De verfijnde mens in wording ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Het nieuwe jaar is begonnen! 2020 is met veel tamtam aangekondigd en laat nu ook flink van zich horen. Of kunnen we beter zeggen: 2020 laat van zich voelen!

Hoe is het jou vergaan, de overgangstijd van 2019 naar 2020? Ben je op de valreep innerlijk ook zo veel oude ballast tegen gekomen? Er zijn legio collectieve velden geactiveerd die met hogere bewustzijnslagen verbonden zijn.

Als gevolg daarvan is ieder deeltje van ons oude mens-zijn, dat nog op een lagere frequentie trilt, extra voelbaar geworden.

Wat zich eerder nog liet camoufleren is nu niet meer weg te moffelen.

Veel mensen zijn 'ziek geworden, gaan kwakkelen', zoals velen zeggen. Maar dat is eigenlijk niet goed verwoord. Ziek zijn is een oude benaming waarmee iets vanuit dualiteit als 'niet goed' wordt bestempeld. Je bent 'niet in orde'. Nee, dat klopt; de oude orde en balans zijn verstoord, en alles wat onbewust niet meer diende is innerlijk op de schop gegaan. Aan de nieuwe orde wordt al wel gewerkt, maar die is er nog niet. Je zou kunnen zeggen dat die onderweg is, nadat die vanuit de geest is ingezet. Maar doordat we nog in de verdichting leven kost het tijd voordat die nieuwe orde fysiek ingedaald en verankerd is. En dus zitten veel oude persoonlijkheidsdelen van ons nog in een overgangsfase.

 

Het oude afvoeren

 

Dat wat niet resoneert met hogere bewustzijnsvelden wordt nu met een versneld tempo innerlijk los geweekt. Zelf kunnen we er weinig aan doen om dit naar buiten te werken; dit proces is iets dat toch vanuit ons hogere Zelf geregeld wordt. We kunnen er wel bewustzijn op krijgen welke emoties, gedachten en handelingen erbij horen. Deze zullen zich vanzelf tonen, omdat ze naar boven en naar buiten willen tijdens de ontgiftingsprocessen.

Dus voor de zoveelste keer zullen er issues rondom oude angsten langs komen. Van dingen die je dacht al uitgewerkt te hebben bleek de wortel nog dieper te zitten dan je vanuit je persoonlijkheid gehoopt had.

Al met al is er meteen in het begin van het nieuwe jaar veel chaos voelbaar en zichtbaar geworden. Dat heeft zeker wat getriggerd, en velen van ons zijn hetzij gevloerd, hetzij in een soort hyper-modus terecht gekomen. Onder beiden zit een soort adrenaline die we vanuit het oude zouden vertalen als 'Oh jee, er is vast iets mis met mij!'. Maar wanneer je zou zeggen 'Hoera, er is van alles gaande, dat ruimt lekker op'; dan creëer je al een veel liefdevoller veld dat op vertrouwen rust.

Dat je tussen beide lagen van 'niets willen' en 'van alles willen' heen en weer zwiept hoort er ook zeker bij. Hoe harder je zwiept, des te duidelijker je krijgt welke polariteiten in jezelf nog grip op je hebben. Enerzijds zal je vrouwelijke kant om rust, stilte en leegte roepen, anderzijds zal je mannelijke kant de mouwen op willen stropen om het oude zo snel mogelijk de deur uit te werken.

 

Transmutaties; een nieuw instrument

 

Wat er gebeurd is, is dat heel veel mensen, en met name Lichtdragers die al een hele tijd bezig zijn geweest met transformatieprocessen, niet langer met transformaties maar met transmutaties te maken krijgen. Bij transformaties wordt de boel innerlijk herschikt. Iets wat al bestaat kan van vorm veranderen of een andere plaats krijgen. Bij transmutaties vinden er echter fysieke vernieuwingen plaats, als gevolg van een nieuw bewustzijn. Je lichaam wordt een drager van nieuwe 'waarheden' die vanuit jouw geest beginnen in te dalen tot in je diepste, fysieke delen. Heel simpel gezegd worden er nieuwe stofjes/cellen aangemaakt die veel verfijnder zijn, en dus een hogere trilling kunnen dragen.

Om te kunnen overleven in een grove, verharde wereld had je stevig materiaal nodig dat tegen een stootje kon, zodat jouw fysieke instrument stand kon houden in de zware trillingen van de dualiteit waarin je ervaringen op wilde doen. Hoe zwaarder de velden waren waarin je leefde, des te grover jouw lichaam ook 'moest worden'.

Vergelijk het maar met de snaren van een piano. Het waren de dikste snaren (op de vleugel met koper omsponnen!) van je fysieke voertuig die aangeraakt werden, daarmee lage trillingen = klanken de wereld in stuurden waardoor ze contact konden maken met gelijkgestemden die daar op resoneerden.

 

De muziek der sferen

 

Gaandeweg alle bewustzijnsontwikkelingen van de afgelopen decennia werden er steeds meer dunnere en verfijndere snaren aangeraakt. Je moest de laagste tonen steeds meer gaan dempen om de hogere tonen te kunnen gaan horen. Waar de laagste tonen echter nog niet uitgeklonken waren, bleef jouw aandacht en energie nog hangen. Ofwel: wat er uit oude levens vol pijn en verdichting nog niet verwerkt was, bleef net zo lang doorklinken totdat het gehoord, doorvoeld en begrepen was.

Daarna konden de Lichtwereld en jouw hogere Zelf steeds vaker jouw hogere snaren gaan bespelen. Hoe breekbaar en iel ze ook klonken in het begin; ze kwamen veel meer overeen met de 'muziek der sferen', met de harmonieën uit de geestelijke wereld. Er kwamen vibraties = klanken binnen die je ergens nog herkende als afkomstig van 'Thuis'. Deze klanken maakten gevoelens van heimwee los, naar werelden die veel meer overeenstemden met jouw Goddelijkheid.

Maar: je oude 3D-stemming kon echter niet meer mee naar de nieuwe mens die je aan het worden bent. Jouw hele instrument zal dus omgestemd gaan worden, ofwel van nieuwe 'onderdelen' worden voorzien. De oude snaren zijn niet in stand om de nog hogere trillingen voort te brengen, noch kunnen ze ontvangen en containen wat er vanuit hogere werelden naar je toe wordt gezonden.

Geroepen vanuit de Lichtwereld

 

Wat een prachtige roep vanuit de Lichtwereld om jou via jouw eigen verfijnde snaren te herinneren aan de goddelijke schepper die jij eigenlijk bent! De muziek van jouw goddelijke plan zal dus hele andere klanken gaan laten horen op Aarde. Dit zal jou, en iedereen die met jou in aanraking komt, oneindig veel heling, schoonheid, harmonie en vreugde gaan brengen!

Geef je vooral over aan alles wat er in jou om-gestemd gaat worden. Ook al vraagt het om veel rust en vertrouwen; het is okay, geef jezelf zonder enige voorwaardelijkheid wat je nodig hebt. Iedere nieuwe cel van jou wéét dat jij voor de transformaties en transmutaties van dit moment naar de Aarde bent gekomen. Laat je niet meetrekken in die oude velden, door woorden van mensen die nog geen zicht hebben op deze processen. Blijf vooral lekker eigen-wijs jouw eigen heilige koers varen. Diep in jou ontvouwt zich een goddelijk plan; daar liggen de kracht en het vertrouwen die je nodig hebt om deze weg te blijven vervolgen.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief