Blijf in je Licht, omarm je Innerlijke Waarheid en Vrijheid! ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Dit is een lange post, de eerste helft is van mij, Mieke en is ook los te lezen van wat eronder staat..

Al ons innerlijke werk is vrucht gaan dragen. Alle hoogfrequente velden waarmee jij verbonden bent en aan bijgedragen hebt zijn in deze hectische tijd van onschatbare waarde! Dus dankjewel dat je de moed hebt gehad om je hart te openen, je angsten onder ogen te komen en op zoek te gaan naar je ware Zelf!

Herinner je jouw eigen ontwaken in hogere waarheden over wie jij werkelijk, vanuit jouw goddelijke essentie bent. Herinner je jouw pijn van alle liefdeloosheid, onwetendheid en onwaarheid, die jou gekwetst hebben, die angst en afscheiding veroorzaakt en blootgelegd hebben.

Weet je nog hoe moeilijk het was om al die oude lagen in jezelf te erkennen, te doorvoelen en omarmen?


Hiervoor had je eerst innerlijk een stevig fundament nodig, waarin Zelfvertrouwen en Zelfliefde poortwachters werden die alle gesloten deuren weer konden openen, zodat jij van binnenuit open ging.

Hiermee kon het zware juk van vele levens van je schouders af. Één voor één kwamen ze tevoorschijn: de schrijnende blokkades die verhinderden dat jij de liefdevolle hand van een Goddelijke Vader en Moeder als steun in je rug en als richtingaanwijzers in je leven kon voelen.

Gaandeweg vormde zich een nieuwe, opgeschoonde bodem onder je voeten. Dit innerlijke fundament werd een steeds groter veld van Licht en Liefde waarmee je jezelf leerde te dragen. In de spotlights van dit prachtige veld ontdekte je hoe je de meest moeilijke dingen kon omarmen, en hoe je uit je veld kon vegen wat niet langer voldeed aan de nieuwe, hogere waarheid die jij als anker in jouw veld neer had gelegd.

 

Lieve mensen, laat dit anker tot krachtplek van Godsvertrouwen worden


Leef volledig vanuit het vertrouwen in het hogere Liefdesplan, dat zich niet alleen voor jou, maar voor steeds meer broeders en zusters op Aarde, voor de Aarde zelf en voor ons Universum begint te ontvouwen.

Whow!! Voel je hoe krachtig het is om te kunnen ervaren dat jouw Lichtkracht onverwoestbaar is, en dat je dit gevoel of besef mede te danken hebt aan jouw eigen moed en inzet? Voel je hoe jij vanuit jouw Lichtkracht moeiteloos van alles door kunt laten stralen in collectieve Lichtvelden?!

Samen zijn we al een hele lange tijd vol toewijding bezig om een - misschien voor velen nog - onzichtbaar, maar oh zo krachtig netwerk van Liefdesbewustzijn te bouwen rond de Aarde. Dit netwerk zal alles, wat nog lagere frequenties draagt dan die resoneren met onze eigen, innerlijk Goddelijke Bron, uitnodigen om terug te keren naar authentieke Bron-energie. Ofwel: alles zal zich uiteindelijk weer openen voor Licht, Licht gaan dragen en Licht gaan uitzenden.

Licht omhelst waarheid, zuiverheid, vrijheid, gelijkheid èn groei, expansie. Blijf dat innerlijke zielsverlangen naar groeien in bewustzijn voorrang geven en volgen! Blijf je aandacht richten op het belichamen van jouw prachtige hogere Zelf, terwijl je jouw intentie vasthoudt om steeds weer IN jouw Licht te Zijn, of er naar terug te keren.

 

Wat er ook gaat gebeuren, hoe veel chaos er ook zal ontstaan en welke schokkende onthullingen er ook tevoorschijn zullen gaan komen; jij bent en blijft Licht


Schouw met compassie, zonder jouw Bronverbinding los te laten. Verbind je niet met de zuigkrachten van het duister, dat met een enorme snelheid aan het licht zal gaan komen. Je zult getuige zijn van louteringen op ongekend grote schaal. Je zult onder de indruk geraken van een onafwendbaar hergeboorteproces, waarin pijn, angst en macht uitvergrote hoofdthema's zijn die op dualiteit gebaseerd zijn. Ze zijn er niet om jou opnieuw angst in te boezemen; ze luiden de bevrijding van de Mensheid in.

