De portaalenergie van 22-2-2022 ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Vandaag bewegen we ons collectief door hét portaal van 2022: de 22-2-2022 frequenties

 

Zoals ik afgelopen dagen al schreef: De energie van 20 - 02 - 2022  zijn de portalen gekoppeld aan de 22 (of meer 2-en) energieën sterk gerelateerd aan een stimulans tot oprijzende kracht in het eigen bewustzijn.

 

 Het gaat daarbij niet alleen om een wake up call, maar een letterlijk energetisch wakker schudden en voorwaarts duwende energietrilling.

De instromende energieën en trillingsverhogingen van vandaag zijn dan ook een ultiem portaal, noem het die van de hoogste essentie binnen het jaar 2022.

 

Een portaal die wederom nog diepere lagen onbewustzijn en nog hogere lagen Goddelijk bewustzijn wekt en in beweging zet

 

De codering van de 22-2-2-22 energie vandaag bevat ook de energie van de 12, daarmee worden alle 12 dimensielagen die wij als multidimensionaal wezen zijn ook aangetrilt en gestimuleerd. De wakker schuddende energieën brengen dus in alle subtiele, verfijnde maar ook de meest verdichte materiele lagen van onze manifestatievorm van alles in beweging. De krachtige duw voorwaarts naar diepere bewustwording en her-innering aan je oorspronkelijke kracht.

 De 22-2-2-22 codering bevat ook twee keer de 222 frequentie. Die herhaling is een extra bekrachtiging.

De 222 codering gaat over de frequenties die Osiris reflecteert: het vermogen om door de eigen diepste onderwereld (d.w.z. door je diep onbewuste) heen je weg te vinden naar het gouden Farao schap (d.w.z. jouw Meesterschap).

 Deze frequentie zet dus de moed, kracht en beweging in gang om je eigen schaduw, wonden, blinde vlekken en 'innerlijke demonen' aan te kijken. Je weg daar doorheen te vinden zodat jouw wijsheid, licht, bewustzijn, liefde en kracht volledig z'n plek in je kan innemen.

Her-inneren én aanspreken van je innerlijke vermogens dus en deze in actie brengen (dat gaat over de belichaming van je bewustzijn).

Dat wat je bemeesterd en belichaamd kan je niet meer kwijt raken en wordt blijvend weer deel van je bewustzijn en natuurlijke (Goddelijke) stroom, ook in de ervaring als mens op aarde.

 Dichter bij het mens-zijn en de menselijke beleving gaat de 22-2-2-22 codering ook over de tweede chakra aspecten: zoals je emotieveld, het innerlijk kind en relatievelden. Waar daar nog onbalans, ongemak of oude pijn aanwezig is, zal aangezet worden om naar bewustwording, beweging en heling te gaan groeien. 

 

Maar ook kwaliteiten als je scheppend vermogen, buik-intuïtie, creativiteit zullen gestimuleerd worden om weer als vrije stroom door je heen te gaan stromen.

Mede daarmee ontstaat ook de heilige ruimte om je oorspronkelijke blauwdrukken weer in je menselijke ervaring bewuster te worden en in actie te brengen.

 De energie van de 2 gaat ook over (de dubbele helix van) je DNA, die je goddelijke, kosmische, galactische en aardse blauwdrukken in zich draagt.

Evenals alle andere informatie over jouw wezen voor deze incarnatie, denk daarbij aan: karmische belasting, leerlessen, waar wil je in groeien, welke kwaliteiten wil je bemeesteren. Wat ligt er nog besloten in bloedlijnen, familielijnen, welke zielsmaatjes heb je afspraken mee gemaakt, etc.

De 22-2-2-22 frequenties werken ook hier dieper op in om het DNA, de 12 strengen i.p.v. slechts 2 DNA strengen, dieper te ontwaken en activeren. Waarmee steeds meer al jouw potenties en andere blauwdrukinformatie bewust her-innert en geactiveerd kan worden.

 De grote hoeveelheid 2-en vandaag brengen op vele vlakken enorm veel in onze gepolariseerde bewustzijnsvelden in beweging, zoals gezegd in de hoog bewuste velden van ons wezen en de diep onbewuste.

Wij als mens op aarde zijn de verbindende link en zullen dus in allerlei innerlijke lagen aangetrilt worden. Dat kunnen zowel triggers zijn als enorme verruiming van bewustzijn, wat ervaren kan worden. Afhankelijk van wat jouw individuele groei in dit moment het krachtigste dient.

 

De 22-2-2-22 poort opent jou om je nog dieper in je Meesterschap te gaan brengen!

 

Ik wens je een magische, onvergetelijke en krachtige dag, waarbij de krachtige transformatie energieën van de 222222 Poort je ten diepste voorwaarts mag bewegen!

©️ Willemien Timmer

www.apofyliet.nl


 

Compassie voor het Collectief

 

Videochanneling zondag 27 februari om 20:00 uur door Wieteke Koolhof en Denise Diekstra.

Enkele vragen door jullie ingezonden die behandeld worden in deze transmissie:


 “Arjun, jij hebt het vaak over ‘onze versie van de realiteit’. Stel dat ik mijn eigen versie van de realiteit creëer, met daarin alles wat ik ervaar. Betekent dit dan dat ik alle verschijningsvormen die ik ervaar ook zelf creëer? Besta ik dan eigenlijk alleen maar in mijn eentje in mijn versie van de realiteit?’’

 “Klopt het dat wij op aarde duistere krachten (zoals een Hitler) ‘nodig hebben’ om o.a. het spel van de dualiteit uit te kunnen spelen? Zijn er zielen die zichzelf voor dit doel ‘op offeren’? Of bestaan er ook ‘van nature’ slechte zielen? Hebben zij, voor of na de dood, last van de rol die zij op zich hebben genomen, bijvoorbeeld in de zin dat er veel haat naar hen gericht is?’’

 “Als we nu verhalen uit die oorlog horen, lijkt het wel alsof het grote merendeel van de mensen geen daadwerkelijk besef had van wat zij deden. Zo kennen wij allemaal het Duitse “Wir haben es nicht gewüst”. Hoe is het toch mogelijk dat enorme groepen mensen zich zo kunnen blindstaren op iets wat ‘goed lijkt’ maar dat eigenlijk niet is? En wat is het nut daarvan – vanuit hun ziels-perspectief? EN vanuit het ziels-perspectief van degenen die hier niet in meegingen? Dus van degenen die bijtijds zagen dat er iets niet klopte?’’

 “Kunstmatige Intelligentie is een steeds vaker besproken onderwerp. Hoe kijken jullie hiernaar wat betreft de impact die dit zou kunnen hebben op ons collectief?’’

Compassie voor het Collectief

 

 Zondag 27 februari 2022, 20:00 - (ongeveer) 21:30 uur

 Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel

 met Denise Diekstra Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.