De grootste puzzel: historisch bewustzijn barst open door de oude zielen ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland

Gegroet, lieverds, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Wat volgt is het verhaal van een heel oud, historisch bewustzijn van de planeet, dat begint open te barsten als gevolg van evoluerende Oude Zielen.

Ik ga dit bericht "De grootste puzzel" noemen.

 

Het is een geweldig verhaal, weet je. Het is een verhaal over het menselijk bewustzijn en de manier waarop je denkt en handelt. Het is een verhaal van wat er tot dusver in de geschiedenis is gebeurd dat betrekking heeft op de perceptie van de Schepper.

 

De grote consensus

 

Is het niet zo fascinerend om naar de mensheid te kijken en te zien wat ze op bepaalde momenten in de geschiedenis geloofden? Vandaag de dag is er een consensus dat de mensheid in het algemeen in het hiernamaals gelooft. Statistisch gezien, zeggen ze, gelooft meer dan tachtig procent van de miljarden mensen die hier zijn in het ongrijpbare hiernamaals. Daarom is deze overtuiging wat we intrinsiek of aangeboren noemen. Het is de instinctieve intuïtie waarmee je wordt geboren.

Daarom is er al een kiemgeloof dat er meer is - meer dan jouw soort leven hier op jouw planeet. Er moet iets zijn dat verder gaat dan wat je ziet - misschien iets dat multidimensionaal is.

 

Er is tenslotte ook een consensus dat deze Scheppende Bron uniek is - Eén God. Dit leidt tot grotere vragen over deze unieke Creatieve Bron, die verder gaat dan wat jij kunt zien, die in staat is om - jou - te creëren. Die vraag heeft ook een consensus: bijna universeel op deze planeet, in alle geloofssystemen, is er iets groters dan je biologische lichaam. Het is zoiets als een "spiritueel voertuig" waarin je rijdt, de ziel genaamd, en het is eeuwig. Je bent hier een tijdje en gaat dan voor altijd naar iets anders. Dus dat is het algemene uitgangspunt en de consensus, zoals je hier nu zit, van die unieke Schepper en de menselijke ziel.

 

Wat op dit moment echter ook interessant is, is dat je beweert vrije spirituele keuze te hebben. Deze vrije keuze wordt als een zeer positief idee gezien. "Ik heb vrije keuze", zeg je. "Ik word niet gedwongen tot enig geloof. Ik kan ervoor kiezen om te geloven wat ik maar wil met mijn eigen bewustzijn en intuïtie." Dit klinkt inderdaad zo positief en correct - maar lieverds, in plaats van iets positiefs is het een frustratie - een puzzel. De reden? Omdat, oude ziel, je hier zit als het product van een historisch lager bewustzijn dat begint te kraken door het gebrek aan spirituele logica. Je begint vragen te stellen binnen deze nieuwe evoluerende energie. Laat het me uitleggen.

 

Wanneer je op deze planeet wordt geboren en als kind, heb je veel kansen om te kijken naar en te leren over de puzzel van de schepping. Je denkt niet na over grote spirituele ideeën terwijl je groeit, niet echt. Je kunt erover horen en er woorden over hebben en je kunt er zelfs liedjes over leren, maar je denkt intellectueel niet na over de grootsheid en de diepgang van de schepping totdat je volwassen bent. Totdat je in staat bent om zelf logische vragen te stellen, heb je een eenvoudig en zeer overtuigend model dat je om je heen ervaart. Het is niet per se een spiritueel ''model'', maar het is een model van iets soortgelijks. In deze cultuur gaan we het het kerstmaneffect noemen.

 

Het kerstman-effect

 

De kerstman is een alziende en alwetende welwillende entiteit die jou kent. Het is een man (natuurlijk - net als God) die weet waar je woont en weet of je goed of slecht bent. [gelach] Ik heb gelijk, weet je? Dit is het model van de kerstman en, afhankelijk van wat je als kind doet, zullen er wel of geen cadeautjes voor je zijn. Dus er is al een setup. Hier is een onzichtbare kracht die weet wie je bent, iemand die de hele tijd naar je kijkt en die klaar staat om je gedrag te beoordelen - goed of slecht, geschenken of niet.

