Barensweeën van een nieuwe wereld ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Voor wie het niet interessant of irritant vind dat ik zo nu en dan en vooral de laatste tijd meer geregeld reclame op mijn FB deel, even een korte uitleg :)

Het is een beetje cryptisch, maar ik leg hier onder precies uit waarom:

Met dank aan het beleid van de 'monsterbedrijven' Faseboek en gooogle zijn mijn pagina's en website ineens weer veel minder zichtbaar en vindbaar online. (En daar 'knok' je dan al jaren voor hé?! Met '1 druk op de knop' ben je ondanks dat ineens weinig of slechter vindbaar)

Ik heb dit de afgelopen jaren al geregeld ondervonden, maar als ik nu naar de statistieken van mijn website kijk die in duikvlucht gekelderd zijn, is te zien dat is er iets opvallends aan de hand is.

Door het schrijven van enkele recente artikelen de afgelopen 2 maanden, waarin hedendaagse veelgebruikte woorden voorkomen die, als het anders nieuws betreft dan de kranten of geaccepteerde media, bepalen of iemand zichtbaar is online of niet. (Want de statistieken laten op de data van die artikelen eerst een toename van bezoekers zien en daarna direct een diepe daling en dus minder vindbaarheid zien).

Het gaat om woorden die ik voor nu maar even vermijd en op een andere wijze zal beschrijven: denk aan het nieuwe netwerk dat door de meeste mensen ongewenst is of veel bediscussieerd wordt, de zogenaamde gevaarlijke ziekte die rondwaard in de wereld en de prikjes die ze willen verplichten bijvoorbeeld.

En dan heb ik deze woorden enkel nog gebruikt in het kader van de energie van deze tijdsperiode en de bewustwordingsprocessen en nog niet eens volop bekritiseerd of vanuit emoties rond geroepen zoals sommige anderen dat op social media voluit doen.

Het is van de zotte dat vrijheid van meningsuiting zo in de ban wordt gedaan. Maar het is zo en ik ervaar de effecten ervan helaas wel en ook heel direct.

Omdat ik een bedrijf heb (zo ziet de reguliere wereld dat) dat ik alleen run, draai ik op eigen kracht, inspiratie en creativiteit zoveel mogelijk door met mijn werk. Dat moet ook wel, want aards gezien is het wel zo fijn als ik mijn dak boven mijn hoofd nog kan betalen en mijn kind ook op z'n minst eten kan voorzetten.

(Dat is niet altijd makkelijk in deze tijd, wanneer je kind ook niet naar school gaat, maar daar hebben we een prima modus voor gevonden de afgelopen weken al was het veel puzzelen, flexibel zijn, langere wachttijden, etc. die nu weer op de schop moet door gedeeltelijk weer school te verplichten).

Ik draai op eigen kracht zoals het maar gaat en komt, in vol vertrouwen en met de focus op het overvloedsbewustzijn vanuit het eigen Godsbewustzijn en tappend uit de eigen rechte lijn, wat exact de bedoeling is van deze tijd. Want ik krijg (en wens) geen hulp van de regering daarbij (met alle kleine lettertjes die daarbij horen).

Het is dan ook als hart/hardwerkend mens niet een leuk gegeven dat je omwille van het gebruik van enkele woorden (die blijkbaar geweerd worden uit berichten anders dan de kranten of die juist in een ander licht bezien worden) er voor zorgen dat je niet meer of heel slecht vindbaar bent.

Ik heb er vol vertrouwen in dat mensen die resoneren mij zullen vinden en andersom. En toch is het ook een manier, horend bij deze tijd en de aardse wereld, dat je ook vindbaar mag en kan zijn via de online wereld. Want dat verbreed de horizon en maakt dat gelijke resonanties elkaar ook makkelijker kunnen vinden.

Dit is dus de reden dat ik de afgelopen periode, misschien wel vaker dan eerder, ook mijn werkzaamheden en de mogelijkheden die ik aanbied actiever promoot op mijn pagina's, naast het delen van gratis artikelen en blogs met informatie over deze tijd.

In de hoop toch nog enigszins online zichtbaar te blijven, aan het werk te kunnen blijven, zowel voor de ander als voor mezelf!

