De kerk van Liefde ♥

 

De kerk van Liefde

 

Ze bestaat niet als vaste vorm, maar slechts door onderlinge overeenstemming van mensen.

Ze heeft geen leden behalve hen, die voelen dat ze erbij horen.

Ze heeft geen concurrentie, want ze wedijvert niet.

Ze heeft geen eerzucht, want ze wil alleen maar dienen.

Ze trekt geen landsgrenzen, om alle groepen en religies te verrijken.

Ze respecteert alle grote leraren aller tijden, die de waarheid van de Liefde openbaarden.

Wie ertoe behoort, oefent de waarheid van de Liefde met zijn hele zijn. Wie ertoe behoort, weet het.

Ze doet geen pogingen anderen te beleren, ze probeert alleen maar te zijn en door haar zijn te geven.

Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend wezen is, en wij allen er een deel van zijn.

Ze weet dat de tijd van de laatste ommekeer gekomen is, de weg van de ik gehechtheid uit vrije wil terug naar de eenheid.

Ze maakt zich niet met luide stem bekend, maar werkt uit het vrije domein, van het zijn.

Ze maakt een buiging voor allen die de weg der Liefde deden oplichten, en hiervoor hun leven gaven.

Ze laat in haar rijen geen volgorde toe en geen starre opbouw, want de één is niet groter dan de ander.

Ze zegt geen beloning toe, noch in dit nog in een ander leven, alleen vreugde van het zijn in Liefde.

Haar leden herkennen elkaar aan de wijze van handelen, aan de wijze van zijn en aan de ogen en aan geen ander uiterlijk gebaar, dan de broederlijke en zusterlijke omarming.

Ze kennen vrees nog schaamte, en hun getuigenis zal altijd geldig zijn in goede alsook in slechte tijden.

De kerk van de Liefde heeft geen geheim, geen mysterie en geen inwijding, behalve een grote kennis van de macht van Liefde.

Omdat de wereld niet zal veranderen wanneer wij mensen dit willen, maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.

Allen die voelen dat ze erbij horen, horen erbij.

Zij behoren tot de Kerk van de Liefde.

 Tekst van de Katharen uit het jaar 1148 

We are born into the blueprint of our parent's beliefs, emotional habits and family background


The soul chooses to be born to specific parents, and take on their genetic makeup, dispositions and cultural mindset, for several reasons: 1. There may be abilities and opportunities here that the soul benefits from, 2. There may be (severe) challenges that the soul wants to endure in order to learn and grow.

 

Lightworker souls yearn to express themselves from the heart and do so by transcending the fear or ego based part of their family's energy. The soul does its lightwork by going beyond the family blueprint insofar as its based on fear. The light work happens as the soul transforms the old from the inside out. Releasing your birth family's fear and control based energy helps the family line and collective consciousness as a whole move from ego based to heart based awareness.

 

 Many lightworkers feel like strangers inside their own birth family, they feel different and misunderstood and suffer psychologically from this.

Jeshua will point out how the loneliness and the sense of betrayal that may arise when you distance yourself from your family, are actually part of your soul's journey. To release your parents' or family's energy is to go within and retrace your soul's roots: your cosmic origin which predates and goes beyond your earthly personality.

To release your family's energy is to reorient yourself from the past to the future, Your future

 

Jeshua addresses questions such as: how to keep a sense of harmony after you 'drop out', how to deal with negativity and hostility, how to release guilt or a too strong sense of empathy, pity and responsibility, and how to overcome the need to be accepted, understood, loved by your family for who you are.

Releasing your family's energy


❥ Channeling zondag 19 juni 2022, om 20:00 uur

❥ Inleiding en meditatie door Gerrit Gielen

❥ Pamela Kribbe channelt Jeshua

❥ Vanuit je eigen fijne plek: lekker thuis

❥ Bijdrage € 11,-

❥ Deze channeling is Engelstalig Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.