De energie van september 2022 en het 9-9 portaal ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Heb je het ook gemerkt? Al vanaf de laatste dagen van augustus begon de energie te veranderen en direct vanaf de start van september dienen zich andere/’nieuwe’ groeiprocessen aan.

❥ Alsof we omgeschakeld zijn naar een andere golflengte.

En de procesthema’s die daarbij horen en omhoog komen vanuit het diep onbewuste zijn niet zozeer onbekend maar wel een verdieping op eerder doorlopen groei.

We bevinden ons nu in de 9 - energie en vandaag in het 9-9 portaal en dat gaat weer een nieuwe impact hebben op ons bewustzijn.

 

Oude pijnlagen komen boven

 

Pijnlagen en knelpunten in zowel innerlijk kind thema’s als ook de vrouwelijke energie komen daarmee vooral op de voorgrond te liggen.

Thema’s gekoppeld aan tweede chakra en in rechtstreekse relatie met het basischakra wat de (aan- of afwezigheid van) draagkracht  en gronding stevigheid en vertrouwen kan triggeren.

Diepgewortelde hardnekkige patronen, overtuigingen, emoties en zienswijzen komen daarmee weer in het ervaren ervan omhoog. Om bewuster te worden wat er onderhuids in jou nog leeft en deze thema’s te kunnen doorvoelen, omarmen en helen.

 

❥ Voor ieder zullen dit persoonlijk getinte ervaringen zijn die wakker gekust worden in de energiewijzigingen.

Maar dat kunnen bijvoorbeeld zijn: gevoelens van niet gezien/gehoord worden, gebrekkige eigenwaarde, niet goed genoeg zijn, te veel zijn, krachteloosheid, moedeloosheid, vluchtgedrag, slachtofferrollen, projecties, diepe emoties zonder te weten waar deze betrekking op hebben, veel en diep of chaotisch dromen, vermoeidheid, neerslachtigheid, fysieke ongemakken vooral in het onderlichaam, moeite met gronding, thema’s als moeder-kind relaties kunnen dieper onder de loep liggen, (verdraaid) zusterschap dieper uitwerken, etc.

Snelkookpan

 

❥ We bevinden ons nog in het beginstadium van die wijzigingen en diepgaande openingen van het diep onbewuste van de onderste chakra’s.

Wat gedurende de rest van de maand doorgang gaat vinden. Toch is de omslag in energie en processen nu al sterk voelbaar en bouwt zich deze dagen flink uit met vandaag de 9-9 portaalenergie en morgen de volle maan wordt dit proces extra kracht bij gezet. En lijkt de snelkookpan steeds meer druk op te bouwen.

Daarnaast zijn er deze maand diverse krachtige samenstanden van planeten (die ook linken aan de proces van januari/februari 2022, en dus diep inwerken op basis- en tweede chakra) en diverse planeten die gelijktijdig retrograde lopen. Dit betekend een dieper naar binnen gaan, terug kijken, herhaling van thema’s in een verdiepende laag van het onbewuste die aan het licht komt. Maar ook een belang van terug kijken op wat er reeds aan groei, thema’s en processen doorlopen is in de 2022 energie.

 

De onderste steen wil boven komen

 

Een nieuwe onderste steen van ons onbewuste wil boven komen. (Dit gaat al jaren ‘geleidelijk aan’ in fasen van groei). Uiteraard in zoverre als passend is bij jouw persoonlijke groeiprocessen en zielsevolutie. En wat in het nu te dragen is, ook voor ons onbewuste mens-zijn en ons fysieke jasje.

❥ Mede daarom is er wederom zoveel samenstand van verschillende elementen (poortdagen, maan, planeten, verhoogde Schumannresonantie, zonnevlammen, etc.) die ons onbewuste stimuleren om wakkerder te worden uit de oude modus van leven.

 

Oeroude patronen van basis- en tweede chakra  zijn vaak veel ouder dan alleen knelpunten uit de jeugd of uit dit leven. Eeuwenlang leven binnen de matrix (ook binnen ons zelf) hebben ons in symbiose doen verstrengelen met die matrix van onbewustzijn. Dat wil zich steeds dieper ontrafelen zodat we onderscheidingsvermogen ontwikkelen in wat werkelijk ons bewustzijn is en wat ‘aangeleerd (overleef) gedrag’. Dat wat eeuwen onderdrukt is, onder het matje geschoven of afgescheiden is geraakt versus dat wie we werkelijk Zijn.

 

Vanuit de verschuivingen die dat innerlijk en collectief energetisch deze maand brengt kunnen onderlinge verhoudingen weer een nieuwe positie innemen en komen we weer een stap dichten bij de innerlijke eenheidsvelden terecht.

