Pim Smit

Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er op hoog niveau vieze spelletjes worden gespeeld. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die de diepgang in zichzelf voelen om van binnenuit te creëren. Mensen die begrijpen dat we allemaal een bepaalde beweging aan het maken zijn. Namelijk de beweging van slachtoffer naar schepper. En juist dát besef is nodig om tot werkelijke verandering te komen.

Vaak is het zo dat als je ergens kracht uit put, dat je er al een bepaalde energie in hebt gestoken die anders 'verloren' zou gaan. En als je de kracht uit een afwijzing nodig hebt, heb je waarschijnlijk gehechtheid gehad op de in eerste instantie gewenste of verwachte uitkomst. Openheid naar jezelf is een behulpzame tool hierin. Durf jezelf te zien, inclusief alle gehechtheid die er mogelijk is. Sta open voor de kracht van het hart die altijd in jou aanwezig is.

Een wond zorgt vaak voor angst. Want de mens wilt (herhaling van) pijn voorkomen. Erg dienstbaar ook. Als je over de Serengetti loopt en je been wordt er afgebeten door een leeuw, is het misschien slimmer om de volgende keer een jeep in te stappen :) Het vrouwelijke wil ook vrij zijn. In al haar kracht, sensualiteit en verbinding. En ergens zit daar nog angst. Angst voor de onderdrukking van het mannelijke. Ratio boven voelen. Gaan boven zijn. Zo is het lang geweest en vaak nog steeds. Het...

Samen is het sleutelwoord om fijne dingen te bereiken. Samen is de kracht van onze maatschappij. We hebben ons sterk gedifferentieerd en dáárdoor kunnen we zo veel. Ik zal waarschijnlijk nooit mijn eigen been opereren. Ik zal waarschijnlijk ook nooit een flatgebouw ontwerpen of bouwen. Als ik mijn been breek en ik moet geopereerd worden dan heb ik hulp nodig. Dan doe ik een beroep op teamwork en de kwaliteiten van een ander. Zo is het ook omgekeerd. Mensen maken gebruik van mijn talenten of...