Boodschap van Licht: 'That's the Spirit!' ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

"Lieve Broeders en Zusters!

Gedurende de afgelopen maanden is er heel veel veranderd in jullie levens. Wij hebben daar een mooie uitdrukking voor:

❥ Jullie zijn driedimensionaal uitgewrongen. 

Door wat of door wie is vanuit jullie persoonlijkheden bekeken heel verschillend, en voor ons lastig te benoemen, want we kijken vanuit hier anders naar wat er gaande is.

Kijk eens even terug in je eigen leven van de afgelopen tijd. Er zijn genoeg factoren van buitenaf aan te wijzen die innerlijke rollercoasters veroorzaakt hebben.

 

Maar dat zijn niet de werkelijke bronnen die jou tot dit punt geleid hebben. Er zijn veel hogere krachten aan het werk, die velen van jullie momenteel met een 'goddelijke permissie' tot op het bot spiegelen. En daar waar oeroude verdichting zit is er meestal heel wat nodig om een opening en beweging tot stand te kunnen brengen, vandaar de 'uitwringing'.

Wie of wat er in jouw leven gedurende de afgelopen maanden ook zo confronterend bezig geweest is; vergeet de uiterlijke omstandigheden en probeer jezelf los te koppelen van al die 'veroorzakers', van al die redenen die jou in zulke diepe processen gebracht hebben.

Er is maar één Bron waarnaar jij je hoeft te wenden, en dat is de allesomvattende Liefdesbron, die diep binnen in jou wil en zal spreken. Alles wat je meegemaakt hebt wat jou open gebroken heeft, en jou naar zulke diepe en hoge velden geleid heeft is aangestuurd door die Liefdesbron.

Hoe moe, uitgeblust, verdrietig, wanhopig, geïrriteerd, boos, voorgelogen, bedrogen, ziek, zoekend of niet-wetend je je soms ook gevoeld hebt; dit is precies waar hogere delen van jouw Zelf je naar toe hebben willen leiden.

❥ Deze periode is van onschatbare waarde voor een definitieve doorbraak in jouw bewustzijn, voor een definitieve loskoppeling van alles wat een mens nog in de derde dimensie gevangen kan houden.

NU begint het echte, goddelijke Liefdeswerk, in jou. Het grotere plan voor de mensheid zal zich met een steeds grotere intensiteit gaan richten op de bewustwording van hoe diep de krachten die rechtstreeks uit de Liefdesbron vloeien jou mogen aanraken, en in jou mogen binnenkomen. En ook: in hoe diep jij je aan die helende Liefdeskrachten kunt overgeven, wetende dat dit jouw ware Thuis is.

❥ Het is Meesterwerk om je denken los te koppelen van alles wat zich momenteel in de driedimensionale wereld afspeelt.

Wanneer je echter gelooft dat alles om je heen er is om jou terug te leiden naar dat liefdevolle huis in jezelf, dan kun je zelfs dankbaar zijn voor de grootste, schijnbaar donkere dreigingen.

Door jou het tegendeel te tonen van wie je werkelijk bent, en wie er werkelijk aan het stuur zit in jouw leven, helpen die donkere velden jou om te ontwaken voor Waarheid. En zo is het een even zo groot Meesterwerk om in die driedimensionale wereld tegelijkertijd jouw ware, goddelijke essentie te gaan erkennen, terwijl je niets meer om je heen afkeurt, maar beseft dat alles een functie heeft.

 

Wees waakzaam voor beperkingen in jouw eigen visie!


Wat voor jou geldt, geldt in de derde dimensie niet voor iedereen! Dus: gun anderen hun eigen weg naar ontwaken, hun eigen keuzes, valkuilen, angsten, ervaringen en pijn. Maar vertrouw altijd op het achterliggende plan van iedere individuele Ziel, en op het overkoepelende plan voor het ontwaken van de Mensheid. Alles is ingebed in het alles omvattende Liefdesveld, dus er is geen enkele reden om je zorgen te maken!

Zo gauw je merkt dat er een lagere frequentie bij je is die je verzwaart, probeer dan om een stap vooruit te zetten met je persoonlijkheid. Maak letterlijk een stap vooruit, terwijl je bewust besluit om uit die zwaarte te gaan, met een gedachte zoals "Dit is niet waar ik in wens te blijven, dit is niet wie ik werkelijk ben". Dan creëer je al een nieuw moment in een bewustzijnsverruimende, schone leegte.

❥ Jouw beslissing om ergens uit te stappen is essentieel.


