Alles wat ontheiligd is zal vernieuwd worden ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Lieve mensen, doordat er aards gezien zó veel gaande is, is het soms lastig om een helder perspectief te houden op alle veranderingen. Waar gaan we met elkaar en met de wereld naar toe?

 

Wanneer je nog in de derde dimensie aan het overleven bent

 

Van alle kanten komen er 'updates', 'nieuws' en 'oplossingen' op ons af. Ze komen uit menselijke bronnen wiens vizier nog grotendeels gericht is op 'hoe overleef ik hier'. Wat ze aandragen komt voort uit hun persoonlijkheid; deze ziet alleen de mogelijkheden binnen het driedimensionale speelveld. In dit veld tref je daders, slachtoffers en redders aan. Op hun manier proberen ze voor zichzelf een zo leefbaar mogelijk leven op aarde te creëren. Zij zijn veelal onbewust bezig om binnen de beperkingen van de derde dimensie die ervaringen op te doen die ze voor hun huidige incarnatie gekozen hebben.

Angst vormt de basis van hun denken, voelen en handelen.

 Even kort inzoomen op wat er dan gebeurt.

Wanneer je 'niet genoeg' hebt, of jezelf 'niet genoeg' voelt, wanneer je angst voor het leven of voor de dood hebt zul je dit vanuit je persoonlijkheid proberen te overstijgen. Ieder tekort drijft aan tot het verkrijgen van meer en nog meer. Iedere angst drijft aan tot controle houden en er zo snel mogelijk voor zorgen dat jou niets ergs meer overkomt. Dit kan binnen alle uitersten van de mogelijke polariteiten tot grote escalaties leiden.

Wanneer de gerichtheid zich gekeerd heeft naar 'hoe houd ik mezelf en mijn manifestaties in stand' nemen de ontkoppelde krachten van de lagere chakra's het over van het hart en het gevoel. Dat daarbij veel gevochten, gepijnigd en vernietigd wordt, dat men in staat is om over lijken te gaan en te ontheiligen wat mogelijk is om plaats te maken voor aardse schijnheiligdommen moge duidelijk zijn. Dit is niet alleen historie; het gebeurt nog steeds. Wanneer je van deze velden los komt ontdek je dat je er nog steeds herinneringen en littekens van draagt.

Voordat een mens klaar is om de derde dimensie te verlaten zal hij/zij eerst alle mogelijke varianten van het speelveld volledig ervaren, doorvoeld en doorleefd dienen te hebben.

 In feite is dit bovenstaande verhaal een eeuwenlange aanloop naar het proces van ontwaken.

Nog niet zo lang geleden zaten wij ook nog helemaal in hetzelfde traject. Velen van ons staan nu al wel met één voet in een compleet nieuw scenario, maar we zijn nog steeds bezig om de laatste restanten van onze driedimensionale ervaringen te verwerken. We leven dus eigenlijk in diverse dimensies tegelijk. Waar je je mee identificeert, diens frequenties zul je ervaren.

 

Een terugblik naar vorig jaar

 

Vorig jaar zijn er bij ongelofelijk veel mensen diepe angstlagen aangewakkerd. Over de hele wereld zijn mensen zich ontkracht, verward, stuurloos en zoekende gaan voelen. Terwijl ze de vertrouwde wereld om hen heen langzaam zagen afbrokkelen ontdekten ze dat hun innerlijke 3D-kompas niet langer functioneerde.

Terwijl men hierdoor de eigen koers kwijtraakte kwamen er vloedgolven van angst los, zowel uit ieders persoonlijkheid als uit collectieve angstvelden. Met een enorme kracht kwamen weggestopte emoties en frustraties naar boven. Ze werden voelbaar, hoorbaar en zichtbaar.

Vanuit een schreeuwende behoefte aan veiligheid en geruststelling zijn velen nog meer gaan blind varen op autoriteiten buiten zichzelf, om uit de mist van verwarring te komen.

 Deze autoriteiten brachten hun dagelijkse 'nieuws' via de bekende mediakanalen naar buiten. Wat velen niet in de gaten hadden was dat ze daarmee een groot deel van de mensheid binnen hun kaders probeerden te houden waar persoonlijk gewin en belang bovenaan staan.

Maar: er worden steeds meer mensen wakker, dankzij het Licht dat ons onophoudelijk gegeven wordt. En vanuit dit Licht komt er ander nieuws; nieuws dat ons vanuit een veel hogere, geestelijke wereld gegeven wordt.

 

Waarachtig vreugdevol nieuws!

 

Duizenden, misschien wel miljoenen mensen die al eerder verbinding met de geestelijke wereld gezocht hebben zijn vorig jaar met een sneltreinvaart in diepe louteringen en transformaties terecht gekomen. Dankzij hun teruggevonden, innerlijke koers die verbonden was met het liefdevolle kompas van hogere dimensies konden ze hun koorden met de derde dimensie één voor één los maken.

 Ze kregen zicht op de eindigheid van alle driedimensionale processen.

Met hun innerlijke zintuigen konden ze waarnemen hoe er poorten van Licht opengingen naar hogere waarheden. Achter deze poorten bevonden zich ook hogere delen van henzelf. Duizenden aardse jaren lang hebben deze hogere Zelfdelen gewacht totdat het alles doordringende en omhullende grid van onvoorwaardelijke Liefde op aarde weer geactiveerd zou kunnen worden.

 Ze En heel voorzichtig begint het door te dringen: onze goddelijke lichtvonk is onverwoestbaar gebleken!

