De Leeuwenpoort: Maria Magdalena in ieder van ons ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

❥ Vandaag is een uitgelezen dag om jezelf met ‘‘de Maria's’’ te vergelijken.


Iedere Maria staat voor een bepaalde fase in je leven, voor een persoonlijk of een Hoger Zelf-deel, voor een proces van afbraak en transformaties of opbouw en hergeboorte.

Momenteel wisselen de fases zich zo snel in ons af dat je ze bijna niet meer kunt onderscheiden.

Maar als je herkent welk proces zich in jou aan het voltrekken is, helpt het om je er aan over te geven, en er vertrouwen uit te putten dat je 'goed bezig' bent.

Ik ga even terug in de tijd, om alle beelden van Maria en Maria Magdalena, die nog ergens op onze harde schijf staan, wat los te weken en herinneringen op te wekken die zich (om te kunnen overleven) diep in onszelf hebben teruggetrokken.

De Maria's

 

'Maria' is veel meer dan een naam alleen. Maria was van oorsprong een titel voor hooggeplaatste vrouwen die, na een lange tijd van afzondering en 'scholing' (Inwijding) zich volledig toewijdden aan hun spirituele taken op Aarde.

Maria is één met het goddelijk vrouwelijke veld, dat we vanuit nog vroegere tijden kennen als Isis. Gaan we nog verder terug, dan komen we bij de Hemelmoeder, ofwel de Godin Nut, die het hele Universum overspande met haar hemelse lichaam.

De Maria’s zijn een groep Tempelpriesteressen geweest die speciale taken hadden; taken die nu ook weer in ons gewekt worden. Alleen al als je het woord 'Tempelpriesteressen' in jezelf laat resoneren, kun je opmerken dat er iets in jou reageert. Ieder mens heeft namelijk een verbinding met hen gehad, en voor sommigen geldt dat die verbinding op dit moment in alle glorie weer aan het terugkomen is.

De Maria's droegen het innerlijke, doorleefde Weten en vertrouwden daar volledig op.

❥ Het doorleefde Weten is anders dan mentale kennis.

Dit Weten is door alle lagen van jouw zijn, inclusief het fysieke gegaan, door alle emotionele lagen waardoor het jou volledig gelouterd heeft. Daarom resoneer jij wel of niet op Waarheid, daarom krijg je soms kippenvel van top tot teen of ben je à la minute geraakt. Jouw huidige wezen dit Weten als stille schatten met zich mee.

De Maria's hadden zichzelf bevrijd van alle verzwarende en verstorende erfenissen van hun verleden. Allen hadden ze de Inwijdingsweg voltooid. Hun aandacht was niet langer aards gericht. Hoe zij het aardse leven en zichzelf te midden daarvan waarnamen werd niet langer door hun persoonlijkheid bepaald. Ze richtten zich voortdurend naar hogere dimensies, voelden het als hun eerste taak om hun eigen energieveld schoon te houden zodat ze in hun waarneming niet langer gehinderd konden worden door vormen van dualiteit of lager bewustzijn. Ze hielpen anderen om de Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf weer terug te vinden. In feite doen ze hun werk nog steeds, vanuit de Lichtwereld.

 

Een vrouwelijke Drie - Eenheid

 

Er is een veel oudere drie-eenheid dan die wij kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de vrouwelijke drie-eenheid van Maria’s:

❥ De Witte - Zij is de lichte Maria, die staat voor de lente, het kosmische aspect, licht en hemel. We herkennen haar in Moeder Maria, die de kerk naar voren heeft geschoven als 'de enige zuivere'. In de Levensboom vertegenwoordigt zij de onbevlekte top die tot ver in de hemel reikt. Moeder Maria wordt meestal afgebeeld in een wit gewaad met een blauwe sjerp of mantel; de kleuren van het licht en de hemel.

