Jacqueline de Weerd

Met geld kun je een huis kopen, maar geen thuis. Met geld kun je een klok kopen, maar geen tijd. Met geld kun je advocaten betalen, maar geen rechtvaardigheid kopen. Met geld kun je vrijtijdsbesteding kopen, maar geen vrijheid. Met geld kun je een mediator betalen tijdens een conflict, maar geen vergeving of innerlijke vrede kopen. Met geld kun je cadeau’s kopen, maar geen waardering en dankbaarheid.

Je materialiseert waarop je je concentreert, datgene waar je steeds aandacht aan geeft bewust en onbewust. Neem deze affirmaties in overweging. Voel wat het met je doet. Of er ruimte komt in jou. Of het bevrijdend is.

Voel je mislukking, je falen, je vallen. Verbind je er mee met ziel en zaligheid. Laat het zijn reinigende werk doen. Blijf er bij. Voel de aarde jou dragen. Ga door de poort van levenslessen. Daarachter liggen gerealiseerde dromen.

Dat we het leven niet alleen maar als mooi, gelukkig en fijn ervaren is een gegeven. We leven namelijk op de aarde en we ontkomen op deze wereldbol niet aan de golfslag van het leven en de dualiteit, de tegenstellingen in het leven. Mensen komen en gaan, we komen samen in liefde en scheiden weer in pijn en met conflicten, bij leven en bij dood.

Het licht in mij begon te stralen. De lichtwerker stond op. Deze strijder van het licht ging vechten, niet tégen mijzelf, maar vóór mijzelf en daarmee voor de hele wereld. De strijder overwon zelfsabotage. Negatieve gedachten, belemmerend gedrag. De lichtwerker slechtte muren, haalde blokkades en barrières omver. Omarmde moeilijke gevoelens. Voelde de liefdesgolven IN mij, door mij, voor mij.