Beloved

Je bent te LIEF..... Dat krijg ik dan wel eens te horen omdat ik geen raad weet met het op angst gebaseerd gedrag van de ander, in de vorm van manipulatie, liegen, grenzeloosheid, ect.

Het grondingskoord welk normaal ontstond vanuit het basischakra kwam nu vanuit mijn hart. Mijn hele systeem leek een andere werking te krijgen. Waar ik eerst verticaal afgestemd was, was het nu meer een horizontale afstemming met het hartchakra als begin punt...

Je zult merken dat je steeds vastloopt, dat het allemaal niet meer werkt zoals voorheen. Waar je in de derde dimensie bezig was met het ervaringsveld van “jij en de ander...ik en de wereld...ik en mijn hogere zelf...of ik en de bron”. Wordt er in de vijfde dimensie iets heel anders van je gevraagd. Als je voelt dat je in deze overgang zit, dan weet je in ieder geval zeker dat je klaar bent voor het nieuwe veld. Jouw systeem is er klaar voor.

Lang ging ik ervan uit dat ik iets verkeerd deed.... dat ik blijkbaar de levenslessen niet begreep of dat ik een groot karma had uit te werken/ in te lossen. Het heeft voor mij lang geduurd om beter te begrijpen wat nu de reden hiervoor is. Het is letterlijk “ zo boven zo beneden” “Om hoog te reiken zul je eerst moeten diep duiken” Het is een proces van steeds verder uit te diepen om ruimte te creëren. Hoe dieper je gaat, hoe verder jou gaves zich ontwikkelen.

Gevoelens van teleurstelling....wantrouwen over het levenspad, dat niet zo verloopt als gehoopt, vertrouwen dat begint te schudden, twijfel of manifestaties nog wel waarheid gaan worden, tastbaar.... Verdriet over het lange geduld.....waarin soms geduld wordt verloren. De weg naar meer licht en de wens dit steeds meer gemanifesteerd terug te willen zien in je leven.. Je soms alleen voelen op dit pad, niet altijd gesteund voelen... met momenten op willen geven.

Wat zo’n moment van verlichting wel doet is jou een blijvend bewustzijnsverruiming geven. Je krijgt als het ware een extra dimensie erbij waarin je in staat bent het grotere geheel te overzien. Je maakt makkelijker contact met je innerlijke bron en je kunt makkelijker door de illusie van het denken en de gecreëerde wereld heen kijken.

De vele oude structuren en patronen diep verborgen in ons systeem laten zich steeds meer zien, doordat je erin vastloopt. De afgelopen weken waren intens ( en nog steeds) , er werd veel van ons gevraagd en wat zich bij vele vooral aandiende was het innerlijk kind. Het kind dat nu voor eens en altijd gezien en gehoord wilt worden. Het kind in onszelf dat niet meer weggeduwd of onderdrukt wilt worden.

Later, als we dan groot zijn en onszelf in het gewenste plaatje hebben gepropt, ( huisje, boompje, carrière, enz) met alle aanpassingen die nodig waren om gezien, gewaardeerd en geaccepteerd te worden, beseffen we dat we helemaal niet blij en gelukkig zijn?!? Soms zijn we dan met stomheid verslagen....soms wisten we het al lang. Afwijzingspijn is wellicht een van de diepste pijnen die je kunt voelen. We zijn er heel goed in en het hele systeem helpt ons ( helaas) een handje.

Angst verdwijnt steeds meer naar de achtergrond omdat ik geen angst meer hoef te voelen daar waar eigenliefde zijn plek heeft ingenomen. De vele misvattingen die ik gevolgd heb in het toewerken of in het laten groeien van mijn eigenliefde. Wegen die me eerder wegvoerde dan dichterbij brachten. Maar toch, alles is goed en alles gebeurde omdat ik het nodig had. Er bestaan geen fouten wanneer je bereidt bent tot overgave.

We doorlopen de fases van het chakrasysteem als mens in één mensenleven en als ziel in een voortdurend proces, waarin de aarde , het universum, ons ondersteund. Ieder chakra heeft een thema welke we uitwerken, doorleven op alle mogelijke manieren. Dit wil zeggen dat er een veld word gecreëerd waarin we dit kunnen ervaren. Een bepaald trillingsniveau waarin we verblijven om specifieke ervaringen te doorlopen.

Meer weergeven