Activatie Innerlijke Licht • Volle Maan 16 februari 2022 ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland

De volle maan van 16 februari 2022, staat in het teken van het innerlijk licht. Elk wezen heeft een innerlijk vlam, waaruit de Goddelijke energie stroomt. De activatie van dit innerlijk licht gaat in 2022 een grote sprong maken. Hoe meer dit innerlijke licht gevoed wordt, hoe krachtiger de Aquariusmens gaat opstaan.

 

02 - 02 - 2022

 

Op deze dag werd er een verandering in het collectief bewustzijn teweeg gebracht, de wolken van de negatieve gedachte werden gereset. Een nieuwe trilling kan nu voortgebracht worden, zodat het collectief bewustzijn meer licht ontvangt. Dit alles staat in verband met de activatie van het innerlijk licht, wat dit jaar in golven van start gaat. 

 

Goddelijke Waakvlam

 

 Elk levend wezen heeft een Goddelijke waakvlam en deze waakvlam gaat nooit uit.

Door veel trauma en verdriet kan deze vlam onzichtbaar worden, zodat het innerlijk licht vergeten wordt. Vergeet niet dat jij uit het Licht gecreëerd bent, laat dit besef terugkomen in het bewustzijn. Jouw innerlijk licht mag weer gaan stralen. Breng het Licht weer terug in de wereld, want vele dragen een groot licht maar zijn afgedwaald. Ga weer bewust met het licht aan de slag.  

 

Er is veel over het Goddelijk Licht geschreven, maar de openbaring van het innerlijk licht behoeft geen lessen. Alles bevindt zich in jou. Elk innerlijk licht heeft een eigen kennis en deze kan geopend worden via de kristallijne activaties. Bij sommige van jullie ligt er een mistige laag overheen, het is de kunst om deze stoflaag weg te blazen via de nieuwe energie van Aquarius. Haal het onbewuste lichtdeel weer naar boven en laat alles vanuit een hogere frequentie opengaan. Soms gaat zij spontaan spreken. Als de innerlijke stem verbonden wordt aan het innerlijke licht, dan wordt haar resonantie van waarheid vanuit de heelheid verzonden. 

 

Kristallijne Velden

 

Het kristallijne grid is inmiddels neergezet en actief gemaakt. Nu is het de tijd dat elk wezen zich gaat verbinden met het kristallijne veld. De Goddelijke intentie ligt in jouw verborgen, dit is de aanraking van het Goddelijke Licht. Vraag aan het Goddelijke Licht om jouw passies weer te openen via het kristallijne veld en activeer het innerlijk licht. 

 

 Elk levend wezen gaat zich langzaam verbinden met het kristallijne veld van Aquarius.

Wanneer dit ontstaat, gaat het innerlijk licht weer opstaan. Dit innerlijk licht zal in 2022 geactiveerd gaan worden in verschillende golven. De kristallen activeren het innerlijk licht zodat het fysieke lichaam zich kan ontwikkelen naar een kristallijn lichaam. Daarin spelen de kristallijne cellen een grote rol. 

 

Kristallijne Cellen

 

De cellen in jouw lichaam gaan zich anders bewegen en zodra je dit bewust gaat ervaren, kunnen er vele vragen ontstaan. Jullie zijn gewend om vanuit de ratio alles te beredeneren. Deze kennis van transmuterende cellen kan niet via de huidige wetenschap uitgelegd worden, er zijn geen boeken die dit manifest kunnen verklaren. Sommige oude heilige teksten geven een antwoord, maar veel kennis is verborgen geraakt. 

 

Droomtijd

 

 Het grote Licht wat de aarde steeds meer bereikt, zal vele oude kennis blootleggen en zichtbaar maken. De kennis komt vanuit het hart en wordt werkzaam in de droomtijd.

Het lezen van deze artefacten kan alleen ontstaan vanuit een ander manier van weten. De aarde gaat haar kennis prijsgeven via een Lichttaal. Op die manier gaan er vele nieuwe wegen open naar het Aquarius bewustzijn. Nieuwe kennis kan gemanifesteerd worden.

 

 Het kristallijne veld zal hier een grote rol in spelen, omdat deze frequentie veel hoger ligt dan die van de oude moderne tijd.

De moderne tijd overlapte een periode waarin de ratio uitgebuit werd en waarbij het vrouwelijke vermogen achter raakte. Dit alles gaat nu weer in balans komen op een zeer ongewone manier. Wat later kan de hogere wetenschap dit alles gaan verklaren. In de huidige wetenschap worden nu de zaden geplant van een hogere visie in de processen van de natuurlijke formules. 

 

Het zonlicht: assimilatie proces

 

De wetenschap wil graag het zonlicht bestuderen, net zoals de het water in de diepe oceanen. Het bewustzijn is nog niet toereikend, maar langzaam ontstaat er een begrip voor de kennis van de zon en het water. Assimilatie ontstaat in alles. Zoals het licht wat in de planten wordt omgezet, zo zal alles op aarde weer gaan opstaan, maar nu vanuit een hogere octaaf. 