 

Het uitgangspunt wordt jarenlang ervaren en meegemaakt, en het kind gelooft het. Hij / zij kent het concept volledig. Ook is er in deze grootse illusie vaak een stel liefhebbende ouders die er achter staan. Zij zijn degenen die de illusie blijven promoten omdat het leuk is en omdat er verrassingen, liefde, geluk, traditie en familietevredenheid kunnen zijn. Dat is het kerstman-effect.

 

Als je ongeveer zeven jaar bent of iets ouder, wordt de waarheid vaak onthuld. Je bent oud genoeg om je eigen beginnende intellect te hebben, en uiteindelijk besef je het bedrog, accepteer je het als ''leuk'' en ga je het vervolgens ook voor je kinderen promoten. Maar dan gebeuren er enkele interessante dingen: de jaren tussen zeven en tien of elf (afhankelijk van het kind en het geslacht) zijn erg interessant. Omdat je hier de puzzel stolt. Ik zal je vertellen wat er gebeurt ...

 

De puzzel stelt zichzelf voor - of niet

 

Als je elf of twaalf bent, ben je nog niet op een leeftijd waarop je (in het algemeen) over het leven en de schepping nadenkt, maar je bent oud genoeg om een eerste keuze te hebben en vragen te stellen over je eigen bestaan. Hier krijg je te zien wat je ouders hebben gedaan met dezelfde puzzel. De meeste kinderen in jullie cultuur kijken zorgvuldig naar wat de ouders over God geloven en volgen het vervolgens na. Het is eigenlijk een behoorlijk verbazingwekkend proces voor jullie allemaal. Het is standaard lesgeven en trainen, en omdat kinderen naar volwassenen opkijken voor overleving en manieren om te bestaan, is het niet echt intuïtief om te vragen - nog niet.

 

De geest van je beginnende puber begint verbanden te leggen met wat je je hele leven hebt gezien over religie en aanbidding, en het komt rechtstreeks van je ouders en hun leeftijdsgenoten.

Allereerst zie je ze samen met veel andere volwassenen steeds weer dezelfde dingen doen. Dit heeft een enorme geloofwaardigheid voor jou. Je ziet wat ze dragen dat speciaal is, en je ziet ze in aanbiddingsposities (vaak maar één keer per week). Misschien zie je sommigen van hen bidden en huilen. Afhankelijk van waar jij je bevindt, zie je misschien enkele van de gezaghebbende leiders in speciale outfits, die belangrijk klinkende teksten citeren en leerstellige instructies geven. Je ziet ze dit allemaal doen in een enorm gebouw - en dat is ook belangrijk: wie bouwt deze gebouwen? Het antwoord is: iemand die heel belangrijk is omdat de structuren groots zijn en een fortuin kosten. Er wordt je verteld dat sommige gebouwen honderd jaar oud zijn, en dan begin je te begrijpen, te beseffen en te beseffen dat dit alles de 'manier ervan' moet zijn, aangezien de geschiedenis zelf ook precies deed wat je ouders aan het doen waren.

 

Van de geboorte tot de jonge adolescentie zouden de jongeren kunnen zeggen: "Kijk naar de volwassenen! Ze geloven het honderd procent. Ze kleden zich voor elke gelegenheid. Kijk - de organisatie heeft zelfs kostuums voor de gelegenheid (zoals het eruitziet voor een kind). Er zijn miljoenen uitgegeven aan de gebouwen en het is allemaal erg geloofwaardig. " Dit is allemaal de manier van hoe het werkt, en het is echt.

 

Lieverds, op dat moment zal een kind geen vragen stellen. Ze kijken gewoon toe, nemen zoveel mogelijk deel en zijn onuitwisbaar gestempeld met de acties die ze waarnemen als de realiteit van het bestaan.

Zonder na te denken worden de kinderen, de volwassenen. Zonder erbij na te denken groeien veel kinderen dan op, met het grootste probleem voor de hele mensheid volledig voor hen opgelost: ze weten wie de Schepper is, en alle vragen over het leven en de ziel worden nu op de een of andere manier standaard beantwoord binnen duizenden pagina's van oude geschriften, kostuums, protocol en de vervaging van het kerstmaneffect, dat op de een of andere manier ook leerstellig werd en de 'weg van God'. Laat me dat bespreken.

