De Kracht van Overgave ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Loop je ook steeds tegen dezelfde kernvragen aan in je leven, zoals "Waarvoor ben ik nou echt op Aarde gekomen? Wat wil ik werkelijk gaan doen, ervaren, leren, ontwikkelen, ontvangen, belichamen, creëren en doorgeven?"

Na honderden levens in de dualiteit vol struggels, zoektochten, angsten en strijd komt er ergens een definitief keerpunt. Innerlijk voel je dan een roep in je hart die ook zal blijven terugkeren. Ongeacht alle hectische aardse gebeurtenissen en processen in en om je heen kom je uiteindelijk steeds weer terug bij die roep die letterlijk heel ontroerend en ontwapenend is.

Achter die roep zit het verlangen naar éénwording met het Goddelijke, met jouw Goddelijke Zelf en met de Goddelijke wereld. Op de weg daar naar toe zul je uitgenodigd worden voor een steeds diepere overgave aan jouw zielenplan voor dit leven. Daarbij zul je vanuit hogere regie (ook van jouw eigen hogere Zelf) alle begeleiding ontvangen die je nodig hebt.

Het is vanuit deze overgave dat je alle antwoorden gaat ontvangen op je meest essentiële vragen. Het is de overgave van je persoonlijkheid aan de grotere, Goddelijke Wil. Het is ook: vol vertrouwen je lege handen opheffen om vanuit hogere dimensies te ontvangen wat je nodig hebt.

Dat kan in de vorm van inzichten komen, maar ook heel concreet via aardse situaties en mensen die ineens op je weg verschijnen. Als je je echt over wilt geven aan de Goddelijke Wil, aanvaard en accepteer dan je wat het leven je brengt. Daarbij geloof je dat alles wat je mee gaat maken, hoe lastig soms ook, bij zal dragen aan jouw bewustwording en ascensie.

Liefde of angst

 

"Ik ben bereid", zul je innerlijk voelen. "Ja, ik wil, leid mij maar." Er is geen hogere leiding zonder Liefde. Dat betekent dat je feitelijk niets te vrezen hebt. Toch zitten we nog vol angsten, voortkomend uit oude vergissingen die ons tegen de goddelijke wil van Liefde in hebben doen handelen. Daarom blokkeren we op sommige momenten nog; dan krijgen we de gelegenheid om liefdevol te kijken naar wat we zelf in ons leven hebben uitgenodigd aan levenslessen. Vanuit liefde kunnen we alles weer rechttrekken en helen.

Er is geen goddelijke leiding die tegen jouw eigen vrije wil in zal gaan.Jouw vrije wil wordt ten allen tijden gerespecteerd. Hoe 'ver' en bewust je ook bent, hoe hard je ook aan jezelf gewerkt hebt; je zult triggers blijven ervaren. Dan hangt het van jou af hoe jij er op dat moment mee om gaat.

Besef dat het ooit jouw eigen keuze is geweest om ervaringen naar je toe te trekken waar van je kon leren wat je wilde leren. Je bent nu zo ver dat je kunt doorzien waar jij jezelf of een ander tekort hebt gedaan. Er lag altijd een gebrek aan liefde onder...

Door eenvoudig allereerst liefde in jezelf toe te laten, kun je van al je handelingen, gedachten en gevoelens gaan doorzien of ze op liefde of op angst gebaseerd waren.

Steun van El Morya

 

Vanaf het moment dat je innerlijk aangeeft dat je niets liever meer wilt dan door jouw eigen Goddelijke Zelf geleid te worden, en je leven vanuit Liefde en Licht vorm te laten krijgen, zal het bewustzijnsveld van Master El Morya je gaan raken. Het is alsof je ineens met velen in een groot liefdevol veld staat waarin een krachtig blauw licht je beschermt en vervult. Misschien herken je dit ook als de kracht van het zwaard van Aartsengel Michael, dat alles doorklieft wat niet op Liefde gebaseerd is.

Je zult verbaasd staan hoe veel situaties er ineens in je leven komen waarin je twee keuzemogelijkheden heel helder voor ogen krijgt: of je kiest vanuit je oude, kleine wil die reageert op angsten van je ego, of je stemt je af op de grotere, Goddelijke Wil die op Liefde en vertrouwen rust.