 

Het innerlijk licht in de mens gaat ontwaken en de kennis van het Christusbewustzijn gaat open. Dit is het veld van de Goddelijke eenheid. De wetenschap richt zich op dit moment op het bestuderen van losse deeltjes. Alles wordt uit elkaar gehaald om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en de controle over het licht te verkrijgen.

 De werkelijke clou ligt direct onder hun neus: In het samen brengen en alles tot één geheel laten versmelten.

 

Er is een grote drempel. De grote lichtcapaciteit die daarin tot realiteit komt kan nog niet in een veilige modus neergezet worden. Er worden nucleaire bommen en raketten gemaakt waarbij deeltjes uit elkaar spatten in de *ionosfeer van de aarde. 

 

De explosie van liefde, wordt zo de explosie van vernietiging. 

 

Op dit vlak gaat er veel nieuwe kennis gezaaid worden in het bewustzijn van de alternatieve wetenschapper. De 'wetenschapper' die per toeval een ontdekking doet, vanuit een zeer simpele techniek. Iemand die open staat voor de hogere Lichtinformatie. Het zijn vaak de simpele zielen op aarde die open staan voor deze kennis, geschoold of niet. 

 

Openbaringen

 

De zon bevat veel lichtkennis, daarom is het activeren van het innerlijke licht zo belangrijk. Het activeren gaat ontstaan vanuit de eenvoud, maar wel met mooie openbaringen. Vele openbaringen zijn ontstaan in de oude aarde en daar ligt de kennis en de uitleg verborgen. De ware kennis draag jij bij je, werk vanuit het pad van de innerlijke stem en vul deze aan met de kennis van buitenaf. Kijk of deze resoneert met jouw innerlijke energie. Je zal geleid worden vanuit het hogere licht.

 

Het water

 

Het water op aarde zal net zoals het zonlicht, heel veel kennis gaan vrijgeven aan degene die ervoor open staan. Vanuit de intentie van het samen delen kan er winst ontstaan, deze winst hoeft niet altijd een materiele winst te zijn. De 'winst' die het oplevert kan ingezet worden voor het bouwen van een nieuwe beschaving: 'Fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en energetisch.' Een nieuwe bewustzijn wordt op die manier ontwikkeld.  

 

 De waterkristallen bevatten een grote kracht aan wijsheid.

Deze wijsheid gaat open als de kristallijne energie in de mens gaat stromen en het innerlijk licht zich daaraan verbindt. Deze kristallen weerspiegelen het innerlijk licht en wanneer dit gebeurt gaat jouw innerlijk licht stralen. De mannelijk een vrouwelijke energie smelten dan samen in het hart tot een eenheid. Visualiseer dit regelmatig en kijk wat er gebeurt. 

 

 De komende manen zal dit alles opengaan in het eerste niveau.

Het licht wordt zachtjes geboren op aarde waarbij de Aquarius energie voelbaar wordt. 

 

Ik groet het innerlijk licht

 

Adonai, Maria Magdalena

 


© Arthura Hector
www.ashtar-rose.com


 

Lichtwerkers gaven geboorte aan de beschaving van Atlantis, die werd gekenmerkt door hoogontwikkelde technologieën die gebaseerd waren op derde oog (paranormale) krachten in plaats van materialistische wetenschap.

 

Spiritueel gezien was de Atlantische samenleving doordrenkt met een hoog niveau van (kosmische) kennis, maar een laag niveau van op het hart gebaseerd bewustzijn. Bijgevolg ontbrak ons bewustzijn als lichtwerkerzielen, hoewel zeer bekwaam in het vormen van materie door de geest, aan compassie en begrip en werd gekenmerkt door een gevoel van superioriteit en minachting voor de fysieke realiteit en (het dierlijke en emitterende deel van) de menselijke natuur.

 

 Hoe beïnvloeden onze Atlantische wortels ons vandaag de dag?

 

Als zielen keken en beleefden we de ondergang van Atlantis. We reïncarneerden opnieuw in grote aantallen gedurende de tijd van de geboorte van het Christusbewustzijn. Daarna omarmden we ons in het hart gebaseerde bewustzijn en probeerden we dit licht uit te drukken in de wereld om ons heen. We werden erdoor afgewezen, belachelijk gemaakt en zelfs vermoord, en we ervoeren het tegenovergestelde van bevoorrecht en superieur: we werden verschoppelingen, gewonden en getraumatiseerde ‘strijders van het licht’.

 

 Jeshua zal spreken over hoe we vandaag de dag nog steeds worden beïnvloed door onze Atlantische wortels.

 

Hij zal wijzen op het feit dat het nog steeds belangrijk is om een gevoel van superioriteit los te laten en de aardse werkelijkheid echt te begrijpen en te eren. Hij zal ook wijzen op een positief aspect van onze Atlantische wortels, ons begrip van de spirituele oorsprong van de materiële realiteit en ons bewustzijn van de creatieve kracht van de geest. Hij zal uitleggen wat ons huidige doel is in de realiteit van vandaag en hoe we het beste gebruik kunnen maken van onze Atlantische wortels.

 

The Atlantean roots of lightworkers

 

 Zondag 20 februari om 20:00 uur

 Inleiding en meditatie door Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt Jeshua

 Engelstalig

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.