 

Huidig denken

 

Het is zo interessant, nietwaar, dat het huidige geloof op deze planeet met betrekking tot de Schepper van het Universum zo ver is gekomen? Miljarden en miljarden geloven in een welwillende, liefdevolle, enkele God van de schepping, en hier is het verhaal:

 

Er is een enorme en liefdevolle onzichtbare kracht, noem het wat je wilt - God, Geest, Bron, Schepper. Deze onzichtbare kracht kent jou en kent je naam en weet wanneer je slecht of goed bent, en je kunt maar beter uitkijken - want als je deze planeet verlaat in het hiernamaals waarin je gelooft, zal er beloning of straf zijn. Klinkt dit bekend? Dat is waar het bewustzijn van de planeet zich nu bevindt. Miljarden mensen geloven dat deze liefdevolle Schepper jou en je kinderen zal martelen als je de regels niet volgt die zijn opgesteld door degenen met de kostuums/jurken. Je kreeg de vrije keuze, de vrije wil, maar werd daarna onmiddellijk op je keuze beoordeeld (oude geschriften vertellen je dit).

Wat zeg je?

 

Hoe klinkt dit tot nu toe? Komt 'spirituele logica' ergens in dit verhaal om de hoek kijken? Hoevelen bekijken dit alles regelmatig en stellen de volgende vragen: "Is dit correct? Is dit niet correct? Herhaal ik gewoon iets dat ik als kind heb geleerd? Is er nog meer dat ik nog niet begrijp?" Het antwoord op hoeveel er vragen is: niet zo veel. Er is iets dat je ervan weerhoudt deze vragen te stellen, lieverds, en het is iets dat begint te veranderen.

 

Er is al heel lang een heel duister en consistent niet-evoluerend bewustzijn op deze planeet


Jullie naderde het einde der tijden zoals je die kende en het was de bedoeling dat je door een nieuwe oorlog zou gaan die het jaar 2000 naderde. Het zou het einde van alles zijn. Dierbaren, jullie weten dit, want het is de profetie van jullie tijd hier op de planeet.

 

De man die in de stoel zit (Kryon over channel Lee Caroll) heeft de Koude Oorlog meegemaakt en hij zag een tijd dat twee landen vijftigduizend kernwapens op elkaar hadden gericht. Op het sterfbed van Lee's vader sprak de stervende man deze woorden uit: 'Het spijt me dat ik je op dit moment op deze wereld heb gebracht. Er is echt geen hoop op overleving. We zullen inderdaad een nucleaire uitwisseling hebben. Mijn excuses." Hij had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en wist wat er daarna zou gebeuren. Dit was dé voorspelling, zelfs in zijn kerk, en het leek erop dat de mensheid de geschiedenis zou herhalen en de oorlog zou voortzetten. Maar het zou de laatste zijn. Het zou de derde wereldoorlog worden genoemd en het zou van korte duur zijn. Miljarden mensen geloofden en verwachtten dit. Het was gewoon wat mensen door de geschiedenis heen deden en hadden gedaan. De vader was zo van streek dat zijn zoon dat zou moeten meemaken! Dit was zijn realiteit.

 

De mensheid heeft eeuwenlang oorlog gevoerd en gestreden, allemaal binnen deze eeuwen van laag bewustzijn. De ene oorlog leidde tot de andere en er leek geen Akasha-herinnering te zijn, geen aangeboren instructies dat oorlog niet echt iets oploste. Er leek echt geen instinct van de ene generatie op de andere te zijn die zei: "Doe dit niet! Het werkt niet. Het is disfunctioneel en creëert elke keer weer gruwelen voor de mensheid." Er was geen overlevingsherinnering van generatie op generatie. Dus de oude gaan voorbij, en de nieuwe krijgen weer oorlog - het gaat maar door.

 

Dit hele scenario is te wijten aan een laag bewustzijn


Generaties na generaties van de mensheid groeide op en deed het daarna weer. Elke keer werden de wapens groter. Meer dood; meer horror. Niet alleen dat, maar een ongelooflijk feit: de meeste oorlogen en het verdriet en de dood in de geschiedenis van de mensheid werden veroorzaakt door meningsverschillen over wie het juiste geloof heeft van degene die God liefheeft! [Pauze voor logica en hoofdschudden hier].