 

Heling van innerlijk kind en gewonde vrouwelijke energie leiden naar nieuwe dynamiek

 

Thema’s van ons innerlijk kind (van eeuwen en vele generaties in de familielijnen) maar ook de wonden vanuit de vrouwelijke energie (o.a. de gevoelskracht, emotioneel lichaam en intuïtie) kunnen daarbij sterker opspelen dan op andere momenten.

Oude lijntjes met oude reactiepatronen kunnen ‘doorgeknipt’ en gewijzigd worden daardoor.

❥ Vanuit healing dat mag ontstaan in deze hardnekkige, vaak diepgewortelde, energie wonden in innerlijk kind en vrouwelijke energie zal als automatisch ook de gewonde mannelijke energie gaan wijzigen, als indirect effect.

 

Waar pijnreacties en overleefmechanismen vanuit bovengenoemde aspecten in ons namelijk helen krijgt de mannelijke energie ook de kans om weer zijn oorspronkelijke ruimte in te gaan nemen.

De mannelijke doe-kracht is nu veelal gericht op actie om te overleven, waardoor de zachte mannelijke kracht overruled wordt en niet meer herinnerd of gevoeld wordt de zachte draagkracht waardoor we dieper bij ons Zelf kunnen zijn en blijven. Onze oorspronkelijke ruimte in kunnen nemen en ons ware Zelf kunnen her-inneren.

 

Uitnodiging

 

❥ Welke processen en wonden zich ook aandienen in jou, ze zullen zowel een uitdaging zijn, als ook een uitnodiging tot diepere groei, dieper thuis komen in je Zelf.

De krachtmaand in Leeuw(enpoort) augustus heeft de nodige opschudding en opschoning gebracht waardoor deze maand de puntjes op de i gezet kunnen gaan worden. En waardoor bepaalde groeithema’s tot een nieuwe afronding kunnen komen.

 

Het 9-9 portaal en ook de volle maan in deze dagen brengen een krachtige stimulans en spiegeling teweeg om hier dieper innerlijk in te duiken. Deze energieën zetten de innerlijke deuren verder open om tot nieuwe ontdekkingen, inzichten, transformatie en heling te kunnen komen.

Maar zetten tevens de transformaties van de maand september op volle kracht aan. Hierdoor kunnen zich gedurende de rest van deze maand de onderliggende onbewuste thema’s in ons verder gaan uitkristalliseren, bewust worden en tot blijvende wijzigingen in ons bewustzijn omvormen.

 

Deel 2: De energie van de 9 en het 9 - 9 portaal

 

De energie van het 9-9 portaal versterkt en verdubbeld de kracht en energie van de 9-energie en de invloed die deze heeft op ons (on)bewustzijn en de groeipotentie die deze maand wordt vrij gemaakt.

❥ Het is een krachtpoort die ondersteund in het toewerken naar de 2022 potentie en de groei die nog gaat komen in de laatste maanden van dit jaar.

De energie van 2022 gaat over de blauwdrukken van Bron en het uitlijnen met je vermogen om op te rijzen in jouw oorspronkelijke kracht en Zijn.

2022 gaat ook over de energie van de 6, de materiewereld.

M.a.w. om jouw grootse kracht te laten oprijzen in je fysieke mens-zijn en dagelijks leven.

Daartoe dienen basis en alle onderste chakra’s steeds verder te openen en zuiveren, zodat daar weer ruimte is om jouw Zijnskracht in af te kunnen laten dalen en te ontvangen. Eerder krijg je je Bronbewustzijn niet gegrond op aarde.

❥ Als onze onderste chakra’s nog vol zijn van onbewuste patronen en wonden en wij daar niet werkelijk in aanwezig durven of kunnen zijn, is daar immers geen ruimte en geen toegang voor.

 

Door de thema’s en processen die deze maand aangezet worden in innerlijk kind en vrouwelijke energie, wordt dus wederom in de onderste 2 chakra’s meer opening én ruimte gecreëerd voor het indalen van ons Licht en bewustzijn. Om het te gronden, verankeren en te kunnen belichamen als mens op aarde.

 

❥ Wat de energie van de 9 én het 9-9 portaal (algemeen gezien) nog meer brengen:

 

De energie van de 9 


De energie van september resoneert op de trilling van de 9. Dit is een frequentie die sterk resoneert op o.a. initiatiepaden, voltooiing van een fase om tot een nieuwe fase te komen, uitlijning met de 9 ervaringswerelden (dimensies waarin ons wezen manifest is en ervaringen als ziel opdoet) en waarin doorleefde kwaliteiten dieper gaan uitkristalliseren.

 

De energie van de 9 is ook een momentopname in het jaar waarbij ook een spiegeling van 9D op aarde beleefd en doorwerkt wordt op dit moment. Zij het in een aardse manifestatievorm.