Blijf die heilige, derde positie houden van waaruit jij zacht doch krachtig jouw doorleefde en verinnerlijkte bewustzijn uitdraagt. Dat is jouw rechtmatige taak en plek! Ja, jij mag je met recht boven de dualiteit verheffen wanneer je jouw persoonlijke louteringen niet geschuwd hebt, wanneer je jouw innerlijke angsten en leugens aangekeken hebt, en ze met heel veel liefde en geduld hebt weten te vervangen door de waarheid die in ons aller, goddelijke essentie bewaard is gebleven.

Blijf jezelf innerlijk dragen vanuit dat radicale vertrouwen in het Goddelijke Plan. Dit is echt nodig, niet alleen voor jouw eigen nieuwe leven, maar zodat de hieronder beschreven transformatie op Wereldniveau plaats kan vinden. De Grote Omwenteling, die het Aquariustijdperk in zich draagt, wordt geleid en beschermd door vele Meesters en Lichtwezens uit hogere dimensies. Daarnaast hebben we, op Aarde, JOUW LICHT EN LIEFDE nodig. Weet je geliefd en gewaardeerd, de Lichtwereld is je nabij en zal je helpen om in je Licht te kunnen blijven en het overkoepelende plan te blijven zien.

Ik overweeg een Lichtcirkel voor begin Februari, maar het is nu nog te vroeg om dat al vast te leggen. Ondertussen houden we contact, en mocht Facebook tijdelijk uit de lucht verdwijnen; ik post ook alles op mijn website.

Veel liefde, wijsheid en vertrouwen toegewenst!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

☆☆☆

 

Wereld in beweging

 

"Staan de grote onthullingen voor de deur?

In november, bij het begin van de tweede lockdown, kreeg Magenta van de ’Raad van Negen‘ een boodschap, die zo helder overkwam alsof iemand naast haar in haar oor sprak.

De Negen, de Lichtwezens waar ze al jarenlang boodschappen van ontvangt, vertelde haar dat de eerste lockdown werkte voor de Illuminati zoals het bedoeld was en dat dit een deel van een langlopend plan was.

De tweede lockdown werkte maar gedeeltelijk. Ze moesten hun plan aanpassen en dingen veranderen omdat het niet helemaal werkte zoals het voorzien was.

 

Magenta Pixie

 

De Raad van negen, vertelde haar in november verleden jaar dat als ze het woord ’derde lockdown‘ hoorde dat dit het moment was dat alles in elkaar zou beginnen te vallen. En dat het tegelijk zou gebeuren met wat er in de V.S. rond de Amerikaanse verkiezing met Donald Trump plaats vond. “Dat hoorde ik voor het eerst in november“ zei Magenta. “En ik heb daar ook over gesproken in mijn video’s en Social Media.

Ze waren heel specifiek over dat woord ’derde lockdown‘, dat zou worden uitgesproken door de machthebbers, door Johnson.”

De Negen: “En als je dat woord hoort, dan begint alles in elkaar te vallen en het gebeurt samen met wat er in de V.S gebeurt met de verkiezing.” Magenta: “ik maak deze video vandaag omdat Johnson net een derde nationale lockdown heeft aangekondigd. Ik heb op deze woorden gewacht en zei al tegen mijn vrienden dat ik hoopte dat die woorden spoedig zouden vallen. Ik ben niet blij met de lockdown op zich, want de situatie zal niet makkelijk zijn voor duizenden en duizenden mensen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik eindelijk dat woord heb gehoord.“

Magenta: “Het was ook niet toevallig dat de deze verlossende woorden in de U.K. werden uitgesproken, omdat er een band bestaat tussen de V.S. en Engeland. De verkiezing van Trump in 2016 en de uitgang van het referendum over de Brexit waren beiden spaken die in de wielen van de plannen van de Illuminatie werden gestoken. Vanwege de band tussen deze twee landen werd de U.K. als een ’Benchmark‘ gebruikt.

