De energie van november ♥ Fran Tielemans ♥ Lichtwerkers Nederland

Er is veel kans dat je moe, onwillig, emotioneel, prikkelbaar en wat dooreengeschud aan deze maand begint. De wind van transformatie heeft het voorbije jaar al heftig geschud aan al wat (te) vast zat of niet in harmonie was in je overtuigingen, relatie(s), werk, gewoonten, en alle aspecten die doorbraak en vernieuwing nodig hebben. En ook al probeer je je zoveel mogelijk te verschuilen voor alle woeligheid in de wereld om je heen, toch word ook jij geraakt door een heleboel invloeden.

 

Zo is er de Zon, die na vele jaren in de minimum-fase opnieuw actiever wordt, de krachtige Maan (Nieuwe en Volle maan, Maansverduistering op 30 november), Sterren en planeten die jou helpen transformeren wat nodig is, maar vooral is er de stevige liefdevolle wijze hand van jouw eigen Hoger Zelf, dat je bewustzijn en relaties en leven op een hoger niveau wil brengen.

 

Het is goed om in peridoes vol beroering de oorzaak niet te zoeken in uiterlijke factoren, of de schuld te geven aan een persoon of groep of gebeurtenis, maar om goed te kijken binnen jou. Om goed te kijken wat de spiegeling van wat gebeurt in de wereld om je heen je vertelt over jouw eigen proces. Om al wat je ziet gebeuren op grote schaal, terug te vertalen naar jouw eigen concrete context.

 

Het is jouw Hoger Zelf (en ons collectieve Hoger Zelf) dat je deze maand (nogmaals) zal tonen wat het resultaat is van het koesteren van en vasthouden aan overtuigingen die verdeeldheid, boosheid, haat, wantrouwen en angst zaaien, en waar het pad van Hogere Waarheid, zegen en genade ligt, en wat dat betekent voor jou als mens en als wereldburger.

 

Het pad dat altijd leidt vanuit liefde, mededogen en zorg voor de medemens, via en naar éénheid en samenwerking. Het zou kunnen dat sluiers meer dan ooit zichtbaar worden, en dat bij steeds meer mensen het schild van verharding en weerstand en polarisering naar échte eenheid gaat afbreken door allerlei gebeurtenissen en onthullingen.

 

Deze maand draagt een 6-trilling, en dit laat je al een glimp zien van de beweging en thema’s tot en vooral in 2022 (6). Je wordt geconfronteerd met verantwoordelijkheid. Draag je voldoende verantwoordelijkheid voor jezelf? Hoe ver reikt jouw verantwoordelijkheid naar anderen? Wat zijn de gevolgen van je denken, je emoties en je handelen op je leven, en op dat van je medemens en de wereld?

 

De 6 is een ietwat ongemakkelijke trilling voor al wie nog volop naar balans zoekt wat betreft (of door zijn/haar Hoger Zelf telkens weer geconfronteerd wordt met) bovenstaande vragen. Ze brengt ook meer bewustzijn rond hoe gezond structuren en patronen in je gezin, je familie en je werksituatie en de relatie daartussen zijn, en daarrond komen voor iedereen ook veel herschikkingen (vooral in en rond 2020).

 

Herschikkingen zijn er niet om je op de proef te stellen, ze zijn er omdat jij vanuit jouw Hoogste Bewustzijn verlangt naar een leven dat steeds meer afgelijnd is op wie je écht bent, en een leven waarin je steeds meer harmonie voelt en leeft en uit draagt. Heel de wereld snakt in zijn kern naar meer harmonie, en dat vraagt en brengt in deze tijd veel beweging, herziening en transformatie.

 

En je weet zelf vanuit je verleden: soms moet een mens écht diep zitten vooraleer hij beseft en wil inzien dat verandering nodig is, en soms moet hij dan nog wat dieper gaan eer de weerstand vermindert, en hij bereid is ook concreet werk te maken van verandering en vernieuwing. Dat proces zien we op kleine en grote schaal van 2020 tot en met 2022.

 

Vooral de eerste twee weken van november is er veel vuurenergie aanwezig, door specifieke planeetstanden. Het zou je dus goed doen om restanten van woede en boosheid om wat ook in je leven of je relaties vroeger gebeurde aan te pakken, en tot de laatste druppel op te lossen. Zo voorkom je dat, wanneer je getriggerd wordt door een persoon of gebeurtenis, jouw woede opnieuw in één gulp de wereld in gegooid wordt, en zich misschien ook vasthaakt aan de woede en boosheid en weerstand van anderen in de wereld om je heen. Want op die manier ontstaan krachtige maar neerwaartse golven in de maatschappij, golven die vooral tégen en niet voor zijn, golven die verdelen en niét één maken, golven van verblinding in plaats van bewustwording.

 

De Nieuwe Maan op 15 november, een super heldere Maan, kan je een boost geven in je transformatieproces, en die gebeurtenissen en verbindingen activeren die jou daarbij helpen. Het kan zijn dat de beweging voorwaarts voor jou ook het losmaken van verbindingen meebrengt, en dat zal je dan rond deze periode duidelijk voelen en zien. Je ziet plots in wat je al lang ‘ergens’ voelde en wist, maar misschien nog niet wou zien. Je losmaken schept nieuwe ruimte die je nodig hebt om een steeds meer afgelijnd leven te creëren, een leven waarin je je steeds meer je échte Zelf voelt.

 

De Volle Maan op 30 november mét Maan-eclips brengt opnieuw meer bewustwording, voor sommigen via uitdagingen. Blijf gecenterd, en hou je focus positief, hou je energieveld helder en klaar, dan kan jij een baken en een lichtje blijven in tijden als deze. Er gaan drie planeten opnieuw direct lopen deze maand, wat ook positief is en veel extra energie beschikbaar maakt. Zo wordt communicatie opnieuw wat makkelijker vanaf 3 november door het aflopen van de Mercurius retrograde, brengt het aflopen van Mars retro op 13 november voldoende voeding voor een grote beweging voorwaarts, en lost de afloop van Neptunus retrograde op 28 november veel versluieringen op.

 

Maar je weet, het is niet zo belangrijk ‘hoe de energie van een maand’ is. Het is veel belangrijker wat jij met de energie van een maand doét. Het is waar jij de focus op legt, waar jij je aandacht op vestigt, het is de intensiteit waarmee jij de dingen aanpakt, het is jouw bereidheid om te gaan voor een betere wereld, het is jouw goede wil en jouw mededogen en jouw bereidheid om de schaduwen in jezelf te zien en op te lossen, het zijn al die dingen die jouw resultaat bepalen, die het verloop van jouw maand bepalen.

 

En ook: wees een beetje zacht voor jezelf. Dit is een tijd die veel van je vraagt, die je stretcht en die je vooruit duwt. En je weet, je kan maar zacht zijn voor anderen, wanneer je geleerd hebt zachtheid te voelen voor je zelf. Denk daar maar aan wanneer je naar de wereld kijkt de komende tijd.

 

Keep the faith

 

Fran Tielemans
www.maitreya.be

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.