Lea van der Eem

Er zijn intense energiedownloads geweest deze zomer (tijdens o.a. de Leeuwenpoort). Er is veel nieuwe energie binnengekomen. Het is zoveel dat dit niet allemaal in één keer door kan stromen; al die energie is nog niet verwerkt en geïntegreerd.Daardoor kan het ‘vol’ in je lichaam en energiesysteem aanvoelen.

Als je onbewust leeft, ondergedompeld in de 3D-werkelijkheid, kan je op de automatische piloot een oppervlakkig en ‘slapend’ leven leiden, zonder al te veel ‘gedoe’. Maar als je de roep van je ziel gaat herkennen en het pad van groeien van bewustzijn opgaat, zal alles waar jij niet in verbinding met jezelf bent, frictie geven. Vormen van weerstand, moeilijkheden, gevoelens als pijn, verdriet, onmacht, enzovoorts, geven in feite aan dat jij daar uit verbinding met jouw wezen...

De energie is de afgelopen maanden stormachtig geweest! Er is veel aangeraakt en in beweging gebracht. Dat is goed! Want alle oude vastzittende energie en patronen mogen in het licht komen en worden losgeweekt. Maar het was ook hard werken. Zowel in het ‘doen’ in de 3D wereld, als het innerlijke, energetische werk. ❤ Losmaken uit de doe-modus en terugschakelen De energie nodigt je telkens weer uit om naar binnen te gaan en daar contact te maken met een rustige onderstroom. Soms kost het...

Veel lichtdragers verrichten, bewust of onbewust, ontzettend veel energetisch werk voor het collectief. Ze verwerken en transformeren de zware, verdichte energieën en banen een nieuwe weg door de oude energieën heen, naar het nieuwe, naar meer licht en bewustzijn. Dit proces is extra zwaar en moeilijk, als je: Al je normale dagelijkse dingen op de oude manier door wil laten gaan en geen tijd vrijmaakt voor je ‘lichtwerk’. Je weet dit allemaal misschien al wel, maar bij veel mensen is dit nog..

Het is een pittige tijd voor degenen onder ons die de taak hebben om oude energie op diepe lagen te doorvoelen en los te laten. Het blijft belangrijk om elke keer opnieuw ‘uit te tunen’ en je te herinneren dat dit niet alleen een persoonlijk proces is. Je bent zo gewend om dat wat jij voelt persoonlijk te nemen. Maar daarmee maak je jezelf kleiner dan je bent.

Toen jij als baby hier op aarde kwam, droeg je veel van jouw licht of wezensenergie bij je. Gevoelig en open als je was, ben je steeds meer van de grovere, hardere, zwaardere en minder bewuste energieën uit jouw omgeving, in jouw energiesysteem mee gaan dragen. Gedurende een lange periode in dit leven heb je je geïdentificeerd met deze zwaardere energieën en gedacht dat jij dat was. . De verbinding met jouw licht was vertroebeld geraakt. Dit is precies zo gegaan zoals het bedoeld was.

De afgelopen weken is er een enorme opschudding van energie geweest. Bij veel mensen zijn heftige gevoelens van angst en pijn naar boven gekomen. Vaak waarvan je je niet eens bewust was, dat je deze (nog) met je meedroeg. Dit was nodig voor het proces van opschonen en ruimte maken voor de nieuwe licht-, liefde- en bewustzijnsfrequenties die tijdens de Leeuwenpoort beschikbaar worden gesteld. Er is voor nu even genoeg omgewoeld en uit de diepte naar boven gehaald. De storm is gaan liggen...

Angst die je nu voelt, is vaak geworteld in vorige levens. Angst bij lichtwerkers gaat vooral over angst om jezelf te laten zien in wie je werkelijk bent, om helemaal hier op aarde te zijn, om je lichaam echt te bewonen en af te dalen in je buik, om je licht te laten zien en angst om met intuïtieve vermogens en jouw waarheid naar buiten te treden. Wanneer je niet hebt geleerd om met angst om te gaan, ben je geneigd om het niet te willen voelen.

“Jullie worden in deze weken extra ‘door elkaar geschud’. Dit heeft de onderliggende reden om weer diepere lagen opgeslagen oud bewustzijn omhoog te halen. Zodat ook dit losgelaten kan worden. De eclipsen en retrogrades zorgen voor een extra intens en diep opschoonproces. De afgelopen weken, maanden en jaren zijn een voorbereiding geweest voor dit punt in de lineaire tijd. Jij denkt misschien: “De leeuwenpoort, dan ga ik door een poort heen, naar een andere dimensie.” En dat is ook zo. Maar...

Het is intens deze weken tussen en rondom de eclipsen en door de invloed van retrogrades van veel planeten. De transformatie-energie duwt ons elke keer maar weer vooruit. Je bent zo gewend geraakt aan die continue stroom voorwaarts, dat het soms moeilijk is om jezelf hierin te stoppen. Moeten en hard werken is een energie die diep in ons is geworteld. Er wordt van je gevraagd om het moeten en steeds maar vooruit willen, los te laten. Moeten, hard werken, resultaatgericht bezig zijn horen bij de

Meer weergeven