Het werk binnen mezelf en in het collectieve veld gaat uiteraard ook 24/7 door, zowel in mij als in vele andere bewuste zielen. Maar hoe fijn is het om daarbij ook krachten te kunnen bundelen met elkaar, elkaar te bekrachtigen, verstevigen, ondersteunen en elkaar ook daadwerkelijk daarin op alle lagen (incl. menselijke delen) te kunnen ontmoeten en versterken, vanuit bewustzijn en verbinding en ont-moeting!

Het is noodzaak op vele lagen, om niet ten onder te gaan aan de collectieve angst stromen die door de wereld stromen momenteel!

Dus bij deze ook de uitnodiging, als iets met je resoneert, delen van artikelen of activiteiten is heel erg welkom, in de hoop dat het de zichtbaarheid weer mag gaan vergroten .

________

Gisteren schreef ik iets over censuur en 'afstraffing' wanneer je ander nieuws dan de mainstream belicht, en prompt zie ik overal filmpjes en berichten (zelfs van artsen) opduiken die gecensureerd blijken te worden wanneer zij een andere boodschap afgeven of kritische vragen stellen over wat er wereldwijd gaande is.

Vorige werk had ik een artikel gelezen over 'complottheorieën' en prompt de dagen erna krijg ik alleen nog maar schreeuwberichten van die aard op mijn tijdlijn en een enorme hoeveelheid vriendschapsverzoeken van mensen die veelal vanuit (merendeels onbewuste) angst en emoties dergelijke berichten overvloedig verspreiden...

En in voorgaande weken heb ik al vaker soortgelijke waarnemingen gedaan.

 

Alles wil bewust gezien worden

 

Heel bijzonder wat er allemaal gebeurd en hoe er op vele fronten gemanipuleerd wordt. Maar ook hoe daarin massaal mee gestroomd wordt. Onbewuste angst vanuit oertrauma's wordt geprikkeld en diepgaand geactiveerd van waaruit mensen allerhande 'gekke sprongen maken' en gaan reageren.

Het wordt allemaal zichtbaar zo door de loop van deze tijd heen. Tenminste wanneer je dicht bij jezelf blijft en in verbinding blijft met wat er in de diepte en hoogte in jouw Zelf leeft. Vanuit die uitlijning kun je er oordeelloos naar kijken zonder erin mee gezogen te worden. Het is allemaal een kwestie van bewustzijn en bewustwording.

Het bezinksel op de bodem ( van het onbewuste) wordt flink opgewoelt, zodat steeds meer mensen bewust (wakker) kunnen worden!

 

Menselijk perspectief en beleving

 

Laat ik voorop stellen dat mijn aardse ik ook geen voorstander is van alle macht en controle die momenteel uitgeoefend wordt. Van een wereldwijde 'oorlog' die allang niet meer om een onzichtbare microscopisch kleine vijand gaat. Maar om heel andere zaken.

Dat ik als mens ook geen wens heb om nog sneller internet, verplichte prikjes en geen vrijheid van meningsuiting of beweging te hebben. Dat ik als mens ook wel degelijk bewust ben dat er vele agenda's uitgerold en zichtbaar worden die al duizenden jaren domineren in het kader van macht en ongelijkwaardigheid.

Maar 'ik als mens' is ook steeds dieper aan het wakker worden, de kloof tussen menselijk en hoger perspectief aan het overbruggen, in de verbinding met de hogere zelfdelen en ga daarmee in mens-zijn ook steeds hogere perspectieven waarnemen en ervaren. En die laten heel andere dingen zien die aan het gebeuren zijn.

Oertrauma's van afgescheidenheid en onderdrukking worden uitgespeeld, gezuiverd en bewust. Oertrauma's niet alleen gerelateerd aan de tweede wereldoorlog of Atlantis, maar veel verder terug, ook de Galactische Oorlogen en alle effecten van dien.

Alles wat de kloof tussen oorspronkelijk mens-zijn en Bronuitlijning en verwond, verdwaald, scheefstaand mens-zijn in stand houdt, trilt op haar grondvesten en wordt wakker getrild. Oertrauma's die scheefstand en afgescheidenheid in stand houden en verhinderen om te her-inneren wie wij werkelijk Zijn.

We zijn hierdoor zo geïdentificeerd geraakt met scheefstand en krachteloos zijn, verwijdert zijn van je Zelf dat we deze tijd vooral heel sterk beleven vanuit dat gewonde mens-zijn. Waardoor we in allerhande gedachten- en emotiestromen stuurloos heen en weer geslingerd worden.

