Opnieuw ankeren in het vertrouwen in Hogere leiding ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

'Accepteer en laat los wat je niet kunt veranderen'. Het is een gouden zin die in bijna iedere vorm van therapie voorkomt. Soms schiet die zin ons weer te binnen, en dan is het vaak "Oh ja, dat is waar, ik laat het los, he ja, dat lucht op."

Maar wat zit er eigenlijk achter die acceptatie wat nog veel belangrijker is?

Verloren Vertrouwen in Divine Timing 

 

Velen van ons voelen innerlijk al lang aan dat er veranderingen aankomen. Het zijn niet alleen de veranderingen in onszelf, het zijn ook de shifts in onze aardse levens. We weten vanuit ons hart dat er veel grootsere en liefdevollere levensvormen op ons staan te wachten. Misschien voel je innerlijk dat er een nieuwe partner, baan of woonplek voor jou klaar staat. Of dat bepaalde relaties andere vormen zullen gaan krijgen. Maar de echte, wezenlijke veranderingen zullen pas komen wanneer jij er innerlijk klaar voor bent.

Maar dat is iets wat ons ego niet zo goed in de gaten houdt!

Het ego heeft er tot in ons huidige leven voor moeten zorgen dat ons leven in de aardse stof enigszins leefbaar werd. Dat had allereerst met veiligheid te maken waardoor we gewend zijn geraakt aan alles onder controle te willen/moeten houden. We zijn gewend om onze focus naar buiten te richten, en de veranderingen in de vorm te willen realiseren op het moment dat het oude begint te knellen. Dat is de omgekeerde weg die we al eeuwenlang gegaan zijn. Er ligt echter een nieuwe weg klaar en iedereen die dit leest weet dat...

Manifestaties vanuit een groter Liefdesveld 

 

Het was lang zo dat wij vanuit onze persoonlijkheid bepaalden wanneer er wat moest gebeuren. Er was immers nog geen bewustzijn op een 'innerlijk overleg met boven'. We zijn er aan gewend geraakt om op eigen krachten een studie te kiezen, een baan te zoeken, een partner te vinden, te gaan verhuizen naar een plek die aan de wensen van ons ego voldeed. Maar deze hele weg kwam voort uit onze kleinere wil, die ingekleurd was door overleven. We namen genoegens met minder, we deden concessies, waren blij met een beetje liefde en voldeden aan verwachtingen van buitenaf. We deden alles om maar een veilig en redelijk goed leven te kunnen leiden. Maar voel je: jij hebt inmiddels andere wensen, en een hoger weten dat zich op een veel groter Liefdesveld richt!

Vanuit dat veel grotere Liefdesveld zal jouw hogere Zelf, samen met de Lichtwereld, van binnenuit door je heen gaan werken. Jouw levensplan zit aan jouw hogere Zelf gekoppeld. Hoe minder jouw ego zich daar tegenaan bemoeit, des te goddelijker jouw creaties en manifestaties zullen worden.

Jouw hogere Zelf overziet jouw leven vanuit jouw lange incarnatielijn, dus vanuit een veel completer beeld dan wat jij zelf hebt. Jij hebt op de drempel naar de nieuwe tijd nog even te maken met een persoonlijkheid die nog restanten draagt van oude angst-issues. Waar deze nog niet gekend zijn, zitten blinde vlekken.

Blinde vlekken en ongeduld

 

Niet alleen jij hebt blinde vlekken; in jouw leven ga je dagelijks om met mensen die ook (vaak nog ongemerkt) last hebben van hun eigen blinde vlekken. Je herkent dit in hun vernauwde en dualistische denken, handelen en reageren. De grap is dat je dit meestal meteen bij anderen ziet, maar wat later bij jezelf.

Wanneer anderen vanuit hun vernauwde bewustzijn spreken, triggert dat vaak iets van binnen. Zeker als het je partner is, of iemand waar je veel mee te maken hebt. Dan hoor je de beperkingen in hun woorden, en ondertussen zegt jouw binnenste: "Oh dit is niet waar, er is een hogere waarheid". Maar die is op dat moment nog onbereikbaar en meestal ook onbespreekbaar.

Soms zou je de ander willen veranderen, door elkaar willen schudden en tot inzicht willen brengen. Soms zou je wat nog in de weg staat willen wegduwen, moeilijke processen willen versnellen, of 'het nieuwe goede leven' willen afdwingen. Soms zou je vrij willen zijn van alles wat zwaar is en van al het 'aardse gedoe'. Maar je voelt al: dit zijn niet de wensen van jouw hogere Zelf, maar die van je ongeduldige ego.

