Corona time = Time to face the Truth ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Bevrijding van doodsangst in familielijnen

 

Er is zo veel wat er momenteel in ons bewustzijn aan het indalen is! Zo dienen zich ook nog onafgewerkte stukken aan vanuit familielijnen. Ze komen niet naar boven vanwege de stress om ons heen, ook al worden ze daar wel door getriggerd.

Ze komen omdat ze uit ons energetische veld mogen.

Het zijn oude 3D-gebeurtenissen die ons verzwaren. Wat verzwaart draagt een lagere frequentie en houdt daarmee ascensie tegen.

Familielasten kunnen heel lang onbewust aanwezig zijn, en je onbewust blokkeren om te gaan doen waarvoor je op Aarde bent gekomen. Maar als jij er aan toe bent om wèl de weggestopte lading onder ogen te komen, als jij bereid bent om wèl aan te kijken waar jouw voorouders niet toe in staat waren. dan zal er vanuit de familielijn een signaal komen. Dat kan ook van overgegane familieleden komen zijn. Dit signaal zal je zo sterk raken dat je het niet meer van je af kunt zetten.

Het thema wat er in de verste diepte onder verborgen ligt is doodsangst. Die kan zich tijdens meerdere levens omgezet hebben in levensangst. Als je ver genoeg terug gaat (denk aan Atlantis) kom je bij het moment uit dat jij voor het eerst hebt ervaren dat jouw diepe vertrouwen in de levensstromen ineens begon te wankelen.

Angst en sterfelijkheid

 

Het signaal dat jou daar voor wakker maakt komt uit de familie, maar het kan in allerlei verschillende vormen komen. Het hoeft zich dus niet als angst te melden, maar het zal wel dusdanig aan je blijven kleven dat je voelt dat je er wat 'mee moet'. Er is namelijk een grote, collectieve clearing gaande op het thema doodsangst.

Deze angst is gekoppeld aan onze sterfelijkheid. Sterfelijkheid is niet onze ware natuur, dus alles wat naar sterfelijkheid en 'dood' wijst geeft op zich al een signaal af naar deze angst. Het mooie is dat het ons terug kan brengen naar de diepe herinnering van hoe wij ooit op Aarde kwamen: als onsterfelijke wezens van licht, één met ons Goddelijke Zelf en met elkaar, verbonden in een eeuwig en onbegrensd veld van liefdevolle creatiepotentie.

Zowel de liefde als de creatiepotentie zijn echter begrensd en versplinterd geraakt binnen de dualiteit. Het binnentreden van de dualiteit betekende ook het begin van karma- creatie; wat je uitzendt komt naar je terug. Binnen de dualiteit zal een mens alle mogelijke polen en uitersten willen ervaren. Wat als gevolg terugkomt na een 'duale' handeling komt niet als straf, maar als een mogelijkheid om te leren en tot inzicht te komen over hoe de goddelijke krachten en het heilige veld van onbegrensde mogelijkheden aangewend kunnen worden.

In dit karma-veld zijn binnen familielijnen heel wat issues blijven liggen. En wat doen Lichtwerkers en oude zielen? Die gaan opruimen, licht brengen in de duisternis, net zo lang totdat hun eigen veld vrij genoeg is van oude ballast, totdat ze niets meer te leren hebben binnen de 3D.

 

Energielek maakt willoos

 

Doodsangst is een veelomvattend thema dat de persoonlijkheid meestal meteen afblokt, met de gedachte "Daar heb ik geen last van. Nee hoor, dat speelt bij mij niet." Het is niet gek dat we er een beetje tegenop zien om de deur open te zetten naar de familielasten. Er zijn vaak, van generatie op generatie, oude onverwerkte ervaringen weggemoffeld en doorgegeven.

De overlevingspatronen die voortgekomen zijn uit doodsangst, en door onze familie gecreëerd zijn, zullen vat op ons blijven houden totdat we zien waar het energie-lek zit. Dat is het 'gat' waarin zowel de levensenergie als de moed om keuzes vanuit je eigen vrije wil te maken verdwijnen.

De vrije wil is vaak vanuit onwetendheid tegen de goddelijke wetten in gebruikt. Dit is meestal niet bewust gedaan; het misbruik ontstond vanuit persoonlijke overtuigingen. Maar we hebben - zeker vanuit de Lichtwereld - alle toestemming ontvangen om binnen de dualiteit onze eigen wegen te bewandelen en vanuit zowel het duister als het licht rollen te spelen om tot een volgroeid bewustzijn te kunnen komen.

