Pamela Kribbe

Hoe manifesteert de wijsheid van jouw aardse persoonlijkheid zich dan in jou? Hou maak je daar contact mee? Dat gebeurt via je emoties en via je buik. Op het niveau van de buik is de energie dichter, compacter, meer deel van de aardse, driedimensionale, materiële wereld. Het bewust bewonen van je buik is essentieel. Je dient je buik en alles wat daarin leeft te respecteren en serieus te nemen als een gelijkwaardige partner van je hart, van je ziel.

Waarom is het zo moeilijk dit licht vast te houden in je dagelijks leven? Terwijl je niets liever wilt dan daarin zijn, te kunnen ontspannen, moeiteloos te kunnen zijn. Je sluit je er van af. Waarom doe je dit? Wat is jouw grondhouding ten aanzien van die delen in jou die het licht blokkeren?Strijd is een vorm van verzet. Ik nodig je uit op een andere manier te kijken naar de donkere stukken in jezelf, de verkrampte, gespannen stukken. Zonder spanning.

Ik zie veel van jullie lichtwerkers soms helemaal opgaan in visioenen van een andere wereld, maar daarmee tegelijkertijd het contact verliezen met deze wereld zoals die hier en nu is, ook in jezelf. Niet alleen buiten jou, maar ook in jou. Dan raak je gespleten, ontstaat er een dualiteit tussen het licht en het donker in jou en in de wereld. Dat geeft strijd en spanning. Het is jullie uitdaging nu om het oude werkelijk op te geven en het nieuwe te verwelkomen tot in het diepst van je aardse zijn

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie vanuit een oceaan van stilte en liefde. Onzichtbaar voor jullie wereld - en door jullie wereld heen - zorgt deze oceaan voor verbinding met alles. Een onzichtbaar kleed, een netwerk van energie, verbindt alles met alles, en draagt alles. Het bewustzijn dat jullie zoeken en waarin jullie thuishoren, is niet gebonden aan tijd en ruimte. Het is ook niet ergens anders, niet buiten de aarde en niet boven de aarde. Het is veel dichter bij en tegelijk ben je er steeds...

De kracht van je eigen bewustzijn. De kracht van je eigen wezen. De kracht van je eigen ziel. Te vaak nog zijn jullie op zoek. Steeds maar weer zoeken jullie naar oplossingen van buitenaf. Maar zodra jullie die oplossingen tot je nemen, smelten ze al weer weg. Realiseer je dat jij het centrum bent van jouw wezen, de zon van je eigen universum. De richting en gestemdheid van jouw bewustzijn bepalen hoe jij je voelt, hoe jij denkt, hoe jij je gedraagt.

Toch willen wij in deze afsluitende paragraaf jullie wijzen op een ander perspectief, een andere manier van kijken naar jezelf. Een manier die jullie uittilt boven de tijd, boven het verloop van een bepaalde geschiedenis, en jullie laat kennismaken met jullie 'boventijdelijke zijn', of anders gezegd: jullie multidimensionaliteit. Hiermee bedoelen wij: er is een punt in jezelf, in je eigen hart of geest, dat losstaat van ruimte en tijd, dat op elk moment geheel vrij is te kiezen voor donker of

Er is momenteel een grote groep lichtwerkers op aarde en een deel ervan is ontwaakt; zij herinneren zich wie ze zijn. Onder lichtwerkers kun je drie groepen onderscheiden, oftewel drie stadia waarin je je als lichtwerker in bovengenoemd transformatieproces kunt bevinden.

Kinderen zijn als geïncarneerde zielen niet volmaakt. Zij hebben als ziel een geschiedenis. Ook nieuwetijdskinderen hebben een schaduw en zijn niet in alle opzichten bewust. Ook zij zijn hier om te groeien, te ervaren, te leren. Maar ze hebben iets specifieks: zij geloven ten diepste in zichzelf. Ook al lijken zij in hun gedrag dromerig, afwezig, of juist heel druk, onzeker misschien, toch is er diep in nieuwetijdskinderen een geloof in hun eigen unieke kracht, hun eigen unieke talenten.

Je moet wennen aan deze ommekeer. Sommigen van jullie projecteren het visioen van een Nieuwe Aarde steeds voor zich uit. Het komt nog, het ligt ergens in de toekomst. Niet hier en nu, maar elders. Ik zeg je: het is nu, de tijd is rijp, de geboorte van de Nieuwe Tijd vindt nu plaats, te midden van de chaos. Juist in de chaos, de vrije val waarin velen zich bevinden, ontstaat een opening in vele harten. Neem je plaats in, aarzel niet.

Het gevaar dat mogelijk ontstaat bij het verschijnsel channeling is dat mensen de kennis of boodschap die ‘doorkomt’ beschouwen als per definitie hoger of beter omdat het van ‘gene zijde’ komt. Dit is natuurlijk niet het geval. Wat doorslaggevend is voor de waarde van een gechannelde tekst is de inhoudelijke rijkdom, helderheid en liefde die eruit spreekt. Wat als bron van de channeling wordt aangegeven, is van secundair belang.

Meer weergeven