Een nieuwe kerst -boodschap ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

 

De grootmoedigen spreken: op aarde zal het zoals in de hemel zijn

 

Lieve, moedige, dappere en toegewijde reiziger. Jouw leven op Aarde is altijd verbonden geweest met wat zich in hogere dimensies afspeelde. Dat je je daar meestal niet bewust van was, is niet iets om je schuldig over te voelen. Op aarde is men met de aandacht niet zonder reden ver afgedwaald van de verbindingen met hogere dimensies.

Juist daardoor kon de ontwikkeling van het zelf- gewaar- zijn, en het afdalen en weer opklimmen in de verschillende lagen van bewustzijn plaats vinden.

Het leven op Aarde was altijd een kopie van wat zich in de hogere werelden afspeelde, omdat de mens vage herinneringen met zich meedroeg aan die werelden. Maar grotendeels waren het versies waaruit het Goddelijke Licht verdwenen was, zodat ze als schaduwen van de werkelijkheid de Aarde verduisterden.

Nu ook jij de meeste extreme duisternis wel hebt leren kennen, doorvoeld en doorzien, is het belangrijk om jouw verbinding met het Goddelijke Licht, dat in jou huist, niet meer uit het oog te verliezen.

De Grootmoedigen brachten grote verschuivingen

 

Boven jou, zoals jullie zeggen 'in de Hemel', is momenteel alles in beweging. Deze beweging loopt volledig synchroon met de stroming die afkomstig is uit de allerhoogste Liefdesbron. De mensheid is onderweg naar een totaal nieuw tijdperk, waarin schaduwen tot het verleden zullen behoren.

Ruim 2000 jaar geleden werden er grootse processen begeleid die allemaal verbonden waren met het wekken van Licht en Liefde in de harten van de mensen. Velen zijn uit hogere dimensies op Aarde neergedaald om deze terugkeer mogelijk te maken.

Wij noemden hen de Grootmoedigen, en een aantal van ons en jullie behoorden tot deze groep. Dat Liefde op Aarde kans van slagen had hadden we te danken aan het feit dat zij in staat waren om zelf, vanuit hun eigen bewustzijn, hun innerlijke verbinding met het Goddelijke Licht in stand te houden. Ondanks de verdichte schaduwwereld waarin zij destijds op Aarde terecht kwamen stonden zij niet toe dat iets aards hun verbinding met het hemelse zou verstoren.

De Hemel op Aarde gebracht

 

Onder hen waren vele Meesters, hoog ingewijde Priesters en Priesteressen die speciaal voor dit grootse, kosmische gebeuren opnieuw in een menselijk lichaam daalden. Kijk er niet vreemd van op als jij ook in hun buurt geleefd hebt (of één van hen was...). Het feit dat jij ook in dit leven gehoor hebt gegeven aan de innerlijke roep is mogelijk verbonden met dat je destijds in hun bewustzijnsvelden en energie geleefd hebt.

Na het leven van Yeshua, Maria Magdalena, de Heilige Familie en de Essenen zijn velen vaker teruggekeerd naar de Aarde. Steeds gingen ze weer met weer soortgelijke Missies, die er in de vorm anders uitzagen, maar in de kern één ding beoogden: Het activeren van het Christus bewustzijn op Aarde.

Zo waren daar de Katharen, die hun gedachten, woorden en daden zo zuiver mogelijk hielden. Ze hanteerden authentieke leringen van de Essenen en leefden vanuit een totaal gericht zijn op 'het Hemelse'. Ze keerden zich af van aardse verleidingen en hebben met hun energie, gebeden en daden hele hoogfrequente velden en krachtplekken op Aarde geactiveerd, als bruisende bronnen waaraan ook nu nog velen zich kunnen laven.

Tot de Grootmoedigen behoorden ook de Tempeliers, die in vele vervalste, onder andere kerkelijke geschriften, in de schaduw gezet zijn, om de aandacht van de mensen af te leiden van de ware Inwijdingsweg, waar de Tempeliers juist, ook vanuit oude bloedbanden, nog weet van hadden.

In vele vormen hebben zij geprobeerd om het Goddelijke Licht op Aarde te behouden, en de ware woorden van Yeshua en Maria Magdalena te verspreiden. In het geheim, met gevaar voor eigen leven, deelden zij de wijsheid en geestelijke rijkdom uit de oude, heilige Geschriften met hen die er klaar voor waren.

Zij behoorden zeker tot de Grootmoedigen. Ze bouwden de meest bijzondere Tempels en Kathedralen die op het octogonische (achthoekige) ontwerp van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem gebaseerd waren. Alle bouwwerken waren volledig in overeenstemming met de Heilige Geometrie, zodat het Tempels van heling voor de mensheid zouden worden; plekken waar de mens God in zichzelf zou kunnen terugvinden.

Alles wat de Grootmoedigen deden, en dit zal ook in jullie harten resoneren, hebben ze gedaan om de Hemel terug te brengen op Aarde, en niet 'opdat hun naam herinnerd zou worden'.

De vastberadenheid in jouw hart

 

Deze grootse processen hebben zich in het klein ook in jou afgespeeld. Heel bijzonder is dat er nu een soort herhaling plaats vindt van ruim 2000 jaar geleden, maar op een veel grotere schaal. Een groot deel van de mensheid is er aan toe om hun leven toe te wijden aan het brengen van Licht, Waarheid en Liefde op Aarde. Welke krachten er ook nog zijn die de aardse mens willen beïnvloeden, om ze op andere gedachten te brengen en zichzelf daarmee uit te leveren aan andere machten; in de harten van vele mensen heeft zich een vastberadenheid verankerd die de terugkeer van Goddelijk Licht en Liefde in de mens op Aarde onomkeerbaar hebben gemaakt.