❥ We zien dat terug in hetgeen zich op het wereldtoneel afspeelt.

Enorme tweestrijd en verdeeldheid die uitgespeeld wordt. Dit is een aardse variant in het nu dat een reflectie is van de Galactische Oorlogen, waarin de pure oorspronkelijke structuren in dualiteit en ego (eerste vormgeving daarvan) zijn vervallen.

 

Je hoeft geen kennis of weet van de galactische geschiedenissen te hebben om te zien wat een polarisatie zich op aarde naar de oppervlakte werkt. Alles wat in het diepe onbewuste aanwezig is, gebaseerd op afgescheidenheid en onbalans, komt steeds meer aan het licht. Het wenst doorvoelt, doorleeft en bewust te worden, van waaruit het kan gaan herstellen, balans kan hervinden en helen.

❥ Collectief gaan we door mega processen met een oeroude basis scheuring. Van eenheid naar dualiteit en vanuit die verscheuring door dualiteit terug naar eenheid. Een mega proces die niet alleen persoonlijk maar ook collectief plaats vindt.

 

Dit is ook terug te zien aan de steeds groter wordende stroom van vrijheidsstrijders in recente demonstraties. Hoewel ieder daar op een eigen trilling in zit, met eigen beweegredenen of motivaties staat verbinding voorop. Verbinding in vrijheid. Dat is anders vertaald de roep van het hart en de ziel om terug te keren naar balans en oorspronkelijk (eenheids)bewustzijn. Een halt toeroepen aan de (galactische oorlog trauma’s van verscheuring) die polarisatie en verdeeldheid heeft gecreëerd (en van daaruit vele vallen uit bewustzijn en een steeds verder afdalen in de verdichte ervaringssferen).

 

❥ De energie van de 9 is een stuwende kracht om na de Leeuwenpoort periode tot grote schoonmaak te komen.

Alles wat ‘klaar’, doorwerkt en doorleeft is, wat aangezet is tot transformatie en vernieuwing, krijgt een boost mee om tot afronding te komen. Van hieruit kan het nieuwe zich innerlijk gaan ontvouwen en gaan manifesteren. Een nieuw hoofdstuk en trilling om verder in te groeien en ons Zelf dieper te her-inneren. Dat kan best als uitdaging ervaren worden want het vraagt het geleerde in de praktijk te brengen. Een soort examen periode.

❥ September is altijd een maand van opschoning en om te gaan zien ‘hoe je er voor staat’ in je groei.

 

Uitlijnen met het Galactische Hart

 

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude en doorleefde, en het herverbinden met je Zelf, en alle lagen die al bewust zijn. Om deze met het eigen Galactische Hart uit te lijnen. Want daardoor kan het echt in al je innerlijke ervaringswerelden landen en je plek innemen.

❥ Dan kan het ook in je mens-zijn gegrond worden en leefbaar worden, hier en nu op aarde.

Het Galactisch Hart resoneert op alle lagen die wij als ervaringswezen in duale werelden hebben doorlopen (en die voortkomen uit de traumatische splitsing van dualiteit door de Galactische oorlogen).

Heruitlijning van alle 9 dimensies of ervaringswerelden verbinden je weer dieper met de kern daarvan, je Galactisch Hart. Welke een ingang is om hoger bewustzijn uit diverse dimensies ook te kunnen koppelen aan de menselijke ervaringssfeer en te her-inneren in mens-zijn. (Wat onze lens van ervaren momenteel op aarde is). Van daaruit wordt het ook mogelijk om niet alleen met een fysiek lichaam in een hogere trilling te gaan vibreren, maar ook om galactische ervaringen, kennis en inzichten in het 3D dagelijks bewustzijn te verweven.

 

Belang van verbinding met 3D, lichaam, menselijk bewustzijn

 

❥ Het belang van de verbinding met gronding, lichaam, mens-zijn, de aarde en ja zelfs 3D is essentieel.

Afgelopen jaren ontdek ik nog steeds meer waardevolle inzichten over het waarom ik telkens door mijn groei heen ‘naar beneden’ ben geduwd. Naar beneden in mijn onderste chakra’s, lichaam en aarde verbindingen. Het is de enige weg naar werkelijke (innerlijke) ‘bevrijding’  van je interne soevereiniteit en Zijnsstaat.

 

❥ Wanneer we deze verbindingen niet (meer) ervaren en belichamen, komen we nooit uit bij herstel van alle wezenslagen.

Niet alleen is ons mens-zijn de lens van waaruit we ervaren, groeien en bewust worden. Ons mens-zijn en werkelijk aanwezig Zijn op aarde is de sleutel om alle werelden binnen ons wezen weer samen te brengen. Dat kan nergens anders dan op aarde. En dat kan nergens anders dan in mens-zijn als meest verdichte versie van Bronbewustzijn. Dat kan dus nergens anders dan voordat we 3D bemeesteren.

