Lea van der Eem

Het is belangrijk dat we leren stil te staan bij hoe we ons voelen en opmerken waar onze energie verloren gaat omdat we als mensen gauw geneigd zijn pijnlijke stukken in onszelf te onderdrukken. Deze pijnlijke delen kunnen zich uiteindelijk vastzetten in ons lichaam omdat deze gehoord en gezien willen worden.

De tijd is gekomen om stevig te blijven staan, aanwezig te zijn met jouw energie en samen te werken met de transformatie-energieën. Tijd om vanuit jouw kern tot co-creatie te komen met dat wat er naar je toekomt. Niet meer je laten overweldigen of meenemen door de energiegolven, maar ook niet tegen de stroom in gaan. Niet meer onderduiken, maar ook niet vechten en op wilskracht proberen het voor elkaar te krijgen.

De transformatie energie is al tijden intens en soms zelfs overweldigend. Het laat niks heel van alles wat niet in afstemming met je diepste zelf is. Laag na laag worden we de diepte in getrokken. Alles wat daar ligt opgeslagen wil gezien, gevoeld en begrepen worden. En het allerbelangrijkste: het wil liefde ontvangen. Liefde is de kern, de sleutel en de bestemming van ons transformatieproces.

Tijdens momenten van grote energie instroom wordt 'rommel' die in ons lag opgeslagen naar boven gehaald. Dit kunnen wij ervaren als zwaarte, somberheid, moe zijn, pijn of verdriet. Als je weggaat van die gevoelens, blijven ze (op de achtergrond) aanwezig en vastzitten. Pas als je er naartoe gaat met je aandacht, vanuit liefde en ruimte, kan er iets in beweging komen. Energie kan dan gaan stromen en misschien kan je huilen, gapen of boeren. Dat is loslaten van de oude energie.

Juist in de mensen die al vele jaren bezig zijn zich innerlijk te ontwikkelen en hun bewustzijn te laten groeien, de lichtwerkers, ligt veel oude pijn opgeslagen. Naar binnen gaan, de weg vinden naar die pijn toe, is vaak nog een moeilijke weg voor velen. Het vraagt moed en kracht om het donker in jezelf onder ogen te zien en om aanwezig te blijven bij de pijn die je zo lang hebt meegedragen. Toch is dat de enige weg naar heel-zijn en liefde.

Al vele jaren zijn de lichtwerkers hun trillingsfrequentie aan het verhogen en daarmee de algemene frequentie op aarde. Stapje voor stapje maken we ons los uit de lagere frequentievelden. In je eigen trilling zijn en steeds meer van jouw oorspronkelijke licht belichamen op aarde, te midden van de zwaardere energieën, is een uitdagende opdracht. Keer op keer worden we die lagere velden in getrokken. Het vraagt enorm veel moed, kracht en doorzettingsvermogen ..

Door de instroom van nieuwe energie is er enorm veel ‘oude’ energie losgetrild en naar boven, en daarmee in ons bewustzijn, gekomen. Het is pittig, voor ons gevoelige en bewuste mensen. Angst om jouw licht te laten zien. Angst en onzekerheid of het wel genoeg is wie jij bent en wat je doet en van daaruit je best doen, hard werken en teveel geven. Irritatie als je grenzen worden overschreden en je tegelijkertijd machteloos voelen om die grenzen te durven en kunnen zetten.

De energie is de afgelopen dagen/weken weer intens geweest. Het lijkt of er nog veel oude energie van binnenuit naar buiten geduwd wordt. Oude energie zijn gevoelens en gedachten met een lagere trillingsfrequentie. Onze eerste neiging is vaak nog steeds om ons hiertegen te verzetten. Op deze manier blokkeren we de energiestroom en houden we loslaten van het oude tegen. Vanuit de energie van de nieuwe tijd is er een nieuwe manier van omgaan met gevoelens beschikbaar.

Jij mag en zal de komende tijd (nog) bewuster gaan worden van de bijdrage die jij levert. Laat het zaadje dat in jou ligt maar verder uitgroeien en tot bloei komen. Laat je maar zien in wie jij werkelijk bent. Laat jouw licht maar stralen. Wij hebben allemaal onze eigen taak. We zijn puzzelstukjes, onze taken sluiten op elkaar aan. We kunnen het niet zonder elkaar, we kunnen het niet alleen. Iedereen draagt bij, ook jij! Elke bijdrage is even waardevol en nodig.

Alle ontwikkelingen in 2018 hebben voor jou een meer solide basis gecreëerd. Ook al voelt het soms nog wankel en durf je er nog niet op te vertrouwen, in de loop van 2019 zal je merken dat je echt steviger staat. In 2018 zijn we ons bewuster geworden van de slachtofferenergie die we met ons meedragen. Dit is een vertrouwde energie voor veel mensen. 2019 is het jaar waarin je je vermogen om te creëren vanuit jouw energie meer zal begrijpen dan voorheen.

Meer weergeven