Pamela Kribbe

Het gevaar dat mogelijk ontstaat bij het verschijnsel channeling is dat mensen de kennis of boodschap die ‘doorkomt’ beschouwen als per definitie hoger of beter omdat het van ‘gene zijde’ komt. Dit is natuurlijk niet het geval. Wat doorslaggevend is voor de waarde van een gechannelde tekst is de inhoudelijke rijkdom, helderheid en liefde die eruit spreekt. Wat als bron van de channeling wordt aangegeven, is van secundair belang.

De aarde heeft geen behoefte aan heiligen en wijzen, die het licht onderwijzen vanaf een lessenaar of spreekgestoelte, maar aan mensen van vlees en bloed die het donker en het licht in zichzelf hebben ervaren en beide zonder oordeel kunnen omarmen. Juist als je je eigen duisternis durft te zien en aanvaarden, word je een menselijke engel.

Interview met Pamela Kribbe, over haar boeken en channelings. Een interview mét een gechannelde boodschap.

Er is een grotere wijsheid in en om jou heen die jou draagt en boodschappen geeft, als je je durft over te geven en je hoofd even uitschakelt. Op het moment dat je diepe emoties ervaart in je leven, of het nu vertwijfeling, angst, boosheid of juist vreugde, vervulling en inspiratie is: de kunst is om mee te gaan op de golven van deze gevoelens en tegelijk contact te houden met de bronnen van wijsheid die jou ter beschikking staan.

Ik ben deel van een veel groter bewustzijn, een grotere entiteit, maar ik, Jeshua, ben het geïncarneerde deel van die entiteit. Ik hou niet zo van de naam Jezus, want deze is geassocieerd geraakt met de kerkelijke versie van mij, een versie die heel ver afstaat van wie ik werkelijk ben. De beelden van mij die zijn overgeleverd door de Kerk en haar patriarchen zijn zo ver verwijderd van de energetische boodschap die ik kwam brengen.

Nog vaak is het zo in jullie maatschappij dat er in de opvoeding en het onderwijs vanuit wordt gegaan dat een kind niks weet, dat het een onbeschreven blad is dat van alles bijgebracht moet worden, dat het klein is, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dit is een grote vergissing. Jullie kinderen zijn rijpe, volwassen zielen. Op innerlijk niveau zijn ze net zo oud als jullie. En jullie beseffen dit!

In jullie gewaarwording trad op een gegeven moment een ervaring op van verscheurdheid. Dit was het begin van jullie geboorte als individuele zielen, zielen die op reis zouden gaan om allerlei ervaringen op te doen. Eerst was alles één. Toen was er de ervaring van losgetrokken of losgescheurd worden uit een oerverband. En daarna was er een desoriëntatie en een verwildering. Een blind zoeken naar iets, een houvast, een zekerheid die er niet kwam. Het was een moment van duisternis.

Lichtwerker en leraar zijn betekent aan de ene kant: in de wereld staan en open en bereid zijn om jouw vibratie te verspreiden wanneer mensen daar om vragen. Maar aan de andere kant betekent het ook dat je weet wanneer je je terug moet trekken en wanneer je nee moet zeggen, wanneer je goed voor jezelf moet zorgen, iets wat regelmatig nodig is in deze tijden waarin de energie heel zwaar en moeizaam kan aanvoelen.

Ik besef heel goed hoe diep de wonden in de vrouwelijke energie zijn: de pijn van misbruik, agressie, minachting van het vrouwelijke. Het vrouwelijke is nu aan het opstaan. Er is een golf van vernieuwing gaande op aarde en het vrouwelijk bewustzijn wint aan terrein. Er is meer oog en oor voor het hart, de intuïtie, het verbinden van mensen.

Lieve mensen, lieve mannen en vrouwen, ik ben Maria Magdalena, jullie vriendin en gelijkgestemde. Ik ben hier met een vol hart dat overstroomt van warmte en herkenning met jullie. Wij zijn gelijken. Jullie dragen een fakkel van licht en bewustzijn in je hart en je verlangt ernaar die fakkel uit te reiken: je licht en bewustzijn de wereld in te laten stromen. Dit is je innerlijke doel. Voel dat eens, die uitreikende beweging vanuit jezelf, het verlangen om liefde te geven. Er is liefde in jouw...

Meer weergeven