 

Vanwege het lage bewustzijn van de mensheid liet de geschiedenis zien dat het doorging en doorging. Zelfs degenen die in liefdevolle, geliefde profeten geloofden, besloten dat oorlog, dood en verschrikking het antwoord waren: oude christenen creëerden de Spaanse inquisitie, en vandaag zijn er mensen die de hoofden van christenen zullen afhakken zodat miljoenen ze op sociale media kunnen bekijken. Media, om te benadrukken wie gelijk heeft over degene die God liefheeft. Dus hoeveel is er veranderd, denk je? Hoeveel evolutie heb je gezien? Niet veel.

 

Dit is geen kritiek op het verleden, lieverds, want het is alles dat je had. Ik heb zojuist jullie geschiedenis beschreven, toen bijna alles wat je over God geloofde - de kennis, de organisaties, de doctrines - de kinderversie was. Het is de kerstman-versie. Nogmaals, dit is geen oordeel, maar eerder een feit van een geschiedenis met een laag bewustzijn. Maar nu begint dit lage bewustzijn langzaam te verschuiven - en het resultaat ervan is niet alleen het oplossen van spirituele puzzels.

De grote verschuiving

 

We hebben deze gebeurtenis vaak besproken: er is onlangs iets gebeurd, lieverds. Er was geen Armageddon. In het jaar 2012 vond er een verschuiving plaats die een deur begon te openen. Het was het begin van een nieuw soort bewustzijn dat inderdaad evolutie mogelijk zou maken. Het zou een toelating zijn om de puzzel anders te zien en de volgende vragen te stellen: "Is er meer van het verhaal van God dan we hebben geleerd? Op dit moment, terwijl je hier zit, is er een licht in het denken van velen, Voor het eerst beginnen mensen vragen te stellen over de puzzel.

 

Een verandering in niet-spiritueel denken

 

Je begint al het verlangen naar integriteit in alle dingen te zien. Dit komt op dit moment voornamelijk uit de Eerste Wereld [landen]. Dit zijn degenen die regeringen hebben die burgers toestaan te denken en te zeggen en te publiceren wat ze denken. Dit is het begin van een revolutie - een revolutie in het oplossen van puzzels.

''Wat doen we met deze verrotte oude energie die we hebben gecreëerd?

❥ Hoe kunnen we vooringenomenheid en ongelijkheid uitroeien?

❥ Hoe kunnen we transparanter zijn?

❥ Hoe kunnen we de politiek veranderen?

❥ Hoe kunnen we de hebzucht van bedrijven veranderen?

❥ Hoe kunnen we het zeer ongepaste Big Pharma veranderen?''

❥ Hoe kunnen we wereldwijde kinderslavernij uitbannen?

❥ Hoe is het zover gekomen?

De reden voor dit alles? 

Een lamp is zo succesvol aangestoken dat alles wat altijd donker was, nu in het licht is! Ineens ziet alles in onze samenleving er disfunctioneel uit! Zo ziet dus de evolutie van bewustzijn eruit.

 

Het grootste probleem

 

De puzzel begint zich weer te laten zien. "Wie ben ik? Wat is de echte waarheid over de liefdevolle Schepper van alle dingen?" Een voor een ontwaken individuele mensen - zonder zelfs maar te worden aangespoord, zonder evangelische stuwkracht, zonder een profeet, zonder systeem, zonder iets - het antwoord op te merken. Een voor een stellen ze deze vragen: "Kan er meer zijn dan dat mij is verteld? Kan er meer zijn dan wij allemaal wisten?" .... En de kinderversie begint te vervagen.

 

Toen je de waarheid over de kerstman te horen kreeg, was er misschien een tijdelijke teleurstelling. Dit zal hetzelfde zijn als langzaamaan de waarheid over je ziel onthult. Behalve dat het nieuws goed is en zoveel logischer is! Dus de teleurstelling zal zijn waarom je zo lang in de kinderversie hebt geloofd. Degenen die beginnen te vragen of hun aanbidding correct is of niet, of dat God écht een oordelende God is, zullen een nieuw en verfrissend verhaal beginnen te krijgen - en uiteindelijk zal het logisch zijn.

 

De puzzel - Het huidige geloof

 

Hoe kan God zoveel van je houden, maar dan jouw kinderen naar de hel sturen?

Hoe kan een God een mensenkind martelen dat niet op tijd iets ontdekt?

Hoe kunnen onze zielen de vrije keuze hebben en één Mens [Adam of Eva] duizenden jaren geleden, het voor eeuwig verknoeien?

Waar is de liefde van de individuele, mooie ziel hierin?

