De energie van 1-10-2020 en volle maan ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Niet alleen start er vandaag een nieuwe maand, we starten ook met een volle maan in ram. Een driedubbel nieuw begin van een volgende fase die ingeluid wordt.

De ram is het eerste teken van de dierenriem, de start van een nieuwe cyclus. De energie van de 1 en de 10 zijn dat ook.

De energie van de volle maan versterkt alles en beschijnt vanuit reflectie. De maan straalt immers geen licht vanuit zichzelf, maar reflecteert het licht van de zon, als een spiegel.

❥ De energie waar we ons vandaag doorheen gaan bewegen is dus gericht op (zelf) reflectie en een stap binnen een nieuwe trilling.

Daar waar de energie van september (de 9) gericht was op de afronding van een cyclus, groeifase en of processen, daar heeft dat ons voorbereid op het binnentreden van de 10-energie. Waarbij het gaat om een een nieuwe uitlijning met Bron, onze oorspronkelijke, onbevlekte energie te maken vanuit alle doorlopen en bemeesterde processen. Op een nieuw niveau dus dieper verbinden met ons Zelf.

De energie van de volle maan helpt je je eigen groei en dat punt waar jij nu staat en wie jij nu Bent te belichten via de reflectie van jouw Bron(zon) licht.

❥ De energie van de 1, van deze eerste dag van de maand gaat over een nieuw begin, uitlijning en ook de rechte lijn van jouw groei (h)erkennen.

De rode draad door je groeiprocessen heen belichten. Dus opnieuw gaat het daarbij om zelfreflectie, soms even terugkijkend op waar je vandaan komt, waar je je groei in doorlopen hebt en van daaruit meer zicht krijgen op waar je nu staat en wat jij meeneemt de nieuwe maand en energie in.

De energie van ram kan koppig zijn, wat zowel 'positief als negatief' kan doorwerken. Koppig vanuit ego kan juist weerstand of dwarsliggen veroorzaken, hardnekkig vasthouden aan weerstanden of oude patronen (van schijnveiligheid) bijvoorbeeld.

Koppig vanuit zielsperspectief geeft de kracht om je eigen pad te blijven gaan, niets klakkeloos aan te nemen, de rechte lijn van je groei via je hart te blijven volgen om je authentieke Zijn neer te zetten.

 

Dat geeft dus totaal andere uitwerkingen aan de mogelijkheden die deze volle maan biedt

 

De energie van de 1-10 codering, gelinkt aan deze datum in de lineaire, 3D, tijdsenergie draagt in zich de potentie om uit te lijnen met de Eenheid binnen jouw Zelf in alle lagen tussen wie jij bent als mens en als Bron. Alle reeds doorlopen lagen van groei met elkaar te laten samensmelten in eenheid en in één krachtige verbinding. Daarbij stap je binnen je Zelf een nieuwe uitlijning in, van waaruit jij je pad vervolgt door deze nieuwe maand en nieuwe energie heen.

Op een ander niveau gaat de energie van 1-10 ook over de uitlijning van je basischakra (1) en gronding met je Oorspronkelijke Mens Code (10D), de onbevlekte oorsprongsenergie van mens-zijn. En ontstaat de lijn tussen 1 en 10 door alle 9 ervaringswerelden of dimensies heen, waarin dualiteit ervaren is. Het lijnt in dat geval jouw bewustzijn uit om stap voor stap steeds vrijer te komen van de matrix die gevangen en beperkt houdt. En je uiteindelijk doorlopend in de energie van oorspronkelijk Zijn, ook op aarde als mens, te laten stralen en Zijn.

Daar is overigens met de start van de maand de energie van ram ook behulpzaam in. Om de 'koppigheid' en 'stevig doordrammende' kracht te gaan voelen van de noodzaak om jouw eigen unieke pad te bewandelen. Jouw rechte lijn met jouw oorspronkelijke energie en je niet langer te laten afleiden door alles wat als afleiding vanuit de matrix en of oude energie voorgeschoteld lijkt te worden.

Kortom, een krachtige dag met mooie mogelijkheden en potentie! De start van een nieuwe reis door een nieuwe maand en nieuwe energie met volop nieuwe uitdagingen en mogelijkheden!

 

Een vanuit je Zelf stralende dag gewenst!

 

© Willemien Timmer
apofyliet.nl


Samenwerken met de Volle Maan

 

Vanavond is het Volle Maan: het einde van een maancyclus, vol en rond.

Een moment om terug te kijken en te zien wat je allemaal hebt ervaren en doorleefd.  Een warme knuffel en extra liefde voor jezelf, voor alles wat je hebt doorgemaakt, is zeker ook deze volle maan weer dik op zijn plek.

 Je mag je lessen filteren uit al deze ervaringen en het is fijn om waardering te kunnen voelen voor dat wat je hebt geleerd.

De energie van de volle maan schijnt licht op wat is geweest en neemt in haar zachte, maar krachtige en diepgaande stroom mee wat niet meer dienend is voor de ontwikkeling van jouw ziel. Zij reinigt en maakt ruimte voor weer een nieuwe cyclus van groei in bewustzijn.

 

De nieuwe meditatie / activatie ‘Samenwerken met de Volle Maan’ laat je voelen hoe je de reinigende, verdiepende energie van de maan door je heen laat stromen, terwijl je stevig gecenterd bent.Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.