Ronald Smit

Dus vanuit dit oogpunt geld inderdaad, hoe kun je winnen door te geven op een universele manier...? Zodra je wilt werken voor anderen zullen de stromen, die je in beweging brengt, noodzakelijkerwijs op een dag bij jou terugkomen, en dan zul jij je ook enorm geholpen voelen… het voedt dus niet alleen die liefdevolle ziel waarmee jij mag werken, maar indirect voedt het ook jezelf.

Wanneer je een nieuwe gedachte hebt, een nieuwe droom koestert of mentaal een nieuw doel stelt, "verlaten” jouw gedachten je geest en vertrekken ze in alle richtingen, tot aan de verste uithoeken van de planeet, en zelfs nog verder, met een opdracht… de opdracht om tot creatie te komen.

“Elke stap die je op deze aarde zet zou een gebed moeten zijn. De kracht van een pure, goede ziel is als een zaad geplant in ieder mensenhart en zal groeien wanneer je deze aarde met eerbied bewandelt.” Sioux elder. Lieve vrienden, een Sioux elder mocht deze uitspraak vele jaren geleden al doen… en hij had hierin gelijk! Vele zielen volgen hun pad vanuit het zicht wat zij hebben of willen hebben, niet wetende dat dit de stem is van het ego… het ego dat nooit te stillen is, het ego is...

Het licht verspreiden door al die lichtjes in een ander te doen ontsteken, hen aanraken met een stukje bewustzijn dat ze al die vragen eigenlijk zelf kunnen beantwoorden. Hen naar die beruchte knop in henzelf leiden waarmee ze het licht in henzelf kunnen en mogen ontsteken! Als dit licht in jezelf brand dan hoe je niet (meer) buiten jezelf te zoeken naar al die antwoorden waar jij vragen over hebt omdat het buiten lichter zou zijn…

Vele liefdevolle zielen zijn hun hele leven zoekende, ze zoeken en zoeken maar vinden het nooit…Wat zoeken ze dan zo intensief, wat hebben ze dan zo hard nodig dat ze hun hele leven ernaar opzoek zijn? Ze zoeken ‘Het geluk’…Maar deze liefdevolle zielen beseffen niet dat hetgeen ze zoeken, ze dit al lang bij zich hebben… ze dragen dit dagelijks al met zich mee!

Een wortelkanaalbehandeling… of eruit dat ding! Maar de gebeurtenis vooraf mocht mijn bewustzijn aanraken, we hebben dus helemaal NIETS gedaan en ik ben weer naar huis gegaan. Tijdens mijn eerstvolgende ochtendmeditatie mocht ik de eerst dingen binnenkrijgen via mijn Hogere Zelf… mijn kies had rust en liefde nodig na dit trauma! Nooit bij stilgestaan, dat een kies rust nodig mocht hebben na het zetten van een vulling…

Het doel van ons bestaan, van onze incarnatie… van de ziel is expansie lieve vrienden, dit is ons hoofddoel. De ziel wilt eigenlijk maar één ding en dat is expanderen… groeien, zoveel mogelijk kennis op doen en met deze kennis komen we aan het tweede doel en dit is dienen. Dienen, andere zielen helpen met de door jou vergaarde kennis!

Het lijkt wel of alle ellende steeds weer opnieuw alleen op jouw pad wordt neergelegd. Wat kan hiervan nu toch de reden zijn, waarom overvalt deze dingen ons toch steeds maar weer met een bepaalde regelmaat?

Dit is een hele moeilijk vraag lieve vrienden… het is moeilijk omdat we allemaal unieke zielen zijn, en door die uniekheid hebben wij allemaal een uniek levenspad wat bij deze incarnatie hoort. De reden is dus voor iedereen uniek en daarop kan niemand je een antwoord gegeven omdat ze zelfs zelf zijn omringt door een sluier van onwetendheid.

De drang naar vergeving komt op het moment als jij diep in jezelf voelt dat je iets hebt gedaan wat je beter anders zou hebben mogen doen. Vergeving is niet iets dat je van anderen kunt krijgen. Als het buiten jezelf gezocht moet worden, heeft ze namelijk geen enkele waarde. Je hoeft namelijk alleen maar te weten dat ze in jou aanwezig is, en door diepe ervaring van hetgeen er mocht gebeuren kan je vergeving vragen aan jezelf.

Meer weergeven