Het nieuws dat vanuit deze lichtvonk de wereld in wil komt voort uit een hogere Wil. Deze dient het grote ontwaken van de mensheid. Ieder die de hogere Wil volgt is, net als Aartsengel Gabriël, een brenger van het goede nieuws. Dit goede nieuws wordt versterkt door goddelijke intenties die het welzijn van alle levende wezens op deze planeet beogen. Het hangt van het bewustzijn van de goede nieuwsbrenger af in hoeverre de boodschappen in hun zuiverste vorm doorgegeven kunnen worden. Maar als de intentie zuiver was, dan zal dit nieuws veel goeds teweeg brengen.

 

Het einde van fatalisme en angst komt in zicht

 

Door dit goede nieuws onophoudelijk naar buiten te blijven brengen zal al het 'fake- nieuws' tevoorschijn komen. Zo zal alles wat nog geen fundament van liefde onder zich heeft gaan omvallen, om plaats te maken voor vernieuwing die ons vanuit de hogere dimensies aangereikt wordt. Iets wat we gedurende vele levens op Aarde gemist hebben! Het is niet zo dat de Lichtwereld ons al die tijd in de steek gelaten heeft; wij waren zelf 'niet thuis'. Het is ook niet zo dat we gestraft werden omdat we 'het niet goed gedaan hadden.' Maar zo hebben velen het wel ervaren.

 Begrijpelijk, omdat de aandacht naar buiten gericht was en we ons niet langer bewust waren van de innerlijke verbinding met die hogere dimensies.

Ieder van ons doorziet zo langzamerhand wel de eigen overlevingspatronen, angsten en saboteurs. De saboteurs kennen hun eigen angst voor sterfelijkheid niet. Zij resoneren en reageren op 'slecht nieuws'. Wanneer een saboteur het stuur van ons leven tijdelijk in handen neemt - en dit gaat in een split-second! - nemen de verkrampingen van ons fysieke lichaam meteen toe. Hoe veel levens hebben de saboteurs geloofd dat er straks weer iets ergs gebeurt... Want zij wisten niet beter, door de lange incarnatiecyclus van sterven en wedergeboorte! Hun gedachten zijn fatalistisch, ze brengen doemscenario's voor ons geestesoog tot leven. En daar kunnen zij eigenlijk niets aan doen, omdat zij niet in staat zijn om de verbinding met onze goddelijke Bron en onze eeuwigheid te ervaren.

 Ze  Maar... ons hogere Zelf is dat wel! Ons hart kan dat wel!

 Dus sla een arm om jouw saboteurs heen.

Stel ze gerust en laat ze jouw oervertrouwen in de leiding vanuit de geestelijke wereld voelen. Fatalisme is iets wat met name vanaf de Atlantische tijden in jou gelegd is. Het hoort van nature helemaal niet bij je! Maar het is in jouw systeem gekomen door manipulatie van jouw DNA. En het wil er nu uit, het kan eruit, het mag eruit. Je hebt het lang genoeg gedragen om al jouw ervaringen te kunnen opdoen binnen de dualiteit. Maar er komt een moment dat het geen functie meer heeft! Hang iedere bekende fatalistische gedachte maar aan de wilgen. De Nieuwe Tijd is aangebroken; op naar ware vervulling en vreugde.

 

Ontvang en geef vorm aan wat jou vanuit de zuivere bron gegeven wordt!

 

Indien je weer in een angstveld verzeild raakt: besef dat ook hier hogere leiding achter zit. Sta jezelf toe dat alle bibbers uit die meest verdichte delen van jouw lichaam vrij mogen komen. Ze zijn oud, het zijn de restanten van jouw meest gruwelijke ervaringen uit jouw incarnatiecycli. De Nieuwe Wereld is er al, ook in jou. Het hoort bij jouw louteringsproces dat er nog steeds oude rommel tevoorschijn komt. Als jij toestaat dat die uit jou mag wegstromen zul je ook vanzelf iets van het nieuwe gaan ervaren dat er voor in de plaats wil komen.

 Onthoud goed: het nieuwe hoef je niet op eigen kracht te gaan zoeken! Het zal zich allemaal vanzelf, precies op het goede moment aandienen, overeenkomstig jouw bewustzijnsontwikkeling van dat moment.

 

Februari 2022 is een maand met een heleboel tweeën in de data


Dubbele, en driedubbele tweeën kondigen de wedergeboorte van de Meesterbouwers aan! Deze archetypische krachtenstroom zal onze nieuwe creatieprocessen gaan aansturen. We zullen aardse vormen met heilige frequenties gaan voortbrengen. En oh, wat zal ons dit gaan ontroeren! De geest zal de materie eindelijk weer gaan verlichten, zoals het in oorsprong bedoeld is.

Waar we onbewust toch nog op oude manieren (vanuit onze persoonlijkheid) zullen proberen om iets af te dwingen, zullen we steeds sneller zien dat het vastloopt, of helemaal niet van de grond komt.

 Don Alles wat de nieuwe frequenties die onze creaties willen bezielen niet kunnen dragen zal geen vorm krijgen of uiteenvallen.

Bij iedere nieuwe manifestatie kan, als jouw intentie en aandacht daarop gericht zijn, het goddelijke mannelijke zich in jou aandienen. We zullen versteld staan van ons eigen goddelijke potentieel. Met grote verwondering en vreugde zullen we getuige zijn van hoe we keer op keer verlicht en opnieuw bekrachtigd zullen worden. Licht zal ons steeds weer leiden naar plekken waar we verder tot bloei kunnen komen in het grote, multidimensionale Eenheidsveld, dat alle levende wezens liefde, vreugde, veiligheid en vrijheid zal schenken!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.