De energie van 1-7-2022 als ingang naar een krachtige shiftperiode ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

 

 Vandaag betreden we de tweede helft van het jaar 2022.

De energie van juli (en augustus) zijn elk jaar opnieuw mega krachtmaanden waarin heel veel nieuwe openingen, trillingsverhogingen, krachtige wijzigingen in persoonlijk- en collectief bewustzijn doorgevoerd gaan worden.


En elk jaar opnieuw zijn deze wijzigingen diepgaand en hebben een impact op de rest van het jaar en ieders individuele (ziels) evolutie, maar ook collectief geeft dat weer verschuivingen.

 Maar zo veranderlijk en diepgaand als 2022 tot nu toe al is, zal de zomer van dit jaar, krachtiger dan ooit worden en diepere lagen dan ooit aantrillen, blootleggen en omwoelen.

Belichaamd Bewustzijn

In de energie van dit jaar, 2022, wordt de essentie en achterliggende energie gericht op het her-innerrn en belichamen van Bronkracht (eenheid) in de materiewereld.

Waardoor de blauwdrukken van Bron steeds dieper aangetrilt worden, ook tot in de menselijke lagen. Waardoor de Oorspronkelijke Mens steeds dieper tot ontwaken komt in het menselijk dagbewustzijn en lichaam(sbewustzijn).

 Alles waarin we nog niet onze oorspronkelijkheid leven komt naar boven en wordt onder de loep gelegd. Overal waar nog onbalans, verdraaiing en misstanden zijn, komt laag voor laag aan het licht. 

Het vraagt bewustwording en verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel in de creatie ervan om het te kunnen helen en terug te brengen naar het gouden midden (balans en rechte lijn).

Om de zuivere oorspronkelijke Bronkracht weer te kunnen herinneren en integreren dient de polarisatie en dualiteit belicht, doorleefd, getransformeerd te worden. Want dat schept nieuwe ruimte om de hogere Lichtkrachten echt toe te laten en een plek te geven in je aardse leven.

Energetisch is dat al vele jaren gaande en sinds 2018 vinden deze groei en wijzigingen steeds dieper plaats in de menselijke lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, in ego lagen etc.).

Hoe dat precies werkt, waarom dat zo is en welke uitwerking en achtergronden dit heeft vind je terug in mijn boek Belichaamd Bewustzijn. Waarin de noodzaak van belichaming via gronding ook helder uiteen gezet wordt.

Wat niet gegrond wordt aan groei en of hoger bewustzijn, kan niet beklijven en kan niet belichaamd worden. Dat betekend dat je vatbaar blijft voor verdraaide energie, manipulatie van energie, illusies, matrix en dualiteit. Dat betekend ook dat je onbewustzijn, wonden en verdraaide energie afkomstig uit vele vallen in bewustzijn niet tot in de kern kunt oplossen en helen. En dat betekend dat je je Oorspronkelijk Bronbewustzijn niet zal kunnen leven in alle lagen van je wezen.

 

De energie van 1-7-2022

 

De energie van vandaag is als een poort die je binnen leidt in de energie van de tweede helft van 2022 en die start met twee immens krachtige maanden vol bewustzijnsshifts.

 Binnen enkele dagen zal ik hier veel meer informatie over gaan delen in (vervolg) artikelen. Het heeft nog even tijd nodig om alles uit te werken.

De energie van 1-7-2022 gaat over de uitlijning met de energie van de 7 in de 222 codering, de oprijzende kracht van bewustzijn ook in de materiewereld (222= ook 6). Zowel basischakra als kruin worden daarbij aangetrilt in de energie van 1-7-2022, maar ook alle overige lagen en kwaliteiten die bij de 7-energie horen, o.a. de scheppingskracht van het vrouwelijke blauwdrukveld.

De energie van juli gaat over (het wekken, ervaren, her-inneren en integreren van) de eigen oorspronkelijke scheppingskracht. En de energie van vandaag is daarin de ingang en dragende kracht.

 Frequenties binnen je basischakra worden dieper aangetrilt om je draagvlak voor vernieuwing te vergroten en de openheid te scheppen om nieuwe energiedownloads en oorspronkelijk bewustzijn te kunnen ‘opvangen en verwerken’. Dit niet alleen energetisch, maar zal ook zeker fysiek voelbaar of merkbaar kunnen zijn, want de fysieke structuur is ook gekoppeld aan de basis.

Een stimulans van het basis- en het kruinchakra zal voelbaar kunnen worden. Deze worden in deze energie wanneer deze dieper met elkaar uitgelijnd en op elkaar afgestemd wordt. Des te opener je basis chakra is, des te wijder kan ook je kruin zich openen. En beide worden met elkaar gebalanceerd. Dat kan voor wijzigingen zorgen in je hele lichaamshouding, hoe je in je lijf en in je vel zit.

 Want een gebalanceerde uitlijning en verbinding van deze beide chakra’s zet je centrale energiekanaal verder open voor instroom van zowel kosmische als aarde energieën.