In de daarop volgende leegte ben je bij Jezelf, en kun je schouwen naar jouw eigen gedachten, overtuigingen, keuzes en handelingen.

Voor de volledigheid: dit is wat anders dan weglopen voor je pijn. Indien er iets in jou geheeld kan worden, kun je de keuze maken om Liefde toe te laten in iets wat zich in jou had vastgezet. Juist door te erkennen dat jij Liefde bent, en dat dit oude deeltje liefdeloosheid weer in de stroom mag komen, zul je jezelf ook bevrijden van de oude zwaarte.

❥ Per dag worden je ontelbare keuzemomenten gegeven.

Zo lang je door hobbelt kun je niet aandachtig in de spiegel kijken en jezelf waarnemen. Dus al is het maar voor 5 minuten (of zo lang als jij wilt); sta even stil, en besef wat je zélf aan het doen bent. JIJ bent het die bepaalt in hoeverre jij de Liefdeskrachten door jouw hele leven heen wilt verweven. JIJ bent uiteindelijk de enige die de poorten naar hogere dimensies gesloten houdt of opent. De hogere dimensies zijn altijd aanwezig en zullen jou altijd leiden, bij welke keuze je ook maakt. Er is geen enkel oordeel vanuit onze kant; we respecteren jouw vrije Wil ten allen tijden. Daar staat tegenover dat wij je alles zullen aanreiken om de verbinding met het allesomvattende Liefdesveld te bekrachtigen.

❥ De trekkracht van verdriet, boosheid of andere emoties zal toenemen, niet om jou te ontmoedigen, maar juist om jou de kans te geven om het patroon te doorbreken.

Laat je jezelf wegtrekken in zwaardere velden, dan zul je ook in dat verdriet, in die boosheid, in emoties, slapte of bepaalde overtuigingen blijven hangen. Hoe 'terecht' die pijn dan ook lijkt voor je persoonlijkheid; bedenk even dat het drama wat jouw persoonlijkheid heeft vastgepakt helemaal niet bestaat buiten de driedimensionale wereld! Er is een veel hogere Waarheid over wie jij bent en wat jij kunt!

En werkelijk, lieve mensen; voor velen van jullie komt er een einde aan dit leerproces rondom angst en pijn! NU gaat het om volwassen worden. Jullie zijn in staat om de oude, onbewuste keuzes om uit het Liefdesveld te stappen en het drama uit te spelen, voorgoed te vervangen door de keuze om Liefde te ZIJN, en daarmee ook voorgoed te stoppen met jezelf als minder of 'niet goed genoeg' te verklaren.

❥ Deze keuzemomenten zijn op dit moment jullie Inwijdingen!

Besef wel dat het ogenschijnlijk soms om een hele kleine 'disharmonie' in jouw leven kan gaan. Maar jouw keuze om die kleine disharmonie bewust en krachtig recht te trekken, en in overeenstemming met jouw Zielenplan in harmonie verder te gaan is in werkelijkheid een grootse! We leggen het proces van ommekeer nogmaals onder de loep:

Jouw persoonlijkheid zal alles aanpakken om het drama waar je op dat moment in verkeert en in gelooft, te rechtvaardigen. Vraag exact op dat moment of jouw Goddelijke Zelf, en een aantal van ons waar jij blij van wordt jou meteen willen helpen bij jouw keuze om in het allesomvattende Liefdesveld te blijven!

Neem jouw plek op Aarde opnieuw en volledig in, keer op keer. Kies ervoor om iedere herhaling van negatieve spiralen te doorbreken.

Now is the moment!

 

Jullie gaan nu een periode in waarin de wapens van strijd, bedrog en manipulatie allereerst in jouzelf (!!) neergelegd en doorzien zullen gaan worden. In plaats van te verzuchten dat het leven op Aarde zo zwaar is, recht je je rug en ga je moedig voort.

Diep binnen in jou dit een oeroud Weten dat je juist voor deze ommekeer naar de Aarde bent gekomen. Jouw Licht is nooit meer te dimmen! Jouw Liefde zal dwars door alle verdichting heen breken en ieder levend wezen, inclusief jouzelf, blijven herinneren aan de Goddelijkheid die in AL het leven schuilt. Wij zullen jullie in licht en donker blijven aanmoedigen om steeds opnieuw voor dat oeroude Weten in jezelf te kiezen dat naar Vrede en Eenheid zal leiden. We doen het samen. That's the Spirit!"

Namens de Lichtwereld, met een krachtige Aanwezigheid van Aartsengel Michael.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.