Maar dat is geen oorspronkelijke resonantie, het zijn de effecten en wonden van afgescheiden bewustzijn.

 

Blijf in uitlijning met je Zelf

 

Het enige wat helpt, als 3D mens, is bewust je focus richten. Blijf je ogen en hart open houden! En blijf in je uitlijning met je Zelf, je hart, gronding en hogere uitlijning terugstappen, telkens opnieuw.

Dan blijf je of kom je steeds meer in je neutraliteit en kun je vanuit een hoger perspectief en met ruimere blik kijken en ervaren wat er gebeurd, dan neem je waar zonder dat emotiegolven je doorspoelen of weg sleuren van je verbinding met jezelf en je elke 'kritische blik' verliest.

Er is nog altijd die Goddelijke sturing (ook in ons), die ook nu aanwezig is en dit wereldwijde proces dirigeert. Die dieper dan ooit waarheid van onwaarheid scheidt, die schaduw en verborgen agenda's aan het licht brengt, die vals licht aan het licht brengt en ook het licht belicht vanuit hoeken die eerder ongezien (onbewust) waren.

In verbinding met jezelf en in je uitlijning blijvend is dit ook te voelen en te ervaren. Misschien nog niet doorlopend, maar in momentopnames. Maar dat is juist waar we in sneltreinvaart naartoe aan het groeien zijn in deze tijd.

Barensweeën 

 

We leven in een heel bijzondere tijd waarin alles naar de oppervlakte komt. Waarin eerst bewustwording plaats vindt om vervolgens steeds meer uit het gevangenschap van (innerlijke en uiterlijke) matrix, dualiteit, onbewustzijn en vastgezette macht, controle en patronen die beperken te kunnen stappen.

Hoewel de angst voor een totaal gecontroleerde en bestuurde wereld groot is bij velen, zijn ook dat 'slechts perspectieven' gebaseerd op eenzijdige belichting, oertrauma's die spreken omdat ze omhoog komen, en dus angst en emoties en niet het overkoepeld zicht.

Tevens is het de kunst om ook hierin in je midden en rechte lijn te Zijn en blijven. Want dan steek je niet je hoofd in het zand maar deint ook niet mee in onbewuste stromingen en aanhakingen.

Pas van daaruit wordt voelbaar wat jouw bijdrage hierin kan zijn in deze wereld in transitie, waar je wel of niet dient te handelen, spreken, reageren of Zijn.

Heb vertrouwen en richt de aandacht naar binnen

 

Elke nieuwe geboorte gaat gepaard met barensweeën....zo ook de geboorte van de Oorspronkelijke Mens en daarmee van een nieuwe wereld!

Heb vertrouwen in je Zelf, in je hart, je waarnemingen van daaruit, in je verbinding, in de Goddelijke Stroming en Dirigentie, de Bronkracht die door alle creatie heen stroomt. Ongeacht wat er in je en om je heen aan het licht komt nu, in deze tijd. Besef je dat de meeste aanhakingen voortkomen uit het angstige mens-zijn, emoties, gedachten en de onbewuste aanhakingen op het groepsbewustzijn die als een kolkende zee in beweging is.

Besef je dat er evenveel perspectieven en belevingswerelden zijn als multidimensionale lagen in het eigen bewustzijn. Welke lagen staan aan het stuur van je leven?

Pak jij je kracht of verlies je deze? En zet je je hoger bewustzijn bewust vanuit keuze aan het stuur of laat je je leiden door wat er gebeurd in de buitenwereld?

Vraag jezelf af wat werkelijk resoneert op je hart en bewustzijn en wat binnen spoelende golven van het collectieve veld zijn die je aardig kunnen doen wankelen.

Het zijn allemaal kansen, in deze examentijd en snelweg naar bewustwording, op het verhelderen van elke vorm van niet bij je Zelf, in je uitlijning en in je midden zijn. En hoe we daar weer in aanwezig kunnen Zijn!

In Liefde, in Eenheid, in kracht, in gelijkwaardigheid in diversiteit, in eigen Meesterschap en in eigen rechte Bronuitlijning zonder scheefstand en met overkoepelend overzicht.

Stay strong. Stay awake. Stay in tune!

Willemien Timmer
apofyliet.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.