Arcturian channeling september 2022 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

September 2022, vertaald vanuit het Engels

 


Welkom lieve lezers. 

 De dingen op aarde veranderen snel en zullen nooit meer precies zo worden als ze waren, ook al blijven velen daar geduldig op wachten.


Het uiterlijke is altijd een weerspiegeling van het innerlijke en omdat het collectieve bewustzijn op zoveel nieuwe manieren is en blijft verschuiven, kunnen de uiterlijke uitdrukkingen ervan niet anders dan anders zijn dan in het verleden.

De “oude dagen en manieren” leken voor de meeste mensen prima te werken, en dat is de reden dat er nog steeds zoveel heimwee is naar vroegere tijden, maar de dingen leken alleen maar zo omdat de meerderheid zich totaal niet bewust was van de negatieve en duistere activiteiten die overal ter wereld achter de schermen plaatsvonden.

 De wereld leek voor het grootste deel harmonieus en gelukkig en de meerderheid geloofde dat, omdat hun werd verteld dat de dingen precies waren zoals ze bedoeld waren door degenen in gezaghebbende posities.

In het verleden, vóór het internet, hoorde de meerderheid nooit over honderden mensen die ergens van de honger stierven, of over mensen met geneesbare ziekten die stierven omdat ze zich geen dokter konden veroorloven, of over de wreedheden die consequent werden opgelegd aan grote bevolkingsgroepen omdat hun huid niet de juiste kleur had.


In het algemeen waren de meesten zich niet bewust van de honderden duistere en sinistere activiteiten die zich vlak onder hun neus afspeelden, vaak in het volle bewustzijn van de “machthebbers”.

De hoge resonerende energieën die momenteel de aarde binnendringen, dwingen vele verborgen agenda's aan het licht te komen en de meerderheid is eindelijk geïnteresseerd om erover te horen.

 Het lijkt alsof alles erger wordt, maar het wordt niet erger, het is gewoon zo dat de mensen zich eindelijk bewust worden van de omvang van de ranken van deze activiteiten die zich hebben uitgestrekt en alles en iedereen hebben beïnvloed en in de loop der tijd zelfs hebben geleid tot regels, wetten en maatschappelijke normen die hen rechtvaardigen.

Buitensporig patriottisme is vals en schadelijk en weerspiegelt in hoge mate het afscheidingsbewustzijn. De wereld heeft een punt bereikt waarop zij moet gaan inzien dat ieder mens, niet alleen die van “mijn land”, uitdrukking is van God. De vrije wil geeft iedereen recht op zijn eigen overtuigingen, maar iemands persoonlijke overtuigingen opdringen aan anderen, vooral in naam van God, is de zelfingenomen activiteit van het ego, dat “mijn overtuigingen de enige juiste overtuigingen zijn” -- afscheidingsbewustzijn op zijn best. 

Zij die naar anderen blijven kijken om keuzes voor hen te maken, zullen “wake up calls” krijgen, ervaringen die hen dwingen voor zichzelf te denken en niet langer te vertrouwen op de overtuigingen van de rijken en beroemden, politici, religieuze leiders, artsen en advocaten, en CEO's - velen die zozeer in hun eigen belang zijn gaan geloven dat hun manier de enige juiste is, zonder rekening te houden met de ideeën, meningen, vragen en zorgen van anderen.

 

Dit is waar ascentie en de realisatie van EENheid over gaat en is de reden achter de huidige staat van chaos in de wereld


Het collectieve bewustzijn van de wereld opent zich geleidelijk voor EENHEID dankzij het werk van jullie, die speciaal gekomen zijn om dit te doen door het bewustzijn van jullie geëvolueerde staat van bewustzijn.

 Verandering in de hele wereld stuit op veel weerstand omdat velen geen verandering willen. De oude manieren dienden sommigen zeer goed en elke verandering zou betekenen dat hun snode plannen en manieren om zichzelf onverdiend overvloed te verschaffen ten koste van anderen zouden verdwijnen. Anderen zijn gewoon moe en geloven onwetend dat alles goed zou komen als alles weer wordt zoals het was.

Een bewustzijn van eenheid is stil en zacht en betekent niet dat er altijd uiterlijke activiteit is. De meesten van jullie hebben deze staat van bewustzijn al bereikt, anders zouden jullie deze boodschappen niet lezen of zelfs maar begrijpen. Eenvoudige bezorgdheid, mededogen en het geven van geloof aan hen die volgens derde-dimensionale normen als “minder dan” worden beschouwd, weerspiegelen automatisch een bewustzijn van EENHEID.  

 

Eenheids-energieën doorbreken het zware gordijn van afscheiding dat de aarde eeuwenlang heeft omgeven


Mensen verschuiven van “weldoener”-activiteiten waarin zij zichzelf zien als boven en gescheiden van degenen naar wie zij “weldoen” naar een gevoel van dienen van hun broeders en zusters.  

