De non fysieke Blauwdruk van jullie realiteit ♥ Wieteke Koolhof ♥ Lichtwerkers Nederland

© Lichtwerkers Nederland


De non fysieke Blauwdruk van jullie realiteit, voor ieder individu en voor jullie als collectief, wordt gevormd vanuit het Veld van eindeloos bewust-zijn, maar past zich continu aan, op de door ieder mens bewust dan wel onbewust gekozen geloofsovertuigingen.

Het is op dit niveau van de non-fysieke Blauwdruk, dat energetische trillingen vanuit het Non Fysieke 'samenkomen' - en zich beginnen te bundelen (be wijze van spreken) om een potentieel tot uitdrukking te brengen.

Iets wat manifest zou kunnen worden, in jullie versie van de realiteit. Sommige potentiëlen komen niet tot uiting in jullie versie van de realiteit, andere juist weer wel of zelfs continu.

De gekozen geloofsovertuiging van een persoon, en alle daarbij behorende gevoelens en gedachtes - geven zo’n ‘bundel’ van non-fysieke energie een bepaalde energetische ’zwaartekracht’ zou je kunnen zeggen. Dit totaalpakket creëert vervolgens het energetische momentum voor de uiteindelijke manifestatie ervan. Dit alles vindt dus al plaats, nog lang voordat er ook maar enige vorm van fysieke energie meetbaar is in jullie realiteit.

Gedachtes die je hebt, emoties die je voelt, uitspraken die je doet en handelingen die je voltrekt in het fysieke, die aansluiten op de trilling van zo’n geloofsovertuiging, vormen dus als het ware het ankerpunt of beginpunt – van de uiteindelijke manifestatie. Dit is zeg maar de fase waar je, bewust dan wel onbewust - de brug bouwt van het non-fysieke naar het fysieke. Dit is het stukje waar dat segment in de Bijbel naar verwees toen gesproken werd over het Woord, wat bij God was – en wat God zelf was.

 

Met jouw exclusieve aandacht, schijn jij als Schepper van jouw eigen realiteit - als het ware jouw Bewust Zijns-licht door de filters van jouw geloofsovertuigingen


Om in kleursymboliek te spreken: als die filters blauw zijn, dan zul je veel blauw zien in jouw versie van de realiteit, maar zijn die filters roze, dan kijk je letterlijk naar de wereld door een roze bril.

Wat het ook is dat jij kiest te geloven; de meesten van jullie denken eraan, praten erover en handelen vervolgens in lijn met hun geloofsovertuiging… net zolang totdat de bundel non-fysieke energie zoveel momentum heeft verkregen, dat deze tenslotte voor hen manifesteert in de fysieke droom. De energetische trilling wordt dan bij wijze van spreken omhelst door fysieke deeltjes.

Of andersom; je zou ook kunnen zeggen dat jouw geloofsovertuiging zichzelf uitkristalliseert - van idee tot atomen tot cellen, tot personen tot compleet nieuwe versies van de Aarde en de volledige Kosmos aan toe. Nu doe je dit sowieso – jullie creëren van nature al op die schaal. Het punt is – dat de meesten van jullie zich hier eenvoudig nog niet bewust van zijn.

Arjun van de Yahyel

 

Wieteke Koolhof
design4awareness.com


 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloadsLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn beschermd met auteursrecht.