We hebben zelf straf, boete, schuld en schaamte op onze eigen daden en die van anderen geprojecteerd. We zijn er zelfs - o.a. door de kerken - mee overladen. Deze diepe schuld-imprints maken dat er vaak binnen families eeuwenoude geheimen liggen die vooral niet aan het licht mochten komen. Zo werd er dus heel wat in de doofpot gestopt. En wie weet houd jij, vanuit schuld of schaamte, ook nu nog wat deksels op potjes...

Zou het niet heerlijk zijn om alles vrij te geven, zodat het allemaal weer door kan stromen?

Uit de onwaarheid

 

Zonder Waarheid is er geen verdere groei mogelijk, vanaf waar we collectief gezien nu staan. De meest bewuste mensen / oude zielen uit de familie zullen naar deze geheimen en onwaarheden toegezogen worden als een motten naar vlammen.

Er is ons nu, heel bewust, heel veel tijd en ruimte gegeven om onwaarheid te gaan zien, en dit betreft ook waar we onszelf nog voor de gek houden. ALLES wil aan het licht komen, alles wil uit oordeel, schuld en schaamte bevrijd worden. Want dit zijn rasters die ons collectief in de dualiteit gevangen houden, waar de meesten van ons zichzelf nu juist zo zorgvuldig uit aan het bevrijden zijn!

Kijk achterom, onderzoek wat er vanuit de familie nog grip op je heeft en jou uit onvoorwaardelijke liefde en uit JOUW vrije wil kan halen. Doodsangst kan alleen doorzien en getransformeerd worden met inzicht en onvoorwaardelijke liefde. Bedank iedereen voor de rollen die ze vervuld hebben, de missie die ze voor dat leven volbracht hebben (eigenlijk hoe zwaarder de rol was, des te meer liefdekracht er uit kan vrijkomen!) en wat ze jou daarmee aangereikt hebben. Neem het goede, de Waarheid en de ontdekte kwaliteiten die achter het drama lagen mee naar je nieuwe toekomst. Wees je maar bewust dat het opschonen van deze velden óók bij jouw levensopdracht en bij jouw vermogens hoort!

 

Collectieve beïnvloeding versnelt processen

 

We worden collectief aangespoord om de mouwen op te stropen, en de diepste angsten en grootste leugens uit ons eigen veld te bezemen. Vanuit het Christus Bewustzijnsraster werken we hand in hand, ondersteunen we elkaar en fluisteren we elkaar moed in om alles onder het vloerkleedje vandaan te halen.

Natuurlijk weten we dat er ook reacties vanuit onwetendheid en dualiteit naar ons toe zullen komen. Dat geeft alleen maar aan hoe waardevol deze Inwijdingstijd voor ons is! Wat we aan projecties en verkeerde interpretaties en oordelen naar ons toe krijgen kunnen we met Liefde bij die personen laten. Trek niets meer naar binnen wat voor jou niet meer klopt. Zeg geen 'ja' waar je 'nee' voelt. Indien je merkt dat je gaat wankelen is dat een teken van dat er verstoringen in de verbinding met jezelf zijn binnen gekomen. Deze verstoringen komen uit velden van mensen die zelf nog niet genoeg innerlijke kracht en bewustzijn dragen om hun eigen zwaarte te gaan doorzien en die te transformeren.

Bevrijdingstijd

 

Jij bent degene die het bewustzijn en de liefde draagt om deuren te openen die eeuwenlang dicht hebben gezeten. Gooi maar open, laat de hemelse winden er maar flink doorheen waaien! Wees die held, nodig de Lichtwereld uit om met jou als pionier deze prachtige Aarde te bevrijden van wat niet op ware Liefde gebaseerd is. Het zal jouzelf blijvend bevrijden!

Deze tijd is alles behalve een quarantaine die ons is opgelegd. Ervaar je het wel zo, dan zie je slechts een heel beperkt stukje van het leven onder de sluiers! We leven nu in een gegeven louteringstijd. Jij kunt van deze tijd een heilige tijd maken.

Neem alle tijd die je nodig hebt om jezelf energetisch te bevrijden en te healen, om te rusten en op nieuwe manieren te leren genieten van de schoonheid van jezelf en van de wereld om je heen.

Je kunt iedere dag opstaan met het vertrouwen wat je tijdens de meeste incarnaties naar de Aarde hebt meegenomen; het vertrouwen dat je stap voor stap door de Lichtwereld geleid zult worden, vanuit de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


Sale audio opname

 'Het helen van familiekarma' € 11,- door Lea van der Eem.

Sale audio opname

❥ Losmaken karmische (collectieve) velden en zielscontracten € 11,- door Lea van der Eem.Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.