Een kijk op september 2022 ♥ Fran Tielemans ♥ Lichtwerkers Nederland

 

❥ September is de maand waarin jij en de hele wereld op zoek is naar balans, na (en nog even in) de megashift van de Zomerzonnewende tot de Herfstequinox van 21 september.


Waarschijnlijk ben je volop aan de slag met wat de grote energiebeweging van vorige maanden heeft opgeworpen in jou en in je leven, en zie je al duidelijk de contouren van wat vernieuwing voor jou de komende jaren inhoudt.

 

Deze maand kan je meer dan anders worden geconfronteerd met je verantwoordelijkheden, verplichtingen – voor jezelf, voor mensen om je heen, voor je groep, voor de wereld


Je kan duidelijker zien waar je ze misschien ontlopen had, en waar je ze dient op te nemen – voor je eigen goed, en voor het goed van ‘de groep’.

Of misschien ontdek je dat je net tevéél verantwoordelijkheden van anderen op jou had genomen, en kom je tot het besluit dat je dat wil veranderen. In elk geval beweegt er veel in de context van gezin, familie, en op werkvlak.

 

De energie maakt dat ook daar een en ander herschikt wordt, dat dingen in orde gebracht worden, dat dingen uitgesproken worden en nieuwe harmonie gecreëerd wordt. Er ligt nog steeds veel nadruk op relaties in het algemeen, en hoe jij in jouw relaties staat. 

Kan en durf je jezelf zijn, of dein je wat mee op de golven en initiatieven van anderen?


Je weet, je kan maar respect, liefde, waardering, bevestiging krijgen van anderen, wanneer je jezélf respect, liefde, waardering en bevestiging kan geven.

 

❥ Een belangrijk thema van deze maand is informatie, waarheid en authenticiteit.

Er is een oceaan van woorden, theorieën, waarheden, trends, meningen in deze wereld, en daarbinnen zoek jij jouw weg, en vorm jij jouw waarheid.

De energie van deze maand zal je helpen te ontdekken wat jouw waarheid is, jouw Hoogste Waarheid, die waarheid die getoetst is door hart en ziel, die voorgelegd is aan je hoogste wijsheid


Je weet, je kan pas authentieke mensen aantrekken, mensen op wie je kan bouwen, bij wie je veilig bent, wanneer je zélf authentiek bent, wanneer je eerlijk bent met jezelf, en met veel moed luchtballonnen van illusies en versluiering durft door te prikken.

 

Doorheen deze maand zal je steeds meer overtolligheden uit je activiteiten, ideeën, plannen filteren, zodat steeds meer overblijft wat puur is, wat afgelijnd is op wie je zelf bent, op wat je voelt dat voor jou juist is. Daardoor zal je je energie niet langer versnipperen, en alle aandacht en focus kunnen leggen op wat er écht toe doet voor je. En daardoor ga je ook mensen op je weg krijgen, op wie je meer afgelijnd bent, en met wie je misschien het gevoel hebt puzzelstukken van een groter plan samen te willen leggen. Dat geeft je een groter gevoel van heel zijn. Het doet je goed.

 

 

❥ De Volle Maan op 10 september kan je wat emotioneel maken, maar kan ook zorgen dat je intuïtie aangescherpt wordt, zodat je een duidelijker beeld krijgt van dat wat jij mag zien dan.


De dag voordien begint de Mercurius retrograde, die loopt tot 2 oktober, en die klassiek een periode is waarin het nodig is veel aandacht te besteden aan je communicatie, en die een tijd is van herziening, herschikking, her-evaluatie.

 

 

Vanaf dan zijn er 6 planeten retrograde, wat je toch een gevoel of ervaring kan geven van afgeremd worden


Dat is dan ook de bedoeling, zodat jouw vernieuwing niet op losse fundamenten gebouwd wordt, maar integendeel stevige, goed doordachte en geïntegreerde wortels krijgt, zodat overvloedige groei en bloei de komende jaren mogelijk wordt.

Grote vernieuwingen beginnen altijd met het vuur van inspiratie, van plotse inzichten, goede ideeën, maar wanneer die niet goed worden uitgewerkt, wanneer er geen diepe stevige wortels zijn, blijven het slechts losse flodders in de nevelen van de tijd. En dat is jammer.

 

 

❥ Op 21 september is er de Herfstequinox, een energieshift die toch altijd wordt voorafgegaan door enkele dagen waarin je je wat vermoeider, wat meer beladen kan voelen dan anders.


Probeer voor jezelf uit te zoeken hoe je balans vindt, in rust en beweging, in voeding en activiteiten, zodat je zo vlot mogelijk hier doorheen gaat.

❥ De Nieuwe Maan op 25 september leidt je zeker naar meer balans, zachtheid voor jezelf, en helpt je een synthese te maken van afgelopen zomer.


Om dan stilaan concrete stappen te gaan inplannen, én te zetten, op de stroom van jouw inspiratie, enthousiasme, en liefdevolle zorg voor jezelf en voor de wereld.

 

 

En net zoals de Aarde duidelijke signalen geeft, over hoe ze niet goed wordt behandeld, is een deel van je spirituele bewustwordingsproces ook te leren luisteren en kijken naar de signalen van jouw eigen lichaam, dat jouw stukje ‘Aarde’ is. Misschien kan je de komende maand ook daar meer balans en healing brengen, vanuit een oneindige liefde voor je Zelf in de vorm. Het kan het best gebruiken. Het heeft hard gewerkt afgelopen maanden.

 

Keep the Faith

 

Fran Tielemans
www.maitreya.be


 

Channeling “Het reïncarnatie proces stap voor stap” op zondag 4 september 2022, 20:00 uur door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen

 

Jeshua bespreekt hoe de ziel reïncarneert in een aards lichaam en onderscheidt daarbij drie stappen:

 

 het afsluiten en integreren van het vorige leven (na de fysieke dood)

 

 het verblijf in de tussensferen en de ontwikkeling van een zielsplan voor het komende leven

 

 de feitelijke indaling in het nieuwe lichaam en de geboorte.

Jeshua zal ingaan op elke stap en je tevens in een geleide meditatie uitnodigen terug te gaan naar het moment waarop je in de tussensferen een bewuste en gemotiveerde keuze maakte voor het leven wat je nu leidt.

 

Mogelijk ben je het contact met die intentie nu af en toe kwijt. Daardoor kun je je soms verloren of wanhopig voelen. Door het contact met je ziel te herstellen, word je je meer bewust van de redenen achter bepaalde uitdagingen en pijnervaringen in je leven. Dat weten geeft rust.

 

Het reïncarnatie proces stap voor stap

 

 Zondag 4 september 2022 om 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen
 Pamela Kribbe channelt JeshuaBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.