Wat daaruit ontstaat is letterlijk innerlijk een verdieping in je basisafstemming die de komende twee maanden van groot belang is om alle shifts in bewustzijn en energetische (en fysieke) openingen en wijzigingen te kunnen opvangen.

Bij onbalans

Effect van deze heruitlijning vandaag kan zijn dat wanneer je kruin verder geopend is dan je basis, dat dit nogal wat weerstand of ongemakken voelbaar kan maken.

Gebrek aan gronding en een (te) wijd geopend kruinchakra zorgt voor een grote onbalans die neigt tot vluchtgedrag en zweven. Veelal onbewust overigens.

Dat leidt tot niet werkelijk verbinden met je menselijke zelf, lichaam en de 3D wereld waarin je je (ook) bevindt. Het kan zorgen dat vecht-, vlucht-, bevries- of please gedrag sterker naar voren komt. Omdat deze overleefmechanismen gekoppeld zijn aan een slechte gronding en gebaseerd op oude (veelal onbewuste) angst voor het leven en voortkomend uit verwonde ervaringen.

Doel daarvan is uiteraard bewustwording van de overleefpatronen die je hanteert.

Deze onbalans kan aangeraakt worden in de energie van vandaag en dieper voelbaar worden terwijl de kosmische en aardse energie instroom en wijzigingen je naar een meer gebalanceerde uitlijning duwen. Dat kan innerlijk weerstand oproepen, want je kruin wordt dan vaak meer gesloten en je basis verder geopend om tot een balans te komen. Dit kan onprettig en onwennig aanvoelen want je komt dan dieper in je lichaam(sbewustzijn) terecht. Dat waarvoor je onbewust wenste te vluchten. Het kan even het gevoel geven of je minder kosmische verbinding ervaart of minder open staat, ineens de zwaarte en traagheid van de 3D dieper gaat voelen. Het is echter noodzakelijk om werkelijk voorbereid en echt in uitlijning te kunnen zijn.

 

Chakrasysteem herijken


 Het kan ook zijn dat je gehele chakrasysteem en lichaam rechterop, meer in balans en gecentreerd op de middenas gaat staan. D.w.z. dat je je groter, uitgerekter, breder en meer aanwezig in lichaam en energie gaat voelen.

Daar waar stagnaties of onbalans aanwezig zijn kan dat soms even wat onprettiger of onwennig aanvoelen. Alsof je opgerekt wordt maar er kan ook weerstand ervaren worden. In gevoel, maar ook in lichaamsgebieden als het fysieke lagen betreft.

 

Wees lief voor jezelf en sta stil bij het proces

 

De kunst is dan om er bij stil te staan. Een moment te voelen hoe jij er met je aandacht naartoe kan gaan, zodat je de energie helpt om makkelijker te stromen, om zich verder te openen. Daar waar je aandacht aan geeft daarheen stroomt je energie en wordt het dus bekrachtigd.

Het feit dat je er bewust bij stilstaat, tijd en ruimte aan jezelf of je lichaam geeft, helpt enorm in een vloeiender gaan stromen. Maakt bewuster en zal het proces vergemakkelijken en versoepelen.

 Vandaag is in die zin dus een portaal of poortdag waardoor we een nieuwe fase van 2022 binnen zullen gaan die nog heel veel moois, krachtigs en wijzigend in petto heeft!

(Daarover dus later meer in komende artikelen).

 

Voor nu een prachtige, transformerende dag gewenst! Keep your head and heart up! We stappen vandaag een nieuwe rollercoaster in om steeds krachtiger op te (kunnen) gaan rijzen in oorspronkelijke (scheppende) kracht en om deze ook daadwerkelijk op aarde te kunnen belichamen!

© Willemien Timmer

apofyliet.nlIn het gebied van je buik zetelt energetisch je ik-kracht, de kracht om vanuit jouw unieke zielskern te leven, te verbinden en te scheppen. Kwaliteiten als onafhankelijkheid, autonomie en trouw aan jezelf horen hierbij.

 

In De Verboden Vrouw Spreekt gaat Maria Magdalena in op een emotionele wond die veel mensen (vrouwen maar ook mannen) innerlijk meedragen en die ze omschrijft als een leegte in de buik.

 Hiermee doelt ze op gebrekkige ik-kracht, onvermogen om zich duidelijk te manifesteren en de neiging zichzelf te verliezen in relaties of meer algemeen in verwachtingen van buitenaf.

 

Deze keer spreekt Maria Magdalena over het ontwikkelen van buikkracht, het helen van oude wonden en gaan leven vanuit de oorspronkelijke stroom van je ziel.

Ze neemt je mee op een innerlijke reis waarin je onderzoekt in hoeverre jouw zielsenergie kan doorstromen naar je onderste chakra’s, waar het blokkeert en wat daar gezien en getransformeerd wil worden.

BUIKKRACHT

 


❥ Channeling zondag 3 juli 2022, om 20:00 uur

❥ Inleiding en meditatie door Gerrit Gielen

❥ Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

❥ Vanuit je eigen fijne plek: lekker thuis

❥ Bijdrage € 11,-

❥ Deze channeling is NederlandstaligBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.