De energie van 2020 ♥ Fran Tielemans ♥ Lichtwerkers Nederland

2020 is het jaar waarin je volop in de praktijk zal kunnen brengen wat je de afgelopen 20 jaar hebt geleerd, en waarin je voor het eerst meer energie zal kunnen besteden aan het opbouwen dan aan losmaken en loslaten, wat toch nog tot in 2022 aan de orde zal zijn. Hierbij word je ondersteund en gestimuleerd door een aantal ongewone planeetstanden en meer eclipsen dan in andere jaren. Maar het is vooral de sterke 22/4-meestertrilling die dit jaar jouw individueel en ons collectief proces in een stroomversnelling brengt.

 

Je zal meer dan de vorige jaren kunnen voelen hoe je wordt gedragen en omringd, wanneer je bouwt aan al wat is afgelijnd op je Hoger Zelf en je hoogste doelen. Je zal steeds meer mensen om je heen ontmoeten die met jou meebouwen aan een sterke fundering, niet alleen voor en in jezelf, maar voor en in heel de maatschappij. Je zal duidelijk zien dat al wat is afgelijnd veel makkelijker dan in vorige jaren zal groeien, en zal uitbreiden. En ook zal je merken dat wat niét is afgelijnd steeds moeizamer loopt, steeds meer zal gaan stremmen, en alhoewel dit niet leuk is om te ervaren, toch is dit gewoon een richtingaanwijzer die aangeeft dat er betere en hoger trillende keuzes klaar liggen voor je.

 

De 22 geeft aan dat er vaak drempels zullen worden overgegaan, en dat je jezelf naar een hoger level brengt. Het kan moeite kosten om drempels over te gaan, maar het zal nadien des te beter aanvoelen, omdat je hebt geleerd dat je het kan, dat je het nu echt weet en ziet, en dat brengt grote ontspanning, en ontspanning is aarding. Je gaat dieper indalen, je gaat meer van je Hoger Zelf aarden.

 

Luisteren naar je innerlijke leiding en zo je innerlijke kompas volgen wordt dit en de komende jaren steeds belangrijker. Daarom is het nodig dat je zeker dagelijks wat tijd voorziet voor stilte, ontspanning, meditatie en energieschoonmaak, zodat je je innerlijke stem helderder en duidelijker kan horen. Je innerlijke leiding steeds duidelijker horen maakt dat je niet langer energie verliest aan zijwegen of nodeloos lang blijft hangen in oude lager trillende karmische cycli, omgevingen en plaatsen.

 

Dit is niet alleen het begin van een nieuw jaar, maar ook van een nieuw decennium, helemaal getekend door de 20. In de tarot staat 20 voor het Oordeel: het plots ontwaken, het nu écht gaan horen van je ‘roeping’, geroepen worden om dingen te doén, wederopstanding, het plots zién, vitalisering, nieuwe energie en je opnieuw voelen bruisen van leven omdat je nu écht jouw hoogste weg gaat. De weg waartoe je zo lang innerlijk bent voorbereid, de weg waartoe je bent geboren.

 

De dubbele 2 geeft ook aan dat er veel zal gebeuren op relatievlak. Als door een onzichtbare hand worden de komende jaren relaties samengebracht, die vanuit het Hoger zelf elkaar willen steunen, dragen, en met wie je het komende decennium stevige fundamenten van een heel Nieuwe Tijd neerzet en ankert. Je bouwt met behulp van je Gids (je Beschermengel) aan een naadloos, liefdevol en krachtig weefsel van mensen en structuren, waarin iedereen zijn plek heeft en zijn specifieke kwaliteiten inzet om een harmonieus en steeds bewuster geheel te vormen.