Deze boodschap is ook bedoeld voor de mensen in de V.S. en in de hele wereld dat er iets groots gaat gebeuren op de zesde januari. Dat is een heel positief iets, want het is het begin van het omvallen van dat wat we zo lang gekend hebben.

Wat mij werd getoond door de Negen is zoveel Licht voor dit jaar, dat er verleden jaar niet was. Dat Licht is vrijheid en waarheid. Dat betekent niet dat nu meteen alles glad loopt, of dat alles makkelijk wordt. Het zal zeker niet makkelijk zijn voor mensen die nog slapende waren voor de waarheid, want hun realiteit valt omver, zij zullen geschokt zijn, vol ongeloof reageren, het zal zijn alsof de grond onder hun voeten wordt weggetrokken, alles wat ze vertrouwd hebben, hun wortels, alles waarop ze gefocust waren valt weg.

 

Maar voor zij die bewust waren van wat er gebeurde is er een heel ander perspectief


❥ Eindelijk na duizenden jaren van kaping van de mensheid staan we aan het begin van het onthullen van al die duisternis.

De waarheid komt naar boven en zal aan de wereld getoond worden, waar de spirituele gemeenschap zolang op gewacht heeft en ondertussen getracht heeft om de hun bekende waarheid met anderen te delen. Alles zal nu voor de ogen van iedereen zichtbaar worden. Dit is dus een werkelijk ijkpunt ( Benchmark).

Alles zal natuurlijk niet van de ene dag op de andere anders zijn, maar de dingen zullen snel veranderen. Er is heel veel wat zichtbaar moet worden, heel veel wat veranderd moet worden, wat om moet vallen, maar dit is het begin. En de derde lockdown in de U.K. gaat niet werken zoals het gepland werd. In de eerste lockdown werkte hun plan. Bij de tweede werkte het enigszins, maar al minder dan bij de eerste keer. Maar nu zal blijken dat het niet meer werkt. Dit zal de grote ’eyeopener‘ zijn, het grote ontwaken inluiden en dat niet alleen voor de U.K., maar voor heel veel andere plaatsen op deze planeet, want het plan werd overal door dezelfde groep mensen bedacht en uitgevoerd. Het is allemaal dezelfde agenda.

Dus vanuit het perspectief van de spirituele gemeenschap, van de mensen die ontwaakt zijn, is dit goed nieuws. Er vinden dus twee parallelle gebeurtenissen plaats, die van de derde lockdown in de U.K en die van de verkiezing in de V.S. Wat er nu zal gebeuren toont aan de hele wereld het begin van het einde van de macht van de Cabal. Alle ogen zijn nu op de V.S. gericht op wat daar staat te gebeuren. Dus nu zijn we bij het punt gekomen waar de waarheid zichtbaar wordt, dit is waar we op gewacht hebben.

Het is van groot belang om geaard te blijven. Veel mensen zullen verloren lopen en hulp nodig hebben. Zij moeten een nieuwe focus krijgen, zichzelf kunnen vinden ze zullen naar jou toekomen en zeggen: “je had gelijk met wat je al zolang zei, help me alsjeblief.“

Blijf dus goed geaard, sta sterk in je schoenen, maar je mag gerust opgetogen zijn. Vergeet niet dat er nog heel veel moet gebeuren, vooral met Donald Trump. Hij zal zeker de Koningin weer terug op het schaakbord plaatsen, daar is geen enkele twijfel over. Dit is wat de Negen me zeiden. Dus ja, dit is wat de Negen bedoelden: het is nu, het is hier, we kunnen beginnen met een rustige, innerlijke viering, want we bewegen ons nu eindelijk in een situatie, waar de planeet vrij wordt, waar de planeet soeverein wordt. Vergeet niet, het is een innerlijke ’happening‘, het gebeurt niet buiten jou, het is jouw persoonlijke en unieke reis. Er zal nog veel hulp en begeleiding van ’boven‘ volgen via de mensen die in deze energie-flow staan. Ook de Negen zullen ons nog bij de volgende stappen begeleiden. Dus, het is nu, het is vandaag, het is een teken, het gebeurt parallel met de verkiezing in de V.S.

