Cobie de Haan

Ieders DNA/RNA wordt geactiveerd, echt van iedereen. Een opwaardering van het lichaam gebeurt in iedere dimensie. En in iedere dimensie is er dus iets extra’s waarmee we aan het werk kunnen gaan, waar we ons in kunnen bekwamen en waarmee we ons kunnen ontwikkelen en steeds meer kunnen gaan begrijpen van/over de werking van het Universum en alles daarin. Het op koolstof gebaseerde lichaam blijft gewoon bestaan, het wordt alleen opgewaardeerd.

Hoe meer van jullie die ontwaken, hoe meer van jullie wij horen praten over het willen verlaten van het fysieke. Jullie willen klaar zijn met de dichtheid en de beperkingen die jullie ervaren hebben voor zo een lange tijd. Wij begrijpen dit verlangen. Jullie hebben de kans om meesters te worden die een fysiek lichaam handhaven, en jullie hebben de kans om veel meer hoge frequentie energie voort te brengen. Maar jullie moeten voor nu wel in jullie lichamen blijven.

Planeten, en dus ook de planeet Aarde, moeten doorheen de vierde dimensie ascenderen, zodat de trillingsfrequentie stapsgewijs aangepast kan worden. Ze worden, net zoals wij dat uiteindelijk ook in de vierde dimensie zullen doen, kristallijn. Het op koolstof gebaseerde lichaam wordt langzaam maar zeker in trillingsfrequentie, samen met de planeet, omhoog geholpen. En daarbij komt ook nog voor ons mensen dat ons DNA/RNA geactiveerd dient te worden, zodat we met ons volledige ontwaakte bewustzijn

Welnu, als jullie je emoties onderdrukt hebben of je emoties verdoofd hebben met drugs/medicijnen of alcohol, dan is het nu tijd op te houden met dat te doen. Het is nu tijd voor jullie allemaal die hier zijn om de weg te leiden in de verschuiving in het bewustzijn, om jezelf open te stellen en deze emoties naar buiten te laten komen. Dit is de manier waarop jullie ruimte maken voor de hogere frequentie energieën.

Jullie zijn de beste beoordelaars van wat juist voor jullie is. Wij adviseren niet dat jullie naar iemand anders gaan kijken om jullie te vertellen wat de doen of niet te doen. In plaats daarvan, stellen wij voor dat jullie binnenin jezelf kijken en wachten totdat iets bij je naar boven komt. Hoe meer jullie voor jezelf kiezen wat het is waar jullie aan willen deelnemen, hoe meer jullie jezelf bekrachtigen.

Je hoeft niet het antwoord op al deze dingen te zijn om te weten dat je als een menselijk wezen gegroeid bent. Wij vragen slechts dat je opmerkt wat je intenties voor de rest van de Mensheid zijn. Wij vragen dat jullie jezelf meer credit geven en minder kritisch zijn. Je hoeft niets te doen om deze wereld en haar bewoners te redden. Ben gewoon jezelf. Dat is voldoende. En wanneer jij jezelf erkent, brengt dat ons een enorme hoeveelheid van vreugde.

Het is belangrijk dat jullie niet passief zijn deze maand of dat jullie in/naar een slachtoffer mentaliteit vervallen, waar jullie op iemand anders wachten om jullie toestemming te geven of dat jullie op iemand anders wachten om de dingen in orde te maken. Blijf je aandeel doen om de dingen in orde te maken. Blijf je aandeel doen om je eigen leven ook goed te laten werken. Blijf je aandeel doen om de collectieve wereld voor iedereen goed te laten werken.