Energetische Bevrijding

 

Kon je maar achter de vertragingen of belemmeringen kijken! Dan zou je zien, dat deze allemaal nog 'leer-ervaringen' in zich dragen, die nog nodig zijn om eerst de innerlijke veranderingen plaats te laten vinden in onszelf. In ons levensplan ligt de ommekeer van de weg door de materie naar de weg van de geest besloten. Dit klinkt simpel, maar het is de grootste ommekeer die wij sinds het begin van onze reis buiten de Bron kunnen maken!!

Wanneer zich in jouw persoonlijke zijn iets oplost wat nog vast zat in illusies en beperkingen, dan zullen oude vormen afgebroken worden. Vicieuze gedachtecirkels, vastgeslagen emoties en overleef-patronen zijn ook vormen, die eerst gezien en begrepen willen worden voordat je ze los kunt laten. Pas dan kom je energetisch los van deze eeuwenoude blokkades, die al die tijd jouw verbinding met de Bron verhinderd hebben.

Door de verloren verbinding met de Bron ben je ook het vertrouwen in hogere leiding deels verloren. En nu komt de cirkel weer rond, hier gaat het om: heb vertrouwen in Divine Timing!

Geniaal plan

 

Achter alles wat niet gaat zoals jouw ego het graag had gewild, zit een geniaal plan. Het is de bedoeling dat jij geen weet hebt van dat plan, anders zou je niet in je oude patronen blijven sudderen en wroeten. Het sudderen is nodig om jouw aandacht naar binnen te krijgen. Alleen binnen in jouzelf zul je ontdekken wat jij zelf wel of niet uit de weg kunt halen.

Wat je wel uit de weg kunt halen is rijp om gedelete te worden. Dan volgt er meestal een prachtig inzicht of emotionele ontlading. Wat je niet uit de weg kunt halen mag je dus terugleggen in hogerhand. Juist wat jij zou willen veranderen, maar geen grip op hebt, is nog in jouw leven aanwezig om je terug te brengen naar het vertrouwen in Divine Timing, die volledig gerespecteerd en gevolgd wordt door jouw hogere Zelf.

Probeer het maar eens uit. Er verandert al heel veel wanneer jij, in plaats van iemand te willen veranderen, of iets er door te willen drukken, innerlijk los laat met het besef: "Oh, da's waar, hier is een geniaal plan werkzaam! Ook al begrijp ik nog niet waarom dit zo moet gebeuren; het is aan God. Ik accepteer wat IS en veranker mezelf in het grotere Liefdesveld, waar de Hogere Leiding haar werk kan doen". :-)

Mieke Vulink
miekevulink.nl


Wil je meer begeleiding tijdens jouw processen de laatste maanden van 2019:


Donderdag 12 - 12 om 20 uur organiseren wij de energietransmissie op afstand: 'Afronden 2019, openen 2020 portaal' gegeven door Lea van der Eem.

Tijdens deze energietransmissie word je begeleid om jouw thema's voor 2019 af te gaan sluiten.

Er wordt gefilterd: Wat is doorleefd en kan worden afgerond? En wat is dienstbaar en voedend om mee te nemen 2020 in?

 

 

Daarbij wordt het energieportaal voor 2020 geopend. Je wordt voorbereid op de energie van 2020 waarin jij meer en meer jouw plek mag innemen.

De energie van 2020 gaat over:

 

⟴ Ankerpunt zijn

 

⟴ Meesterschap

⟴ Vernieuwing, creatie & manifestatie

⟴ In je ware kracht / energie zijn

⟴ Op dieper niveau herinneren van je zielsmissie en deze meer vormgeven

⟴ Vertrouwen op innerlijke leiding

⟴ Dieper verankeren van de 5D energie in je dagelijkse leven

⟴ Meer vreugde en gemak

 

Je wordt tijdens deze activatie / energietransmissie begeleid door mij en de lichtwereld en ontvangt ondersteuning van het groepsveld. 

Door dit samen te doen is de energie vele malen krachtiger.

Deze activatie biedt een diepgaande ondersteuning voor jouw proces en verdere ontwikkeling.

Ze brengt aarding, bewustzijn, licht en inzicht en werkt tot enkele weken na de activatie door.

Afronden 2019, Openen 2020 portaal