien andere mensen over jouw droom – noem het desnoods een experiment, leg er geen druk op.

❥ Speel ermee.

❥ En in de tussentijd vraag je jezelf bij elke stap van de weg af: wat is nu mijn hoogste enthousiasme?

❥ Ook tijdens je alledaagse gang van zaken.

Dus bijvoorbeeld: Boodschappen doen of stofzuigen? Als dit de twee dingen zijn die gedaan moeten worden; doe ze dan in volgorde van jouw voorkeur en indien mogelijk op een manier die jij prettig vind. 

 

Dit is waar de magie begint. In dat wat jullie de kleine dingen noemen – want juist van die zogenaamd kleine dingen hebben jullie er allemaal meer dan genoeg om mee te spelen. Het zal je verrassen te ontdekken dat zelfs dingen waaraan je altijd dacht een hekel te hebben, met enorme flow tot stand kunnen komen wanneer je jezelf toestaat om die dingen gewoon in de volgorde van jouw voorkeur te doen.

 

Vraag jezelf van tevoren: hoe, waar en eventueel met wie zou ik deze activiteit het liefste doen? En zoek dan in je antwoord naar de weg van de minste weerstand – met andere woorden; eer jouw eigen geloofsovertuigingen. Al kun je maar één van die vakjes van het hoe-waar-wie rijtje aanvinken en uitvoeren, dan transformeer je jezelf al naar een totaal andere frequentie ten opzichte van hoe je eerder met die situatie omging. 

 Maar let op; het kan ook dat jouw leven op zoveel manieren leuker wordt dat het je ook steeds meer opvalt wanneer dingen echt niet langer met jou resoneren en hier kunnen ook mensen of omstandigheden toe behoren.

Met dergelijke beslissingen geef je jezelf de ruimte om jouzelf nog beter te leren kennen.

Tot op welke hoogte durf je naar jouw hart te luisteren? En ondertussen ontdek je als vanzelf waar zitten de angsten en de tegenwerpingen zitten. Want zeer zeker zullen ook die naar voren komen in dit proces. 

 

Misschien ben je wel zo blij geworden dat je je niet meer kunt voorstellen om nog mee te gaan uit verplichting naar bepaalde familiebijeenkomsten. Je kunt natuurlijk eerst proberen om ook daar een leukere draai aan te geven maar als dit iets is waarvan je voelt dat je ook dat liever los zou laten – of misschien minder frequent zou doen; voel dan bij jezelf of daar een mogelijkheid ligt die belichaamd wil worden. Zit daar verdriet achter? Voel het dan en kijk ernaar voor wat het is; een geloofsovertuiging die gezien wil worden. 

 

Kijk deze overtuiging aan – en geef jezelf de bewuste toestemming om er eens mee te spelen. 

Juist wanneer je ook dit soort processen als onderdeel van het volgen van je hart definieert – juist DAN heb je het complete overzicht te pakken. Want ZO GRONDIG werkt jouw ziel en ZO alomvattend is de onvoorwaardelijke liefde die door jou heen stroomt wanneer jij dit toelaat. Het smelt alle eerder gevoelde obstakels als sneeuw voor de zon.

 

Met liefde komt moed - en met die moed komt het durven aangeven en opvolgen van jouw voorkeur


En met die liefde komt ook als vanzelf de oplossingsgerichtheid, compassie en vergevingsgezindheid, het willen doorhakken van knopen, en loslaten van drama in je leven. Dus ook het durven trekken van een grens waar dat nodig is, of het nemen van een afscheid als je merkt dat een persoon of bepaalde omstandigheden door jou vroeger als excuses werden ingezet om je daadwerkelijke droom niet na te volgen. 

 

Realiseer je vooral dat niets van dit alles van de ene op de andere dag hoeft te gebeuren. Het gaat tenslotte om de reis zelf – niet om een eindbestemming. Jij zult weten wat je moet weten op het moment dat je het moet weten. Je zult de moed hebben wanneer je herkent dat je hem nodig hebt, want het universum maakt geen fouten en alles wat nodig is voor jou om je enthousiasme te volgen ligt al in je. 

Arjun van de Yahyel


Wieteke Koolhof
design4awareness.com


Uit: Enthousiasme - De stem van je Ziel 

Deze transmissie gaat in op één van de meest fundamentele stukken gedachtengoed die de YahYel met ons delen.

Kan het ‘volgen van je hart’ echt leiden tot een leven waarin je 1: in elk gegeven moment doet wat jouw oprecht roept – terwijl je toch 2: genoeg geld manifesteert (of wat het maar is dat jij daarvoor nodig zou hebben), 3: verantwoordelijkheid kunt dragen voor jezelf, je familie, andere mensen en de Aarde, en 4: geen dingen onderdrukt, ontloopt of misloopt?

De uitnodiging om ‘je hart te volgen’, leek tot nu toe voor veel mensen toch altijd iets vaags en ‘zweverigs’ te hebben. Echter – de benadering van deze Hybride mens-ET’s, zet dit concept met twee benen stevig op de grond. Laat je meevoeren en duik tot in het absolute centrum van je hart; van waaruit jouw ziel, in de vorm van JOUW unieke enthousiasme, altijd met je spreekt… En begin met het ‘vinden, vinden en nog eens vinden’ – zoals Arjun dit beschrijft – van alle geschenken die daarin verborgen liggen.

 

Arjun geeft in deze transmissie een stap-voor-stap overzicht, rond het concept van ‘het volgen van je hart’.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.