De voortdurende reis van evolutie ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

Welkom, beste lezers.

 

Het is voor iedereen duidelijk te zien dat de wereld gevuld is met de energie van verandering, chaos en verwarring, maar desondanks zijn de oude vertrouwde manieren die je kent - om met deze kwesties om te gaan - nauwelijks inzetbaar omdat deze geen stand meer houden.

Algemeen aanvaarde oplossingen uit het verleden blijven ingebakken in het collectieve geloofssysteem en blijven degenen in machtsposities beïnvloeden, zelfs als ze falen in de aanwezigheid van een toenemende bewustzijn op aarde.

 

Nieuwe en hogere frequenties kunnen eenvoudigweg niet in vormen worden gegoten die gemaakt zijn om de dichtere energieën van dualiteit en scheiding te te accommoderen.

Terwijl de energetische frequenties van de aarde stijgen, zullen ideeën en overtuigingen die nog in lijn zijn met het oude, niet in lijn zijn met het nieuwe, ontvouwende geloofssysteem. Dit gebrek aan afstemming zal ervoor zorgen dat oude manieren - om problemen op te lossen - mislukken, simpelweg omdat de substantie (energie) die ze in het verleden heeft ondersteund, niet langer zal bestaan.

 

❥ Het Vergeet nooit dat bewustzijn de substantie is van vorm (manifestatie). Het zich ontvouwende spirituele bewustzijn van steeds meer individuen zal automatisch dienen om nieuwe en hogere vormen van alles tot stand te brengen in alle gebieden van het leven op aarde.

 

Herken en weersta de verleiding om iets in je leven overnieuw en overnieuw te blijven creëren dat eigenlijk al een doorgespeeld hoofdstuk is, ook al was het een gelukkige periode in je leven. Volg je innerlijke leiding met moed wanneer het je vertelt dat het tijd is om "verder te gaan", want de druk om iets af te maken of iets gaande te houden komt vaak van anderen - vrienden, familie of zelfs een religieuze groep.

 

Sommigen gedijen op de glorie van het verleden, voeden zich met de herbeleving ervan door aan zichzelf en anderen steeds hetzelfde verhaal te herhalen, terwijl ze proberen om het levend te houden door middel van groepen, clubs en tijdschriften die zich blijven richten op die specifieke tijd of het verheerlijken van deze gebeurtenissen.

❥ Deze verklaring is niet bedoeld om de moed of vruchtbare ervaringen uit het verleden te kleineren, maar om je te helpen begrijpen dat leven in het verleden een stap achteruit is geliefden. Ongeacht hoe ogenschijnlijk 'beter' de oude dagen mogen lijken in vergelijking met vandaag.

 

Evolutie is de voortdurende reis die elke ziel maakt door de 'fijne' en 'niet zo fijne' ervaringen door de vele levens heen - om uiteindelijk een punt te bereiken waarop ze klaar zijn om te ontwaken in een besef van Eenheid. Spirituele evolutie kan nooit worden gecontroleerd, gestopt of beheerst worden door het menselijke denken, ongeacht hoe 'goed' of 'slecht' de ervaringen van vroeger waren.

 

Wees geduldig met het proces dierbaren, want het nieuwe kan niet van de ene op de andere dag verschijnen. Dat wat stevig ingeburgerd is in het menselijke geloofssysteem kan slechts geleidelijk oplossen. Er zal op weerstand en angst gestuit worden door degenen die zich op hun gemak voelen bij de status quo.

Velen kiezen ervoor om hun geloof en vertrouwen te vestigen in driedimensionale of religieuze opvattingen en overtuigingen over het leven - ongeacht hoe pijnlijk hun persoonlijke situatie ook is geworden. Dit geldt met name voor relaties.

 

Wanneer je spirituele bereidheid hebt bereikt kun je als toeschouwer van een afstandje waarnemen in plaats van dat je constant worstelt om jezelf en anderen te genezen, te veranderen of te herstellen met hulpmiddelen die je inmiddels bent ontgroeid.