 

❥ Het weg'zweven' in hogere trillingen en dimensiesferen is als een vlucht van de aarde(verbindingen).

Natuurlijk gaan er steeds meer dimensies open en worden weer toegankelijk in ons bewuste ervaren. En stijgen wij in trilling. Maar zolang wij deze niet werkelijk op aarde gronden, bemeesteren en belichamen dan verbinden we al die werelden (binnen ons zelf en binnen schepping) nog steeds niet op en in de aarde met elkaar.

Meebewegen met die hogere trillingen en opgaan in die hoger sferen houdt afgesneden van de aarde verbinding en verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. de aarde. En de afspraken die wij ooit met Gaia gemaakt hebben.

 

De hemel op aarde brengen betekend niet opstijgen naar de hemel en de aarde als zooi achter laten of ontvluchten zonder onze verantwoordelijkheden hier te nemen. Ja, ook wij als mensheid zijn verantwoordelijk voor het feit dat poorten tussen werelden gesloten zijn. En we zijn verantwoordelijk voor het weer openen van die poorten en verbindingen. Zodat we alle onbalans herstellen.

❥ Pas dan ergens wordt de hemel op aarde (die er ergens allang is) weer voelbaar en toegankelijk voor het collectief en hebben we onze missie volledig doorlopen. Om vrij te zijn om de aarde te verlaten naar welk volgend avontuur dan ook.

 

Het betekend werkelijk die hogere trillingen hier gronden, bemeesteren en belichamen. Dan kunnen alle werelden, sferen, dimensies en tijdslijnen weer met elkaar verenigen door de mens als kanaal. Dat is een van de afspraken die wij als mens hebben met Gaia. Dat is het proces wat in volle gang is maar in aardse tijdsbeleving ook zeker tijd kost. Dat wat in eonen gecreëerd is kunnen we als mens (helaas) nog niet met een vingerknip terug draaien en per direct herscheppen zolang we al onze potenties, vermogens en blauwdrukken (waaronder scheppingskracht) niet werkelijk her-inneren en gronden op aarde.

 

Het 9 - 9 portaal

 

❥ Het 9-9 portaal is een versterking van de 9 energie. Een meestergetal die de 9 energie bekrachtigd en dieper (collectief) initieert. Daarmee dus het opschoningsproces in een stroomversnelling gaat brengen.

De 9-9 energie is een initiatie energie op zich die helpt om je als mens in je bewustzijn dieper uit te lijnen met alle ervaringswerelden binnen je bewustzijn en die je uitlijning met het Galactisch hart dieper activeert. Deze frequentie, vlak na de nieuwe maan (7 september) zet opnieuw een verdieping in werking binnen jezelf en jouw groeiproces om deze steeds bewuster te doorleven en zoveel mogelijk baat te hebben bij de potenties die de maand september brengt, voor jou en voor het collectief.

 

Belangrijk

 

Belangrijk is, ondanks de serieuze aard van deze energieën, processen en tijdsperiode, om als mens zoveel mogelijk ook te focussen op dat wat er al is, wat al bereikt is door de groei heen.

❥ Om daar dankbaarheid en vreugde uit te putten. Om vrijheid van Zijn, lichtkracht her-inneren en of volledige bewustwording en eenheid steeds weer voorop te zetten.

 

Daar waar je aandacht en focus naartoe gaan, dat wordt grootser uitgelicht en bekrachtigd. Dat wordt versterkt maar is ook een signaal naar je Galactisch hart toe, zo van: ik wens meer van dat.

Het is dus een bewust mee creëren scheppen van wat je wenst. Ongeacht of daar nog persoonlijke ego kleuringen in zitten. Wat ongetwijfeld zal gebeuren want geen mens is daar nog vrij van. Maar het gaat innerlijk om welke keuze je bewust maakt: die van leven in afgescheidenheid of de weg innerlijk vrij maken naar Eenheid (ervaren op aarde).

❥ Dit is deel van de creatie van de nieuwe aarde en het proces van bewustwording op wat ons aandeel daarin is.

Met de focus op vernieuwing, nieuwe aarde, eenheid breng je innerlijk die stroom ook op gang en zal alles wat die (innerlijke ) vrijheid, eenheid, balans, liefde, etc. nog in de weg staat ook sneller omhoog kunnen komen om aangekeken, omarmt en geheeld te kunnen worden. Je bent zelf schepper van jouw leven en groeiweg!

 

 

Heb een bijzondere maand vol groei, afronding, vernieuwing en vooral ook: plezier! (Die laatste is ook een trilling die je vrijheid laat voelen!)

 

Ik wens ieder een prachtige transformatie maand toe!

 

© Willemien Timmer
www.apofyliet.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.