De stem van je hart is dichtbij ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik houd van jullie. Ik ben met jullie verbonden via zielsliefde; die is groter dan persoonlijke liefde.

Jullie hebben allemaal een ziel, en daarnaast besta je uit een menselijke persoonlijkheid. Die is sterk gevormd door uiterlijke invloeden, door de buitenwereld. Je innerlijke wereld staat daar in principe los van, staat dus los van de invloeden van maatschappij, ouders, opvoeding en familie.

Er is een kern in jou, die niet beïnvloed is - nog steeds niet - door alles wat zich om je heen bevindt en van buitenaf  komt. Deze innerlijke kern, je ziel, doet steeds weer nieuwe ervaringen op in de aardse sfeer of in andere sferen; daardoor groeit ze, wordt ze groter en rijker.

Het is de bedoeling dat je je onderdompelt in de aardse sfeer: zo kun je kennismaken met het menselijke gevoelsleven, met het denken, willen, voelen en weten. De ziel verlangt hiernaar, wil zich zelfs onderdompelen in de duisternis van de aardse sfeer; dat wil ze vanuit haar hartstochtelijk verlangen naar schepping, creativiteit, vernieuwing, dynamiek, leven en inspiratie.

Als je echter vergeet dat je een ziel bent die los staat van de invloeden van buitenaf, raak je zo ondergedompeld in je aardse persoonlijkheid dat je je kern verliest, dat je het contact ermee kwijt raakt. Dan kan het leven op aarde zó overweldigend worden, de emoties zó intens, de gedachten zó verwarrend, dat je je houvast verliest; dat je eigenlijk aan de buitenkant leeft van wie je ten diepste bent.

Dat zie je vaak gebeuren bij mensen: dat ze het contact met hun ziel verliezen, dat de kern van hun hart voor hen onbereikbaar wordt. Het is je hart dat je steeds toefluistert waar je weg ligt, wat je bestemming is. Je hart staat in directe verbinding met je ziel en wijst je de weg. Door stemmen van buitenaf, die meestal gebaseerd zijn op angst, kun je dan de stem van je hart niet meer horen. Die angstvolle stemmen zijn stemmen uit de traditie, uit de maatschappij, uit je omgeving; die heb je verinnerlijkt.

Vandaag wil ik daar iets over zeggen. Ik wil je moed inspreken door je te vertellen dat de stem van je hart heel dichtbij is; die stem is heel levend direct aanwezig in je lichaam en in je gevoel. Jullie zijn gevoelige mensen. In wezen heb je constant een radar, ben je zelf een wandelende radar van energie: je neemt constant waar, je voelt veel aan op een woordeloze manier. Tegelijk echter onderdruk je die gevoelsradar, die in velen van jullie sterk ontwikkeld is; en wel door de last van het verleden, de traditie, de stem van de angst, door zelfkritiek en minderwaardigheidsgevoelens.

Ik vraag je nu om ruimte te maken voor die gevoelsradar in jezelf. Stel je voor dat je je hart wijd open zet. Ga met je aandacht  naar het centrum van je borst en zie daar een bloem, de eerste de beste bloem die in je opkomt, die zich opent naar een groot licht dat op die bloem schijnt. Die bloem in je hart drinkt dat licht in; voelt zich veilig en vertrouwd bij dat licht. Dit licht is niets anders dan jouw hogere kennis, jouw wijsheid, die je hebt vergaard door vele levens heen. Jouw ziel is door vele incarnaties heen gegroeid en wijs geworden. In dit leven verlangt je hart ernaar die wijsheid te ontvangen en door te geven. Allereerst aan jezelf, aan je huidige persoonlijkheid, en ook aan de mensen om je heen, aan de wereld. Absorbeer dit licht dat op je hart straalt en zie hoe die bloem in je hart daarvan opleeft en zich meer opent.

Stel je voor dat die bloem nu zelf licht gaat uitstralen; en dat dit licht zich door heel je lichaam en je energieveld verspreidt. Je hart vangt het licht van je ziel op: de kennis en de wijsheid daarin, de innerlijke ontwikkeling. Het hart van wie jij nú in dit leven bent, neemt het in zich op. Stel je voor dat de wijsheid en de liefde die je gedurende vele incarnaties hebt vergaard, zich nu in je hart verzamelt en vanuit je hart door heel je lichaam stroomt: door je borst, je buik, je benen en ook naar je hoofd. Voel hoe je hele energieveld wordt belicht, wordt omstroomd door de energie van die bloem in je hart.

Voel hoe rustgevend deze stroom  is. Als je werkelijk contact maakt met je ziele-weten, met je hart en je hoger Zelf, dan vermindert de druk van buitenaf, van de wereld om je heen en ook de druk van je angsten. Je beseft dan dat je veel meer bent, en veel groter dan alleen je aardse persoonlijkheid. De eeuwigheid is jouw thuis. Je bent thuis in het grote universum. Voel de vrijheid daarvan. Je bent niet afhankelijk van dit lichaam, zelfs niet van de gedachten in je hoofd. Je bent een groot wezen dat vrij is en ervoor gekozen heeft om hier te zijn, om hier iets te ervaren en zich daardoor te laten verrijken.

Neem nu eens een situatie in je leven die jou hoofdbrekens bezorgt of die jou emotioneel aangrijpt; iets waar je veel mee bezig bent en waar je niet goed uitkomt. Blijf in je hart aanwezig. Voel je vrij en onafhankelijk en kijk dan naar dit probleem; voel de energie ervan. Wanneer een probleem niet opgelost kan worden, hardnekkig  is, is er meestal een blinde vlek, iets wat je niet goed beseft, waardoor het aan je blijft hangen. Een blinde vlek wordt altijd veroorzaakt door een angst waarvan je je deels niet bewust bent. Je hoeft nu niet te weten waar die angst over gaat, maar voel de energie ervan eens. Voel de energie rondom een probleem of vraagstuk dat je hebt; neem het eenvoudig waar vanuit je grootheid, je vrijheid.

Zie nu het probleem vóór je als een energiebal. Misschien heeft het een bepaalde kleur of een uitstraling of komt er een emotie uit; het staat buiten jou. Je kijkt ernaar, maar je bent gecentreerd in je hart, je voelt de rust daarvan en dan knik je eenvoudig naar dat probleem; je groet het en je doet niets, maar je geeft er een welwillend knikje naar. Stel je voor dat je je handen uitstrekt naar dat probleem of die emotie; je ziet licht uitstralen van je handen, het licht van je hart. Kijk eens wat er gebeurt, nu deze twee energieën samenkomen: de energie van het probleem en de energie van jouw hart. Blijf in je hart, in je grote Zelf terwijl je dit doet. Vanuit je grotere Zelf weet je dat het goed komt; dat dit een betekenis heeft, die je met je hoofd nog niet kent, maar die zich zal ontvouwen. Het zal duidelijk worden. Voel dit.

In je hart en je ziel zit een intelligentie die anders is dan de intelligentie van het hoofd, van de logica, van het redeneren. Deze intelligentie, de intelligentie van je  ziel, werkt met het gevoel. Ze is niet geïnteresseerd in hoofdkennis.  Waarlijk inzicht, diep doorvoeld inzicht, komt niet uit je hoofd, maar uit je hart en je gevoel. Vertrouw daarop en blijf rusten in je hart.

Ik groet jullie allen en houd van jullie. Mijn ziel is met die van jullie verbonden. Op het niveau van de ziel is er geen scheiding tussen ons.

Wij zijn één en verbonden.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.