De energie van januari ♥ Fran Tielemans ♥ Lichtwerkers Nederland

Januari is als een weg met onvoorspelbare bochten. Je weet waar je begint, maar niet waar en hoe je zal eindigen. De eerste paar weken wordt er behoorlijk wat opgeschud en dooreen gewoeld door de intense Volle Maan/Maansverduistering, en die energie werkt nog door de komende weken, door de sterke Uranus-aanwezigheid. Uranus loopt nu weer direct, wat het tempo weer verhoogt.

 

De onderliggende trilling van deze maand is 5, en dat geeft opnieuw beweging, verandering en vernieuwing aan. Gecombineerd met de 22-trilling van dit jaar kan dat aanvoelen alsof je vanuit je Hoger Zelf steeds weer kleine (of grote) duwtjes krijgt om toch verder je weg te gaan. Wanneer je dit aanvaardt vanuit je ego, en die koers vaart die uitgezet is door je Hoogste Weten en Zijn, kan je een sterk gevoel van vernieuwing, verlichting en opluchting ervaren. Je kan dan veel healing ervaren, en voelen dat je door mensen rondom jou en door de omstandigheden gedragen en gesteund wordt.

 

De unieke aflijning van Saturnus en Pluto op 12 januari, die een nieuw tijdperk van 38 jaar inluidt, brengt vanaf nu duidelijk de barsten in je oude fundering aan het licht. Het is alsof je dit jaar je huis gaat onderzoeken op mankementen en verborgen gebreken, om dan de renovatie aan te vatten. Je gaat goed geaard (dit is een 22/4-jaar, de 4 staat voor aarding!) nakijken hoe goed de structuur is van je lichaam, en wat je eraan kan doen om die structuur nog steviger te maken, zodat je nog vele jaren een maximum aan Licht en bewustzijn kan dragen en verspreiden.

 

Je checkt je emotionele lagen, en gaat heel eerlijk met jezelf inventariseren welke oude onverwerkte lagen je fundering ondermijnen en je saboteren in je vooruitgang. Om dan concrete stappen te nemen om daar iets aan te doén, zodat het emotionele deel van je ‘huis’ harmonieus, gezond en stevig en een belangrijke factor in je welzijn wordt. Je zal ook regelmatig geconfronteerd worden met die delen uit je mentaal veld, je denken, je ideeën, die op instorten staan. Die verouderd zijn, die niet meer passen met je hogere manier van functioneren, met de hogere weg die je kiest. Zodat je nieuwe, harmonieuze en liefdevolle overtuigingen kan bouwen, van waaruit je voor jezelf en  rondom jou kan bouwen aan je Hemel op Aarde (allen samen).

 

De hoge 22-trilling tilt je op en nodigt je telkens weer uit om je spirituele kennis uit te breiden, om je te openen voor nieuwe visies, je bewustzijn te vergroten en jezelf daardoor verder te ver-Lichten.

 

Door je regelmatig energetisch ongemakkelijk te voelen na grote energie-instroom of bij intense kosmische en planetaire schommelingen, of door een hele tijd te vertoeven in gezelschap dat nog veel onverwerkte stukken draagt en daardoor veel energetisch afval verspreidt, leer je stilaan je eigen energieveld te managen. Je leert al doende hoe een vervuilde en een schoongemaakte aura voelt, en hoe je dat laatste voor jezelf kan realiseren. Je wordt je steeds bewuster van je eigen energieveld en dat om je heen, zodat je telkens daarop kan anticiperen, om je welzijn en goed voelen (en uiteindelijk ook je fysieke gezondheid – want die begint in een gezonde en schone aura) te verhogen.

 

Je wordt je er steeds meer van bewust dat je, wanneer je negatieve emoties naar iemand stuurt, en je die nadien niet terugneemt en opschoont, je de aura van de andere vervuilt en soms beschadigt, als die net zwak is, of indien de hoeveelheid afval die jij stuurt te groot is. En je beseft steeds duidelijker dat je jezelf hierdoor opnieuw met negatief karma opzadelt, dat je dan opnieuw zal moeten neutraliseren, waardoor je proces stagneert en je het gevoel hebt niet vooruit te raken. Mindful zijn op je denken, gevoelens en je energie en -veld dagelijks opschonen maakt het voor jezelf zoveel makkelijker en leuker.

 

Dit alles speelt al zeer duidelijk in januari, en zoals altijd is openstaan voor bewustwording, je gids (Beschermengel) expliciet vragen om je te tonen waar je niet je hoogste weg bewandelt, en hem vragen je blinde vlekken zichtbaar te maken- dat maakt dat je vlot kan mee stromen, en niet nodeloos lang in dichte lagen ego of stagnatie blijft hangen. Deze maand bepaal jij de koers die je dit jaar (en lang nadien) wil varen. Sta je open voor trillingsverhoging, voor een bewustzijnssprong, voor het overgaan naar een nieuw en hoger level van leven en zijn (het hogere doel van dit jaar), dan zal het Universum jouw antwoord horen en daarop reageren met extra inspiratie, steun, nieuwe contacten, mogelijkheden en vernieuwing.

 

Dat zou je dan zeker kunnen voelen al voor en rond de Nieuwe Maan van 24 januari. De zwaarte en de logge energie van de eerste weken van dit jaar drijft stilaan weg (tenminste wanneer jij zélf het nodige doet om boven de donkere wolken uit te stijgen, en jouw keuze duidelijk te maken aan het Universum), en maakt plaats voor meer luchtigheid, helderheid en opwinding. Zélf het nodige doen, ontdekken dat het niét het Universum is die je alles op een schoteltje aanbiedt, dat kan je een grote boost geven in 2020.

 

Rond 20 januari is er ook het Chinese Nieuwjaar, waarvan het nieuwe teken, de yang metaal rat, het begin aangeeft van een heel nieuwe cyclus, een nieuwe start, een nieuwe golf.

Tenslotte ligt er deze maand een verhoogde nadruk op hoe jij zélf staat in je relaties. Je wordt steeds bewuster van je patronen, en of je die patronen nog oké vindt, en of ze veranderd dienen te worden. Wanneer jij altijd diegene bent die in relaties luistert naar anderen, geeft aan anderen, zich afstemt op de behoeften van anderen, dan zou je kunnen voelen dat dit echt anders mag, en vind je ook de moed om dit bespreekbaar te maken. Of je vindt nu pas de moed om relaties los te laten, waaruit de energie al lang verdwenen is – en die jij probeerde in stand te houden.

 

Je ontdekt ook waarom je die oude patronen, waar je je niet oké meer bij voelt, zo lang hebt aangehouden, en meestal heeft dit te maken met een nood aan liefde en bevestiging. En de oplossing is altijd steeds meer de onvoorwaardelijke liefde, het respect en de waardering voor en vervulling in je Zelf te voelen, zodat je geen voorwaardelijke druk meer legt op je relaties, en er los en vrij kan in staan.

 

Probeer dus de komende dagen en weken uit te maken wat in jou het meeste healing nodig heeft, en probeer dat ook concreet te maken. Want ook dat concreet maken, het ‘aarden’, is een belangrijk doel van 2020.

 

Keep the faith

 

Fran Tielemans
www.maitreya.be


Op donderdag 30 januari organiseren wij een Lichtactivatie van het hart(chakra) 'Verlicht je hart'. Deze activatie werkt diep in het fysieke en energetische hart. Oude verharde lagen worden geopend en licht met hoge frequenties wordt in je hart geactiveerd. Gegeven door Lea van der Eem.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required