Pamela Kribbe


Op het niveau van de buik is de energie dichter, compacter, meer deel van de aardse, driedimensionale, materiële wereld. Het vraagt heel wat van je om hier, vanuit licht, aanwezig te kunnen zijn. Het bewust bewonen van je buik is essentieel. Als je dat niet doet, raakt je buik leeg en onbewoond. En als je dan probeert vanuit het hart te leven, dan mis je de aansluiting met deze werkelijkheid en alle energieën die hier aanwezig zijn.

Op dit niveau wordt jouw spirituele weten en voelen instinctief, het wordt zoals men noemt “een tweede natuur”. Er hoeft niet meer over gedacht, zelfs niet meer gevoeld te worden. Er is een diep weten van waaruit jij de dingen doet, en het leven door jou heen stroomt, als vanzelf.

Jullie allen hebben je toegelegd op een innerlijke weg en zijn vastbesloten die te gaan. Dit is het enige dat je werkelijk vervulling brengt: de stem van je eigen hart en ziel te gaan horen en verstaan. Het feit dat deze toewijding er is, betekent dat er in jou een bewustzijnsverschuiving heeft plaatsgevonden. Bij velen van jullie was dat al het geval vóór je geboorte in dit leven. Het was jouw ziel die zich al in een bepaalde evolutiefase bevond. Jouw ziel voelde: nu is de tijd rijp voor...

Lichtwerkerszielen hebben allemaal ervaring met diepe crisis, levens-ontwrichtende crisis. Ik praat op zielenniveau, dus die crisis kan ook in een ander leven hebben plaatsgevonden of in je vroege jeugd. Ik schets deze ontwikkelingsgang in heel grote stappen. Waar ik naartoe wil, is dat jullie als lichtwerkers op zielsniveau in de fase van ouderdom zijn aanbeland. Jullie geven je niet zo makkelijk meer aan de wereld.

Jullie zijn aan het einde gekomen van grote cycli van tijd, waarin jullie veel hebben ervaren. Vandaag wilde ik spreken over Atlantis, omdat het herkennen van de energie die je daar belichaamde, gedurende meerdere levens, je kan helpen innerlijk tot heelheid en rust te komen.

Al die oude lagen komen nu naar de oppervlakte. Daarover wil ik vandaag uitgebreid spreken, om jullie tot een dieper begrip te brengen van wie je bent in het hier en nu. Ik wil jullie meenemen naar het begin. Er was nooit een begin, maar voor dit verhaal spreek ik van een begin in de tijd, omdat er wel een startpunt was van de grote cyclus van levens waarin jullie nu nog verkeren.

Op aarde zoekt de liefde een weg naar buiten. Ze wil de harten van mensen aanraken en openen, maar stuit daarbij vaak op een muur, op een muur van weerstand, van verdedigingsmechanismen. Daarom moet het donker dat zich achter de muur bevindt in de vorm van angst, eenzaamheid, verdriet en boosheid, soms eerst groeien en aanzwellen totdat de situatie onhoudbaar wordt voor de mens die zich binnen die muren bevindt. Als zijn of haar nood zo groot wordt dat de pijn niet meer te harden is, zal de muur

Er is veel verwarring in jullie over het vinden van de juiste weg, over het vinden van je eigen weg. Jullie onderschatten het belang van de dualiteit, van het heen en weer gaan tussen uitersten, het beleven van diepe emoties, zowel de lichte als de donkere. De diepte van het menselijk lijden is groot. Er is in de mensen op aarde veel pijn en een gevoel van afgescheiden zijn. Er is behoefte aan besef van een andere dimensie, waarin eenheid ervaren wordt, ruimtelijkheid, oneindigheid.

Daarom wil ik jullie vragen jullie opvattingen over geld op het diepste niveau te herzien en te voelen dat deze stroom jullie mogelijkheden biedt waardoor je juist kan bouwen aan een nieuwe aarde, aan een nieuwe werkelijkheid. Het is nu niet de tijd om je af te zonderen van de maatschappij, om alleen te gaan mediteren op die berg. Het is tijd voor participatie. Het is tijd om je energie te laten stromen in deze wereld en om de overvloed die dat teweegbrengt terug te ontvangen.

Meer weergeven