❥ Er zijn twee groepen: de ene die op de hoogte was, hoopte en vol vertrouwen de onthullingen, het ineenstorten van de duisternis en het opstijgen van het Licht en de Waarheid tegemoet zag.

De mensen die in dit perspectief staan, zijn meer verenigd als ooit tevoren. En dat is zo belangrijk. Wij zijn één familie en we blijven samen in Liefde, wij houden van elkaar en houden deze eenheid vast. De enige manier om de komende tijd goed door te komen is in eenheid en die eenheid is er. We zullen dat zien manifesteren op een fysiek niveau door een groot aantal mensen die samenkomen. Dat gebeurt nu in de V.S., maar ook op andere plaatsen.

 

Aan de andere kant, de groep zal in een ongelofelijke shock en wanhoop geraken


Er zijn ook mensen tussen beide groepen, die juist beginnen met wakker worden, die denken dit en dat kan niet juist zijn en ze leren dingen over de duistere te zien.

Wij gaan gewoon verder, we blijven gefocust, houden onze trilling hoog, maar kunnen nu ook rustig gaan zitten om dit komende schouwspel gade te slaan en vergeet niet dat je op elk moment ondersteuning hebt vanuit de Geestelijke Wereld voor je volgende stappen. Blijf vertrouwen, want je wist dat dit moest gebeuren, het kan enkel door de waarheid aan de wereld te onthullen. En we zijn nu op het punt gekomen waar dit gaat gebeuren en dat is vandaag, het is nu, het is hier.”

Elias: Laten we vooral nuchter blijven en zien wat er al dan niet zal plaatsvinden op de zesde januari. Laten we er rekening mee houden dat er inderdaad grootse dingen kunnen gebeuren, of dat het iets later zal plaatsvinden. Wat maakt het uit? De dagen van de Cabal zijn geteld en hun verdwijnen maakt deel uit van het Goddelijk Plan met deze planeet. Dat vertelde me Jezus al jaren geleden.

Ook voor mij is het een uiterst spannende tijd, wel de spannendste van mijn hele leven. En ik zal hierin zeker niet de enige zijn. Als het waar is dat Trump een reïncarnatie van generaal Patton is, een groot strateeg, dan kunnen we van hem nog wel wat verrassingen verwachten. Zeker vanwege zijn leuze: Geef nooit op.

Als we de Illuminatie niet als vijanden zien, maar als een noodzakelijk ‘kwaad’ voor onze spirituele ontwikkeling, die nu niet meer nodig is, dan zullen we ook geen haat voelen voor alle marionetten, de politici of andere bestuurders, wetenschappers die zich hebben laten kopen of die gechanteerd werden om hun vuile karweitjes op te knappen. Ze zullen zich zeker moeten verantwoorden voor het volk.

❥ Jezus bereikte het Christusbewustzijn aan het kruis, niet alleen door de daders te vergeven, maar ook door ze te bedanken omdat ze vanuit hun zielenbewustzijn de daderrol op zich hadden genomen en daardoor zijn ascensie hadden mogelijk gemaakt.

Zo rees Jezus uit de dualiteit, liet goed en kwaad ver achter zich en werd de Christus. Hij toonde ons daarbij de weg om de illusie van goed en kwaad te verlaten, om die illusie te verruilen voor de onvoorwaardelijke liefde van de werkelijkheid. Daar oordelen we niet en vergeven omdat we in de anderen onszelf herkennen."

Special thanks to:


❥ Magenta Pixie

❥ Elias

❥ Wakkeremensen.org 
De nieuwe website van Ine en Martien van den Hurk.Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.