 

❥ De Rode - Zij is Maria de Bruid, die staat voor de zomer, de zwangere vruchtbare Aardemoeder, de overvloed). We herkennen haar als Maria Magdalena, die meestal in een roze-rode kleed wordt afgebeeld. Haar rode kleed staat voor de aardse wereld waar het vrouwelijke (in ieder mens, dus ook in mannen) tot in het fysieke is doorgedrongen. Zij draagt vruchten, in het volle licht van goddelijke Wijsheid. Zij is ook de volledig geheelde en getransformeerde Levensboom die het symbool van onze ruggengraat is, met de zeven chakra’s die allen verschillende kleuren schijnen.

❥ De Zwarte - Zij is de Black Madonna in de donkere grot. Zij doet haar werk in ‘het verborgene’. Wat zich in haar voltrekt gebeurt in het ongeziene, in het geheim. Dit is vergelijkbaar met veel transformatieprocessen die wij alleen in een veilige cocon, afgeschermd van de dualiteit van de buitenwereld, kunnen voltrekken omdat we ons anders niet diep genoeg kunnen openen. Zwart staat voor de winter, de afbraak en de hergeboorte.

In Frankrijk zijn er nog veel zwarte Madonna's te vinden - zie het prachtige boek van Annine van der Meer daarover! Ook is ze via allerlei legendes en in het verborgene van de kunst in leven gebleven.

Tijdens de Inquisitie wordt de rode Maria verboden (dit was een geleidelijk proces dat in sommige delen van Europa sneller ging dan in andere delen, afhankelijk van hoe ver macht van de kerk in dat gebied reikte). Het vervormde christendom schuift de witte, onbevlekte Maria naar voren die naar boven, naar de hemel kijkt, waarmee ze aangaven dat het aardse verwerpelijk was. Maria Magdalena, de zwangere bruid, wordt uit alle geschriften weggeschreven. Miskend, tot zwijgen gebracht verdoemd. De Black Madonna wordt witgewassen of vernietigd.

En ook de rode Maria is ondergronds blijven leven! Anno 2021 kunnen we onszelf vergelijken met Maria Magdalena, als een pelgrim die zich geroepen voelt om een reis aan te vangen naar een heilig oord.

Zo dalen we in onze eigen grotten af, om daar licht te brengen in wat onze persoonlijkheid nog als duister ervaart.

❥ We kijken onze oude pijnen en angsten aan, om ze te verwerken, alsnog de emoties toe te laten en ze te transformeren.

Magdalena

 

De naam Magdalena is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Gadal’. Het betekent 'Zij die groot en verheven is’. Uit Gadal ontstond het Griekse woord ‘Magdalene’, dat later de Magdaleder werd, wat ‘Wachttoren’ betekent. Qua bewustzijn is zij ver boven de menselijke kudde uitgestegen. Met de koninklijke kracht en waardigheid van een LEEUWIN waakt zij, met haar gouden, rossige manen, over haar dierbaren. Ook zorgt ze er mede voor dat de innerlijke kennis en de oude wijsheden (uit de Perzische en Egyptische culturen) verspreid wordt onder diegenen die er aan toe zijn om die weer tot zich te gaan nemen. Dit gebeurt door deze in zichzelf weer te gaan herinneren, als 'Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf' te aanvaarden, te omarmen en vanuit het hogere Hart uit te dragen.

Magdalena is ook: Myriam, komt ook voor als Stella Maris (de Sterre der Zee). In een andere vertaling vind je ook wel 'de Bittere', wat verwijst naar het volledig doorleefd hebben van alle aardse pijn, waardoor ze in staat was om het Goddelijke in haar fysieke lichaam te dragen.

 

Maria Magdalena

 

Maria Magdalena is diegene die vergezeld wordt door de Duif (vaak zie je ook een schedel en een boek bij haar). Zij draagt de wijsheid van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die zich in de Boom des Levens genesteld heeft. Zij moedigt Eva, het vrouwelijke aspect aan om af te dalen in de dualiteit. Tijdens de afdaling ontvangt ze zeven omhullingen, om haar Licht te beschermen.

Eenmaal op Aarde weet het Licht niet meer waar het vandaan komt. Hier begint de reis van herinneren. Sophia, de wijsheid van de Heilige Geest daalt af om de mens wakker te schudden. (met dank aan Annine van der Meer, die hier zó veel over geschreven heeft).

❥ Het verlies van het weten waar we vandaan komen geldt voor ons allemaal.