Hoe kan God zo disfunctioneel zijn dat hij een zeer laag menselijk bewustzijn heeft, zoals oordeel en woede?

Hoe kan God een oorlog voeren in de hemel en een 'gevallen engel, een vriend van de Schepper', die dan een soort martelmeester wordt?

Dit klinkt als een slecht kinderverhaal! Dit kan God niet zijn! En je hebt gelijk. In plaats daarvan is dit het verhaal van de menselijke natuur op zijn slechtst! Iets is niet helemaal goed hier.

 

Soms wordt aan hoge functionarissen van de kerk hier alles over gevraagd: "Waarom is dit? Hoe kan dat de manier zijn?" Ze halen vaak hun schouders op, wijzen naar de schriftplaats die het bevestigt en zeggen: "Wel, God werkt op mysterieuze manieren. We weten niet waarom, maar zo is het." Dus dit wordt een glimp dat ze ook verbaasd zijn, maar ze geloven het toch (net als hun ouders).

Evoluerende gedachten

 

Hier is waar jullie de uitnodiging hebben om even uit elkaar te gaan, lieverds, en naar de puzzel te kijken en te zeggen: "Ik geloof sterk dat God van me houdt en mijn naam kent. Ik kan de ontzagwekkende welwillendheid van de Schepper voelen ... het deel over oordeel en woede en hemel en hel lijkt echter niet écht een spirituele logica te hebben. Het slaat nergens op. Het klinkt niet als de waarheid. En dan begint de puzzel te smeken om opgelost te worden.

 

Op dit punt, lieverds, wil ik jullie wat leiding geven. Wend je niet af van jouw besef van een liefdevolle, welwillende Schepper die jij kent. De liefde van God is perfect voor jou, en geweldig. Misschien is dit het kruispunt van je leven waarin je begint te evolueren met de volgende vragen: "Zou God groter kunnen zijn dan dit alles? Zou het échte scenario absoluut schitterend kunnen zijn?"

 

Een voor een worden op de planeet vele Oude Zielen wakker voor deze puzzel, en het brengt hen ertoe om berichten als deze te luisteren of te lezen. Het brengt hen op een plek waar ze beseffen dat elke mens anders en uniek is, en de relatie met de Schepper is niet iets dat voortkomt uit een door mensen gemaakt generiek systeem dat riekt naar disfunctioneren.

Ze beginnen te begrijpen dat de échte oplossing voor de puzzel misschien niet afkomstig is uit een oud en duidelijk onnauwkeurig schriftgedeelte dat door mannen is geschreven. Ze beseffen dat het in plaats daarvan vanzelfsprekend zou kunnen zijn op zielsniveau, vanuit het aangeborene in elk mens. Het is misschien spectaculair!

 

Er is nog iets meer. Herinner je je het verhaal van de kerstman nog? Toen je erachter kwam dat de denkbeeldige kerstman eigenlijk je ouders was, ontspande je een beetje. Je had een fijne tijd, want daar was de echte liefde. Al die tijd was het dicht bij jou en van een bron die je kende. Zou deze nieuwe waarheid over God vergelijkbaar kunnen zijn?

 

Lieverds, het is tijd. In deze nieuwe energie stap je over van de kinderversie van God naar een grootsere Waarheid die veel logischer is. Je realiseert je dat de Schepper weet wie je bent, en dat is waar de echte liefde is. Dat is de echte ouder. Je begint te evolueren en de oude dingen die je geloofde, beginnen te ontrafelen.

 

'Is er iets groters dan mij is verteld?' Oh ja! Maar het is niet wat je zou verwachten. Het is niet een andere spirituele organisatie. Het is niet iets om mee te doen. Het is niet een andere bijgewerkte doctrine. Het heeft geen regels of trappen om te beklimmen. Er is geen grote profeet voor nodig om te aanbidden. Het heeft niets dat je gewend bent. Je hoeft niet ''een beetje te lijden'' om Gods gunst te krijgen. Geen van deze disfunctionele dingen is er. In plaats daarvan is het een nieuw paradigma dat veel eleganter is en de Schepper eert. Je krijgt iets te zien dat je niet had verwacht: je bent schitterend in de ogen van de Schepper die je naam kent. Je bent als een kind van God, schitterend in elk opzicht en buitengewoon geliefd. Je hebt absoluut de vrije keuze om dit wel of niet te accepteren, zonder enige consequenties, zelfs als je ervoor kiest er niet naar te kijken. Wanneer je deze planeet verlaat, hebben jullie allemaal hetzelfde feest, hetzelfde feest aan de andere kant, en je ziel wordt geëerd voor de reis die het heeft gemaakt.

