Ronald Smit

De drang naar vergeving komt op het moment als jij diep in jezelf voelt dat je iets hebt gedaan wat je beter anders zou hebben mogen doen. Vergeving is niet iets dat je van anderen kunt krijgen. Als het buiten jezelf gezocht moet worden, heeft ze namelijk geen enkele waarde. Je hoeft namelijk alleen maar te weten dat ze in jou aanwezig is, en door diepe ervaring van hetgeen er mocht gebeuren kan je vergeving vragen aan jezelf.

Dit is de reden waarom velen en velen zielen nu ontwaken… letterlijk en figuurlijk wakker worden.Dit is hetgeen er nu gebeurd vanuit een universele opdracht… het ontwaken van al de mensen op onze liefdevolle Moeder Aarde, dit is het ontwaken waar men overal over spreekt… dit is dus wat ze bedoelen. Sommige zielen die wakker worden hebben geen idee wat er allemaal gebeurd, ze lopen een beetje verstrooid rond en hebben geen idee waarom of wat er aan de hand is.

In het pure moment van het NU kan het ego niet aanwezig zijn, voor het ego heb je namelijk altijd je denkwereld nodig. Het pure moment van het NU is dus een heel belangrijk moment in je leven… zelfs het belangrijkste moment, het bepaald immers je verleden, heden en je toekomst zonder dat jij er maar ook iets voor hoeft te doen.

‘Een Nieuwe Hemel’ is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijke bewustzijn en ‘een Nieuwe Aarde’ is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld. En dit is nu wezenlijk wat er aan het gebeuren is op dit moment en in deze tijd waarin we mogen leven...

Het zijn tekenen dat onze overgegane geliefden helemaal niet weg zijn… ze zijn onder ons om ons te helpen op ons pad vanuit hun PURE-liefde voor ons.

Iedere dag zijn er wel gelegenheden om geïrriteerd te raken door het gedrag van iemand anders uit je omgeving. Als je eerlijk bent zal je vaak verplicht zijn te antwoorden: ‘Nee… ik wil dit niet, ik wil mijn energie behouden.’ Jouw reactie voedt namelijk hun negatieve energie waarop zij voortleven, waarna ze jou in ellende achterlaten.Dit gebeurt echter vaak geheel onbewust. Hoe kan je hier nu eigenlijk wel mee omgaan dan… en hoe zou je dit nu kunnen voorkomen?

Houd rekening met de aan de gang zijnde veranderingen en de omwentelingen van morgen. Schrik niet van veranderingen die de zekerheid van eeuwen voor je weg zal halen, het is nodig om het nieuwe te manifesteren… hier geld ook het overbekende: “Je zal eerst rommel moeten maken voordat iets nieuws zich mag en kan laten zien.”

Het echte scheppingswerk is eigenlijk een constant werkende spirituele bezigheid. Jij bent als eerste de belangrijkste persoon, pas als jij je goed voelt en plezier hebt in het liefdevolle werk dat je mag doen ben je beschikbaar voor die andere ziel die jouw hulp nodig heeft.We zetten ons in voor het hoogst haalbare, om een orde, een structuur te ontdekken en om de zuiverste, de meest lichtende deeltjes op te vangen, die in de materie van onze verschillende lichamen binnenkomen..

Denk je dat je sterk en bekwaam bent, dan is dit uitstekend – probeer dan niet jezelf op de voorgrond te plaatsen onder het mom dat je behoefte hebt aan erkenning, maar blijf in en vanuit je liefde gewoon deze weg bewandelen. Want wie zijn kracht tentoonspreidt, wekt namelijk bij de anderen het instinct van agressiviteit en vergelding op. Echte autoriteit kun je verwerven door het ontwikkelen van goedheid, zachtheid en geduld!

Natuurlijk komen wij de “valkuilen” op ons pad nog steeds tegen… deze bevatten onze lessen, de lessen die wij willen leren hier op onze liefdevolle Moeder Aarde in dit leven op dit moment. Maar de ervaringen vanuit deze lessen zullen direct anders zijn omdat jij het oordeel erover los mag laten met daarmee de eventuele verwachtingen die eraan vast zitten.

Meer weergeven