Je kunt dit herkennen aan wat er in jouw leven aan het verschuiven is geraakt sinds jij, zoekend naar jouw ware Zelf, de innerlijke Weg bent opgegaan. Al dit hemelse en aardse werk heeft er voor gezorgd dat we nu gezamenlijk naar een hoogtepunt gestuwd worden: De hergeboorte van het Christus-Licht in ons allen.

Waar je jezelf eerder, gedurende vele levens, met allerlei persoonlijke delen identificeerde die op erkenning en liefde van de buitenwereld gericht waren, is jouw blik nu veel meer naar binnen en omhoog gericht. Niet om het leven op aarde te ontvluchten en uit je lichaam te willen verdwijnen, maar juist om jouw verbondenheid met de hogere delen in jezelf terug te vinden. Daar, in die sferen die vrij zijn van dualiteit, waarin alleen de Goddelijke Waarheid geleefd wil worden, daar vind jij de Grootmoedige in jezelf terug. Daar word je opnieuw herinnerd aan jouw Zielenplan en waarom je nog altijd niet hebt opgegeven. In al jouw afstemmingen zullen wij jou aan de hand nemen, om jou te helpen om jezelf te gaan zien zoals jij vanuit het Goddelijke bedoeld bent.

Op weg naar de hergeboorte

 

Je zit midden in een energetische hergeboorte, die een lange aanloop heeft gehad. Tijdens vele vorige levens heb je de weg naar dit moment deels al gebaand. Natuurlijk kan deze hergeboorte niet op één dag plaats vinden. Dit alles is slechts een metafoor die de grootsheid van de omvorming in jezelf wil aangeven.

Jouw hergeboorte betekent dat jij het jezelf eindelijk toestaat om in de volle kracht van het Goddelijke Licht te gaan staan, en gaat beseffen dat daar jouw werkelijke Thuis is. Jij zult steeds meer één worden met het Licht dat altijd al in jou aanwezig was. Hoe meer jij je verbindt met de hogere werelden, des te intenser je dit Licht in jezelf gaat voelen. Daarmee zul je steeds meer 'Zo boven zo beneden' in jezelf gaan ervaren. De ware vervulling van jouw leven op Aarde zul je vinden wanneer je jezelf dienstbaar opstelt aan wat er vanuit een hogere Wil wil geschieden.

Je bent als een instrument dat steeds meer voelt dat het alleen nog maar door goddelijke handen bespeeld wil worden. Jij zult weer die drager zijn van wat ook Yeshua, Maria Magdalena en anderen uit die tijd hebben belichaamd; het Christus Bewustzijn.

Nu jouw leven in overeenstemming gaat komen met het hoogste wat er in jouw Zielenplan geschreven staat zul je verbaasd staan van de overvloed die er in en uit jou zal gaan stromen. De tijd is aangebroken om het ware, hemelse Goud te gaan ontvangen.

De Liefdesbron in jou

 

Lief mens, het is tijd om je over te gaan geven aan onze leiding. Het zwaarste aardse werk is gedaan. Alles wat je kon heb je gedaan. Alles wat je wilde geven heb je gegeven. Jij bent nu niet meer aan zet. Laat ons hier uit de Lichtwereld jou nu maar tegemoet komen.

Voel per moment wat de Liefdesbron in jou je wil geven om jou in een optimale ontspanning te kunnen brengen. Indien er nog oude oordelen of 'Ja maar-en' opkomen: Geef ze geen energie meer. Je weet dat er niets meer te veroordelen, noch te vergeven is, want alles heeft deel uitgemaakt van een veel groter, Goddelijk plan. Echt: Het is goed geweest zoals het was.

Naar de afronding

 

Richt je blik maar omhoog. Zie je het Licht? Voel je de Liefde? Voel je hoe vertrouwd het is, maar ook hoe intens je dit gemist hebt? Jij hoort bij hen, en zij bij jou. Verbind je er maar mee.

Weet je nog dat je wordt opgewacht, door overgegane dierbaren uit je huidige, maar ook uit voorgaande levens? Daar kunnen ook dieren bij zijn, die tijdens aardse levens, en ook tijdens levens in hogere werelden bij je zijn geweest.

Zo staan er ook Engelen en Lichtmeesters klaar om jou te verwelkomen. Ze verheugen zich erop om jou te mogen begeleiden op de verdere Weg naar je ware Zelf.

Je zult nu verder voorbereid worden op jouw definitieve hergeboorte in Licht en Liefde. Dit kan alleen ver weg van alle aardse drukte gebeuren; daar waar God' s stilte gehoord kan worden. Geef je maar helemaal over aan deze diepe stilte, waarin je niets meer wilt of hoeft.

Je bent veilig en geliefd! Het goddelijke Licht dat in en om je heen schijnt beschermt je, en zal niet dulden dat er energieën binnen komen die niet met het Christus bewustzijn verbonden zijn. Sta toe dat onze hemelse vrede in jouw aardse lichaam mag komen, om de hogere trilling van de Goddelijke Aanwezigheid in jou te bekrachtigen. Jouw vertrouwen in jouw hogere Zelf en in ons jou zal je in de mooiste overgave brengen die er nodig is voor je hergeboorte.

Rust in het weten dat het moment, waarop jouw aardse leven de vormen zal krijgen zoals deze vanuit de Hemel bedoeld zijn, heel dichtbij is. Laat het maar gebeuren.

Namens de Grootmoedigen en vele onbenoembare wezens van Licht en Liefde,

Mieke Vulink ♥
miekevulink.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

* indicates required

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.