 

Wij veroordelen “goeddoen” niet omdat het de eerste stap is naar een dieper gevoel van eenheid. Dienstbaarheid op zich verandert snel naarmate het bewustzijn zich opent naar hogere niveaus van dienstbaarheid waarin degene die dient begint te zien in de ziel van degenen die hij of zij dient. Het kan niet anders, want het driedimensionale energieraster van afscheiding valt uit elkaar, terwijl alleen het geloof daarin het ondersteunt of in stand houdt.

 

Er zijn er die een bewustzijn hebben van aanspraak en slachtofferschap, en in plaats van zo goed mogelijk voor zichzelf te denken en te doen, kijken zij eenvoudigweg naar anderen om alles voor hen te doen. Wees je hiervan bewust, vertrouwend op je intuïtie om je te leiden over wie en wat echt nodig is in plaats van alleen maar gewenst. 

 

Er heerst chaos in deze tijd. Het oude wil niet datgene achterlaten waar het comfortabel mee is, omdat het hun zekerheid, gevoel van macht en zelfs eigenwaarde is geworden, omdat ze zich nog niet bewust zijn van wie ze werkelijk zijn, en zich daardoor “beter” voelen dan anderen. Niets is willekeurig.
 

Weet dat driedimensionale geesten niet de lakens uitdelen, ook al denken ze van wel

 

Als je twijfelt of je een van de ontwaakten bent over wie we spreken, kijk dan terug op je leven en erken dat je nooit volledig resoneerde met veel van wat het geloofssysteem van de derde dimensie vormde. Velen van jullie deden erg hun best om erbij te horen, deden vaak mee aan activiteiten en volgden driedimensionale protocollen die eigenlijk niet met jullie resoneerden, gewoon om geaccepteerd te worden door familie en vrienden, vooral tijdens de tienerjaren.

 

Je werd er nooit toe aangetrokken om anderen verbaal of fysiek aan te vallen, hoewel sommigen van jullie zich af en toe in zo'n situatie bevonden. Je vond jezelf misschien vreemd, een buitenstaander aan de buitenkant en vroeg je af waarom. Je staat van bewustzijn was gewoon niet in overeenstemming met de meerderheid van ideeën, regels, overtuigingen, die belangrijk werden geacht door degenen om je heen, maar als jong persoon begreep je dit niet.

 

 Er is slechts Eén Goddelijk Bewustzijn dat Zichzelf en al Zijn kwaliteiten manifesteert als alles wat bestaat - alle levensvormen.


Andere levensvormen gedragen zich niet als mensen omdat dat niet de bedoeling was. Zij vertegenwoordigen het Goddelijke Idee in de Denkgeest van God voor hun specifieke levensvorm. God heeft Zichzelf niet beperkt tot het vormen van Zichzelf als mensen...
 

...en het geloof dat mensen het toppunt zijn van Gods schepping boven alle andere scheppingen is wederom eenvoudigweg onjuist en zeer driedimensionaal

 

Aangezien God alles is wat er is, waar zou een mens dan vandaan kunnen komen of waaruit zou hij gevormd kunnen zijn als er maar één substantie is?

Breng je persoonlijke realisatie van eenheid naar een nieuw niveau. Begin de wereld niet zozeer te zien als een planeet vol mensen die niet weten wie ze zijn, maar waar je door de overtuigingen heen kijkt die zij over zichzelf hebben en jij de waarheid over en voor hen kent.  

Jullie zijn niet gekomen om de wereld te veranderen door driedimensionale activiteiten, hoewel deze dingen soms nodig kunnen zijn. Wanneer je naar het nieuws kijkt, mensen ziet tijdens het winkelen, of met vrienden bent, zeg dan tegen jezelf: “Ik herken je, Goddelijk bewustzijn in manifestatie.” Het kan in een seconde en zal spoedig je bewustzijnstoestand worden die zich automatisch manifesteert. Dit betekent niet dat je de driedimensionale handelingen en overtuigingen van anderen aanvaardt of omarmt, maar wel dat je ze doorziet. 

 

Als iemand enige tijd in de gevangenis moet doorbrengen, dan moet dat maar. Als iemand plat op zijn gezicht valt door drugs of alcohol, het zij zo, want achter alle dingen bestaat een keuze die honderden levens terug kan gaan en zelfs deel kan uitmaken van hun gekozen leerproces.

Het is niet jouw taak om iedereen te redden van hun driedimensionale keuzes, ook al zijn de oplossingen voor jou overduidelijk


Houd je hand gereed om de hand te grijpen die misschien op zoek is naar iets “hogers en beters”, maar dwing niemand zijn gekozen creaties te verlaten.

 Houd het Licht van de waarheid in je bewustzijn en herken altijd datzelfde Licht in elke persoon die je ontmoet, waarover je hoort of die je persoonlijk kent. Dit is het werk.

 

Er is slechts Eén alomtegenwoordig, almachtig, alwetend, Goddelijk Bewustzijn dat Zich manifesteert in en als oneindige vorm en verscheidenheid. Vraag jezelf af: “Geloof ik dit echt? 

 

 

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.