Pim Smit

Samen is het sleutelwoord om fijne dingen te bereiken. Samen is de kracht van onze maatschappij. We hebben ons sterk gedifferentieerd en dáárdoor kunnen we zo veel. Ik zal waarschijnlijk nooit mijn eigen been opereren. Ik zal waarschijnlijk ook nooit een flatgebouw ontwerpen of bouwen. Als ik mijn been breek en ik moet geopereerd worden dan heb ik hulp nodig. Dan doe ik een beroep op teamwork en de kwaliteiten van een ander. Zo is het ook omgekeerd. Mensen maken gebruik van mijn talenten of...