 

Je zal je nog veel bewuster worden van al je patronen en onbalans in relaties, zodat je steeds meer het verlangen voelt om onvoorwaardelijke liefde voor je Zelf te gaan praktiseren. Je slaagt erin steeds meer vervulling te vinden in, vertrouwen te hebben in, respect te hebben voor, te zorgen voor en rustig te houden van je Zelf, zodat je niet meer de behoefte hebt uit te reiken naar anderen die moeten zorgen voor jouw geluk. En dat brengt heel veel ruimte en luchtigheid in al je relaties, dat bevrijdt je van karmische ketenen van voorwaardelijke liefde, waarin je elkaar gevangen houdt in een web van verwachtingen, eisen en verlangens. Pas wanneer je je Zelf liefhebt, kan je waarlijk een ander liefhebben.

 

Dit is een bouwjaar, waarin je steeds duidelijker de link zal zien tussen hoe je denkt, wat je uitstuurt, en wat je rondom jou creëert. Wat vanuit het Hoogste Zelf is uitgestuurd, vanuit opgeschoonde emoties en helder denken, zal leiden tot heldere en positieve resultaten. Wat je uitstuurt vanuit halve motivatie, met veel angst, wantrouwen en onzekerheid, zal altijd leiden tot halve resultaten, die jou bevestigen in die angst, wantrouwen en onzekerheid. Probeer dus zo mindful en alert mogelijk in je leven en je dag te staan, let op hoe je denkt, let op je emoties die je soms onbewust projecteert naar anderen toe, want je weet dat wat je uitstuurt in tijden van hoge trilling snel naar je terugkeert.

 

Dit is ook het jaar waarin je volop geleid wordt om jouw spirituele weg in de praktijk te brengen, want er zijn meer gidsen dan ooit om je heen. Dat kan betekenen dat je nog meer dan voordien in je dag tijd zal maken voor allerlei vormen van spiritueel werk, dat je daarover nog meer zal gaan delen met anderen om je heen. Het kan zijn dat je nu écht werk maakt van het in de wereld te brengen van je spiritueel werk, dat je je spiritueel durft te ‘outen’, dat je nu pas écht de moed en het lef én de nodige realiteitszin vindt om dingen te doén, te organiseren met anderen, of om samenwerkingen op te zetten die zeer lang zullen bestaan.

 

Er zijn maar liefst 4 maaneclipsen dit jaar: op 10 januari, 5 juni, 5 juli en 30 november. Ze helpen je om je emoties verder op te schonen, om bewuster in je relaties te staan, en vooral om je dieper te helpen inzien wat voor jou écht belangrijk is. De zoneclipsen op 21 juni en 14 december helpen je bewustzijn te vergroten over hoe jij in jouw wereld staat, hoe jij de dingen aanpakt of zou kunnen aanpakken, op een meer afgelijnde en liefdevolle manier. Deze eclipsen schudden op wat mag loskomen, zowel in jezelf en je relaties als in de maatschappij, en brengen op die manier telkens een stuk bevrijding.

 

De specifieke stand van Saturnus en Pluto op 12 januari (vorige keer was in 1982) geeft de aanzet tot diepgaande veranderingen, tot afbreken van oude en opbouwen van nieuwe, hoger afgelijnde structuren, zowel in je eigen leven als in de maatschappij. Er begint een nieuwe cyclus van diepgaande heropbouw die zal lopen tot 2058. Hoe dat zich zal vertalen in je eigen leven zal je beginnen te merken doorheen 2020.

 

Er zit veel verandering, beweging en vernieuwing in 2020, vooral in januari, juni en oktober. Powermaanden (maanden met een meestertrilling) zijn februari (222/6) en juli (11/2). Dat wil zeggen dat je grote sprongen kan maken in deze maanden, wanneer je zorgt voor steeds opnieuw contact met je Hoger Zelf, het luisteren naar je innerlijke leiding, en vooral voor een goede fysieke conditie.