 

Belangrijke percepties

 

❥ Als je naar deze dingen begint te kijken, zijn hier mijn instructies: jij verraadt niemand - of het nu een pastoor, een predikant, een priester, een vriend of je ouders is/zijn - als je dingen begint te zien die zij nog nooit hebben gezien. 

Ik zeg dat omdat in het verleden de energie donkerder was. In dat donkerdere bewustzijn kreeg je het beste wat ze hadden - de grootste waarheid die ze je konden geven. Ze hebben het je bezorgd met alle liefde, intentie en zuiverheid die ze hadden. Maar vandaag gaat een nieuw licht aan en velen beginnen iets anders te zien - iets dat verder gaat dan het kinderverhaal. Het is mooier, het is logischer en het is zo veel beter dat het verder gaat dan alles waaraan je bent blootgesteld. Luister: jouw vrije keuze om te kijken betekent niet dat jij één van hen verraadt. Begrijp je dit? Er is geen verraad.

 

Dit is wat velen zo vaak weerhoudt om naar de puzzel te kijken: "Ik kan dit niet. Ik kan er niet heen omdat ik deze persoon of die persoon die mijn mentor was, pijn zal doen." Dit is je ziel en je leven, met je eigen vrije keuze. Als er echt een grotere Waarheid is, denk je dan niet dat degenen die je in het verleden hebben geleid, zouden willen dat je die weet?

 

Een deel van een evoluerende spirituele aard is dat je begint te begrijpen dat niet-lineaire dingen waarschijnlijk een veel betere verklaring zijn voor een multidimensionale Schepper. Er zijn velen om je heen die je zullen vertellen dat, om God echt te begrijpen, er een goede, solide verankering van de werkelijkheid moet zijn om je denken over God te 'gronden'. Om deze dingen te laten werken, moet er een leerstelling zijn, een boek, een organisatie om lid te worden en een sterke, historische profeet om te bestuderen.

❥ Dit zijn dus allemaal zeer 3D-dingen die het bestaan van God in een oudere energie hebben laten werken - het kerstmaneffect.

Zelfs met alle dingen die hierin nergens op sloegen, was het de beste die je had, en het werd door de meeste mensen erkend.

Tegenwoordig beginnen miljoenen oude zielen te ontwaken voor een veel eleganter en magnifieker idee van de realiteit van God de Schepper. En dit, geliefden, is waarom er zo veel gejuich gaande is binnen die ongrijpbare en immense plek die "de andere kant van de sluier" wordt genoemd.

 

"Kryon, kunnen we de puzzel echt oplossen? Hoe begrijpen we het voor onze lineaire geest zonder het anker van lineaire informatie dat we nodig hebben?" Ik zal zeggen wat ik zei in het vorige kanaal: maak je geen zorgen over de details. Je hoeft de innerlijke werking van de schepping van het universum niet te begrijpen om er deel van uit te maken. Je hoeft geen intellectuele kaart te hebben van alle geestelijke dingen om te geloven. Stap in plaats daarvan in het licht en laat deze dingen evolueren - en dat zullen ze ook doen. Wees niet bang om daar te zitten en geliefd te zijn!

 

Maar helaas, verwacht dat de onwetendheid van een heel oude en duistere geschiedenis van jullie planeet naar jullie zal blijven schreeuwen: "Luister niet naar de channeling! Het is de duivel. Het is een truc!"

 

Van Kryon: Het is een nieuwe dag met een nieuwe evoluerende prachtige relatie met de Schepper. Dit is niet de wereld van je vader. Durf te zitten en bemind te worden! Laat het licht binnen en ontdek het zelf. Stel alles wat je maar wilt in vraag en voel openlijk wat er is!

 

Een truc.

 

Als je niet houdt van wat je voelt en ziet, of als je bang bent voor die immense liefde die er is, kun je gemakkelijk teruggaan naar dat zeer comfortabele paradigma van een disfunctionele kerstman.

En zo is het.

Kryon gechanneld door Lee Carroll
www.menus.kryon.com 

 

Vertaling:

 

Denise Diekstra
www.lichtwerkersnederland.nl

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.