De vier 3-3-222 portalen ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland


 In de maand maart zijn er vier 3-3-222 (2022) Portalen aanwezig, te weten 3-3, 12-3, 21-3 en 30-3.

Elk van deze portalen is als een pilaar van licht, een ankerpunt die een nieuwe instroom van lichttrillingen binnen gaat brengen op aarde en in het collectief menselijk bewustzijn. Elk van deze Portalen zal en diepere invloed gaan uitoefenen op de thema’s en persoonlijke groei die aan de orde zijn deze maand. En zullen laagsgewijs steeds dieper jouw proces gaan belichten en dienen.

 

Heilige Drie Eenheid

 

De 3-3 frequentie zal de heilige drie eenheid aantrillen en zal zodoende dieper inwerken op herstel, balans en of het verhelderen waar de balans, gelijkwaardigheid, verbinding nog niet mogelijk is door oude ballast of onbewustzijn. Oude ballast, wonden, afgescheidenheid of ander gepolariseerd bewustzijn zal naar de voorgrond getrokken worden (ook in ervaringen en dagelijkse situaties) waardoor de kans bestaat deze te helen of te transformeren.

 

De geometrie van de 3

 

De heilige Drie Eenheid komt qua geometrie voort vanuit de Vescica Piscis: daar waar 2 polariteiten met elkaar balanceren en versmelten ontstaat een nieuw, derde veld. Deze bevat zowel een combinatie van de eerste twee, als ook een daar aan overstijgende eigen energie.

Zie het aan de versmelting van zaadcel en eicel, daaruit ontstaat een nieuwe cel, die de eerste fase van nieuw leven inluidt. Deze eerste 3 aspecten (zou je kunnen zien als mannelijk-vrouwelijk en datgene wat daaruit voort komt, het kind) zijn de basis voor nieuw leven en of nieuw bewustzijn.

De potentie van de 3, die resoneert op deze Heilige Drie Eenheid kondigt dus nieuw leven, vernieuwing aan en biedt de kans om vanuit het oude of vanuit onbalans nieuw leven en of groei te creëren. En is tevens de eerste (volgende) stap in dat proces van verdere verdieping en vernieuwing.

 Een proces wat op vele lagen van bewustzijn gelijktijdig plaatsvind momenteel.

 

De 3-energie

 

De 3-energie die elke dag van deze maand mee stroomt zal met name op de thema’s van je zonnevlecht in gaan werken en stimuleert zo op dagelijkse basis een verder openen en uitzuiveren, balanceren en verhelderen van alle kwaliteiten en vermogens die in je zonnevlecht aanwezig zijn. Evenals alle ballast die aanwezig is belichten en helpen ontdoen van onbewustzijn.

Thema's als angst, onmacht, ontkrachting, ego, overleving kunnen daarbij getriggerd worden. Als ook je eigen kracht, zonnekracht/lichtkracht, je oorspronkelijk ego (zuivere versie die in dienst staat van je hoger bewustzijn en gereedschap om je meesterschap op aarde te zetten en vorm te geven).

 

De 222 energie

 

 De 222-frequentie vanuit de 2022 energie zal een opstuwende kracht binnen brengen, die je aanzet om steeds meer je kracht in de (persoonlijk) belichte thema's te gaan her-inneren en neerzetten. Zie ook de energetische updates van februari 2022.

De 222- energie stimuleert het opstaan in je eigen Meesterkracht, maar is ook een 6- energie en dat betekent dat waar je je kracht weer oppakt, dat deze ook gegrond en neergezet gaat worden (in je dagelijks leven). Daarmee worden blijvende wijzigingen en heling neergezet. De 6 energie gaat namelijk over de materie, het in de stof (neer)zetten.

De energie van maart 2022

 

 De maand maart zal in die zin een zeer krachtige maand zijn die echt jouw krachtaspecten in mens-zijn gaan benadrukken.

Maar het kan ook confronterend zijn, omdat het alle ontkrachting, overheersende ego- of mentale delen in jezelf (en in de wereld) sterker gaat uitlichten. Pas van daaruit zul je er bewuster van worden en in staat zijn de oude ballast te transformeren.

In de energie van maart 2022 zal er meer angst getriggerd kunnen worden (zowel collectief als persoonlijk) om echt te gaan staan in jouw bewustzijns- en lichtkracht, in jouw schepperskracht, authenticiteit en eigen vermogens.

Het spel op het wereldtoneel is gewijzigd van een pandemie (die de angstgreep inmiddels grotendeels heeft verloren) naar de angst voor oorlog. Het gaat daarbij echter nog altijd overmacht, angst, controle en soortgelijke ego doeleinden.

 Dit is de oude wereld die druk om zich heen klauwt om te kunnen blijven bestaan, terwijl de nieuwe wereld door dit puin heen al geboren aan het worden is.

 

Dezelfde strijd wordt gevoerd, de strijd om jouw bewustzijn, inspelend op jouw onbewustzijn, alleen de verpakking is gewijzigd

 

Uiteindelijk biedt het de uitdaging om jouw kracht en innerlijk leider- en meesterschap weer op te gaan pakken, met alle kwaliteiten en vermogens die daarbij horen.

De energie van maart 2022 voelt als een cruciale initiatie om niet alleen dieper inzicht te krijgen in de innerlijke (vaak of meestal onbewuste) dynamiek tussen fysiek- emotie- mentale stromingen en aansturing van je mens-zijn. Als ook het versterken van de lijn mens-zijn, ziel en Bron.

Mede om balans te herstellen in je menselijke basis, van waaruit je Godsbewustzijn dieper kan integreren in je dagelijks leven.

 Nader onderzoek van oude fysieke - emotionele - mentale programma's, overtuigingen, aansturing en patronen verdienen de aandacht! Des te meer aandacht en bewustzijn hieraan besteed wordt, des te meer bevrijding en vernieuwing mogelijk is! Des te meer je eigen (belichaamde Meester) kracht weer voelbaar en aanspreekbaar wordt.

Het zal best uitdagend kunnen zijn, de energie van maart 2022, omdat er ook nogal intense nieuwe en volle maan en stevige planeet samenstanden zijn (wat weer een reflectie is van al het oude wat omgezet wil worden en tevens een aansturing hierop is), maar daar waar jij je midden (je uitlijning) weet te behouden, zul je enorme stappen voorwaarts kunnen maken in Meestergroei en belichaming van Godsbewustzijn.

We raken steeds meer gewend aan de nieuwe manieren van groei (van hart/hard werken naar er mee ‘Zijn’) en dat zal hepen om je door alle processen heen te bewegen.

© Willemien Timmer 

www.apofyliet.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.