 

Hoe beter je bent geaard in 2020, hoe meer je kan verwezenlijken, hoe beter je je fysiek zal voelen en hoe hoger de frequenties die je kan opnemen en integreren – wat een belangrijk facet is van het zieledoel van al wie dit leest. Zoals gezegd kan 2020 je een aantal uitdagingen brengen, waarbij je alle tools, inzichten, technieken en energieën, die je vorige jaren hebt verzameld, kan inzetten om er vlot doorheen te gaan, en op die manier ontdek je dat je het wel degelijk kan. Een mens kan altijd veel meer aan dan hij/ze denkt, veel meer.

 

Er zijn drie periodes waarin Mercurius retrograde gaat (van 16/2 tot 9/3, van 18/6 tot 12/7, en van 13/10 tot 3/11), en telkens in een waterteken. Dit kan veel emotionele schoonmaak brengen, maar kan jou ook helpen om meer te gaan stromen op jouw stroom. Een dergelijke periode brengt altijd grotere bewustwording mee, en een doorbreken van oude patronen, zodat je weer vooruit kan.

 

2020 is het tweede jaar van dit millennium met een pure meestertrilling. Het eerste was 2002 (en aan je eigen leven kan je zien wat voor groeiversnelling je toen hebt ervaren!). Het volgende zal 2022 zijn, en dit zullen dus de enige jaren met pure meestertrilling zijn die je in deze incarnatie zal meemaken. De volgende zijn immers 2200, 2202, 2220 en 2222.

Concreet betekent zo’n jaar met een pure meestertrilling een jaar waarin de maatschappij en jij als individu een grote groeisprong en een stroomversnelling in bewustwording meemaken, en dat er in dit millennium een activatie gebeurt van de 2-energie: het contact met het Hoger Zelf wordt steeds sterker, tot we volledig vanuit ons Hoger Zelf leren te leven en op die manier in de loop van dit millennium komen tot balans en vrede in de wereld, én een volledige gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf, in onze relaties en in de maatschappij leven – een volledige healing van het vrouw zijn op Aarde.

2020 wordt dus een boeiend jaar, met uitdagingen maar met nog veel meer kansen op meer ontplooiing van je echte Zelf, meer ontmoetingen, meer openbloeien, vrede en vreugde. En wanneer we het hele jaar door ons lieve lichaam wat extra aandacht geven, en het telkens opnieuw in een goede conditie proberen te brengen, dan lukt het ons zeker en vast. Samen.

 

 

Keep the Faith

 

Fran Tielemans
www.maitreya.be

Activatie / Energietransmissie

De energie van 2020 AAN

Zaterdag 11 januari ( 11-1 )  20:00 - 21:00 uur

Lea van der Eem

Tijdens deze energietransmissie wordt de energie van 2020 volop AAN gezet. 

 

In januari 2020 begint niet alleen een nieuw jaar, 2020 is de start van een nieuw decennium èn van een nieuw tijdperk waarin licht centraal staat.

 

Licht als de andere kant van donker.

Licht als de andere kant van zwaar.

Licht als kennis en informatie.

Licht als bewustzijn.

Licht als helder, ruimtelijk, open en vrij.

 

De energie van 2020 gaat over:

In je ware kracht / energie zijn

Op dieper niveau herinneren van je zielsmissie en deze meer vormgeven

Vertrouwen op innerlijke leiding

Dieper verankeren van de 5D energie in je dagelijkse leven 

Meer vreugde en gemak

 

De energie van 2020 vraagt je om je aandacht verder af te halen van hoe andere mensen leven en werken. Oude manieren, patronen en normen vanuit de buitenwereld mogen steeds verder van je afglijden.

 

Het is tijd voor nog meer van jou: jouw lied, jouw kleur, jouw manier, jouw vorm, jouw tempo. Jouw wezensenergie mag sterker en sterker worden en steeds meer 'aan' komen te staan. Door je ware energie zichtbaar te maken en van binnenuit naar buiten te leven (i.p.v. buiten naar binnen) draag je bij aan het vormgeven van de nieuwe aarde.

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.