Dit betekent niet dat je nooit meer zal worden geleid om 'gewone' methoden te gebruiken - om het lijden van jezelf of iemand anders te verlichten.

❥ Het betekent dat - wat je ook doet - je bewust blijft, dat er in de realiteit van eenheid, niets is dat genezing, verandering of herstel behoeft.

Velen van jullie hebben of zullen binnenkort een spiritueel niveau bereiken om het feit te accepteren en te integreren - dat alle kwaliteiten die belichaamd zijn in God / Bron / IK BEN, volledig aanwezig zijn en altijd in jullie zijn geweest.

Het zoeken naar Goddelijke kwaliteiten (volledigheid, heelheid, harmonie, overvloed, intelligentie enz.) buiten jezelf - in plaats van binnenin jezelf - waar ze in hun volheid bestaan - is het resultaat van het geloof in twee krachten die dualiteit en scheiding teweegbrachten die driedimensionale energie vormt. 

 

Dit betekent niet dat serieuze spirituele studenten de aardse stappen niet mogen nemen die hen op een bepaalde manier zouden kunnen ondersteunen. Maar het betekent wel dat de voetstappen die genomen worden voortkomen uit bewust zijn en in overeenstemming zijn met hun intuïtie - wanneer de verouderde manieren niet langer nodig zijn.

 

Creaties die gevormd zijn vanuit driedimensionale overtuigingen, rituelen en concepten, zullen altijd elementen van dualiteit en scheiding bevatten die ertoe leiden dat de creatie soms succesvol is en soms niet. Dit is de reden waarom het oprecht hard werken en het laten uitkomen van dromen zo vaak mislukken. Ze zijn gemaakt van energieën die gebaseerd zijn op dualiteit en scheiding - dat is alles wat beschikbaar is voor dat wat onbewust is.

 

Wanneer jij kiest je te focussen op het naar binnen keren, en jij jezelf toestaat om te rusten in de realiteit van je ziel, open je de deur voor alles wat bij de echte JIJ hoort


Vergeet nooit dat je eenzijn met de Bron - automatisch je eenzijn vormt met alles wat de Bron is. Meditatie is als een zacht luisteren naar die stille, zachte stem - die je wel of niet echt 'hoort' omdat dit niet het doel van meditatie is. Er kan een "weten" over iets komen, in plaats van dat je er woorden aan kunt geven. Het is de intentie van een individu om zich af te stemmen, te luisteren en te rusten in het besef van eenheid, dat belangrijk is.

 

❥ Je hoeft de Bron nooit te vertellen wat je wilt of wat je nodig hebt, want de Bron, ben JIJ.

Het gebruiken van meditatie als een tijd die gereserveerd is om een lijst met wensen en behoeften te vertellen, duidt op een geloof in scheiding. Alles waar je naar hebt gezocht, is al volledig aanwezig omdat JIJ HET BENT, niet het menselijke concept van jou, maar de echte JIJ - geïndividualiseerd Goddelijk Bewustzijn.

 

Meditatie is een stil rusten in het besef van je volledigheid waar geen woorden of gedachten nodig zijn. Het kan goed zijn dat allerlei soorten gedachten voorbij zullen komen, maar verzet je er niet tegen en geef het geen kracht. Laat deze gedachten gewoon zijn en weer naar buiten drijven zonder jezelf erop te focussen - terwijl je in Eenheid rust.

 

❥ Overweeg en 'oefen' elke waarheid waarvan je je bewust wordt, totdat het verschuift van intellectuele kennis naar je bewustzijnsstaat. Veel van de gewone 'problemen' van het dagelijkse leven zullen automatisch - zonder dat je het merkt - verdwijnen uit jouw ervaring terwijl je elke dag in stilte en rust jezelf afstemt op de realiteit van je eigen Goddelijke zelf.