De achtervolgende pijn van het gevoel 'Ik ben het kwijt' spoort ons aan om op zoek te gaan naar onze essentie. Maria Magdalena en Yeshua hebben voetstappen en vele geactiveerde, of beschermde krachtplekken voor ons nagelaten, om deze zoektocht voor ons te vergemakkelijken.

Na de kruisiging vluchtte Maria Magdalena met haar dochter Sarah Tamar, waarvan zij zwanger was tijdens de kruisiging, naar Egypte. Ze rustten bij het Meer van Mariotis, bij Alexandrië. Daar verbleven meer - deels al gevluchte - Nazareense Essenen en familieleden. Na een periode van aansterken reisde zij rond het jaar 44 (ongeveer, de meningen verschillen nogal over de juiste jaartelling) naar Frankrijk. Daar predikte zij een vrouwvriendelijk en verborgen Christendom, dat niet te vergelijken is met het aardse, mannelijke perspectief dat de Roomse kerk er later doorgedrukt heeft.

❥ De kern van de boodschap die Maria Magdalena en Yeshua uitdroegen, en die weer zo mooi in het Licht komt deze dagen, bevat de innerlijke, liefdevolle autoriteit in onszelf.

Het zoekende deel van ons leven dient/diende ervoor om die terug te vinden. Daarbij zouden we alle illusies en sluiers die tussen ons en de Bron in zijn gekomen weer ontmoeten, zodat we bewustzijn zouden krijgen op wat aards ingevuld was vanuit een gebrek aan liefde en hogere kennis.

❥ Ware Goddelijke Kracht en Licht vinden we in onze eigen Bronverbinding. Die ligt niet bij een oordelende en straffende God ( of bij een zogenaamde afgezant) die ver buiten en boven ons zou staan.

In verbinding met de Goddelijke Bron weven we zelf aan de verbroken verbinding tussen Hemel en Aarde. Tijdens dit proces vinden zuiveringen plaats en komen we tot zelfreflectie: “Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat kom ik hier doen?”

Essentieel hierbij is onze hulpvraag aan de Lichtwereld. Indien we uitreiken zorgen we voor het herstel van de verbinding met onze ‘hemelse’ ouders, met de Lichtwereld en met onze Zielenfamilie. We trekken die mensen aan die keer op keer met ons geïncarneerd zijn, om het grote Liefdesveld op Aarde te voeden en weer te kunnen bekrachtigen. Hierdoor maken we onze eigen heling, transformatie en integratie mogelijk. Hiermee verhogen we onze eigen frequentie, zullen sluiers als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Dit is precies wat Maria Magdalena ook gedaan heeft. Waar er op Aarde éénmaal het goddelijke werk plaats heeft gevonden, zullen zij die erop volgen dit aanvoelen, herkennen en voortzetten!

Maria Magdalena heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Rite of the Sepulchre met Lazarus, voor ons bekend als de Opwekking van Lazarus. Dit betrof eigenlijk een oude Egyptische inwijding waarbij de Ingewijde drie en halve dagen (of tijdsperiodes, ook hierover verschillen de meningen) door zijn eigen duisternis heen reist, om uiteindelijk de hogere dimensies te leren kennen. Daar ontvangt men nieuwe leringen die niet langer met de aardse dualiteit verbonden zijn.

Tijdens het hele kruisigingsgebeuren konden Maria Magdalena, en de andere Ingewijden uit hun binnenste kring, die ook deze geheime kennis droegen, de opgedane ervaringen toepassen. Hier kun je denken aan het aanwezig blijven en waken over het lichaam en de geest van Yeshua die door allerlei werelden reisden. Ook werden hier bepaalde klanken en heilige oliën gebruikt om het Lichtveld onbevlekt te houden.

Wederom: als een Leeuwin werd hier over heilige processen gewaakt. Moge deze kracht ieder van ons vandaag, morgen en de dagen daarna blijven vergezellen! Vraag om aanwezigheid uit de Lichtwereld, van hen die alle processen doorlopen hebben en jou zullen begeleiden vanuit de hoogst mogelijke dimensies.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.