Voor die grotere, Goddelijke Wil heb je overgave nodig. Want de oude kleine wil heeft je honderden levens gediend om door alle illusies binnen de dualiteit je weg te vinden. Je bent er meer aan gewend om vanuit angst te reageren dan jezelf meteen over te geven aan het volste vertrouwen dat alles goed gaat.

Neem het jezelf niet kwalijk, als die oude angst nog met je op de loop kan gaan! Omarm jezelf liefdevol, zie hoe bereidwillig je nu bent om het anders te gaan doen. Geef jezelf over aan wat je lichaam aangeeft dat het nodig heeft, zonder enig oordeel over wat wel of niet passend of 'normaal' zou zijn.

Praat jezelf geen schuld meer aan, veroordeel jezelf niet langer; besef dat je jezelf een kans hebt geboden om voorgoed uit de oude matrix los te komen. De Goddelijke Wil kan je vol zachtheid bevrijden uit de oude riedel van schuld en boete, fout en straf.

Overgave is krachtig!

 

Er is niets krachtigers dan de overgave aan de Goddelijke Wil, want in die overgave zit de erkenning van jouw eigen Goddelijkheid! Tijdens de overgave sta je op in Liefde! Je verzamelt de moed om vanuit rust en mildheid naar je angsten te gaan kijken. Je neemt de stralende bezem van goddelijk licht in je handen, en veegt als een Engel alles schoon wat er in jouw incarnatielijn nog aan liefdeloosheid was achter gebleven.

Je valt dus niet terug in je oude zelf-identificaties of zelfkritiek, maar je rijst uit de oude as op als de Nieuwe Mens. El Morya zal je tonen wat opstanding werkelijk betekent. Deze opstanding heeft gevolgen voor al jouw mede-reisgezellen die op weg zijn naar hun Goddelijkheid. Het is de liefhebbende Vader-energie die je terugbrengt en verbindt met Moeder Aarde zelf.

Dit brengt kracht, vertrouwen, vastberadenheid, initiatief en bescherming. Dit kun je voelen, het brengt het gevoel van ware grootsheid dichterbij. En het is waarachtig groots, om na honderden levens vol angst op te staan met de woorden " 'Till at last we rise forever in the arms of perfect Love".

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


Healing / Energietransmissie

Helen van oude wonden in de vrouwenlijn: heel je krachtig vrouw-zijn

Donderdag 24 oktober van 20:00 uur tot 21:00 uur

Ook al lijken mannen en vrouwen hier in Nederland op dit moment in de tijd op gelijke voet te staan, toch is het nog niet eens zo heel lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden, niet dezelfde opleidingen als mannen konden doen, thuis hoorden te zijn bij de kinderen en ondergeschikt waren aan de man.

Dit is maar een klein stukje uit een lange geschiedenis van onderdrukking en ontkrachting van de vrouw en het vrouwelijke. (Dit is geen oordeel over de man of het mannelijke, die heeft zijn eigen verleden en wonden.)

 

Ook al ben je dit niet bewust, deze geschiedenis ligt opgeslagen in jouw lichaam, energiesysteem en DNA en is van invloed op jouw huidige dagelijkse leven. Veel van de thema's waarin jij nu 'problemen' ervaart, vinden haar oorsprong in vele vorige levens en vrouwenlijnen.

 

In deze tijd van grote groei in bewustzijn, opheldering en verhogen van trillingsfrequentie, kunnen we Godzijdank, steeds dieper afdalen in de wortel, de kern, van deze thema's van groei en ontwikkeling.

Op steeds diepere lagen komt er bewustzijn, wordt er licht gebracht in het donker, vindt heling plaats, wordt er in de 3D ruimte gecreëerd voor de energie van hogere dimensies en eigenen wij onze kracht weer toe.

 

Tijdens de healing / energietransmissie worden oude wonden in je vrouw-zijn op diepe lagen geheeld. Je haalt die delen van jou als vrouw op, die in dit en vorige levens zijn onderdrukt en die je achter hebt moeten laten om te kunnen overleven.

Alle aspecten van je vrouw zijn mogen er weer zijn en zo word jij meer compleet, meer heel.


 Donderdag 24 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur

⟴ Thuis op je eigen fijne plek.

⟴ Lea van der Eem, Spiritueel Psycholoog, Gids bij ontwaken in de nieuwe tijd.

 

⟴ Bijdrage energieuitwisseling: € 19,50

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

* indicates required

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.