 

Bewustzijn is de substantie van vorm, omdat bewustzijn het enige is dat bestaat, het is alomtegenwoordig. De bewustzijnsstaat van elk persoon (het ENE Goddelijke bewustzijn - dat geïndividualiseerd is), manifesteert zich als hun leven en ervaringen. Als het bewustzijn van een persoon gevuld is met overtuigingen van dualiteit en scheiding, dan is dat wat ze zullen creëren. Jullie zijn scheppers omdat jullie Goddelijke wezens zijn die een menselijke ervaring hebben.

 

In de aanwezigheid van gerealiseerde waarheid (geen intellectuele kennis, geen woorden in een boek, niet een of andere herhaalde mantra) kunnen 'onwaarheden' eenvoudigweg niet bestaan, omdat alle vormen die gecreëerd worden een substantie zijn van de weerspiegeling van puur Goddelijk Bewustzijn.

 

Degenen onder jullie die zich afstemmen op deze boodschappen of welke mystieke leringen van eenzijn dan ook, zijn klaar en voorbij klaar - om meditatie te laten zijn zoals het is bedoeld: een bewuste afstemming met de reeds volledig aanwezige IK BEN die jullie zijn in dat wat jullie gedurende je dag doen. Velen van jullie kennen de waarheid en mediteren al een lange tijd, maar blijven zichzelf beschouwen als gescheiden van AL WAT IS en besteden het meditatieperiodes om juist daarnaar te zoeken. Er komt een punt waarop geaccepteerd moet worden dat ze het al zijn omdat ze HET zelf ZIJN.

 

Keer jezelf vaak naar binnen, niet om te 'praten', niet om te proberen om iets te creëren, iets te forceren of met de intentie een waargenomen uitkomst te onderzoeken, maar jezelf gewoon af te stemmen op AL WAT IS. Probeer niet te begrijpen wat AL WAT IS is, want de menselijke geest is niet in staat AL WAT IS te begrijpen. Velen proberen het en velen denken dat ze daarin zijn geslaagd, maar het oneindige kan nooit door het eindige worden begrepen. Als je er klaar voor bent, zal HET ZELF aan je onthullen.

❥ De tijd is aangebroken voor elke serieuze spirituele student om te accepteren dat ze Het al Zijn en dat meditatie gewoon tijd is die gereserveerd is, om in dit bewustzijn te rusten totdat meditatie op een gegeven moment een permanente bewustzijnsstaat wordt en gewoon wordt geleefd.

Trek je terug uit het voortdurende spervuur van nieuws en menselijke meningen van vandaag. Het betekent niet dat je niet geïnformeerd kunt worden, maar het betekent eerder dat je er niet langer voor kiest om te kijken, te luisteren of er 24/7 mee bezig te zijn - met de illusies van de driedimensionale wereld. Dit is een enorme stap voor degenen die gewend zijn om op de hoogte te blijven en meningen te verkondigen over alles wat er in de driedimensionale wereld gebeurt.

 

Wanneer je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in lijn bent met het 'goede' en het 'kwade' van de wereld, geef je jouw kracht en realiteit aan verschijningen die manifestaties zijn van valse overtuigingen zonder echte wet om ze te ondersteunen of op hun plaats te houden.

Als je van iets een kracht maakt, geef je het substantie omdat energie de vorm in stand houdt


Elke "oorlog" die tegen een ziekte, situatie of overtuiging wordt gelanceerd, dient om er meer van te creëren, niet minder. Begin daarom alle verschijningen te vertalen naar de werkelijkheid die eraan ten grondslag ligt.

 

Vertrouw, ontspan en sta toe door te beseffen dat je nooit de Oneindige intelligentie van je eigen ZELF hoeft te informeren over wat je nodig hebt, omdat je bewuste afstemming met AL WAT IS automatisch naar buiten toe zal uitdrukken op manieren die heelheid en volledigheid voor jou vertegenwoordigen.

 

Luister en rust van binnen in het besef dat AL WAT IS zich altijd volledig bewust is van Zichzelf als JOU.

 

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.